Om Dyson | Dyson.no
James Dyson

"Vi blir like frustrerte som alle andre over produkter som ikke fungerer slik de skal. Som designingeniører kan vi gjøre noe med det. Vår misjon er oppfinnelser og forbedringer."

En ny idédesign

En ny idé

I 1978 ble James Dyson frustrert over hvor dårlig støvsugeren hans fungerte. Han tok den fra hverandre og oppdaget at posen var full av støv slik at sugeevnen ble dårlig. Han hadde nylig bygd et industrielt syklontårn som separerte malingspartikler fra luften ved hjelp av sentrifugalkraft til fabrikken sin. Kunne det samme prinsippet brukes i en støvsuger?

Han satte i gang. Fem år og 5127 prototyper senere hadde han oppfunnet verdens første poseløse støvsuger.

G-kraft

G-Force

James Dysons støvsuger ble først solgt i Japan, hjemlandet til høyteknologiske produkter. Støvsugeren ble kalt "G-Force", og japanerne ble imponert over hvordan den fungerte. Den ble raskt et statussymbol og ble solgt for USD 2000. Den vant også den internasjonale designmesseprisen i Japan i 1991.

DC01 støvsuger

DC01

Med overskuddet fra salget av G-Force kunne James Dyson starte sitt eget selskap, Dyson Ltd. I 1993 åpnet han sitt eget forskningssenter og fabrikk i Cotswolds, og han begynte arbeidet med å lage en ny støvsuger for å fange opp enda mindre støvpartikler. Den fikk navnet DC01, forkortelse for "Dual Cyclone", og ble den første støvsugeren som klarte å levere 100 % sugeevne 100 % av tiden.

Dyson i dag - verdenskart

Dyson i dag

I dag finnes det Dyson-maskiner i over 65 land i verden. Dyson har vokst fra å være én mann og én idé til å bli et teknologiselskap med over 1000 ingeniører over hele verden. Men utviklingen står ikke stille. Kjernen i selskapet er et stadig ekspanderende team av ingeniører og vitenskapsmenn. Flere ideer. Flere oppfinnelser.

Dysons ingeniører

Dysons ingeniører

Dysons ingeniører i Storbritannia, Singapore og Malaysia arbeider kontinuerlig med å finne opp og forbedre Dyson-maskiner. De kommer fra en rekke fagfelt: væskedynamikk, robotikk, akustikk, elektronikk og mikrobiologi, for å nevne noen. Hver og én er ekspert i sitt fagfelt. De samarbeider for å gjøre Dysons maskiner bedre enn andre og at de bygges for å vare.

Nærbilde av maskin

Dyson i hele verden

Dyson har team i hele verden, fra Malmesbury til Malaysia, og fra Chicago til Singapore. Alle spiller en viktig rolle i selskapets suksess. Nylig investerte Dyson i et spesialkonstruert motoranlegg i Singapore. Anleggets eneste funksjon er å presisjonsprodusere hver eneste digitale Dyson-motor, nøkkelteknologien som er selve hjertet i de nyeste Dyson-maskinene.

Dyson-kontor - Malmesbury

Forskning, design og utvikling

All innledende forskning, design og utvikling av Dyson-teknologi gjøres ved Dysons hovedkontor i Malmesbury, England. Her arbeider James Dyson og hans ingeniørteam hardt hver eneste dag for å finne nye måter å få ting til å fungere bedre på.

Prototype på en Dyson sylinderstøvsuger

Raffinere. Forbedre. Raffinere. Forbedre.

Dysons ingeniører og vitenskapsmenn raffinerer sine ideer om og om igjen. I dag gjøres prototypetesting raskere og mer sofistikert, men det tas ingen snarveier. Tvert imot gjennomfører Dysons ingeniører mer prototypearbeid i sin jakt på perfeksjon.

Dyson materialer

Materiell vitenskap

Dysons maskiner har strukturell integritet. De er sterke, og de er lette. Kunnskapen om geometri og nye materialer gjør at Dysons ingeniører kan utrette mer med mindre. Mindre materialer, mindre vekt, mindre avfall.

James Dyson-stiftelsen

Lage fremtiden – James Dyson-stiftelsen

Ingeniører løser problemene i verden. Og vi trenger stadig flere ingeniører. Derfor arbeider James Dyson med å oppfordre flere unge folk til å velge en fremtid innen vitenskap, teknologi og ingeniørfag. James Dyson-stiftelsen er en veldedig organisasjon som hjelper studenter og lærere i form av stipender, utdanningsprogrammer og opplæringsutstyr.

James Dyson-pris - titanarm

James Dyson-prisen

James Dyson-prisen er en internasjonal designpris. Den skal inspirere neste generasjons designingeniører ved å hylle arbeidet de gjør og løfte dem opp på en global plattform.

Prisen deles ut av James Dyson-stiftelsen som et ledd i arbeidet for å inspirere unge mennesker til å velge en fremtid innen design og ingeniørfag og for å få dem til å utnytte sitt potensiale og bli ingeniører.