Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Slik rengjør du beholderen og syklonen

Trykk på utløseren på toppen av beholderen, og ta den av maskinen.

Dra i utløseren under håndtaket på syklontoppen.

Ta beholderen av syklonen ved å trykke på utløseren foran.

Rengjør syklonen med en klut, og dunk den forsiktig for å fjerne støv.

Den gjennomsiktige beholderen kan rengjøres med kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller andre kjemikalier.

Sett sammen den gjennomsiktige beholderen igjen, og lukk beholderlokket før du setter den på maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Test sugekraften

En plystrelyd betyr at luft kan lekke ut på grunn av en manglende pakning eller en tilstopping.

Pass på at maskinen står opprett.

Åpne stanglokket.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Står maskinen opprett?

Hold alltid hender og klær unna området rundt børsterullen.

Sjekk børsterullen

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon.

Legg maskinen på siden, og hold den i støvsugingsposisjon.

Slå på maskinen, og sjekk om børsterullen roterer.

Hvis maskinen har en kontroll som slår børsterullen på/av, sjekker du at pilen på kløtsjkontrollen flyttes frem til posisjonen for teppelagte gulv.

Roterer børsterullen når strømmen er på?

Sjekk for rusk og skader

Ta av ventilrøret nær den nederste delen av maskinen.

Sjekk ventilrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk pakningen på ventilrøret for skader.

Sjekk pakningen på maskinen for skader.

Sett i støpselet til maskinen, og slå den på. Hold hånden over inspeksjonsrøret, og test sugekraften.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekk rengjøringsmunnstykket

Slå av strømmen, legg maskinen flatt på gulvet, og snu den slik at du ser undersiden.

Vri hver lås en kvart omdreining mot venstre med en mynt. Ta av munnstykkesålen.

Fjern alle tilstoppinger forsiktig fra børsterullen. Bruk en saks til å klippe av hår og fibre.

Sjekk den innvendige slangen for tilstoppinger og skader, og sjekk at begge ender av slangen sitter riktig.

Fjern rusket hvis du finner en tilstopping.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke rengjøringsmunnstykket?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Fjerne tilstoppinger fra røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Sjekk røret:

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk beholderen og syklonen:

Sjekk at syklonens inntakspakning sitter på og er uskadd.

Sjekk begge inntakene til beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Tøm beholderen, og pass på at bunnen av beholderen forblir åpen.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Slik vasker du filteret

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Vaske filteret

Trykk på utløseren, og ta filterhuset av maskinen.

Ta filteret ut av filterhuset. (Det er bare den blå skumputen og det gule gitteret som skal vaskes.)

Vask de to delene i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler. Ikke vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Gjenta til vannet er rent når du skyller.

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt. Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret må være helt tørt før det settes i maskinen igjen.

Filteret bør vaskes minst hver tredje til sjette måned.

Obs! Etterfilteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Sjekk røret:

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk beholderen og syklonen:

Sjekk at syklonens inntakspakning sitter på og er uskadd.

Sjekk begge inntakene til beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Sjekk rengjøringsmunnstykket

Slå av strømmen, legg maskinen flatt på gulvet, og snu den slik at du ser undersiden.

Ta av munnstykkesålen

Vri hver lås en kvart omdreining mot venstre med en mynt. Ta av munnstykkesålen.

Fjern alle tilstoppinger forsiktig fra børsterullen. Bruk en saks til å klippe av hår og fibre.

Sjekk den innvendige slangen for tilstoppinger og skader, og sjekk at begge ender av slangen sitter riktig.

Fjern rusket hvis du finner en tilstopping.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke rengjøringsmunnstykket?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekke låsen for opprett posisjon

Låsen for opprett posisjon kan komme ut av stilling, noe som gjør at maskinen ikke står riktig. Dette problemet kan enkelt løses ved å følge fremgangsmåten i videoen.

Videoen kan vise en annen modell, men fremgangsmåten er den samme.

Len maskinen bakover mens du står bak den.

Ventilrørholderen finner du ved bakhjulet på høyre side.

Sjekk ventilrøret for tilstoppinger ved å trykke på knappen og ta det av ventilholderen.

Lås ventilholderen på plass ved å trykke på den store knappen på forsiden (synlig når maskinen er lent bakover).

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke låsen for opprett posisjon?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk for rusk og skader

Ta av ventilrøret nær den nederste delen av maskinen.

Se etter tilstoppinger:

Sjekk ventilrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen. Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk pakningen på ventilrøret for skader.

Sjekk pakningen på maskinen for skader.

Sett i støpselet til maskinen, og slå den på. Hold hånden over inspeksjonsrøret, og test sugekraften.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Inspeksjon av slangen

Sett ventilrøret på igjen før du fortsetter.

Ta stangen av slangen. Strekk ut slangen, og sjekk den for revner.

Sett i støpselet til maskinen, og slå den på. Hold hånden over enden av slangen, og test sugekraften.

Er sugekraften fra slangen sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk stangen

Se gjennom stangen. Du skal se lys i andre enden. Hvis ikke fjerner du tilstoppingen.

Sett stangen på slangen, og test maskinen.

Ble problemet løst ved å sjekke stangen?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Sjekk røret:

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk røret:

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Tøm beholderen, og pass på at bunnen av beholderen forblir åpen.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Sjekk det U-formede røret og slangen

Vipp maskinen fremover, og ta av det U-formede inspeksjonsrøret nederst på slangen.

Se etter tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av slangen.

Ta beholderen av maskinen.

Slangeutløseren finner du på forsiden. Trykk på utløseren, og dra samtidig slangen av den bakre delen av maskinen.

Sjekk begge ender av slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen igjen:

Sett beholderen på igjen.

Sett slangen på igjen. Pass på at den klikker på plass og sitter godt.

Sett det U-formede røret på igjen. Pass på at det klikker på plass.

Ble problemet løst ved å sjekke slangen og det U-formede røret?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Sjekk røret:

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk beholderen og syklonen:

Sjekk at syklonens inntakspakning sitter på og er uskadd.

Sjekk begge inntakene til den gjennomsiktige beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Hold alltid hender og klær unna området rundt børsterullen.

Sjekk børsterullen

Slå av maskinen.

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon.

Sjekk at pilen på børsterullens kløtsjkontroll flyttes frem til posisjonen for teppelagte gulv.

Legg maskinen på siden, og hold den i støvsugingsposisjon:

Slå på maskinen.

Hører du lyden fremdeles?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Test uten beholderen og syklonen

Sett i støpselet til maskinen.

Ta av beholderen og syklonen, og sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Slå på maskinen.

Hører du fremdeles lyden med beholderen tatt av?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Sjekk røret:

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk beholderen og syklonen:

Sjekk at syklonens inntakspakning sitter på og er uskadd.

Sjekk begge inntakene til den gjennomsiktige beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Sjekk rengjøringsmunnstykket

Slå av strømmen, legg maskinen flatt på gulvet, og snu den slik at du ser undersiden.

Ta av munnstykkesålen ved å vri låsene en kvart omdreining med en mynt.

Fjern alle tilstoppinger forsiktig fra børsterullen. Bruk en saks til å klippe av hår og fibre.

Sjekk den innvendige slangen for tilstoppinger og skader, og sjekk at begge ender av slangen sitter riktig.

Fjern rusket hvis du finner en tilstopping.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke rengjøringsmunnstykket?

Sjekk det U-formede røret og slangen

Vipp maskinen fremover, og ta av det U-formede inspeksjonsrøret nederst på slangen.

Se etter tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av slangen.

Ta beholderen av maskinen.

Slangeutløseren finner du på forsiden. Trykk på utløseren, og dra samtidig slangen av den bakre delen av maskinen.

Sjekk begge ender av slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen igjen:

Sett beholderen på igjen.

Sett slangen på igjen. Pass på at den klikker på plass og sitter godt.

Sett det U-formede røret på igjen. Pass på at det klikker på plass.

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke det U-formede røret og slangen?

Sjekk stangen

Ta stangen av slangen.

Se gjennom stangen. Du skal se lys i andre enden. Hvis ikke fjerner du tilstoppingen.

Ble problemet løst ved å sjekke stangen og slangen?

Slik vasker du filteret

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Vaske filteret

Trykk på utløseren, og ta filterhuset av maskinen.

Ta filteret ut av filterhuset. (Det er bare den blå skumputen og det gule gitteret som skal vaskes.)

Vask de to delene i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler. Ikke vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Gjenta til vannet er rent når du skyller.

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt. Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret må være helt tørt før det settes i maskinen igjen.

Filteret bør vaskes minst hver tredje til sjette måned.

Obs! Etterfilteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Test stangen

Pass på at maskinen står opprett.

Åpne stanglokket.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Bryteren lyser ikke.

Trykk på bryteren

Trykk på den bakre delen av bryteren for å låse den fast i på-posisjonen.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Når hadde maskinen strøm sist?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Velg det aktuelle alternativet

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Slik vasker du filteret

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vaske filteret

Trykk på utløseren, og ta filterhuset av maskinen.

Ta filteret ut av filterhuset. (Det er bare den blå skumputen og det gule gitteret som skal vaskes.)

Vask de to delene i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler. Ikke vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Gjenta til vannet er rent når du skyller.

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt. Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret må være helt tørt før det settes i maskinen igjen.

Filteret bør vaskes minst hver tredje til sjette måned.

Obs! Etterfilteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Rengjør beholderen og syklonen

Tøm den gjennomsiktige beholderen

Hold en plastpose rundt beholderen, og trykk på knappen for å tømme ut støv og rusk.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv og rusk fra beholderen og oppsamleren for finkornet støv.

Ta av den gjennomsiktige beholderen:

Når bunnen av beholderen er åpen, trykker du på utløseren på toppen av den gjennomsiktige beholderen for å skille beholderen fra syklonen.

Rengjør syklonen.

Rengjør dekselet med en tørr klut eller kombimunnstykket.

Dunk forsiktig for å fjerne støv fra innsiden av syklonen.

ADVARSEL: Ikke bruk væske til å rengjøre syklonen.

Rengjør beholderen:

ADVARSEL: Beholderen må bare rengjøres med kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller pussemidler på beholderen.

Lukk lokket på syklonen, og sett den på maskinen igjen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å rengjøre beholderen og syklonen?

Slik vasker du filteret

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vaske filteret

Trykk på utløseren, og ta filterhuset av maskinen.

Ta filteret ut av filterhuset. (Det er bare den blå skumputen og det gule gitteret som skal vaskes.)

Vask de to delene i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler. Ikke vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Gjenta til vannet er rent når du skyller.

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt. Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret må være helt tørt før det settes i maskinen igjen.

Filteret bør vaskes minst hver tredje til sjette måned.

Obs! Etterfilteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Hold alltid hender og klær unna området rundt børsterullen.

Sjekke børsterullen

Slå av maskinen.

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon.

Sjekk at pilen på børsterullens kløtsjkontroll flyttes frem til posisjonen for teppelagte gulv.

Legg maskinen på siden, og hold den i støvsugingsposisjon:

Slå på maskinen.

Ble problemet løst ved å sjekke børsterullkontrollen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Test sugekraften

Hvis maskinen blåser ut støv, kan det finnes en tilstopping.

Pass på at maskinen står opprett.

Åpne stanglokket.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Videoen kan vise en annen modell, men fremgangsmåten er den samme.

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å sjekke låsen for opprett posisjon?

Sjekke låsen for opprett posisjon

Låsen for opprett posisjon kan komme ut av stilling, noe som gjør at maskinen ikke står riktig. Dette problemet kan enkelt løses ved å følge fremgangsmåten i videoen.

Videoen kan vise en annen modell, men fremgangsmåten er den samme.

Len maskinen bakover mens du står bak den.

Ventilrørholderen finner du ved bakhjulet på høyre side.

Sjekk ventilrøret for tilstoppinger ved å trykke på knappen og ta det av ventilholderen.

Lås ventilholderen på plass ved å trykke på den store knappen på forsiden (synlig når maskinen er lent bakover).

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke låsen for opprett posisjon?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik setter du sammen Dyson-maskinen

Sett slangen på nederst på maskinen. Pass på at den klikker på plass.

Stangen tres gjennom slangen og klikkes på plass på toppen av røret.

Børste- og trappemunnstykket festes på toppen av røret, mens sprekkmunnstykket settes på stangen.

Kabelen vikles rundt den nederste slangemansjetten og toppen av stangen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik bruker du børsterullen

For å begynne å støvsuge trykker du rengjøringsmunnstykket ned med foten og drar håndtaket mot deg.

Børsterullen har tre innstillinger:

– børste av manuelt: til ømfintlige tepper og gulv

– børste av: når opprett

– børste på automatisk: til rengjøring av tepper

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik setter du på tilbehørene

Maskinen må stå opprett før du bruker munnstykker.

Trykk på utløseren på stangen for å ta den av røret.

Sette på munnstykker:

Munnstykker kan settes på begge ender av stangen. Åpne stanglokket for å sette på i denne enden.

Sett munnstykker direkte på slangen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Plasseringen til serienummeret

Serienummeret står mellom hjulene på undersiden av maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bære Dyson-maskinen din

For din egen sikkerhet må du ikke trykke på syklonutløseren mens du bærer maskinen.

Bare bruk bærehåndtaket på syklontoppen til å løfte maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik tømmer du beholderen

Trykk på utløseren på toppen av beholderen, og ta den av maskinen.

Dra i utløseren under håndtaket på syklontoppen.

Ta beholderen av syklonen ved å trykke på utløseren foran.

Rengjør syklonen med en klut, og dunk den forsiktig for å fjerne støv.

Sett sammen den gjennomsiktige beholderen igjen, og lukk beholderlokket før du setter den på maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vask filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vaske filteret

Trykk på utløseren, og ta filterhuset av maskinen.

Ta filteret ut av filterhuset. (Det er bare den blå skumputen og det gule gitteret som skal vaskes.)

Vask de to delene i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler. Ikke vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Gjenta til vannet er rent når du skyller.

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt. Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret må være helt tørt før det settes i maskinen igjen.

Filteret bør vaskes minst hver tredje til sjette måned.

Obs! Etterfilteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?