Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).
Sketch of Dyson products and recycling logo

WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment

Dyson cylinder vacuum cleaner

Vårt ansvar ovenfor miljøet

Når vi designer, produserer og distribuerer maskinene våre er det vår plikt å bidra til å beskytte miljøet.

Men ansvaret vårt strekker seg lenger – helt til når levetiden til maskinene våre er ved veis ende. Vi støtter derfor EUs WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment) som sørger for at elektrisk og elektronisk utstyr kastes på en miljøvennlig måte.

Hva er WEEE-direktivet?

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) er EUs initiativ som sørger for trygg og ansvarlig avhenting, resirkulering og gjenvinning av alle typer elektrisk og elektronisk utstyr. Den dekker alt utstyr som har et støpsel eller et batteri.

Hva er betydningen til WEEE-direktivet?

WEEE-direktivet er en EU lovgivning som pålegger alle EUs medlemsland å forplikte seg til mål som sørger for at elektrisk og elektronisk utstyr påvirker miljøet i mindre grad. Det kreves en høy grad av innsamling (inkludert separat avhending) av elektrisk og elektronisk avfall så det kan behandles, gjenvinnes og kastes på en miljøvennlig måte, slik at mengden elektrisk og elektronisk avfall som ender opp på deponier reduseres kraftig.

Hvordan fungerer WEEE-direktivet?

Alle produsenter som Dyson er ansvarlige for at kassert elektrisk utstyr kastes på en miljøvennlig måte.

Hvorfor blir dette implementert?

I løpet av vår livstid kaster hver og en av oss i gjennomsnitt 3,3 tonn elektrisk utstyr. For å ivareta miljøet vårt må vi ser på ulike måter som gjør at vi blir mer bærekraftige.

Hvordan jobber Dyson med dette?

Vi vet at forvaltning av miljøet er avgjørende for den langsiktige bærekraftige veksten til Dyson, ved å beskytte våre ansatte, menneskene som jobber innenfor leverandørkjedene våre, og de ulike lokalmiljøene vi opererer i. Dyson har som policy å drive alle deler av virksomheten på en lovlig, etisk og ansvarlig måte.

Elektrisk og elektronisk utstyr er den avfallstrømmen som vokser raskes innen EU og i resten av verden. Resirkulering og gjenvinning av uønsket elektrisk eller elektronisk utstyr kan bidra til å redde planeten, hjelpe den økonomiske situasjonen og forbedre liv. Elektrisk og elektronisk utstyr (EE-produkter) kan i tillegg inneholde materialer, deler og stoffer som kan være miljøfarlig samt skadelige for vår helse dersom de ikke håndteres og kastet på korrekt måte.

Skal du kjøpe ny Dyson-teknologi? Hjelp oss å redusere mengden uønsket elektrisk avfall som brennes eller sendes til deponier.

Du kan ganske enkelt levere de gamle maskinene dine til nærmeste gjenvinningsstasjon.  Kontakt kommunen du bor i for mer informasjon om gjenvinningsstasjoner i området

Du kan også kontakte Renas for å avtale kostnadsfri avhenting .De kan bestille en returlapp som du fyller ut og sender sammen med produktet via Posten. Pakkens lengste dimensjon kan ikke overstige 50 cm og den kan ikke veie over 5 kg. Produktet gjenvinnes deretter av Renas.

Brukte batterier?

Brukte batteriet batterier kan returneres til alle butikker som selger batterier eller leveres på nærmeste gjenvinningspunkt. Ta kontakt med kommunen du bor i for å finne nærmeste gjenvinningsstasjon.

Crossed-out wheelie bin symbol

Hva kan jeg resirkulere? 

Vi aksepterer retur av et tilsvarende produkt som det du kjøper. Når du for eksempel kjøpe en ny støvsuger, kan vi ta i mot den gamle Dyson støvsugeren din og sørger at den kastes på en ansvarlig måte. Når du kjøper en ny Dyson Supersonic eller en Dyson luftrenser, kan vi også ta i mot de gamle maskinene dine om du ønsker det.

Du finner dette symbolet på alle de elektiske produktene dine (LEGG TIL symbol som viser søppelkasse som er krysset over). Dette er en påminnelse om at du bør resirkulere de brukte elektiske produktene dine – i stedet for å kaste dem. 

 

Reduserer elektrisk avfall 

Som en del av vår forpliktelse til å redusere mengden uønsket elektrisk avfall som forbrennes eller sendes til deponier, resirkulerer vi det gamle elektriske utstyret ditt kostnadsfritt når du kjøper en ny Dyson-maskin. Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) reguleres av EU. Du finner mer informasjon her