Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

Dyson-garantien: vilkår og betingelser.

 • Hva dekker en Dyson-garanti?

  En Dyson-garanti dekker reparasjon og utskifting (etter Dysons skjønn) av Dyson-maskinen din hvis den innenfor garantiperioden viser seg å være defekt som følge av materialfeil eller produksjonsfeil.

  Hvis noen deler ikke er tilgjengelig lenger (f.eks. bestemte fargevariasjoner), vil Dyson erstatte dem med funksjonelle erstatningsdeler.

  De lovfestede rettighetene dine blir ikke påvirket av denne garantien.

  > Tilbake til toppen

  Hva dekkes ikke av en Dyson-garanti?

  Dyson-maskinene er utviklet og konstruert for kontinuerlig høy ytelse i normale husholdningsmiljøer. Hvis en Dyson-maskin brukes slik den er ment å brukes, og blir ødelagt innenfor garantiperioden, er det vårt ansvar å reparere eller erstatte den.

  Det er imidlertid noen omstendigheter hvor Dyson-garantien ikke dekker reparasjon eller utskifting av en maskin. Disse er ikke skjult med liten skrift. Dette er det som ikke dekkes:

  • Normal slitasje, inkludert deler som kan slites ut over tid (f.eks. sikringer, belter, børsteruller, batterier, filtre osv.).
  • Skader som følge av uhell
  • Skader som følge av bruk som ikke samsvarer med den elektriske spenningen som er angitt på maskinen.
  • Skader som følge av mangel på anbefalt vedlikehold av apparatet.
  • Fjerning av blokkeringer. Hvis det er blokkeringer i maskinen din, skal du følge instruksjonene i Dyson-bruksanvisningen om hvordan du fjerner blokkeringer. Hvis du er usikker, er det gratis å ringe hjelpetelefonen vår på 800 69 196. En Dyson-ekspert vil gi deg veiledning om hva du skal gjøre.
  • Skader fra eksterne kilder, som for eksempel transport, vær, strømbrudd eller overspenning.
  • Feil som forårsakes av omstendigheter som er utenfor Dysons kontroll.
  • Feil som forårsakes av:
   • Uaktsom bruk, misbruk, forsømmelse eller uforsiktig bruk am maskinen.
   • Bruk av maskinen som ikke samsvarer med Dyson-bruksanvisningen.
   • Bruk av en Dyson-maskin til andre formål enn vanlig husholdningsbruk i det landet der produktet ble kjøpt.
   • Bruk av deler som ikke er montert eller installert i samsvar med instruksjonene fra Dyson.
   • Bruk av deler og tilbehør som ikke er originale Dyson-komponenter. Du finner hele utvalget av originale Dyson-reservedeler og -tilbehør til alle Dyson-maskinene på www.dyson.co.uk/spares.
   • Feil montering eller installasjon (med mindre det er gjort av Dyson).
   • Reparasjoner eller endringer som er utført av andre enn Dyson eller deres autoriserte agenter.

  Hvis du har noen spørsmål om hva en Dyson-garanti dekker, må du gjerne ta kontakt. Du kan ringe oss gratis på 800 69 196.

  > Tilbake til toppen

  Hvilke vilkår og betingelser gjelder for garantien?

  Vilkårene og betingelsene for en Dyson-garanti er som følger:

  • Garantien trer i kraft på kjøpsdatoen (eller leveringsdatoen hvis dette er senere).
  • Du må fremvise bevis på leveringen/kjøpet før vi kan utføre noe arbeid på maskinen din i garantiperioden. Merk at du kan bli belastet for alt arbeid som blir utført hvis du ikke legger frem et slikt bevis. Ta derfor vare på kvitteringen eller leveringsbekreftelsen.
  • Alt arbeid vil bli utført av Dyson eller en av deres autoriserte agenter.
  • Alle deler som byttes ut, vil bli ansett som Dysons eiendom.
  • Garantiperioden blir ikke forlenget når maskinen repareres eller erstattes gjennom garantien.
  • Fordelene som garantien gir, kommer i tillegg til – og vil ikke påvirke – de lovbestemte rettighetene du har som forbruker.

  Hvis du har noen spørsmål, kan du ringe oss gratis på 800 69 196.

  > Tilbake til toppen

  Når aktiveres garantien?

  En Dyson-garanti trer i kraft på kjøps- eller leveringsdatoen, avhengig av hvilken som er den siste.

  > Tilbake til toppen

  Hvor er Dyson-garantien gyldig?

  • Når denne maskinen selges utenfor EU, vil garantien kun være gyldig hvis apparatet brukes i det landet som det ble solgt i.
  • Når denne maskinen selges innenfor EU, vil garantien kun være gyldig (i) hvis apparatet brukes i det landet det ble solgt i, eller (ii) hvis apparatet brukes i Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania eller Storbritannia og den samme modellen som dette apparatet selges med den samme spenningen i det aktuelle landet.

  Hvis du tar med maskinen din til utlandet, kan garantien bli ugyldig. Vi vil imidlertid gjøre vårt beste for å hjelpe deg i det nye hjemlandet ditt.

  Hvis du trenger råd, kan du ringe oss gratis på 800 69 196.

  > Tilbake til toppen

  Kan Dyson-garantiene overføres?

  Dyson-garantier kan overføres med maskinen, forutsatt at det originale kjøpsbeviset fra en anerkjent forhandler kan fremvises sammen med et bevis for eierskiftet av maskinen som bekrefter at maskinen var i god stand da eierskiftet fant sted.

  > Tilbake til toppen