Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

/content/dam/contentfragment/dyson/prospect-capture/no/nb_no/prospect-capture-gobal-cf1

Ta kontakt for å kjøpe Dyson-teknologi til virksomheten din.

  • 1 Testet for filtreringseffektivitet ved 0,1 mikrometer (EN1822, ISO29463).
  • 2 Hele maskinen er testet av et uavhengig tredjepartslaboratorium, Airmid (Irland), i et testkammer på 28,5m³, med forhåndsbestemte betingelser på 20 ± 3 grader C og RH 50 ± 5 %. Influensa A (H1N1) aerosolisert i testkammeret og luftbåren konsentrasjon observert i 60 minutter ved maksimal viftehastighet. Oppnådd effektivitet på 99 %, men effektiviteten kan variere i praksis, avhengig av omgivelsene og viftehastigheten. Kun testet med influensa A (H1N1).
  • 3 Full maskintesting utført av tredjepart basert på GB/T 18801-2018 formaldehyd kumulativ ren masse-testing med kontinuerlig injeksjon inntil CADR-platå av formaldehyd er oppnådd. Resultatet kan variere i praksis.
  • 4 Mengden oppfanget gass varierer.
  • 5 Testet for luftrensende dekning i et rom på 81m³.
  • 6 Nivå av DEHS-partikler er bestemt i henhold til EN1822 i et kammer definert i henhold til ASTM F3150. Testet i Max-modus ved IBR US, for hele maskinens effektivitet over 99,95 %.
  • 7 Testet for luftrensende dekning i et rom på 81m³ og oppvarmingsevne i et rom på 35m³.