Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson DC01™ støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Slik setter du på beltet

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Ta av munnstykkesålen ved å skru løs de tre skruene.

Dra ut børsterullen, sjekk for skader, og fjern rusk fra beltet.

Slik fjerner du bunnplaten fra munnstykket på en Dyson DC01 stående støvsuger.

Sett det nye beltet på børsterullen og motorspindelen:

  • Ta beltet rundt tommelen.
  • Bruk baksiden av støvsugeren som motvekt, dra beltet over motorspindelen, og slipp.
  • Sjekk at det ikke er snurr på beltet.
Motorstiften på munnstykket til Dyson DC01 stående støvsuger.

Viktig: Snurr på børsterullen et par ganger for å midtstille beltet på motorspindelen.

Børsterullen inspiseres ved å rotere den på Dyson DC01 stående støvsuger.

Sett børsterullen på igjen, og sjekk at endelokkene sitter riktig.

Børsterullen blir satt på munnstykket ved å skyve den inn i sporet og rotere.

Sett sammen munnstykkesålen igjen.

Dyson DC01 stående støvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Test stangen

Pass på at maskinen står opprett.

Dyson DC01 stående støvsuger.

Ta av stangen ved å trykke på utløseren og dra den av røret.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Slangen blir trukket oppover fra hovedenheten på Dyson DC01 stående støvsuger.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Dysons maskiner er laget for å vare. Men siden juli 2011 har vi dessverre ikke kunnet levere reservedeler til eller vedlikeholde eller reparere DC01- og DC02-maskiner.

Sjekk rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Snu maskinen slik at du kan se børsterullen.

Dyson DC01 stående støvsuger ligger med fronten ned.

Skru løs de tre skruene, og ta av munnstykkesålen. (Hvis understellet løsner fra munnstykkesålen, justerer du de runde endene av understellet mot de tilsvarende hullene på munnstykkesålen og klikker på plass. Pass på at den fremre kanten av understellet vender i riktig retning.)

Slik fjerner du bunnplaten fra munnstykket på en Dyson DC01 stående støvsuger.

Sjekk åpningene på munnstykkesålen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Fjern forsiktig bomull, ull eller lodotter som har satt seg fast, med saks.

Rotering av munnstykket på Dyson DC01 stående støvsuger slik at åpningen vises.

Sjekk beltet og børsterullen:

  • Snurr på børsterullen for å sjekke at den er uskadd. Velg «ødelagt del» hvis børsterullen er skadet.
  • Sjekk at gummibeltet sitter på og er uskadd.
Børsterullen inspiseres ved å rotere den på Dyson DC01 stående støvsuger.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Dyson DC01 stående støvsuger.

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Slik setter du på beltet

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Ta av munnstykkesålen ved å skru løs de tre skruene.

Dra ut børsterullen, sjekk for skader, og fjern rusk fra beltet.

Slik fjerner du bunnplaten fra munnstykket på en Dyson DC01 stående støvsuger.

Sett det nye beltet på børsterullen og motorspindelen:

  • Ta beltet rundt tommelen.
  • Bruk baksiden av støvsugeren som motvekt, dra beltet over motorspindelen, og slipp.
  • Sjekk at det ikke er snurr på beltet.
Motorstiften på munnstykket til Dyson DC01 stående støvsuger.

Viktig: Snurr på børsterullen et par ganger for å midtstille beltet på motorspindelen.

Sett børsterullen på igjen, og sjekk at endelokkene sitter riktig.

Sett sammen munnstykkesålen igjen.

Ble problemet løst ved å sette på beltet?

Dysons maskiner er laget for å vare. Men siden juli 2011 har vi dessverre ikke kunnet levere reservedeler til eller vedlikeholde eller reparere DC01- og DC02-maskiner.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk rengjøringsmunnstykket – trinn 2

Åpne inspeksjonsluken, og fjern tilstoppinger.

Hold inspeksjonsluken åpen, og snu på rengjøringsmunnstykket til du ser åpningen.

Undersøkelse av kanalklaffen på Dyson DC01 stående støvsuger.

Se gjennom åpningen på siden av rengjøringsmunnstykket, og sjekk at den er fri for tilstoppinger.

Rotering av munnstykket på Dyson DC01 stående støvsuger slik at åpningen vises.

Har dette løst problemet?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen ved å trykke på utløseren nederst ved beholderen.

Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir fjernet fra syklonen ved å dra den oppover.

Ta av beholderen og syklonen.

Ta beholderen og syklonen av hovedrøret.

Slik fjerner du beholderen fra syklonen på Dyson DC01 stående støvsuger.

Sjekk beholderen og syklonen:

 • Ta beholderen av syklonen.
 • Tøm beholderen forsiktig. Sjekk at syklonens innvendige del og pakningen sitter på og er uskadde.
 • Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir tømt rett i en søppelpose.

  Rengjør syklonen med en klut. Dunk den forsiktig for å fjerne finkornet støv.

  Beholderen kan også vaskes med kaldt vann. Ikke vask syklonen eller hovedrøret.

  En børste rengjør hylstrene på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk røråpningen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

  Å se etter blokkeringer i kanalen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sett beholderen og syklonen på hovedrøret igjen.

  Fronten på maskinen, inkludert syklonen, beholderen og hovedenheten, blir satt på igjen.

  Test maskinen på nytt.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Har dette løst problemet?

  Dysons maskiner er laget for å vare. Men siden juli 2011 har vi dessverre ikke kunnet levere reservedeler til eller vedlikeholde eller reparere DC01- og DC02-maskiner.

  Vaske filtrene

  Ble problemet løst ved å sjekke filteret?

  Ta av filtrene

  Løsne filtergitteret, og løft forfilteret bort fra hovedrøret.

  Løft den gule beholderutløseren for å få tilgang til etterfilteret.

  Velg «ødelagt del» hvis delen mangler, er skadet eller er svært støvete.

  Sjekke filtrene

  Vær obs på at hvis filtrene ikke sjekkes regelmessig og skiftes ved behov, kan motoren bli overopphetet, noe som vil gjøre at overopphetingsvernet slår ut.

  Skift det gule S-filteret minst hver tredje måned og HEPA-filteret hver tolvte måned.

  Vask de to filtrene i kaldt vann.

  ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

  Gjenta trinnene til vannet er rent når du skyller. Dette krever vanligvis opptil ti skyllinger.

  La filtrene tørke på et varmt sted til de er helt tørre (minst 24 timer).

  Sett filtrene på plass igjen, og test maskinen.

  Ble problemet løst ved å sjekke filteret?

  Sjekk rørklaffen, stangen og slangen

  Legg maskinen på siden, og løft klaffen på hovedrøret. Se etter tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

  Undersøkelse av kanalklaffen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Ta av stangen og slangen ved å trykke på stangutløseren og dra bort fra hovedrøret. Dra stangen ut av slangen.

  Røret trekkes av slangen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Trykk på utløseren nederst for å ta av den gjennomsiktige beholderen.

  Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir fjernet fra syklonen ved å dra den oppover.

  Koble fra slangen ved å trykke på knappen bak beholderhullet og dra i den bakerste enden av slangen samtidig.

  Slik fjerner du slangen fra Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk stangen og slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen. Velg «ødelagt del» hvis noen av delene er skadet.

  Røret på Dyson DC01 stående støvsuger inspiseres.

  Sett sammen maskinen igjen, og test den.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Ble problemet løst ved å sjekke rørklaffen, stangen og slangen?

  Når hadde maskinen strøm sist?

  Overopphetingsvern

  De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

  Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

  Velg det aktuelle alternativet

  Test stangen

  Pass på at maskinen står opprett.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Ta av stangen ved å trykke på utløseren og dra den av røret.

  Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

  Slangen blir trukket oppover fra hovedenheten på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

  Vaske filtrene

  Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

  Sjekk strømtilførselen

  Er strømledningen eller støpselet skadet?

  Fungerer de andre husholdningsapparatene?

  Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

  Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

  Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

  Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

  Dysons maskiner er laget for å vare. Men siden juli 2011 har vi dessverre ikke kunnet levere reservedeler til eller vedlikeholde eller reparere DC01- og DC02-maskiner.

  Sjekk rengjøringsmunnstykket

  Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

  Snu maskinen slik at du kan se børsterullen.

  Dyson DC01 stående støvsuger ligger med fronten ned.

  Skru løs de tre skruene, og ta av munnstykkesålen. (Hvis understellet løsner fra munnstykkesålen, justerer du de runde endene av understellet mot de tilsvarende hullene på munnstykkesålen og klikker på plass. Pass på at den fremre kanten av understellet vender i riktig retning.)

  Slik fjerner du bunnplaten fra munnstykket på en Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk åpningene på munnstykkesålen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

  Fjern forsiktig bomull, ull eller lodotter som har satt seg fast, med saks.

  Rotering av munnstykket på Dyson DC01 stående støvsuger slik at åpningen vises.

  Skru løs de tre skruene, og ta av munnstykkesålen. (Hvis understellet løsner fra munnstykkesålen, justerer du de runde endene av understellet mot de tilsvarende hullene på munnstykkesålen og klikker på plass. Pass på at den fremre kanten av understellet vender i riktig retning.)

  Børsterullen inspiseres ved å rotere den på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sett sammen maskinen igjen, og test den.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Har dette løst problemet?

  Ikke bruk maskinen i denne tilstanden. Dysons maskiner er laget for å vare. Men siden juli 2011 har vi dessverre ikke kunnet levere reservedeler til eller vedlikeholde eller reparere DC01- og DC02-maskiner.

  Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

  Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

  Rengjøre røret, beholderen og syklonen

  Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen ved å trykke på utløseren nederst ved beholderen.

  Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir fjernet fra syklonen ved å dra den oppover.

  Ta av beholderen og syklonen.

  Ta beholderen og syklonen av hovedrøret.

  Slik fjerner du beholderen fra syklonen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk beholderen og syklonen:

  Tøm beholderen forsiktig. Sjekk at syklonens innvendige del og pakningen sitter på og er uskadde.

  Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir tømt rett i en søppelpose.

  Rengjør syklonen med en klut. Dunk den forsiktig for å fjerne finkornet støv.

  Beholderen kan også vaskes med kaldt vann. Ikke vask syklonen eller hovedrøret.

  En børste rengjør hylstrene på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk røråpningen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

  Å se etter blokkeringer i kanalen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sett beholderen og syklonen på hovedrøret igjen.

  Fronten på maskinen, inkludert syklonen, beholderen og hovedenheten, blir satt på igjen.

  Test maskinen på nytt.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Har dette løst problemet?

  Vask filtrene

  Vær obs på at hvis filtrene ikke sjekkes regelmessig og skiftes ved behov, kan motoren bli overopphetet, noe som vil gjøre at overopphetingsvernet slår ut.

  Skift det gule S-filteret minst hver tredje måned og HEPA-filteret hver tolvte måned.

  Merk: Støvsuging av byggestøv og bruk av enkelte teppefriskere kan føre til at filtrene må skiftes oftere. (Dyson anbefaler ikke bruk av teppefriskere.)

  Vaske filtrene

  Løsne filtergitteret, og løft forfilteret bort fra hovedrøret.

  Løft den gule beholderutløseren for å få tilgang til etterfilteret.

  ADVARSEL: Vask filteret i kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

  Gjenta trinnene til vannet er rent når du skyller.

  Tørke filteret

  La filteret tørke på et varmt sted i tolv timer.

  ADVARSEL: Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

  Velg «ødelagt del» hvis delen mangler, er skadet eller er svært støvete.

  Har dette løst problemet?

  Ikke sett i støpselet eller prøv å bruke maskinen. Dysons maskiner er laget for å vare. Men siden juli 2011 har vi dessverre ikke kunnet levere reservedeler til eller vedlikeholde eller reparere DC01- og DC02-maskiner.

  Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

  Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

  Test stangen

  Pass på at maskinen står opprett.

  Slangen blir trukket oppover fra hovedenheten på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Ta av stangen ved å trykke på utløseren og dra den av røret.

  Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

  Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

  Sjekke røret og slangen

  Slå av maskinen, og legg den med forsiden ned.

  Dyson DC01 stående støvsuger ligger med fronten ned.

  Se etter tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

  Undersøkelse av kanalklaffen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Ta av stangen og slangen

  Dra stangen ut av slangen.

  Røret trekkes av slangen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Koble fra slangen ved å trykke på knappen bak beholderhullet og dra i den bakerste enden av slangen samtidig.

  Slik fjerner du slangen fra Dyson DC01 stående støvsuger.

  Ta av beholderen ved å trykke på utløseren nederst ved den gjennomsiktige beholderen.

  Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir fjernet fra syklonen ved å dra den oppover.

  Sjekk røret og slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

  Å se etter blokkeringer i kanalen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sett sammen maskinen igjen, og test den.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

  Sjekk rengjøringsmunnstykket

  Snu maskinen slik at du kan se børsterullen.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Skru løs de tre skruene, og ta av munnstykkesålen. (Hvis understellet løsner fra munnstykkesålen, justerer du de runde endene av understellet mot de tilsvarende hullene på munnstykkesålen og klikker på plass. Pass på at den fremre kanten av understellet vender i riktig retning.)

  Slik fjerner du bunnplaten fra munnstykket på en Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk åpningene på munnstykkesålen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

  Undersøkelse av bunnplaten på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk åpningen på siden av rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

  Rotering av munnstykket på Dyson DC01 stående støvsuger slik at åpningen vises.

  Sett sammen munnstykkesålen igjen, og test på nytt.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Ble problemet løst ved å sjekke rengjøringsmunnstykket, røret og slangen?

  Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

  Sjekke børsterullen

  Snu maskinen slik at du kan se børsterullen.

  Dyson DC01 stående støvsuger ligger med fronten ned.

  Skru løs de tre skruene, og ta av munnstykkesålen. (Hvis understellet løsner fra munnstykkesålen, justerer du de runde endene av understellet mot de tilsvarende hullene på munnstykkesålen og klikker på plass. Pass på at den fremre kanten av understellet vender i riktig retning.)

  Slik fjerner du bunnplaten fra munnstykket på en Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk åpningene på munnstykkesålen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

  Fjern forsiktig bomull, ull eller lodotter som har satt seg fast, med saks.

  Undersøkelse av bunnplaten på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk beltet og børsterullen:

   • Snurr på børsterullen for å sjekke at den er uskadd. Velg «ødelagt del» hvis børsterullen er skadet.
   • Sjekk at gummibeltet sitter på og er uskadd.
  Børsterullen inspiseres ved å rotere den på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sett sammen maskinen igjen, og test den.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Har dette løst problemet?

  Ta av beholderen og syklonen

  Ta av syklonen og beholderen ved å trykke på utløseren nederst ved beholderen.

  Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir fjernet fra syklonen ved å dra den oppover.

  Test maskinen på nytt.

  Hører du fremdeles plystrelyden med syklonen tatt av?

  Ta av filtrene

  Løsne filtergitteret, og løft forfilteret bort fra hovedrøret.

  Løft den gule beholderutløseren for å få tilgang til etterfilteret.

  Filtrene blir fjernet fra underdelen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Hører du lyden fremdeles?

  Dysons maskiner er laget for å vare. Men siden juli 2011 har vi dessverre ikke kunnet levere reservedeler til eller vedlikeholde eller reparere DC01- og DC02-maskiner.

  Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

  Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

  Sjekk beholderen og syklonen

  Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen ved å trykke på utløseren nederst ved beholderen.

  Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir fjernet fra syklonen ved å dra den oppover.

  Ta av beholderen og syklonen

  Ta beholderen av syklonen.

  Slik fjerner du beholderen fra syklonen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk beholderen og syklonen

  Tøm beholderen forsiktig. Sjekk at syklonens innvendige del og pakningen sitter på og er uskadde.

  Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir tømt rett i en søppelpose.

  Rengjør syklonen med en klut. Dunk den forsiktig for å fjerne finkornet støv.

  Beholderen kan også vaskes med kaldt vann. Ikke vask syklonen eller hovedrøret.

  En børste rengjør hylstrene på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk røråpningen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

  Å se etter blokkeringer i kanalen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sett beholderen og syklonen på hovedrøret igjen.

  Fronten på maskinen, inkludert syklonen, beholderen og hovedenheten, blir satt på igjen.

  Test maskinen på nytt.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Har dette løst problemet?

  Sjekk rørklaffen, stangen og slangen

  Slå av maskinen, og legg den med forsiden ned.

  Dyson DC01 stående støvsuger ligger med fronten ned.

  Sjekk begge rørklaffene for skader.

  Undersøkelse av kanalklaffen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Ta av stangen og slangen

  Trykk på stangutløseren, og dra stangen av hovedrøret.

  Dra stangen ut av slangen.

  Røret trekkes av slangen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Ta av beholderen ved å trykke på utløseren nederst ved den gjennomsiktige beholderen.

  Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir fjernet fra syklonen ved å dra den oppover.

  Koble fra slangen ved å trykke på knappen bak beholderhullet og dra i den bakerste enden av slangen samtidig.

  Slik fjerner du slangen fra Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk stangen og slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen. Velg «ødelagt del» hvis noen av delene er skadet.

  Røret på Dyson DC01 stående støvsuger inspiseres.

  Sett sammen maskinen igjen, og test den.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Har dette løst problemet?

  Sjekk rengjøringsmunnstykket

  Snu maskinen slik at du kan se børsterullen.

  Dyson DC01 stående støvsuger ligger med fronten ned.

  Skru løs de tre skruene, og ta av munnstykkesålen. (Hvis understellet løsner fra munnstykkesålen, justerer du de runde endene av understellet mot de tilsvarende hullene på munnstykkesålen og klikker på plass. Pass på at den fremre kanten av understellet vender i riktig retning.)

  Slik fjerner du bunnplaten fra munnstykket på en Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk åpningene på munnstykkesålen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

  Fjern forsiktig bomull, ull eller lodotter som har satt seg fast, med saks.

  Undersøkelse av bunnplaten på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk beltet og børsterullen

  Snurr på børsterullen for å sjekke at den er uskadd. Velg «ødelagt del» hvis børsterullen er skadet.

  Sjekk at gummibeltet sitter på og er uskadd. Velg «Slik setter du på beltet» hvis det er skadet eller mangler.

  Obs! Alternativet «Slik setter du på beltet» egner seg bare for kunder som allerede har et reservebelte.

  Børsterullen inspiseres ved å rotere den på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sett sammen maskinen igjen, og test den.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Har dette løst problemet?

  Sette sammen Dyson-maskinen din

  Sett slangen på hovedrøret ved å trykke til den klikker på plass.

  Trykk stangen gjennom slangen, og klikk stangen på plass på hovedrøret.

  Røret blir trukket sammen og satt tilbake på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Kabel

  Vri på kabelvikleren for å vikle kabelen mellom vikleren og slangens mansjett.

  Ledningen frigjøres fra maskinen ved å vri hektene nedover og løse den ut.

  Munnstykker

  Alle munnstykkene oppbevares i de praktiske holderne på begge sider av hovedrøret.

  Slik fester du utstyrene til Dyson stående støvsuger.

  Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

  Så bra!

  Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

  Slik setter du på tilbehørene

  Maskinen må stå opprett før du bruker munnstykker.

  Ta av stangen ved å trykke på utløseren og dra stangen av hovedrøret.

  Slangen blir trukket oppover fra hovedenheten på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sett munnstykker direkte på stangen.

  Slik fester du utstyrene til røret på Dyson stående støvsuger.

  Ved rengjøring på kronglete steder tar du av stangen og setter munnstykkeadapteren inn i enden av slangen. Sett på ønsket munnstykke.

  Munnstykket og tilbehør blir festet på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

  Bære Dyson-maskinen din

  Den gjennomsiktige beholderen må sitte godt fast før du løfter.

  Bare bruk bærehåndtaket på syklontoppen til å løfte maskinen.

  Bærehåndtaket på toppen av Dyson DC01 stående støvsuger.

  Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

  Plasseringen til serienummeret

  Serienummeret står mellom hjulene på undersiden av maskinen.

  Plasseringen av serienummeret på underdelen til Dyson DC01 stående støvsuger.

  Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

  Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

  Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

  Slik tømmer du beholderen

  Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen ved å trykke på utløseren nederst ved beholderen.

  Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir fjernet fra syklonen ved å dra den oppover.

  Tømme beholderen og syklonen

  Ta beholderen av syklonen.

  Slik fjerner du beholderen fra syklonen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Tøm beholderen forsiktig. Sjekk at syklonens innvendige del og pakningen sitter på og er uskadde.

  Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir tømt rett i en søppelpose.

  Rengjør syklonen med en klut. Dunk den forsiktig for å fjerne finkornet støv.

  Beholderen kan også vaskes med kaldt vann. Ikke vask syklonen eller hovedrøret.

  En børste rengjør hylstrene på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sett beholderen og syklonen på hovedrøret igjen.

  Fronten på maskinen, inkludert syklonen, beholderen og hovedenheten, blir satt på igjen.

  Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

  Rengjøre røret, beholderen og syklonen

  Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen ved å trykke på utløseren nederst ved beholderen.

  Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir fjernet fra syklonen ved å dra den oppover.

  Ta av beholderen og syklonen.

  Ta beholderen og syklonen av hovedrøret.

  Slik fjerner du beholderen fra syklonen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk beholderen og syklonen:

  Tøm beholderen forsiktig. Sjekk at syklonens innvendige del og pakningen sitter på og er uskadde.

  Beholderen på Dyson DC01 stående støvsuger blir tømt rett i en søppelpose.

  Rengjør syklonen med en klut. Dunk den forsiktig for å fjerne finkornet støv.

  Beholderen kan også vaskes med kaldt vann. Ikke vask syklonen eller hovedrøret.

  En børste rengjør hylstrene på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sjekk røråpningen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

  Å se etter blokkeringer i kanalen på Dyson DC01 stående støvsuger.

  Sett beholderen og syklonen på hovedrøret igjen.

  Fronten på maskinen, inkludert syklonen, beholderen og hovedenheten, blir satt på igjen.

  Test maskinen på nytt.

  Dyson DC01 stående støvsuger.

  Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

  Dysons maskiner er laget for å vare. Men siden juli 2011 har vi dessverre ikke kunnet levere reservedeler til eller vedlikeholde eller reparere DC01- og DC02-maskiner.

  Vaske filtrene

  Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

  Ta av filtrene

  Løsne filtergitteret, og løft forfilteret bort fra hovedrøret.

  Løft den gule beholderutløseren for å få tilgang til etterfilteret.

  Velg «ødelagt del» hvis delen mangler, er skadet eller er svært støvete.

  Sjekke filtrene

  Vær obs på at hvis filtrene ikke sjekkes regelmessig og skiftes ved behov, kan motoren bli overopphetet, noe som vil gjøre at overopphetingsvernet slår ut.

  Skift det gule S-filteret minst hver tredje måned og HEPA-filteret hver tolvte måned.

  Vask de to filtrene i kaldt vann (ikke bruk rengjøringsmidler eller vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin). Gjenta trinnene til vannet er rent når du skyller. Dette krever vanligvis opptil ti skyllinger.

  La filtrene tørke på et varmt sted til de er helt tørre (minst 24 timer).

  Sett filtrene på plass igjen, og test maskinen.

  Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?