Betingelser og vilkår for Dyson-garantien | Dyson.no

Betingelser og vilkår for Dyson-garantien

1 Hva dekkes av en Dyson-garanti?

En Dyson-garanti dekker reparasjon eller erstatning (etter Dysons skjønn) av Dyson-maskinen din hvis det viser seg at det er feil på den på grunn av feil på materialer eller utførelse innenfor garantiperioden.

Hvis en del ikke lenger er tilgjengelig (f.eks. bestemte fargevariasjoner), vil Dyson erstatte den med en funksjonell reservedel.

2 Hva dekkes ikke av en Dyson-garanti?

Dyson-maskiner er designet og konstruert for kontinuerlig høy ytelse i normale husholdningsomgivelser. Hvis en Dyson-maskin brukes slik den er tiltenkt, og den bryter sammen innenfor garantiperioden, er det vårt ansvar å reparere eller erstatte den.

Det finnes imidlertid enkelte forhold der en Dyson-garanti ikke dekker reparasjon eller erstatning av en maskin. Disse er ikke skjult med liten skrift. Dette dekkes ikke:

 • Normal slitasje, inkludert deler som kan bli utslitt over tid (f.eks. sikringer, remmer, børstestang, batterier, filtre osv.).
 • Skader pga. ulykke.
 • Skader som et resultat av å ikke følge det som står på merkeskiltet.
 • Skader forårsaket av at anbefalt vedlikehold ikke utføres.
 • Fjerning av tilstopping. Hvis maskinen blir tilstoppet, se i Dysons brukerhåndbok for detaljer om hvordan du fjerner tilstoppingen. Hvis du er usikker, er det gratis å ringe kundeservice på +47 80069196. En Dyson-ekspert vil veilede deg gjennom hva du skal gjøre.
 • Skader fra eksterne kilder som transport, vær, strømbrudd eller overspenning.
 • Feil forårsaket av forhold som er utenfor Dysons kontroll.
 • Når denne maskinen selges utenfor EU, vil denne garantien bare være gyldig hvis apparatet brukes i landet der det ble solgt.
 • Når denne maskinen selges innenfor EU, vil denne garantien bare være gyldig (i) hvis apparatet brukes i det landet der det ble solgt, eller (ii) hvis apparatet brukes i Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania eller Storbritannia og samme modell som dette apparatet selges med samme merkespenning i det relevante landet.
 • Feil forårsaket av:
 • Skjødesløs bruk, misbruk, forsømmelse eller uaktsom betjening av maskinen.
 • Bruk av støvsugeren som ikke er i samsvar med Dysons brukerhåndbok.
 • Bruk av Dyson-maskinen til noe annet enn normale husholdningsformål i det landet den ble kjøpt.
 • Bruk av deler som ikke er montert eller installert i samsvar med instruksjoner fra Dyson.
 • Bruk av deler og tilbehør som ikke er Dyson-originaldeler. Du finner et komplett utvalg av Dyson-reservedeler og -tilbehør for alle Dyson-maskiner på shop.dyson.no/tilbehor.
 • Feil montering eller installasjon (bortsett når utført av Dyson).
 • Reparasjoner eller endringer utført av andre parter enn Dyson eller Dysons godkjente agenter.
 • Hvis du har noen spørsmål om hva en Dyson-garanti dekker, hjelper vi deg gjerne. Du kan ringe oss gratis på +47 80069196 eller e-post help@dyson.no.

  3 Hva er betingelsene og vilkårene for garantien?

  Betingelsen og vilkårene for en Dyson-garanti er som følger:

 • Garantien trer i kraft ved kjøpsdatoen (eller datoen for leveringen hvis dette er senere).
 • Du må vise et bevis på levering/kjøp før arbeid kan utføres på maskinen i henhold til garantien. Merk at uten dette beviset, vil ethvert arbeid som utføres, være fakturerbart. Ta godt vare på kvitteringen for kjøpet eller leveringen.
 • Alt arbeid vil utføres av Dyson eller deres godkjente agenter.
 • Enhver del som skiftes ut vil bli Dysons eiendom.
 • Reparasjonen eller erstatningen av maskinen i henhold til garantien vil ikke utvide garantiperioden.
 • Garantien gir fordeler som er ekstra og som ikke påvirker rettighetene dine som forbruker.
 • Hvis du har spørsmål, kan du ringe oss gratis på +47 80069196.

  4 Når trer garantien i kraft?

  En Dyson-garanti trer i kraft ved kjøpsdatoen eller datoen for leveringen, det som inntreffer senest.

  5 Hvor er garantien gyldig?

  Dyson garanterer normal bruk av Dyson-maskinen i det landet den ble kjøpt. Hvis du tar med deg maskinen til utlandet, kan det hende at garantien ikke gjelder lenger. Imidlertid vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg i det nye landet ditt.

  Hvis du trenger råd, er det bare å ringe oss gratis på +47 80069196.

  6 Kan Dyson-garantier overføres?

  Dyson-garantier kan overføres med maskinen, gitt at kjøpsbevis fra en anerkjent butikk leveres sammen med bevis på skifte av eier, som bekrefter at maskinen var i god stand da eierskiftet ble utført.