Personvernpolicy | Dyson.no

Personvernpolicy og sikker handel

Det er viktig for Dyson å sikre at ditt privatliv er beskyttet. Denne personvernpolicyen beskriver hvilken form for informasjon vi samler inn om deg og hvordan vi anvender den innsamlede informasjonen samt hvordan du kan gi oss beskjed hvis du ønsker at vi begrenser vår bruk av den innsamlede informasjonen. Personvernpolicyen angir dessuten de prosedyrer vi har fastlagt med henblikk på å sikre ditt privatliv. Ved å gi dine opplysninger (vennligst se nedenfor) erklærer du deg innforstått med at opplysningene benyttes som beskrevet i denne personvernpolicyen. Eventuelle endringer av vår personvernpolicy vil bli offentliggjort på denne siden uten ytterligere varsel. Spørsmål om denne personvernpolicyen bes rettet til vår webmaster på service@dyson.com.

Dyson Exchange Limited er behandlingsansvarlig. Selskapet er registrert i England og Wales under organisasjonsnummer 2627406 med registrert kontor i Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP, som også er vår hovedadresse. Vårt MVA nummer er 736734610.

Hvilke av de opplysninger som samles inn kan identifisere deg?

Vi samler inn opplysninger om brukerne av vår hjemmeside på flere måter, herunder gjennom cookies, registrering og e-poster som sendes til oss via vår hjemmeside. De innsamlede opplysningene omfatter følgende:

  • Vi ber dem som registrerer seg som brukere av vår hjemmeside samt produkteiere som registrerer deres produkter online om å meddele oss navn, telefonnummer, e-postadresse (hvis de har en) og en postadresse. Vi kan også be om ytterligere opplysninger med henblikk på å utvikle nye produkter.
  • Hvis du kjøper et produkt gjennom vår hjemmeside ber vi deg oppgi ovenstående opplysninger samt dine betalings- og leveringsopplysninger.
  • Hvis du sender oss e-post gir du oss automatisk din elektroniske postadresse samt alle andre opplysninger som du inkluderer i meddelelsesteksten som kan brukes til å identifisere deg.
  • For alle besøkende på vår hjemmeside, uansett om brukeren aktivt gir oss opplysningene eller bare benytter vår hjemmeside, gjelder det at vi samler inn og lagrer IP-adressen på datamaskinen, nettleser og det operativsystem som anvendes, dato og tidspunkt anvendelsen av vår hjemmeside samt internettadressen på den hjemmeside som linker til vår hjemmeside. Vi anvender denne type av opplysninger til å spore brukeren av hjemmesiden, for å måle antallet besøkende på ulike deler av hjemmesiden og til å hjelpe oss med å forbedre hjemmesiden.

Hva gjør vi med de innsamlede opplysningene?

Personopplysningene benyttes til å stille de tjenester og varer du ber om til rådighet for deg. Med mindre du har meldt oss at du ikke ønsker å motta slik informasjon, kan vi eller våre agenter fra tid til annen kontakte deg angående våre produkter og tjenester.

Vi utfører statistiske analyser av brukeraktiviteten (f.eks. analyse av de passivt innsamlede data om alle brukeres anvendelse av hjemmesiden) for å måle interessen fra forbrukere for de forskjellige delene av vår hjemmeside. Disse analysene hjelper oss i utviklingen av produkter.

Hvem deler vi de innsamlede opplysningene med?

Vi deler personopplysninger med virksomheter som agerer som våre agenter (forutsatt at de aksepterer alene å bruke disse personopplysningene til legitime forretningsformål som er nærmere fastsatt av Dyson). Med agenter menes f.eks. våre serviceagenter som bistår med service av Dysonprodukter. Personopplysningene vil videre kunne bli gitt videre i det omfang du har samtykket til dette. Endelig vil dine personopplysninger bli gitt videre såfremt dette er påkrevet ved lov, herunder i forbindelse med rettssaker eller andre rettslige prosedyrer, f.eks. ved pålegg eller innlevering av stevning eller såfremt det er nødvendig for å overholde annen lovgivning.

Vi forbeholder oss retten til å gi videre opplysninger om din identitet til en tredjepart som gjør gjeldende at innhold som du har postet eller lastet opp til vår hjemmeside utgjør en krenkelse av dennes immaterielle rettigheter.

Vi kan gi videre statiske opplysninger til tredjeparter i aggregert form uten derved å gi videre personopplysninger om våre brukere (f.eks. at 50 % av våre kunder kjøper produktdeler online). I forbindelse med slik videreformidling vil din identitet ikke bli avslørt.

Hvilke rettigheter har du til å få innsikt i de opplysningene om deg som Dyson har samlet inn og til å velge bort en slik innsamling?

Du har rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Hvis de opplysningene eller data som behandles om deg er uriktige eller villedende kan du kreve at disse data blir rettet, slettet eller blokkert. Du kan til enhver tid gjøre gjeldende innsigelse mot at opplysninger om deg gjøres gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger.

Hvis du for fremtiden ikke ønsker å bli kontaktet av Dyson eller Dysons agenter angående produkter og serviceytelser, kan du opplyse dette enten i forbindelse med at du meddeler Dyson dine kontaktopplysninger eller ved:

  1. Anvendelse av utmeldingsmuligheten som finnes i alle våre e-poster eller
  2. Sende en e-post til service@dyson.com, eller
  3. Skrive oss et brev om at du ikke ønsker å motta henvendelser fra Dyson . Brevet skal sendes til adressen Dyson Ltd, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, England.

Brukere av vår hjemmeside vil etter anmodning raskest mulig og senest innen 30 dager motta informasjon om de kontaktopplysninger som ligger inne om dem. En anmodning om dette skal sendes via e-post til service@dyson.com eller med alminnelig post til adressen Dyson Ltd, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, England. Vennligst påfør ditt fulle navn og din postadresse i anmodningen.

Såfremt slike opplysninger som du tidligere har meddelt Dyson endres, f.eks. e-postadresse, navn og postadresse så opplys oss vennligst om dette ved å sende en e-post til service@dyson.com.

Linker til tredjeparters hjemmesider

Som en service til deg kan vi tilby deg linker til hjemmesider som drives og kontrolleres av tredjeparter. Slike tredjeparter har egne fremgangsmåter for innsamling av opplysninger. Vi er ikke ansvarlige for slike tredjeparters innsamling av opplysninger eller for innholdet på deres hjemmesider. Vi anbefaler at du grundig går gjennom slike hjemmesiders privatlivspolitikk, herunder også hjemmesider som vi linker til på hjemmesiden.

Hvilke sikkerhetsforanstaltninger iakttas med henblikk på å beskytte dine opplysninger?

Alle opplysninger om deg som lagres på vår webserver er plassert i sikre databaser som beskyttes gjennom en rekke tekniske adgangskontroller.

Sikker netthandel på Dyson.no

All aktivitet på Dysons hjemmeside som involverer dine personopplysninger er kryptert gjennom Secure Layer (SSL) teknologien. SSL-teknologien sikrer at det ikke utilsiktet gis videre eller vises personopplysninger gjennom en usikker forbindelse.

Du kan se om sikkerhetstilstanden er aktivert idet din nettleser vil vise et hengelåssymbol. Sikkerhetstilstanden vil bli aktivert så snart du er på betalingssiden, og før du avgir dine person- og betalingsopplysninger. Sikkerhetstilstanden vil likeledes bli aktivert når du er på siden for ”Min Profil” hvorfra din konto administreres.

Ved å klikke på hengelåssymbolet kan du undersøke om hjemmesidens SSL-sertifikat er gyldig og gjeldende.

Sikkerhetstilstanden betyr at alle dine opplysninger er kryptert med henblikk på å sikre disse. Kryptering skaper en milliard kodekombinasjoner slik at hver transaksjon på vår hjemmeside er beskyttet. Dine kortopplysninger vil derfor ikke kunne nås av andre på internett.

Som en ytterligere kontrollforanstaltning vil vi i forbindelse med betalingen anmode om din betalingsadresse. Kontrollforanstaltninger som f.eks. kontroll av kortets sikkerhetskode vil beskytte dine kortopplysninger. Ingen kreditt- eller debitkortopplysninger vil bli lagret etter behandlingen av din ordre.

Såfremt du har bekymringer eller spørsmål vedrørende sikkerheten, vennligst kontakt kundeservice enten via e-post eller på telefon +47 23 89 72 66.

Verified by Visa and MasterCard SecureCode

Verified by Visa and MasterCard SecureCode er en lett og sikker måte å handle online på.

Denne servicen tilbys av Visa og MasterCard i samarbeid med den bank som har utstedt ditt debit- eller kredittkort.

Denne servicen utgjør en ytterligere sikkerhet i forbindelse med din netthandel ved å sikre at ditt kort ikke brukes av en annen.

Hvis ditt kreditt- eller debitkort, som du bruker til betaling av din ordre er tilknyttet en sådan service (hvilket ikke er tilfellet for alle kort), vil du bli ført videre til en side som er administrert av din kortutsteder. Dette er en helt sikker prosess. Bare din kortutsteder og du selv har adgang til de avgitte opplysninger, og det vil ikke skje utgivelse av opplysningene.

For å benytte denne servicen tilføyes et ekstra trinn i forbindelse med utsjekking. Påmelding tar et øyeblikk og er sikkert. Ethvert fremtidig kjøp vil kreve den kode som du angir ved din påmelding.

Hvis du ønsker å vite mer om disse servicene, kontakt vennligst din kortutsteder som vil hjelpe deg.

Kontakt oss

Vår direktelinje er åpen fra kl. 08.00 til kl. 18.00 mandag til fredag og fra kl. 09.00 til 14.00 lørdag.

Kundeservice

Telefonnummer: +47 80069196

E-postadresse: help@dyson.no