Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

Dysons beregninger

Hos Dyson konstruerer vi maskiner som fungerer skikkelig, og for å hjelpe kundene våre med å forstå hvordan de fungerer, er vi åpne om alle påstandene vi kommer med.

Dessverre opptrer ikke alle konkurrentene våre på samme måte. De bruker ofte misvisende påstander, noe som kan være forvirrende.

Nedenfor er en forklaring på hvordan vi beregner påstandende våre. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss på 800 69 196 (avgiftsfritt kun for fasttelefon).

Kostnadsbesparelser

Hos Dyson bruker vi følgende tall i beregningene våre:

Antall tørkepapir per bruk = 2

Dette er basert på vår egen interne forskning. Vi vet at folk ofte kan ta mer enn to tørkepapir for å tørke hendende, men vi tror på å estimere kostnadene så forsiktig som mulig.

Et tørkepapir koster =  0,11 kr

Dette er basert på vår egen interne forskning. Vi har hentet priser for tørkepapir fra fem av de mest populære kildene og kalkulert gjennomsnittlig pris.

Bruk av badet per dag = 200

Dette er basert på vår egen interne forskning på bruk i et bad med gjennomsnittlig størrelse. For mindre bad med lite trafikk bruker vi et tall på 100, og for områder med mye trafikk, som bensinstasjoner eller flyplasstoaletter, bruker vi et tall på 400.

Antall dager badet er i bruk = 365 dager

Vi antar et helt år.

Strømpris per kWh = 1,87 kr

Dette er basert på vår egen interne forskning. Vi har hentet strømpris fra 5 forskjellige kilder og kalkulert gjennomsnittlig kostnad.

Wattstyrke = som angitt av produsenten

Standby strømbruk = som angitt av produsenten eller testet av Dyson.

Tørketid er basert på National Sanitation Foundation's Protocol P335 (NSF P335).

Årlig karbonpåvirkning beregnes basert på 200 bruk per dag, 365 dager per år.

Obs! De fleste produsenter av håndtørkere følger ikke NSF P335, så mange oppgir ukorrekt tørketid. NSF er en uavhengig hygienespesialist. Hvis du vil ha en nøyaktig tørketid, må du be om å få testresultatene til NSF P335.

Hvordan kalkulerer vi driftskosnadene til tørkepapir?

Den årlige driftskostnaden for tørkepapir er estimert med = 
Gjennomsnittlig antall tørkepapir som brukes til å tørke hender x gjennomsnittlig kostnad for tørkepapir x antatt antall bruk per dag x antatt antall dager badet er i bruk.

Hvordan beregner vi driftskostnadene for Dyson Airblade™ håndtørker og andre håndtørkere?

Det er to steg i denne beregningen.

Steg 1: Driftskostnader i bruk (uten standby)

Tørketid for håndtørker (i timer) x nominell wattstyrke for håndtørker (kW) x antatt antall bruk per dag x antatt antall dager badet er i bruk x strømpris per kWh.

Steg 2: Driftskostnader i bruk (med standby)

Resultat av steg 1 +

((Strømpris per kWh * antall timer i året) - (estimert bruk per dag (100/200/400) * tørketid for håndtørker (i timer))) * Standby strømbruk (kW)

= Årlig driftskostnad

Miljøpåvirkning

I samarbeid med Carbon Trust har Dyson laget en metode for å måle miljøpåvirkningen av elektriske apparater og tørkepapir. Karbonberegningene ble laget ved å bruke GaBi-programvare levert av PE International, basert på produktbruk over 5 år og med USA som et representativt bruksland.

Se hvordan Dyson-teknologien kan forbedre miljøet i bedriften din.