Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

Betingelser for kjøp over hjemmesiden

Denne hjemmeside utgjør sammen med de øvrige dokumenter, som det direkte henvises til, de juridiske betingelsene og vilkårene (Betingelser) for salg av våre produkter (Produkter), som er tilgjengelige på vår hjemmeside (Hjemmeside).

Disse betingelsene vedrører enhver kjøpsavtale (Avtale) mellom oss og deg. Vennligst les disse betingelsene grundig igjennom og vær sikker på at du forstår dem før du bestiller Produkter fra vår hjemmeside. Vennligst bemerk at du ved å bestille et Produkt aksepterer å være bundet av disse betingelsene og de øvrige vilkårene som det refereres til.

Du vil bli bedt om å bekrefte at du aksepterer disse betingelsene før du vil være i stand til å bestille et Produkt. Hvis du ikke aksepterer disse betingelsene, vil du ikke kunne bestille et Produkt fra vår hjemmeside. Du bør printe ut et eksemplar av disse betingelsene og bevare dem til eventuell senere bruk.

Vi justerer disse betingelsene fra tid til annen. Hver gang du ønsker å bestille et Produkt bør du forsikre deg om at du forstår de betingelsene som til enhver tid gjelder.

Betingelsene og enhver avtale er utarbeidet på dansk.

 • 1. Informasjon om oss

  1.1.  Selskapet bak hjemmesiden www.dyson.no er Dyson Norway AS, et selskap registreret under organisasjonsnummer 817831842 og med registrert kontor i KPMG Law Adovkatfirma AS, Sorkedalsveien 6, 0369 Oslo, Norway som også er vår hovedadresse. Vårt MVA number er 736734610.

  1.2.  Vennligst se siden Kontakt oss for ytterligere informasjon.


  > Tilbake til toppen

   

  2. Våre Produkter

  2.1 Bilder av Produktene på våre hjemmesider er kun av illustrerende karakter. Selv om vi har forsøkt å gjengi fargene korrekt, kan vi ikke garantere at din datamaskin vil vise den presise produktfargen. Ditt Produkt kan avvike noe fra bildet.

  2.2 Selv om vi har forsøkt å være så presise som mulig vil størrelser, vekt, kapasitet, dimesjoner og mål angitt på hjemmesiden kunne avvike med opp til ca. 2 %.

  2.3 Innpakningen av Produktet vil kunne variere fra den innpakning som vises på vår hjemmeside.

  2.4 Alle Produkter som vises på vår hjemmeside er tilgjengelige så lenge de er på lager. Vi vil raskest mulig informere deg på e-post dersom et Produkt du har bestilt ikke er tilgjengelig, og vi ikke kan gjennomføre din ordre.

   
  > Tilbake til toppen

  3. Bruk av vår hjemmeside

  3.1 Din bruk av vår hjemmeside er regulert av vår Betingelser for bruk av hjemmesiden. Du bes vennligst lese disse da de inneholder viktige betingelser som gjelder for deg.

   
  > Tilbake til toppen

  4. Bruk av personlig informasjon

  4.1 Vi benytter kun din personlige informasjon i overenstemmelse med vår Personvernpolicy. Du bes lese denne da den inneholder viktige betingelser som gjelder for deg.

   
  > Tilbake til toppen

  5. Dersom du er forbruker

  5.1 Dersom du er forbruker kan du bare kjøpe Produkter fra vår hjemmeside dersom du har fylt 18 år.

  5.2 Som forbruker har du rett til å klage på mangler ved en vare innen 2 år fra du mottok varen. Som forbruker kan du kreve reparasjon eller omlevering ved mangler uten ekstra kostnad. I tillegg er ditt produkt omfattet av Dyson sin garanti som tilbys gratis til kunder og garantien påvirker ikke dine rettigheter etter forbrukerkjøpslovgivningen . Du kan finne vilkårene for din Dyson-garanti som gjelder for ditt produkt under «Din Dyson Garanti»-seksjonen som er tilgjengelig her.

  5.3 Når du plasserer din bestilling vil eventuell import av produktet måtte skje i ditt navn.


  > Tilbake til toppen

  6. Dersom du er bedriftskunde

  Følgende betingelser under pkt. 6 kommer til anvendelse, dersom du er bedriftskunde.

  6.1 Dersom du ikke er forbruker, bekrefter du herved å ha fullmakt til å inngå avtalen på vegne av den virksomhet som du kjøper inn Produkter for.

  6.2 Disse betingelsene og ethvert dokument som det direkte refereres til utgjør Avtalen mellom deg og oss. Dermed tilsidesettes og erstattes alle tidligere avtaler, løfter, forsikringer, garantier, erklæringer og felles forståelser mellom oss som relaterer seg til det relevante emnet, uansett om de har vært skriftlige eller muntlige.

  6.3 Du aksepterer at du ved inngåelsen av denne Avtalen ikke kan bygge rett på tilkjennegivelser, erklæringer, forsikringer eller garantier (uansett om de er inngått tilsiktet eller utilsiktet) som ikke direkte fremgår av disse betingelser eller øvrige dokumenter som det refereres til.

  6.4 Ingen av oss kan reise krav i anledning av hendelig eller uaktsom villedning eller som følge av uaktsom feilinformasjon gitt i Avtalen.


  > Tilbake til toppen

  7. Utforming av Avtalen

  7.1 Vår bestillingsprosedyre gjør det mulig å undersøke og rette enhver feil før du gjennomfører ordren. Du bes vennligst ta deg tid til å lese og undersøke din ordre ved enhver gitt mulighet gjennom bestillingsprosedyren.

  7.2 Når du har registrert din bestilling vil du motta en e-post fra oss som bekrefter at vi har mottatt ordren. Vennligst legg merke til at dette ikke er ensbetydende med at din ordre har blitt akseptert. Den endelige aksepten av ordren kommer som beskrevet under pkt. 7.3.

  7.3 Vi vil bekrefte vår aksept av din ordre ved å sende en e-post til deg som informerer deg om at levering av Produktet er påbegynt (Leveringsbekreftelse). Avtalen mellom oss er først inngått når vi sender leveringsbekreftelsen.

  7.4 Hvis vi ikke har mulighet til å levere Produktet til deg f.eks. på grunn av at Produktet er i restordre og ikke lenger tilgjengelig, eller på grunn av at det har skjedd en feil i prissettingen på vår hjemmeside, som nærmere omtalt under pkt. 11.5, vil vi orientere deg per e-post, og ordren vil ikke bli gjennomført. Hvis du allerede har gjennomført betalingen, refunderer vi det fulle beløp så raskt som mulig.

   

  > Tilbake til toppen

  8. Dine forbrukerrettigheter ved avbestilling og refundering

  Pkt. 8 får utelukkende anvendelse for forbrukere.

  8.1 Dersom du er forbruker har du i følge gjeldende lovgivning rett til å heve Avtalen i en periode som er nærmere beskrevet i pkt. 8.2. Det betyr at dersom du innen denne perioden angrer på kjøpet eller av annen grunn beslutter deg for ikke å beholde produktet kan gi oss beskjed om dette og heve kjøpet.

  8.2 Din rett til å angre starter på datoen for Leveringsbeskreftelsen, som er tidspunktet når vår Avtale inngås. Hvis Produktet allerede er levert til deg har du 30 dager på å angre kjøpet, løpende fra dagen etter at du mottok Produktet.

  8.3 Uten å påvirke dine juridiske rettigheter til å trekke bestillingen som beskrevet i våre vilkår og betingelser, tilbyr Dyson også kundene rett til å trekke sine bestillinger for bestemte produkter i opptil 60 dager etter at de mottok bestillingen. Returperioden står på respektive produktside.

  8.4 Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, blir du bedt via dette dokumentet om å kommunisere dette skriftlig og utvetydig, gjerne per brev, faks eller e-post.

  8.5 Vi ber om at du, i din meddelelse om avbestilling av kjøpet, henviser til ditt referansenummer (eks. 1-1234567), som fremgår av kvitteringen som du har mottatt av vår kundeservice, eller angi ditt etternavn og postnummer, slik at kjøpet lett kan identifiseres. Meldingen skal dessuten underskrives og dateres hvis den sendes per post, og den skal inneholde et telefonnummer, som vi kan kontakte deg på.

  8.6 Du kan sende din meddelelse om at kjøpet avbestilles med e-post:

  WhatsApp: +47 92079146

  8.7 Din meddelelse om at kjøpet avbestilles dateres den dag du sender meddelelsen, uavhengig av om den sendes med post, fax eller e-post.

  8.8 Du skal returnere varen uten ugrunnet opphold og ikke senere enn 30 dager fra den dag du sendte meddelelsen til oss om at kjøpet skal avbestilles. Fristen er overholdt hvis du returnerer varen innen disse 30 dager er utløpt.

  8.9 Hvis du benytter deg av angreretten vil vi tilbakebetale alle innbetalinger vi har mottatt fra deg i forbindelse med kjøpet, inkludert fraktomkostninger for levering av varen til deg.

  8.10 Bemerk allikevel at dersom du ikke har dratt rimelig omsorg for varen, har Dyson rett til å avvise returneringen eller nedsette beløpet som skal tilbakebetales i forhold til nedgangen i varens verdi.

  8.11 Vi foretar tilbakebetalingen uten unødig forsinkelse og ikke senere enn: 
  a) Den dagen varene er mottatt i retur fra deg, eller den dagen du fremlegger dokumentasjon for at varene er returnert, alt avhengig av hvilket tidspunkt som inntreffer tidligst.
  b) 14 dager fra dagen du meddelte at du ønsker å angre kjøpet dersom det ikke er noen varer å returnere. Til bruk for tilbakebetalingen benytter vi de betalingsopplysninger som er benyttet ved kjøpet, med mindre du tydelig har uttrykt ønske om noe annet. Uansett hva, vil du ikke bli pålagt gebyrer i forbindelse med tilbakebetalingen.


  > Tilbake til toppen

  9. Levering

  9.1 Din ordre vil bli gjennomført på den forventede leveringsdato som fremgår av Leveringsbekreftelsen, med mindre det oppstår omstendigheter som er utenfor vår kontroll. Dersom vi blir forhindret fra å levere innen forventet leveringsdato grunnet omstendigheter som er utenfor vår kontroll, kontakter vi deg med en ny forventet leveringsdato.

  9.2 Leveringen er gjennomført når vi leverer Produktet til den adressen som du har opplyst.

  9.3 Ansvaret for Produktet går over til deg på det tidspunkt leveringen er gjennomført.

  9.4 Du eier Produktet fra det tidspunkt vi mottar den fulle betalingen og tilhørende leveringsomkostninger.

  9.5 Dersom du har spørsmål om din ordre, er du velkommen til å kontakte WhatsApp: +47 92079146

   

  > Tilbake til toppen

  10. Leveringsomkostninger

  10.1 For detaljer vedrørende leveringsomkostninger klikk her

   

  > Tilbake til toppen

  11. Priser

  11.1 Den aktuelle prisen på Produktene vil fremgå av vår hjemmeside. Vi forsikrer om at prisene på Produktene er korrekte på tidspunktet for offentliggjørelse. Skulle du mot formodning oppdage en feil i prisen på et produkt som du har bestilt kan du vennligst se pkt. 11.5 om den videre håndteringen av dette.

  11.2 Prisene på våre Produkter vil variere fra tid til annen, men endringene vil ikke påvirke prisen på en ordre som vi har bekreftet med en Leveringsbekreftelse.

  11.3 Produktprisene inkluderer moms til den aktuelle vekselkurs i UK på det aktuelle tidspunkt. Skulle vekselkursen for moms endre seg fra ordredatoen til leveringsdatoen justerer vi den moms du har betalt, med mindre du allerede har gjennomført den fulle betaling for Produktet innen endringen trer i kraft. Moms for import kan pålegges kjøper.

  11.4 Produktprisen inkluderer ikke leveringsomkostninger. Våre leveringsomkostninger er opplyst her

  11.5 Vår hjemmeside inneholder et stort utvalg av Produkter. På tross av vår iherdige innsats er det alltid en risiko for at noen av Produktene på vår hjemmeside er priset feil. Dersom vi oppdager en feil ved prisen på et Produkt, vil vi informere deg om feilen, og du vil få muligheten til enten å kjøpe produktet til den rette prisen eller til å annullere din ordre. Vi foretar oss ikke ytterligere i relasjon til din ordre før vi har mottatt dine instruksjoner om hva du ønsker. Dersom vi ikke kan få tak i deg via kontaktinformasjonen som du har opplyst i forbindelse med din ordre, vil vi behandle ordren som om den var avvist og gi deg skriftlig meddelelse om dette.


  > Tilbake til toppen

  12. Betaling

  Betaling kan skje med følgende betalingsmidler: Mastercard, Visa, Maestro, American Express, Klarna eller Paypal.

  Klarnas betalingsmetoder

  I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

  • Faktura: Forfallsdato er 14 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Faktura vilkårene finner du här.
  • Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her .

  Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring

  13. Våre forpliktelser hvis du er bedriftskunde

  Pkt.13 får utelukkende anvendelse for bedriftskunder.

  13.1 Vi selger kun Produkter til bruk for din virksomhet, og du forplikter deg til ikke aktivt å videreselge Produktet på det norske marked.

  13.2 Vi begrenser ikke vårt ansvar i relasjon til:
  a) Dødsfall eller personskade som skyldes våre forsømmelser;
  b) Utover dette reguleres produktansvar av lov om produktansvar 23. desember 1988 nr. 104

  13.3 I tillegg til pkt. 13.2, er vi under ingen omstendigheter ansvarlige hverken i eller utenfor kontraktsforhold for brudd på lovbestemte plikter eller ved forhold som på annen måte utspringer av eIler oppstår i forbindelse med denne Avtale for:
  a) ethvert tap, mistet salg, forretning eller fortjeneste;
  b) Tap eller beskadigelse eller forvanskning av data, informasjon eller poro-gramvare;
  c) Tap av forretningsmuligheter;
  d) Tap av forventede besparelser;
  e) Tap av goodwill; eller
  f) Ethvert indirekte tap eller følgeskade.

  13.3 I forlengelse av pkt. 13.2 og 13.3 kan vårt ansvar i relasjon til andre tap under ingen omstendigheter overstige prisen for Produktet, uansett om det måtte utspringe av eller oppstår i forbindelse med denne Avtale, om det måtte være innenfor eller utenfor kontraktsforhold, for brudd på lovbestemte plikter eller annet.

  13.4 Med mindre det direkte fremgår av disse betingelsene, yter vi ikke erklæringer, garantier eller påtar oss annet ansvar i forbindelse med Produktet. Enhver lovbestemt erklæring, betingelse eller garanti som det henvises til, eller som fremgår av disse betingelsene, er begrenset til et absolutt minimum i overensstemmelse med lovgivningen. Vi fraskriver oss ethvert ansvar i forhold til om Produktet er egnet til ditt formål.

   

  > Tilbake til toppen

  14. Vårt ansvar dersom du er forbruker

  Pkt.14 får utelukkende anvendelse dersom du er forbruker.

  14.1 Dersom vi misligholder disse betingelsene er vi ansvarlige for det tap eller den skade som du måtte lide, såfremt det aktuelle tapet er en adekvat følge av vårt mislighold. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er en adekvat følge av vårt mislighold.

  14.2 Vi leverer kun Produkter til hjemme- eller privat bruk. Du aksepterer å unnlate å anvende Produktet kommersielt eller i forretnings- eller videresalgsøyemed, og vi har intet ansvar for tap av potensiell forretning som du måtte lide.

  14.3 Vårt ansvar er ikke begrenset i relasjon til:

  (a) Dødsfall eller personskade som skyldes vår forsømmelse;
  (b) Svik eller villedende opplysninger;
  (c) Produktansvar er utover dette regulert av lov om produktansvar 23. desember 1988 nr. 104
   

  > Tilbake til toppen

  15. Omstendigheter utenfor vår kontroll

  15.1 Vi er ikke erstatningspliktige eller ansvarlige dersom vår manglende oppfyllelsesevne eller forsinkelse i relasjon til Avtalen skyldes omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Omstendigheter utenfor vår kontroll er nærmere definert i pkt. 15.2. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll,

  15.2 Med Omstendigheter utenfor vår kontroll menes ethvert forhold eller omstendighet som med rimelighet må betraktes som liggende utenfor vårt kontrollområde. Det inkluderer uten begrensninger streiker, lockouts og andre industrielle tiltak fra tredjeparter, sivile opptøyer, uroligheter, invasjon, terrorisme eller trusler om terrorangrep, krig (deklareret eller ikke) eller trusler om forberedelse av krig, brann, eksplosjoner, stormer, stormfloder, jordskred, kollaps, epidemier, og andre naturkatastrofer, eller feil på det offentlige eller private telefonnettverk, manglende mulighet for bruk av shipping, luftfartøy, motortransport samt andre former for offentlig eller privat transport.

  15.3 Hvis en omstendighet utenfor vår kontroll inntrer og påvirker vår evne til å oppfylle Avtalen:

  (a) vil vi kontakte deg raskest mulig for å orientere deg om situasjonen; og
  (b) våre forpliktelser som følger av Avtalen vil bli suspendert, mens tidshorisonten for oppfyllelse i medhold av Avtalen vil bli forlenget tilsvarende perioden for omstendighetene utenfor vår kontroll. Påvirker omstendighetene utenfor vår kontroll leveringen av et Produkt til deg, avtaler vi en ny leveringsdato når omstendighetene utenfor vår kontroll ikke lenger er tilstede.


  > Tilbake til toppen

  16. Innbyrdes kommunikasjon

  16.1 Når vi i disse betingelsene refererer til “skriftlig” kommunikasjon, omfatter dette også korrespondanse pr. e-post.

  16.2 Hvis du er forbruker:

  (a) Vil du gjøre bruk av angreretten som beskrevet i pkt. 8.1, bes du skriftlig og entydig å gi melding om dette gjerne per brev eller e-post.
  Du kan sende din meddelelse om at kjøpet angres per e-post eller post til føl-gende:

  WhatsApp: +47 92079146
  Tlf: +47 80069196

  For din egen skyld oppfordrer vi deg til å bevare en kopi av meldingen.

  (b) Hvis du ønsker å kontakte oss skriftlig av andre grunner, kan du skrive til oss pr. WhatsApp: +47 92079146 eller ved brev til KPMG Law Adovkatfirma AS, Sorkedalsveien 6, 0369 Oslo. Du kan også kontakte oss via vår kundeservices telefonlinje.

  16.3 Hvis vi skal kontakte deg skriftlig, gjør vi det pr. e-post eller ved brev til den adresse som du har opplyst i forbindelse med din ordre.

  16.4 Hvis du er næringsdrivende:

  (a) vil enhver meddelelse eller annen kommunikasjon partene imellom i forbindelse med Avtalen skje skriftlig, og enten avleveres personlig eller sendes med post eller annen leveringsservice, e-post eller offentliggjøres på vår hjemmeside.
  (b) Meddelelser eller annen kommunikasjon skal kunne dokumenteres levert på forskjellige tidspunkter: hvis det er levert personlig – når det er avlevert ved vår resepsjon; hvis det er sendt med rekommandert brev eller med annen leveringsservice – dagen etter avsendelse kl. 9; hvis det er sendt pr. e-post – en hverdag etter overføringen; eller hvis det er offentliggjort på vår hjemmeside – med det samme.
  (c) Ved oppfyllelse av notifikasjonsplikten er det tilstrekkelig å kunne dokumentere at et brev er sendt til den korrekte adresse med frimerke, og i tilfelle av bruk av e-post, at denne er sendt til den korrekte e-postadresse.
  (d) Omfanget av denne bestemmelse angår ikke prosessuelle eller øvrige dokumenter som relaterer seg til rettslige skritt.


  > Tilbake til toppen

  17. ANDRE RELEVANTE BETINGELSER

  17.1 Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser som følger av Avtalen til andre juridiske personer, men det vil ikke påvirke dine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne Avtale.

  17.2 Du må kun overføre dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Betingelsene til andre personer hvis vi skriftlig har gitt aksept til dette.

  17.3 Denne Avtale er mellom deg og oss. Ingen andre personer kan bygge rett på Betingelsene.

  17.4 Hver av bestemmelsene i disse Betingelsene gjelder separat. Hvis en domstol eller annen relevant myndighet finner at en bestemmelse er i strid med gjeldende lovgivning og er uanvendelig, vil de øvrige Betingelsene kunne anvendes fullt ut.

  17.5 Hvis vi ikke fastholder at du er forpliktet i henhold til disse Betingelsene, hvis vi ikke fastholder våre rettigheter ovenfor deg, eller hvis vi er forsinket med å fastholde, er ikke det ensbetydende med at du ikke skal overholde dine forpliktelser. Hvis vi gjør deg oppmerksom på en misligholdelse fra din side vil det skje skriftlig, og det er ikke ensbetydende med at vi senere automatisk gjør ethvert mislighold gjeldende.

  17.6 Hvis du er forbruker ber vi deg vennligst bemerke at disse Betingelsene er underlagt norsk lovgivning. Det betyr at Avtaler inngått via vår hjemmeside og enhver tvist eller klage som måtte utspringe av eller i forbindelse med denne vil være underlagt norsk lovgivning.

  17.7 Hvis du er næringsdrivende vil Avtalen og enhver tvist eller klage som utspringer av eller i forbindelse med denne, dens endringspkt. eller tilblivelse (inklusiv tvister og klager som ikke er regulert i Avtalen) være underlagt lovgivningen i Norge.

  17.8 Hvis du er næringsdrivende gjør vi begge ugjenkallelig gjeldende at domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist eller klage som måtte utspringe av eller stå i forbindelse med Avtalen, dens endringspkt. eller tilblivelse (inklusiv tvister og klager som ikke er regulert i Avtalen).


  > Tilbake til toppen

  18. Dysons prisgaranti

  18.1 Prisene våre kontrolleres og matches daglig. Du kan være sikker på at Dyson.no tilbyr den beste prisen. Om du finner samme modell annonsert til en lavere pris hos Elkjøp, NetOnNet, Komplett eller Lyko innen 30 dager etter kjøpet, refunderer vi prisforskjellen. Ta i såfall kontakt med vår kundeservice via WhatsApp.  

  • Produktet må da være eksakt samme modell og farge som vises på Dyson.no.

  • Bevis på den annonserte prisen fra en kvalifisert norsk forhandler er påkrevd.

  • Følgende forhandlerer er regnes som kvalifiserte: Elkjøp, NetOnNet, Komplett eller Lyko.

  • Prisgarantien gjelder ikke dersom produktet ditt er inkludert i et sett som også kan kjøpes separat til fullpris.  

  Det annonserte produktet må være nytt og i originalemballasjen. Prisgarantien gjelder ikke dersom produktet er reparert, brukt, returnert, emballasjen er åpnet eller produktet er et demonstrasjonsprodukt.  

  Dysons prisgaranti gjelder ikke på håndtørkere, tilbehør eller reservedeler.

   
  > Tilbake til toppen

  Informasjonskrav

  • AM06 12"

   Maksimal strømningshastighet
   22,2 m3/min F

   Vifteinngang
   26 W P

   Serviceverdi
   0,85 (m3/min)/W SV

   Strømfobruk i standby
   <0,5 W Psb

   Viftens lydeffektnivå
   58 db(A) Lwa

   Maksimal lufthastighet
   3,2 meter/sek C

   Basert på IEC 60879

  • AM07

   Maksimal strømningshastighet
   30 m3/min F

   Vifteinngang
   56 W P

   Serviceverdi
   0,54 (m3/min)/W SV

   Strømfobruk i standby
   <0,5 W Psb

   Viftens lydeffektnivå
   64 db(A) Lwa

   Maksimal lufthastighet
   3 meter/sek C

   Basert på IEC 60879

  • AM08

   Maksimal strømningshastighet
   36 m3/min F

   Vifteinngang
   60 W P

   Serviceverdi
   0,6 (m3/min)/W SV

   Strømfobruk i standby
   <0,5 W Psb

   Viftens lydeffektnivå
   67 db(A) Lwa

   Maksimal lufthastighet
   3 meter/sek C

   Basert på IEC 60879

   

  Informasjon som identifiserer modellen(e), hvor informasjonen forholder seg til kommisjonsforordning (EU) 206/2012 i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav om miljøvennlig utforming av klimaanlegg og komfortvifter.

   

  > Tilbake til toppen