Betingelser for kjøp over hjemmesiden

1. Informasjon om oss

1.1.  Selskapet bak hjemmesiden www.dyson.no er Dyson Norway AS, et selskap registreret under organisasjonsnummer 817831842 og med registrert kontor i KPMG Law Adovkatfirma AS, Sorkedalsveien 6, 0369 Oslo, Norway som også er vår hovedadresse.

1.2.  For at kontakte os, venligt ring 80069196 eller skicka e-mail til help@dyson.no

Betingelser for kjøp over hjemmesiden

Denne hjemmeside utgjør sammen med de øvrige dokumenter, som det direkte henvises til, de juridiske betingelsene og vilkårene (Betingelser) for salg av våre produkter (Produkter), som er tilgjengelige på vår hjemmeside (Hjemmeside).

Disse betingelsene vedrører enhver kjøpsavtale (Avtale) mellom oss og deg. Vennligst les disse betingelsene grundig igjennom og vær sikker på at du forstår dem før du bestiller Produkter fra vår hjemmeside. Vennligst bemerk at du ved å bestille et Produkt aksepterer å være bundet av disse betingelsene og de øvrige vilkårene som det refereres til.

Du vil bli bedt om å bekrefte at du aksepterer disse betingelsene før du vil være i stand til å bestille et Produkt. Hvis du ikke aksepterer disse betingelsene, vil du ikke kunne bestille et Produkt fra vår hjemmeside. Du bør printe ut et eksemplar av disse betingelsene og bevare dem til eventuell senere bruk.

Vi justerer disse betingelsene fra tid til annen. Hver gang du ønsker å bestille et Produkt bør du forsikre deg om at du forstår de betingelsene som til enhver tid gjelder.

Betingelsene og enhver avtale er utarbeidet på norsk.

2. Våre Produkter

2.1 Bilder av Produktene på våre hjemmesider er kun av illustrerende karakter. Selv om vi har forsøkt å gjengi fargene korrekt, kan vi ikke garantere at din datamaskin vil vise den presise produktfargen. Ditt Produkt kan avvike noe fra bildet.

2.2 Selv om vi har forsøkt å være så presise som mulig vil størrelser, vekt, kapasitet, dimesjoner og mål angitt på hjemmesiden kunne avvike med opp til ca. 2 %.

2.3 Innpakningen av Produktet vil kunne variere fra den innpakning som vises på vår hjemmeside.

2.4 Alle Produkter som vises på vår hjemmeside er tilgjengelige så lenge de er på lager. Vi vil raskest mulig informere deg på e-post dersom et Produkt du har bestilt ikke er tilgjengelig, og vi ikke kan gjennomføre din ordre.

3. Bruk av vår hjemmeside

3.1 Din bruk av vår hjemmeside er regulert av vår Betingelser for bruk av hjemmesiden. Du bes vennligst lese disse da de inneholder viktige betingelser som gjelder for deg. Du kan lese våre vilkår for bruk her.

4. Bruk av personlig informasjon

4.1 Vi benytter kun din personlige informasjon i overenstemmelse med vår Personvernpolicy. Du bes lese denne da den inneholder viktige betingelser som gjelder for deg. Du kan lese vår generelle personvernpolicy her.


5. Dersom du er forbruker

Følgende betingelser under punkt 5 gjelder, hvis du er forbruker.

5.1 Dersom du er forbruker kan du bare kjøpe Produkter fra vår hjemmeside dersom du har fylt 18 år.

5.2 Som forbruker har du etter gjeldende lovgivning rettigheter dersom varen er beheftet med mangler eller ikke svarer til varebeskrivelsen. Disse betingelsene påvirker ikke de lovbestemte rettighetene.

6. Dersom du er bedriftskunde

Følgende betingelser under pkt. 6 kommer til anvendelse, dersom du er bedriftskunde.

6.1 Dersom du ikke er forbruker, bekrefter du herved å ha fullmakt til å inngå avtalen på vegne av den virksomhet som du kjøper inn Produkter for.

6.2 Disse betingelsene og ethvert dokument som det direkte refereres til utgjør Avtalen mellom deg og oss. Dermed tilsidesettes og erstattes alle tidligere avtaler, løfter, forsikringer, garantier, erklæringer og felles forståelser mellom oss som relaterer seg til det relevante emnet, uansett om de har vært skriftlige eller muntlige.

6.3 Du aksepterer at du ved inngåelsen av denne Avtalen ikke kan bygge rett på tilkjennegivelser, erklæringer, forsikringer eller garantier (uansett om de er inngått tilsiktet eller utilsiktet) som ikke direkte fremgår av disse betingelser eller øvrige dokumenter som det refereres til.

6.4 Ingen av oss kan reise krav i anledning av hendelig eller uaktsom villedning eller som følge av uaktsom feilinformasjon gitt i Avtalen.

7. Utforming av Avtalen

7.1 Vår bestillingsprosedyre gjør det mulig å undersøke og rette enhver feil før du gjennomfører ordren. Du bes vennligst ta deg tid til å lese og undersøke din ordre ved enhver gitt mulighet gjennom bestillingsprosedyren.

7.2 Når du har registrert din bestilling vil du motta en e-post fra oss som bekrefter at vi har mottatt ordren. Vennligst legg merke til at dette ikke er ensbetydende med at din ordre har blitt akseptert. Den endelige aksepten av ordren kommer som beskrevet under pkt. 7.3.

7.3 Vi vil bekrefte vår aksept av din ordre ved å sende en e-post til deg som informerer deg om at levering av Produktet er påbegynt (Leveringsbekreftelse). Avtalen mellom oss er først inngått når vi sender leveringsbekreftelsen.

7.4 Hvis vi ikke har mulighet til å levere Produktet til deg f.eks. på grunn av at Produktet er i restordre og ikke lenger tilgjengelig, eller på grunn av at det har skjedd en feil i prissettingen på vår hjemmeside, som nærmere omtalt under pkt. 10.5, vil vi orientere deg per e-post, og ordren vil ikke bli gjennomført. Hvis du allerede har gjennomført betalingen, refunderer vi det fulle beløp så raskt som mulig.

8. Dine forbrukerrettigheter ved avbestilling og refundering

Pkt. 8 får utelukkende anvendelse for forbrukere.

8.1 Dersom du er forbruker har du i følge gjeldende lovgivning rett til å heve Avtalen i en periode som er nærmere beskrevet i pkt. 8.2. Det betyr at dersom du innen denne perioden angrer på kjøpet eller av annen grunn beslutter deg for ikke å beholde produktet kan gi oss beskjed om dette og heve kjøpet.

8.2 Din rett til å angre starter på datoen for Leveringsbeskreftelsen, som er tidspunktet når vår Avtale inngås. Hvis Produktet allerede er levert til deg har du 30 dager på å angre kjøpet, løpende fra dagen etter at du mottok Produktet.

8.3 Ønsker du å gjøre bruk av angreretten, bes du å gi skriftlig og entydig melding om dette gjerne per brev eller e-post.  Dyson Norway AS c/o KPMG Law Advokatfirma AS Sørkedalsveien 6 0369 Oslo help@dyson.no
Du vil kanskje beholde en kopi av meldingen din til fremtidig bruk. Din rett til å trekke tilbake anses å gjelde fra datoen du sender oss en epost eller et brev.

8.4 Hvis du anvender deg av angreretten, kompenserer vi deg for alle dine betalinger, inkludert eventuelle fraktkostnader du har betalt for å få Produktet sendt til deg av Dyson. Vi vil utføre refusjonen så snart som mulig og senest:

a) 14 dager fra datoen da Produktene returneres eller når du viser at du har returnert produktene, eller

b) Hvis ingen produkter har blitt sendt, blir 14 dager fra dagen informert om din beslutning om å angre kjøpet.

8.5 Du må returnere produktene med originalemballasjen og returnere innen 30 kalender dager etter ditt varsel om bruksrettbruk av angreretten, slik at du mottar kvittering for forsendelsen som vi sørger for for din egen fremtidige bruk. Vær oppmerksom på at hvis du ikke pakker forsendelsen godt nok for å unngå skade under transport eller ikke viser rimelig forsiktighet om Produktene, kan vi nekte å erstatte hele beløpet. Ellers vil vi, ved mottak av Produktene i ubeskadiget tilstand, refundere hele kjøpesummen til kortet eller metoden som ble brukt til kjøpet. For å kunne ordne henting av produktene, bør du ringe kundeservice på 80069196 som skal ordne samlingen av produktene fra deg. Produktet vil da bli sendt til oss for håndtering. 

Du kan også returnere produktet ved å bruke returslippet og returnere pakken gjennom et postagent.

8.6 Detaljer om dine juridiske rettigheter angående angrerett og hvordan du bruker dette er vedlagt Leveringsbekreftelsen.

8.7 Som forbruker har du alltid rettigheter med hensyn til feil varer eller varer som avviger fra beskrivelsen. Disse rettighetene påvirkes ikke av vilkårene.

Hvis et produkt avviker fra kontrakten eller på annen måte ikke samsvarer med beskrivelsen levert av Dyson, kan du som forbruker sende varen til Dyson. Hvis dette er tilfelle, er du velkommen til å kontakte Dyson, via e-post help@dyson.no. Tiltak blir bare tatt ved opprinnelige feil (og ikke feil som oppstår for eksempel som følge av slitasje) og krever at det reklameres innen rimelig tid fra det tidspunkt du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen og alltid senest senest to år etter at du overtook tingen, alternativt senest fem år etter at du overtok tingen dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år fra den tid du mottok produkt. Dyson anbefaler derfor at du nøye sjekker produktet umiddelbart ved mottak. For at saken om transportskade skal håndteres på raskest mulig måte, ber vi deg om at du beholder produktets emballasje slik at den kan inspiseres. Avhengig av omfanget av skaden, f.eks. reparasjon, omlevering eller prisreduksjon. Videre kan det bli aktuelt med avbestilling. Ved avbestilling vil Dyson kompensere deg for kostnaden for varene. For krav på annen kompensasjon, i tillegg til kostnaden for varene, er Dyson ansvarlig for det som følger av forbrukerloven LOV-2002-06-21-34.

9. Levering

9.1 Din ordre vil bli gjennomført på den forventede leveringsdato som fremgår av Leveringsbekreftelsen, med mindre det oppstår omstendigheter som er utenfor vår kontroll. Dersom vi blir forhindret fra å levere innen forventet leveringsdato grunnet omstendigheter som er utenfor vår kontroll, kontakter vi deg med en ny forventet leveringsdato.

9.2 Leveringen er gjennomført når vi leverer Produktet til den adressen som du har opplyst.

9.3 Ansvaret for Produktet går over til deg på det tidspunkt leveringen er gjennomført.

9.4 Du eier Produktet fra det tidspunkt vi mottar den fulle betalingen og tilhørende leveringsomkostninger.

9.5 Dersom du har spørsmål om din ordre, er du velkommen til å kontakte help@dyson.no

10. Priser

10.1 Den aktuelle prisen på Produktene vil fremgå av vår hjemmeside. Vi bestreber oss på å sikre at prisene på Produktene er korrekte på tidspunktet for offentliggjørelse. Skulle du mot formodning oppdage en feil i prisen på et produkt som du har bestilt kan du vennligst se pkt. 10.5 om den videre håndteringen av dette.

10.2 Prisene på våre Produkter vil variere fra tid til annen, men endringene vil ikke påvirke prisen på en ordre som vi har bekreftet med en Leveringsbekreftelse.

10.3 Produktprisene inkluderer moms til den aktuelle vekselkurs i UK på det aktuelle tidspunkt. Skulle vekselkursen for moms endre seg fra ordredatoen til leveringsdatoen justerer vi den moms du har betalt, med mindre du allerede har gjennomført den fulle betaling for Produktet innen endringen trer i kraft. Moms for import kan pålegges kjøper.

10.4 Produktprisen inkluderer ikke leveringsomkostninger. Leveringskostnadene våre, hvis aktuelt, er synlige på hjemmesiden.

10.5 Vår hjemmeside inneholder et stort utvalg av Produkter. På tross av vår iherdige innsats er det alltid en risiko for at noen av Produktene på vår hjemmeside er priset feil. Dersom vi oppdager en feil ved prisen på et Produkt, vil vi informere deg om feilen, og du vil få muligheten til enten å kjøpe produktet til den rette prisen eller til å annullere din ordre. Vi foretar oss ikke ytterligere i relasjon til din ordre før vi har mottatt dine instruksjoner om hva du ønsker. Dersom vi ikke kan få tak i deg via kontaktinformasjonen som du har opplyst i forbindelse med din ordre, vil vi behandle ordren som om den var avvist og gi deg skriftlig meddelelse om dette.

11. Betaling

Betaling kan skje med følgende betalingsmidler: Mastercard, Visa, Maestro, American Express, Klarna eller Paypal. 

Klarnas betalingsmetoder

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

  • Faktura: Forfallsdato er 14 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Faktura vilkårene finner du här.
  • Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her.

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.


12. Våre forpliktelser hvis du er bedriftskunde

Pkt.12 får utelukkende anvendelse for bedriftskunder.

12.1 Vi selger kun Produkter til bruk for din virksomhet, og du forplikter deg til ikke aktivt å videreselge Produktet på det norske marked.

12.2 Vi begrenser ikke vårt ansvar i relasjon til:
a) Dødsfall eller personskade som skyldes våre forsømmelser;
b) Utover dette reguleres produktansvar av lov om produktansvar 23. desember 1988 nr. 104

12.3 I tillegg til pkt. 12.2, er vi under ingen omstendigheter ansvarlige hverken i eller utenfor kontraktsforhold for brudd på lovbestemte plikter eller ved forhold som på annen måte utspringer av eIler oppstår i forbindelse med denne Avtale for:
a) ethvert tap, mistet salg, forretning eller fortjeneste;
b) Tap eller beskadigelse eller forvanskning av data, informasjon eller poro-gramvare;
c) Tap av forretningsmuligheter;
d) Tap av forventede besparelser;
e) Tap av goodwill; eller
f) Ethvert indirekte tap eller følgeskade.

12.3 I forlengelse av pkt. 12.2 og 12.3 kan vårt ansvar i relasjon til andre tap under ingen omstendigheter overstige prisen for Produktet, uansett om det måtte utspringe av eller oppstår i forbindelse med denne Avtale, om det måtte være innenfor eller utenfor kontraktsforhold, for brudd på lovbestemte plikter eller annet.

12.4 Med mindre det direkte fremgår av disse betingelsene, yter vi ikke erklæringer, garantier eller påtar oss annet ansvar i forbindelse med Produktet. Enhver lovbestemt erklæring, betingelse eller garanti som det henvises til, eller som fremgår av disse betingelsene, er begrenset til et absolutt minimum i overensstemmelse med lovgivningen. Vi fraskriver oss ethvert ansvar i forhold til om Produktet er egnet til ditt formål.

13. Vårt ansvar dersom du er forbruker

Pkt.14 får utelukkende anvendelse dersom du er forbruker.

13.1 Dersom vi misligholder disse betingelsene er vi ansvarlige for det tap eller den skade som du måtte lide, såfremt det aktuelle tapet er en adekvat følge av vårt mislighold. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er en adekvat følge av vårt mislighold.

13.2 Vi leverer kun Produkter til hjemme- eller privat bruk. Du aksepterer å unnlate å anvende Produktet kommersielt eller i forretnings- eller videresalgsøyemed, og vi har intet ansvar for tap av potensiell forretning som du måtte lide.

13.3 Vårt ansvar er ikke begrenset i relasjon til:

(a) Dødsfall eller personskade som skyldes vår forsømmelse;
(b) Svik eller villedende opplysninger;
(c) Produktansvar er utover dette regulert av lov om produktansvar 23. desember 1988 nr. 104

14. Omstendigheter utenfor vår kontroll

14.1 Vi er ikke erstatningspliktige eller ansvarlige dersom vår manglende oppfyllelsesevne eller forsinkelse i relasjon til Avtalen skyldes omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Omstendigheter utenfor vår kontroll er nærmere definert i pkt. 14.2. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll,

14.2 Med Omstendigheter utenfor vår kontroll menes ethvert forhold eller omstendighet som med rimelighet må betraktes som liggende utenfor vårt kontrollområde. Det inkluderer uten begrensninger streiker, lockouts og andre industrielle tiltak fra tredjeparter, sivile opptøyer, uroligheter, invasjon, terrorisme eller trusler om terrorangrep, krig (deklareret eller ikke) eller trusler om forberedelse av krig, brann, eksplosjoner, stormer, stormfloder, jordskred, kollaps, epidemier, og andre naturkatastrofer, eller feil på det offentlige eller private telefonnettverk, manglende mulighet for bruk av shipping, luftfartøy, motortransport samt andre former for offentlig eller privat transport.

14.3 Hvis en omstendighet utenfor vår kontroll inntrer og påvirker vår evne til å oppfylle Avtalen:

(a) vil vi kontakte deg raskest mulig for å orientere deg om situasjonen; og
(b) våre forpliktelser som følger av Avtalen vil bli suspendert, mens tidshorisonten for oppfyllelse i medhold av Avtalen vil bli forlenget tilsvarende perioden for omstendighetene utenfor vår kontroll. Påvirker omstendighetene utenfor vår kontroll leveringen av et Produkt til deg, avtaler vi en ny leveringsdato når omstendighetene utenfor vår kontroll ikke lenger er tilstede.

15. Innbyrdes kommunikasjon

15.1 Når vi i disse betingelsene refererer til “skriftlig” kommunikasjon, omfatter dette også korrespondanse pr. e-post.

15.2 Hvis du er forbruker:

(a) Vil du gjøre bruk av angreretten som beskrevet i pkt. 8.1, bes du skriftlig og entydig å gi melding om dette gjerne per brev eller e-post. Du kan sende din meddelelse om at kjøpet angres per e-post eller post til føl-gende:

E-post: help@dyson.no
Tlf: +47 80069196

For din egen skyld oppfordrer vi deg til å bevare en kopi av meldingen.

(b) Hvis du ønsker å kontakte oss skriftlig av andre grunner, kan du skrive til oss pr. e-post til help@dyson.no eller ved brev til KPMG Law Adovkatfirma AS, Sorkedalsveien 6, 0369 Oslo. Du kan også kontakte oss via vår kundeservices telefonlinje.

15.3 Hvis vi skal kontakte deg skriftlig, gjør vi det pr. e-post eller ved brev til den adresse som du har opplyst i forbindelse med din ordre.

15.4 Hvis du er næringsdrivende:

(a) vil enhver meddelelse eller annen kommunikasjon partene imellom i forbindelse med Avtalen skje skriftlig, og enten avleveres personlig eller sendes med post eller annen leveringsservice, e-post eller offentliggjøres på vår hjemmeside.
(b) Meddelelser eller annen kommunikasjon skal kunne dokumenteres levert på forskjellige tidspunkter: hvis det er levert personlig – når det er avlevert ved vår resepsjon; hvis det er sendt med rekommandert brev eller med annen leveringsservice – dagen etter avsendelse kl. 9; hvis det er sendt pr. e-post – en hverdag etter overføringen; eller hvis det er offentliggjort på vår hjemmeside – med det samme.
(c) Ved oppfyllelse av notifikasjonsplikten er det tilstrekkelig å kunne dokumentere at et brev er sendt til den korrekte adresse med frimerke, og i tilfelle av bruk av e-post, at denne er sendt til den korrekte e-postadresse.
(d) Omfanget av denne bestemmelse angår ikke prosessuelle eller øvrige dokumenter som relaterer seg til rettslige skritt.

16. ANDRE RELEVANTE BETINGELSER

16.1 Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser som følger av Avtalen til andre juridiske personer, men det vil ikke påvirke dine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne Avtale.

16.2 Du må kun overføre dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Betingelsene til andre personer hvis vi skriftlig har gitt aksept til dette.

16.3 Denne Avtale er mellom deg og oss. Ingen andre personer kan bygge rett på Betingelsene.

16.4 Hver av bestemmelsene i disse Betingelsene gjelder separat. Hvis en domstol eller annen relevant myndighet finner at en bestemmelse er i strid med gjeldende lovgivning og er uanvendelig, vil de øvrige Betingelsene kunne anvendes fullt ut.

16.5 Hvis vi ikke fastholder at du er forpliktet i henhold til disse Betingelsene, hvis vi ikke fastholder våre rettigheter ovenfor deg, eller hvis vi er forsinket med å fastholde, er ikke det ensbetydende med at du ikke skal overholde dine forpliktelser. Hvis vi gjør deg oppmerksom på en misligholdelse fra din side vil det skje skriftlig, og det er ikke ensbetydende med at vi senere automatisk gjør ethvert mislighold gjeldende.

16.6 Hvis du er forbruker ber vi deg vennligst bemerke at disse Betingelsene er underlagt norsk lovgivning. Det betyr at Avtaler inngått via vår hjemmeside og enhver tvist eller klage som måtte utspringe av eller i forbindelse med denne vil være underlagt norsk lovgivning.

16.7 Hvis du er næringsdrivende vil Avtalen og enhver tvist eller klage som utspringer av eller i forbindelse med denne, dens endringspkt. eller tilblivelse (inklusiv tvister og klager som ikke er regulert i Avtalen) være underlagt lovgivningen i Norge.

16.8 Hvis du er næringsdrivende gjør vi begge ugjenkallelig gjeldende at domstolene i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist eller klage som måtte utspringe av eller stå i forbindelse med Avtalen, dens endringspkt. eller tilblivelse (inklusiv tvister og klager som ikke er regulert i Avtalen).