Min Dyson Pure Hot + Cool luftrenseren | Dyson.no

Utforsk Dyson Pure Hot+Cool™

Brukerstøtte til eiere av Dyson Pure Hot+Cool™ luftrensende varmevifte

Se videoen vår for å komme raskt i gang

Koble apparatet ditt til Dyson Link-appen

Med Dyson Link-appen kan du styre den luftrensende varmeviften direkte fra enheten din.[1] Følg tre enkle trinn for å koble appen til apparatet ditt.

Trinn 1

Last ned Dyson Link-appen, åpne den og velg "Legg til apparat" fra menyen. Deretter velger du apparatet ditt.

Trinn 2

Hold enheten ved siden av skjermen på apparatet. Dette gir apparatet muligheten til å oppdage mobilenheten din.

Trinn 3

Trykk på av/på-knappen på apparatet ditt for å aktivere koblingsprosessen. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.

Forstå ikonene på LCD-skjermen

Viser mikroskopiske partikler som er mindre enn 2,5 mikroner. Disse inkluderer røyk, bakterier og allergener.

Indeks for innendørs luftkvalitet (AQI)

Viser luftkvaliteten din de siste 12 sekundene, eller de siste 24 timene.

Svevestøv PM2,5

Viser mikroskopiske partikler som er mindre enn 2,5 mikroner. Disse inkluderer røyk, bakterier og allergener.

Svevestøv PM10

Viser partikler som er mindre enn 10 mikoner, slik som pollen, støv og kjæledyrflass.

Flyktige organiske forbindelser (VOC)

Viser gasser frigjort fra en rekke kilder, slik som spraybokser og luftrensere. De omfatter formaldehyd og benzen, husholdningsgasser og parfymer.

Nitrogendioksid (NO2)

Viser oksiderende gasser slik som NO2, som frigjøres ved forbrenning. Omfatter sigarettrøyk, bileksos, stearinlys og gasskokeplater.

Filterets levetid

Viser hvor lang levetid som gjenstår, for både HEPA-fitre og filtre med aktivt kull. Så du vet hvilket filter du må skifte ut når.

Forstå forurensningsnivåer

Når et forurensende stoff reduserer luftkvaliteten, vises det relevante ikonet på LCD-skjermen. Fargesøylen til venstre på skjermen viser hvor mye av det forurensende stoffet som finnes. Den oppdateres kontinuerlig etter hvert som apparatet ditt renser luften. 

God

Når den grønne delen av fargesøylen er fremhevet, registrerer apparatet ditt et svært lavt nivå av det forurensende stoffet.

Ganske god

Når den gule delen av fargesøylen er fremhevet, registrerer apparatet ditt et moderat nivå av det forurensende stoffet.

Dårlig

Når den oransje delen av fargesøylen er fremhevet, registrerer apparatet ditt et høyt nivå av det forurensende stoffet.

Veldig dårlig

Når den røde delen av fargesøylen er fremhevet, registrerer apparatet ditt et svært høyt nivå av det forurensende stoffet.

 

Nyttige tips til bruk av apparatet

Se hvordan du varmer opp til ønsket temperatur eller bruker viftemodus

Svingning og luftgjennomstrømming

Se vår videoveiledning om hvordan du tilpasser vinkelen, hastigheten og luftstrømretningen.

7-dagers tidsplanlegging

Still inn når du vil at apparatet skal slås på og av, opptil syv dager på forhånd, med Dyson Link-appen.

Nattmodus

For den stilleste innstillingen og lysdemping på skjermen kan du bruke fjernkontrollen til å sette apparatet i nattmodus.

Tidsur for dvalemodus

Bruk fjernkontrollen til å stille inn en timer for å slå apparatet av i ønsket tid, alt mellom 15 minutter og 9 timer.

Se hvordan du holder øye med og skifter ut filtrene

Register your warranty

The benefits of registering

'How to' videos

To help you get the most from your machine. Quick and easy.

Helpful tips

Tailored reminders that will keep your machine working at its best, for longer.

Exclusive owner benefits

Priority access to previews of new Dyson technology, events and offers.

Expert advice. 7 days a week.

Freephone and live chat. Open at 8am - 8pm Monday to Friday. 8am - 6pm Saturday and Sunday.

Free Dyson parts and labour

Replacement parts or repairs if something goes wrong during your guarantee period.

Hassle-free replacement

If we can't repair your machine, we'll replace it while it's under guarantee. Fast.

We don't stop caring about our machines once they're yours. Activating your guarantee allows us to give you a tailored, complementary, direct service for your machine. Even after your guarantee has ended, we'll still be on hand to help.