Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson DC04™ støvsuger (sølv/gul)
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Tømme beholderen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Slik fjerner du beholderen og syklonen fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Sjekk åpningene på røret og syklontoppen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Instruksjoner for visuell undersøkelse av kanalene på hovedenheten og syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger.

Ta av beholderen ved å trykke på utløseren foran på beholderen.

Slik fjerner du syklonen fra beholderen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Rengjør beholderen

Fjern støv fra beholderen på riktig måte.

ADVARSEL: Beholderen må bare rengjøres med kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller pussemidler på beholderen.

Å tømme beholderen fra Dyson DC04 stående støvsuger i en pose.

Rengjør syklonen

Rengjør dekselet med en tørr klut eller kombimunnstykket.

Dunk forsiktig for å fjerne støv fra innsiden av syklonen.

ADVARSEL: Ikke bruk væske til å rengjøre syklonen.

Syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger rengjøres med en tørr klut over en beholder.

Sett sammen beholderen og syklonen igjen. Pass på at det ikke er noen gliper mellom dem.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekk børsterullen

Len maskinen bakover.

Å lene Dyson DC04 stående støvsuger bakover.

Snu maskinen slik at du kan se børsterullen. Bruk en mynt til å vri hver av låsene på munnstykkesålen en kvart omdreining, og ta av sålen.

Slik fjerner du bunnplaten fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Fjern rusk fra børsterullen.

Å fjerne rusk fra børsterullen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke rengjøringsmunnstykket?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Luft kan lekke ut på grunn av en manglende pakning eller en tilstopping.

Test sugekraften

Pass på at maskinen står opprett.

Å sette Dyson DC04 stående støvsuger tilbake i stående posisjon.

Åpne stanglokket.

Inspeksjon av røret på Dyson DC04 stående støvsuger for blokkeringer.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Inspeksjon av røret på Dyson DC04 stående støvsuger for blokkeringer.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Står maskinen opprett?

Hold alltid hender og klær unna området rundt børsterullen.

Sjekk børsterullen

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon.

Å lene Dyson DC04 stående støvsuger bakover.

Legg maskinen på siden, og hold den i støvsugingsposisjon.

Slik setter du tilbake bunnplaten på Dyson DC04 stående støvsuger.

Hvis maskinen har en kontroll som slår børsterullen på/av, sjekker du at pilen på kløtsjkontrollen flyttes frem til posisjonen for teppelagte gulv.

Slå på maskinen, og sjekk om børsterullen roterer.

Roterer børsterullen når strømmen er på?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk av inspeksjonsrøret

Ta av ventilrøret nær den nederste delen av maskinen.

Slik fjerner du slangen fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Se etter tilstoppinger:

Sjekk ventilrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk pakningen på ventilrøret for skader.

Sjekk pakningen på maskinen for skader.

En visuell inspeksjon av luftkanalene på Dyson DC04 stående støvsuger.

Sett i støpselet til maskinen, og slå den på. Hold hånden over inspeksjonsrøret, og test sugekraften.

En visuell inspeksjon av luftkanalen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekk rengjøringsmunnstykket

Slå av strømmen, legg maskinen flatt på gulvet, og snu den slik at du ser undersiden.

Å lene Dyson DC04 stående støvsuger bakover.

Vri hver lås en kvart omdreining mot venstre med en mynt. Ta av munnstykkesålen.

Slik fjerner du bunnplaten fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Se etter tilstoppinger

Fjern alle tilstoppinger forsiktig fra børsterullen. Bruk en saks til å klippe av hår og fibre.

Å fjerne rusk fra børsterullen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Sjekk den innvendige slangen for tilstoppinger og skader, og sjekk at begge ender av slangen sitter riktig.

Fjern rusket hvis du finner en tilstopping.

En titt på undersiden av den clutchfrie Dyson DC04 stående støvsuger.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke rengjøringsmunnstykket?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Slik fjerner du beholderen og syklonen fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Sjekk rørinntakene

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Instruksjoner for visuell undersøkelse av kanalene på hovedenheten og syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger.

Sjekk beholderen og syklonen

Sjekk at syklonens inntakspakning sitter på og er uskadd.

Sjekk begge inntakene til den gjennomsiktige beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Slik fjerner du syklonen fra beholderen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Å tømme beholderen fra Dyson DC04 stående støvsuger i en pose.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger rengjøres med en tørr klut over en beholder.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Etterfilteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes.

Vaske filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Velg «trinn for trinn» for å få trinnvis veiledning.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vaske filteret

Ta den gjennomsiktige beholderen og syklontoppen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen og syklonen fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Trykk på filterutløseren for å ta av forfilteret og filterhuset.

Instruksjoner for hvordan du trykker på knappen for å løse ut filteret fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk vaskemidler, og ikke vask i oppvaskmaskin eller i vaskemaskin.

Slik fjerner du filteret fra filterholderen.

Gjenta trinnene under til vannet er rent når du skyller.

Slik vasker du filteret fra Dyson DC04 stående støvsuger med kaldt vann.

Fortsett å vaske filteret.

Slik vasker du filterholderen til Dyson DC04 stående støvsuger med kaldt vann.

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt (minst tolv timer).

Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret og filterholderen til Dyson DC04 stående støvsuger blir lagt til tørk foran en varmeovn.

Sett filteret i filterhuset igjen, og sett deretter huset tilbake i syklontoppen.

Å sette filteret fra Dyson DC04 stående støvsuger tilbake i syklonen.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Slik fjerner du beholderen og syklonen fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Sjekk rørinntakene

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Instruksjoner for visuell undersøkelse av kanalene på hovedenheten og syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger.

Sjekk beholderen og syklonen

Sjekk at syklonens inntakspakning sitter på og er uskadd.

Sjekk begge inntakene til den gjennomsiktige beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Slik fjerner du syklonen fra beholderen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Å tømme beholderen fra Dyson DC04 stående støvsuger i en pose.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger rengjøres med en tørr klut over en beholder.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekke låsen for opprett posisjon

Låsen for opprett posisjon kan komme ut av stilling, noe som gjør at maskinen ikke står riktig. Dette problemet kan enkelt løses ved å følge fremgangsmåten i videoen.

Videoen kan vise en annen modell, men fremgangsmåten er den samme.

Len maskinen bakover mens du står bak den.

Ventilrørholderen finner du ved bakhjulet på høyre side.

Sjekk ventilrøret for tilstoppinger ved å trykke på knappen og ta det av ventilholderen.

En visuell inspeksjon av luftkanalene på Dyson DC04 stående støvsuger.

Lås ventilholderen på plass ved å trykke på den store knappen på forsiden (synlig når maskinen er lent bakover).

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke låsen for opprett posisjon?

Sjekk av inspeksjonsrøret

Ta av ventilrøret nær den nederste delen av maskinen.

Slik fjerner du slangen fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Se etter tilstoppinger:

Sjekk ventilrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk pakningen på ventilrøret for skader.

Sjekk pakningen på maskinen for skader.

En visuell inspeksjon av luftkanalene på Dyson DC04 stående støvsuger.

Sett i støpselet til maskinen, og slå den på. Hold hånden over inspeksjonsrøret, og test sugekraften.

En visuell inspeksjon av luftkanalen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekke slangen

Sett ventilrøret på igjen før du fortsetter.

Ta stangen av slangen. Strekk ut slangen, og sjekk den for revner.

Sett i støpselet til maskinen, og slå den på. Hold hånden over enden av slangen, og test sugekraften.

Er sugekraften fra slangen sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekke stangen

Se gjennom stangen. Du skal se lys i andre enden. Hvis ikke fjerner du tilstoppingen.

Inspeksjon av røret på Dyson DC04 stående støvsuger for blokkeringer.

Sett stangen på slangen, og test maskinen.

Ble problemet løst ved å sjekke stangen?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Slik fjerner du beholderen og syklonen fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Sjekk røret

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Instruksjoner for visuell undersøkelse av kanalene på hovedenheten og syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger.

Sjekk beholderen og syklonen

Sjekk at syklonens inntakspakning sitter på og er uskadd.

Sjekk begge inntakene til den gjennomsiktige beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Slik fjerner du syklonen fra beholderen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Å tømme beholderen fra Dyson DC04 stående støvsuger i en pose.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger rengjøres med en tørr klut over en beholder.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Sjekke det U-formede røret og slangen

Vipp maskinen fremover, og ta av det U-formede inspeksjonsrøret nederst på slangen.

Se etter tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Slik fjerner du U-delen fra Dyson DC07 stående støvsuger.

Ta av slangen

Dra slangen av den bakre enden av røret.

Sjekk begge ender av slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen igjen

Sett slangen på igjen. Pass på at den klikker på plass og sitter godt.

Sett det U-formede røret på igjen. Pass på at det klikker på plass.

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke slangen og det U-formede røret?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Slik fjerner du beholderen og syklonen fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Sjekk røret

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Instruksjoner for visuell undersøkelse av kanalene på hovedenheten og syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger.

Sjekk beholderen og syklonen

Sjekk at syklonens inntakspakning sitter på og er uskadd.

Sjekk begge inntakene til den gjennomsiktige beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Slik fjerner du syklonen fra beholderen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Å tømme beholderen fra Dyson DC04 stående støvsuger i en pose.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger rengjøres med en tørr klut over en beholder.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Pass på at maskinen står opprett.

Test stangen

Åpne stanglokket.

Inspeksjon av røret på Dyson DC04 stående støvsuger for blokkeringer.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Inspeksjon av røret på Dyson DC04 stående støvsuger for blokkeringer.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Når hadde maskinen strøm sist?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Etterfilteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes.

Vaske filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Velg «trinn for trinn» for å få trinnvis veiledning.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Bryteren lyser ikke.

Test bryteren

Trykk på den bakre delen av bryteren for å låse den fast i på-posisjonen.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Rengjør beholderen og syklonen

Ta av beholderen.

Ta av beholderen ved å trykke på utløseren på toppen av håndtaket.

Slik fjerner du beholderen og syklonen fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Sjekk åpningene på røret og syklontoppen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Instruksjoner for visuell undersøkelse av kanalene på hovedenheten og syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger.

Ta av beholderen ved å trykke på utløseren foran på beholderen.

Slik fjerner du syklonen fra beholderen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Rengjør beholderen

Fjern støv fra beholderen på riktig måte.

ADVARSEL: Beholderen må bare rengjøres med kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller pussemidler på beholderen.

Å tømme beholderen fra Dyson DC04 stående støvsuger i en pose.

Rengjør syklonen

Rengjør dekselet med en tørr klut eller kombimunnstykket.

Dunk forsiktig for å fjerne støv fra innsiden av syklonen.

ADVARSEL: Ikke bruk væske til å rengjøre syklonen.

Syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger rengjøres med en tørr klut over en beholder.

Sett sammen beholderen og syklonen igjen. Pass på at det ikke er noen gliper mellom dem.

Ble problemet løst ved å rengjøre beholderen og syklonen?

Vaske filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Ta av filtrene

Maskinen har to vaskbare filtre som må vaskes minst hver tredje måned.

Ta beholderen av maskinen ved å trykke på syklonutløseren som vist.

Slik fjerner du beholderen fra maskinen.

Løft filterutløseren på toppen av beholderen for å ta filter A av maskinen.

Slik fjerner du forfilteret.

For å ta av filter B lener du først maskinen bakover. Trykk på utløseren på kulen for å åpne filterdekselet. Trykk på den røde utløseren på filteret, og dra det ut.

Slik fjerner du etterfilteret fra maskinen.

Vask de to filtrene i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Gjenta trinnene til vannet er rent når du skyller.

Skyll og dunk filter B til vannet er rent når du skyller, og dunk det deretter igjen for å få ut mest mulig vann. Dette krever vanligvis opptil ti skyllinger.

Slik rengjør du filteret.

Tørk filtrene

La filtrene tørke på et varmt sted til de er helt tørre (minst 24 timer).

Sett filtrene på plass igjen, og test maskinen.

Den anbefalte tørketiden for filteret er 24 timer.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Hold alltid hender og klær unna området rundt børsterullen.

Sjekk børsterullen

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon.

Sjekk at pilen på børsterullens kløtsjkontroll flyttes frem til posisjonen for teppelagte gulv.

Slik kontrollerer du clutchen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Legg maskinen på siden, og hold den i støvsugingsposisjon.

Å lene Dyson DC04 stående støvsuger bakover.

Ble problemet løst ved å sjekke børsterullkontrollen?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk stempelet

Sett maskinen opprett.

Sett miniturbinmunnstykket på slangen eller stangen.

Dra ut stempelet for å støvsuge tepper.

Slå på maskinen.

Velg «ødelagt del» hvis miniturbinmunnstykket er skadet.

Ble problemet løst ved å sjekke stempelet?

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekk miniturbinmunnstykket for tilstoppinger

Åpne de to låsene på munnstykkesålen, og ta munnstykkesålen av miniturbinmunnstykket.

Se etter tilstoppinger

Ta av begge børsterulldelene ved å dra hver halvdel ut fra siden av miniturbinmunnstykket.

Fjern tråder og rusk.

Sjekk begge metallakslingene for tilstoppinger, og sjekk for hånd at de snurrer fritt.

Sjekk røret på undersiden av turbinmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk utsiden av stempelet for lodotter og rusk, og fjern dette hvis du finner noe.

Sett inn begge børstedelene igjen

Når du setter børsterullene på igjen, må du passe på at begge pilene på børsterullene peker i samme retning og mot baksiden av munnstykket.

Sett munnstykkesålen på igjen, og stram begge låsene:

Sjekk at det ikke er noen gliper langs toppen av munnstykkesålen, og trykk på plass.

Sett turbinmunnstykket på igjen, og slå på maskinen.

Ble problemet løst ved å se etter tilstoppinger?

Ytelsessjekker kreves

Miniturbinmunnstykket vil fungere hvis sugekraften er sterk. Dette problemet kan løses ved å utføre ytelsessjekkene eller vaske filteret.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Hvis maskinen blåser ut støv, kan det finnes en tilstopping.

Test sugekraften

Pass på at maskinen står opprett.

Å sette Dyson DC04 stående støvsuger tilbake i stående posisjon.

Åpne stanglokket.

Inspeksjon av røret på Dyson DC04 stående støvsuger for blokkeringer.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Inspeksjon av røret på Dyson DC04 stående støvsuger for blokkeringer.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekke låsen for opprett posisjon

Låsen for opprett posisjon kan komme ut av stilling, noe som gjør at maskinen ikke står riktig. Dette problemet kan enkelt løses ved å følge fremgangsmåten i videoen.

Videoen kan vise en annen modell, men fremgangsmåten er den samme.

Len maskinen bakover mens du står bak den.

Ventilrørholderen finner du ved bakhjulet på høyre side.

Sjekk ventilrøret for tilstoppinger ved å trykke på knappen og ta det av ventilholderen.

En visuell inspeksjon av luftkanalene på Dyson DC04 stående støvsuger.

Lås ventilholderen på plass ved å trykke på den store knappen på forsiden (synlig når maskinen er lent bakover).

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke låsen for opprett posisjon?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik setter du sammen Dyson-maskinen

Sett slangen på nederst på maskinen. Pass på at den klikker på plass.

Slik monterer du slangen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Sett stangen på slangen, og trykk på knappen på slangens mansjett for å tre stangen gjennom. Pass på at håndtaket klikker på plass på toppen av røret.

Slik klikkes røret inn i slangen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Børste- og trappemunnstykket festes på toppen av syklonen, mens sprekkmunnstykket settes på bak på røret.

Utstyrene til Dyson DC04 stående støvsuger.

Vikle kabelen rundt kabelviklerne, mot klokken.

Å kveile strømledningen rundt kabelholderen og den nedre kabelsnellen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik bruker du børsterullen

For å begynne å støvsuge trykker du rengjøringsmunnstykket ned med foten og drar håndtaket mot deg.

Børsterullen har tre innstillinger:

– børste av manuelt: til ømfintlige tepper og gulv

– børste av: når opprett

– børste på automatisk: til rengjøring av tepper

Slik kontrollerer du clutchen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sett maskinen opprett før du bruker munnstykker.

Slik setter du på tilbehørene

Trykk på utløseren på stangen for å ta den av røret.

Slik fjerner du røret fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Sette på munnstykker:

  • Åpne stanglokket, og sett munnstykkene på stangen.
  • Sett munnstykker direkte på slangen.
Utstyrene for Dyson DC04 stående støvsuger som passer til enten slangen eller røret.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik bruker du miniturbinmunnstykket

Sett maskinen opprett.

Sett miniturbinmunnstykket på slangen eller stangen.

Dra ut stempelet for å støvsuge tepper.

Ved støvsuging av harde gulv trykker du stempelet til inn-posisjonen for å hindre børsterullen i å rotere.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

For din egen sikkerhet må du ikke trykke på syklonutløseren mens du bærer maskinen.

Bære Dyson-maskinen din

Bare bruk bærehåndtaket på syklontoppen til å løfte maskinen.

Slik bærer du Dyson DC04 stående støvsuger på en trygg måte.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Plasseringen til serienummeret

Serienummeret står mellom hjulene på undersiden av maskinen.

Plasseringen av serienummeret på Dyson DC04 stående støvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Fjerne en tilstopping fra miniturbinmunnstykket

Hvis miniturbinmunnstykket ikke fungerer som det skal, kan det være fordi en tilstopping hindrer børsterullen i å rotere. Tilstoppinger kan enkelt fjernes ved å følge fremgangsmåten under.

Ta munnstykket av maskinen.

Still pilen og knappen på mansjetten til miniturbinmunnstykket på linje, trykk på knappen, og skyv mansjetten i pilens retning.

Nå åpnes munnstykket, slik at du kan sjekke om rusk har viklet seg rundt børsterullen.

Fjern hår og rusk om nødvendig.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjør beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Slik fjerner du beholderen og syklonen fra Dyson DC04 stående støvsuger.

Sjekk åpningene på røret og syklontoppen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Instruksjoner for visuell undersøkelse av kanalene på hovedenheten og syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger.

Ta av beholderen ved å trykke på utløseren foran på beholderen.

Slik fjerner du syklonen fra beholderen på Dyson DC04 stående støvsuger.

Rengjør beholderen

Fjern støv fra beholderen på riktig måte.

ADVARSEL: Beholderen må bare rengjøres med kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller pussemidler på beholderen.

Å tømme beholderen fra Dyson DC04 stående støvsuger i en pose.

Rengjør syklonen

Rengjør dekselet med en tørr klut eller kombimunnstykket.

Dunk forsiktig for å fjerne støv fra innsiden av syklonen.

ADVARSEL: Ikke bruk væske til å rengjøre syklonen.

Syklonen til Dyson DC04 stående støvsuger rengjøres med en tørr klut over en beholder.

Sett sammen beholderen og syklonen igjen. Pass på at det ikke er noen gliper mellom dem.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?