Utregninger

Utregninger

Hos Dyson utvikler vi maskiner som fungerer som de skal. For å hjelpe kundene våre til å forstå hvordan de virker, er vi åpne om alle påstander vi kommer med.

Ikke alle konkurrentene våre er like åpne. De kommer ofte med villedende påstander.

Nedenfor ser du et eksempel på hvordan vi dokumenterer påstandene våre. Hvis du vil vite mer, kan du kontakte oss på telefon +47 80022644.

Besparelser:

Hos Dyson bruker vi følgende tall i utregningene våre:

Antall papirhåndklær per bruk = 2

Dette tallet er basert på våre egne undersøkelser. Vi er klar over at folk ofte tar mer enn to stk. papirhåndklær for å tørke hendene, men vi mener det er lurt å beregne utgiftene så forsiktig som mulig.

Kostnad per papirhåndkle = € 0,01

Dette tallet er basert på våre egne undersøkelser. Vi har tatt kostnaden for papirhåndklær fra de fem mest populære leverandørene og beregnet gjennomsnittlig kostnad i alle distrikter.

Toalettetbruk per døgn = 200

Dette tallet er basert på våre egne undersøkelser av bruken av et toalett av gjennomsnittlig størrelse. For mindre toaletter med mindre trafikk bruker vi tallet 100, og for områder med mye trafikk, for eksempel bensinstasjoner eller flyplasser, bruker vi tallet 400.

Antall døgn toalettet er i bruk = 365.

Vi går ut fra et helt års bruk.

Strømpris per kWh = € 0,10

Dette tallet er basert på våre egne undersøkelser. Vi har hentet strømprisen fra fem forskjellige leverandører og beregnet gjennomsnittlig kostnad i alle territorier.

Wattforbruk = som angitt av produsenten

Standbystrøm = som angitt av produsenten eller som testet av Dyson.

Tørketiden er basert på National Sanitation Foundations protokoll P335 (NSF P335).

Obs! De fleste produsenter av håndtørkere følger ikke NSF P335, så de kan komme til å oppgi feilaktige tørketider. NSF er en uavhengig spesialist på hygiene. Hvis du vil ha oppgitt presise tørketider, må du be om å få se testresultater fra NSF P335.

For mer informasjon om NSF P335, klikk her.

Hvordan beregner vi de løpende kostnadene for papirhåndklær?

De årlige løpende kostnadene for papirhåndklær beregnes med =
Gjennomsnittlig antall papirhåndklær som brukes til å tørke hendene x gjennomsnittlig kostnad av papirhåndklær x antatt forbruk av papirhåndklær per døgn x antatt antall døgn toalettet er i bruk.

Hvordan beregner vi løpende utgifter for Dyson Airblade™ håndtørker og andre håndtørkere?

Utregningen består av to trinn.

Trinn 1: Løpende kostnader ved bruk (uten standby)

Håndtørkerens tørketid (i timer) x håndtørkerens nominelle wattforbruk (kW) x antatt antall bruk per døgn x antatt antall døgn toalettet er i bruk x strømpris per kWh.

Trinn 2: Driftskostnader ved bruk (med standby)

Resultatet av trinn 1 +

([Strømpris per kWh * antall timer i løpet av ett år] - [estimert antall bruk per døgn (100/200/400) * håndtørkerens tørketid (i timer)]) * Standbystrøm (kW)

= Årlige driftskostnader

En Airblade for bare ett pund pr. døgn

Prisen er basert på leie av AB14 eksklusive service og reparasjoner over en 60-måneders periode.

Leasingen tilbys via Initial Washroom Services, en tredjepart som er utnevnt av Dyson. Leasing er avhengig av status. For flere opplysninger, ring +47 32 82 99 40

Miljøpåvirkning

Hos Dyson definerer vi miljøpåvirkningen ved å beregne hvor mye karbon (g) en håndtørkerløsning bruker.

Tallene vi bruker, er hentet fra en undersøkelse fra et ledende amerikansk forskningsinstitutt. De brukte en vitenskapelig metode som er kjent som en «livssyklusanalyse» (LCA) for å måle den samlede miljøpåvirkningen av sju håndtørkersystemer, inklusive bomullshåndklær, direkteproduserte og resirkulerte papirhåndklær samt håndtørkere – både konvensjonelle varmlufts- og høyhastighetstørkere. Forskerne tok hensyn til alle stadier i produktenes livssyklus, fra produksjon til de er brukt opp, og beregnet funnene ut fra systemes innvirkning på CO2-utslipp, økosystemkvalitet, areal- og vannforbruk, HMS og ressursintensitet. Et økende antall selskaper utfører livssyklusanaluser av produktene sine, blant andre Apple, Walmart og Google.

Rapporten, som er et stort fremskritt for livssyklusanalyser, kan overføres til andre bransjer for å tilbakevise upresise påstander, ved å gjøre det lettere å sammenligne miljøpåvirkningen til produkter som er i daglig bruk. Dette vil gjøre det lettere å finne ut om man bør satse på tørkepapir eller tørkemaskiner («papir eller plastikk»).

LCA-rapporten er en av de mest omfattende rapportene av sitt slag og går ut over alle gjeldende internasjonale standarder ved å ta hensyn til aktuelle og hypotetiske scenarioer som kan påvirke miljøet. Den er et første skritt mot å utvikle en gullstandard for å sammenligne ulike produkters miljøpåvirkning, slik at forbrukerne kan tolke de stadig flere påstandene om miljøvennlighet.

Studien ble utført i overensstemmelse med ISO-standardene 14040 og 14044 og baserte seg på alle tilgjengelige data fra gjeldende og relevant LCA-forskning fra produsenter av papirhåndklær, håndtørkere og rullerende papirhåndklær, for å sikre upartisk og nøyaktig forskning utført av fagfeller.