Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson DC11 Allergy støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Rengjøre beholderen og syklonen

Ta de gjennomsiktige beholderne av maskinen ved å trykke på beholderutløseren.

Knapp som trykkes ned på toppen av hovedenheten for å løse ut beholderne.

Trykk på knappen for å tømme støvet rett i en søppelbøtte eller plastpose.

Utløserknappen for beholderen blir trykket ned for å løse ut basen, og rusk tømmes ut i en avfallsbeholder. Når den er tom, er lokket lukket igjen.

Skill den gjennomsiktige beholderen fra syklonen ved å trykke på utløseren foran på syklonen.

Fjern hår og fibre fra syklondekselet.

ADVARSEL: Ikke bruk vann på syklonen.

Syklonhylsteret blir rengjort med en klut og et varselskilt viser at den ikke skal vaskes under rennende vann.

Beholderen må bare rengjøres med kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller pussemidler på beholderen.

De gjennomsiktige beholderne blir rengjort under springen med en børste.

Beholderen må være helt tørr før maskinen settes sammen igjen.

Sett syklonen og den gjennomsiktige beholderen på igjen. Sjekk at de sitter godt.

Syklonen og beholderne settes tilbake på hovedenheten og klikkes på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Velg det aktuelle alternativet

Sjekke sugekraften

Ta gulvmunnstykket av maskinen, og hold hånden over forlengelsesrøret.

Turbine-munnstykket blir fjernet fra røret på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Er sugekraften sterk eller svak?

Sjekk sugekraften fra slangen

Ta slangen av stanghåndtaket ved å trykke på de to klipsene.

Den øverste delen av håndtaket og slangen på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Slå på maskinen, og test sugekraften fra enden av slangen.

Enden av slangen på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Er sugekraften sterk eller svak?

Sjekke forlengelsesrøret for tilstoppinger

Når forlengelsesrøret er tatt av, slipper du en mynt gjennom det for å se om den kommer ut på andre siden.

Hvis mynten ikke kommer ut, er dette et tegn på at stangen er tilstoppet.

Ble problemet løst ved å sjekke stangen?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Ta slangen av stanghåndtaket ved å trykke på de to klipsene. Ta også slangen av maskinen ved å trykke på utløseren.

Den øverste delen av håndtaket og slangen på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Sjekk slangen for tilstoppinger.

Ta av beholderen, og sjekk rørinntakene for tilstoppinger.

Ble problemet løst ved å sjekke maskinen for tilstoppinger?

Ble problemet løst ved å sjekke syklonen?

Vask filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Velg «trinn for trinn» for å få trinnvis veiledning.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Vask filteret

Trykk på utløseren for å ta syklonenheten av maskinen.

Knapp som trykkes ned på toppen av hovedenheten for å løse ut beholderne.

Løft filteret ut av maskinen.

Beholderen blir fjernet ved å trykke ned utløserknappen på toppen og dras av hovedenheten.

Skill filteret fra filterhuset, og rist filterhuset over en søppelbøtte.

Filteret blir fjernet fra Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk vaskemidler, og ikke vask i oppvaskmaskin eller i vaskemaskin.

Rusk fra filteret blir tømt i en avfallspose.

Vask filterhuset i kaldt vann, og dunk det for å få ut mest mulig vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Filteret blir vasket under rennende kaldt vann og bankes mot kanten av vasken for å fjerne overflødig vann.

La begge filterdelene tørke på et varmt sted i 12–24 timer eller til de er helt tørre. Ikke tørk i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret lufttørker ved en varmeovn i 12 timer.

Sett filteret på igjen. Det må være helt tørt først. Filteret bør vaskes minst hver tredje til sjette måned.

En advarsel om å ikke sette filteret tilbake på hovedenheten når det er vått.

Har dette løst problemet?

Problem med gulvmunnstykket

Dette betyr at det er et problem med gulvmunnstykket.

Hvilket gulvmunnstykke bruker du?

Sjekke munnstykket for harde gulv for tilstoppinger

Ta munnstykket for harde gulv av maskinen.

Sjekk inntaket for tilstoppinger.

Har dette løst problemet?

Sjekk sugekraften fra slangen

Ta slangen av stanghåndtaket ved å trykke på de to klipsene.

Den øverste delen av håndtaket og slangen på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Slå på maskinen, og test sugekraften fra enden av slangen.

Enden av slangen på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Er sugekraften sterk eller svak?

Sjekke turbinmunnstykket for tilstoppinger

Skyv munnstykkesåleutløseren tilbake, åpne de to låsene, og ta munnstykkesålen av turbinmunnstykket.

Børsterullens ytterdeksel blir fjernet ved å vri de gule klaffene mot klokken og trykke hovedlåsen i midten oppover.

Ta av børsterullene, og fjern hår, tråder og rusk.

Sjekk begge metallakslingene for tilstoppinger, og sjekk for hånd at de snurrer fritt.

Sjekk røret på undersiden av turbinmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk utsiden av stempelet for lodotter og rusk, og fjern dette hvis du finner noe.

Børsterullen fjernes ved å dra i hver side på Floor-munnstykket.

Sjekk utsiden av stempelet for rusk og tilstoppinger.

Toppen av Turbine-munnstykket.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Børsterullens ytterdeksel festes ved å vri de gule klaffene med klokken og trykke hovedlåsen på midten nedover.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Når hadde maskinen strøm sist?

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Hvis kunden foretrekker å sjekke maskinen når strømmen er tilbake, ber du vedkommende vente i minst to timer og ringe tilbake.

Velg det aktuelle alternativet

Vask filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Sjekke sugekraften

Ta gulvmunnstykket av maskinen, og hold hånden over forlengelsesrøret.

Knapp som trykkes ned på håndtaket til Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Er sugekraften sterk eller svak?

Bryteren lyser ikke.

Trykk på bryteren

Trykk på den bakre delen av bryteren for å låse den fast i på-posisjonen.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta av gulvmunnstykket

Ta gulvmunnstykket av maskinen, og slå den på.

Turbine-munnstykket blir fjernet fra røret på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Hører du lyden fremdeles?

Fjerne en tilstopping fra turbinmunnstykket

Ta gulvmunnstykket av maskinen.

Turbine-munnstykket blir fjernet fra røret på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Sjekke turbinmunnstykket for tilstoppinger

Skyv munnstykkesåleutløseren tilbake, åpne de to låsene, og ta munnstykkesålen av turbinmunnstykket.

Børsterullens ytterdeksel blir fjernet ved å vri de gule klaffene mot klokken og trykke hovedlåsen i midten oppover.

Ta av børsterullene, og fjern hår, tråder og rusk.

Sjekk begge metallakslingene for tilstoppinger, og sjekk for hånd at de snurrer fritt.

Sjekk røret på undersiden av turbinmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk utsiden av stempelet for lodotter og rusk, og fjern dette hvis du finner noe.

Sjekk utsiden av stempelet for rusk og tilstoppinger.

Toppen av Turbine-munnstykket.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Børsterullens ytterdeksel festes ved å vri de gule klaffene med klokken og trykke hovedlåsen på midten nedover.

Hører du lyden fremdeles?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Ta av gulvmunnstykket

Ta gulvmunnstykket av maskinen, og slå den på.

Turbine-munnstykket blir fjernet fra røret på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Lager maskinen fremdeles en skranglelyd?

Sjekke sugekraften

Skranglelyden kan skyldes en tilstopping i maskinen, så følgende tilstoppingssjekker må utføres.

Ta gulvmunnstykket av maskinen, og hold hånden over forlengelsesrøret.

Er sugekraften sterk eller svak?

Sjekk turbinmunnstykket

Ta gulvmunnstykket av maskinen.

Turbine-munnstykket blir fjernet fra røret på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Sjekke turbinmunnstykket for tilstoppinger

Skyv munnstykkesåleutløseren tilbake, åpne de to låsene, og ta munnstykkesålen av turbinmunnstykket.

Ta av børsterullene, og fjern hår, tråder og rusk.

Sjekk begge metallakslingene for tilstoppinger, og sjekk for hånd at de snurrer fritt.

Sjekk røret på undersiden av turbinmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk utsiden av stempelet for lodotter og rusk, og fjern dette hvis du finner noe.

Børsterullen fjernes ved å dra i hver side på Floor-munnstykket.

Sjekk utsiden av stempelet for rusk og tilstoppinger.

Toppen av Turbine-munnstykket.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Børsterullens ytterdeksel festes ved å vri de gule klaffene med klokken og trykke hovedlåsen på midten nedover.

Ble problemet løst ved å sjekke turbinmunnstykket?

Sjekke hjulene og turbinmunnstykket

Dra ut støpselet til maskinen, og sjekk hovedhjulene for rusk og hår.

Hjulene undersøkes på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Sjekk hjulene på turbinmunnstykket for rusk.

Munnstykket kontrolleres.

Ble problemet løst ved å sjekke hjulene?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekke sugekraften

Hvis maskinen lager en plystrelyd, betyr dette at det finnes en tilstopping, eller at en pakning er skadet eller mangler.

Ta gulvmunnstykket av maskinen, og hold hånden over forlengelsesrøret.

Knapp som trykkes ned på håndtaket til Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Støvete lukt

En varm, støvete lukt kan bety at maskinen er tilstoppet, eller at filteret er skittent. Vi anbefaler at du sjekker maskinen og vasker filteret.

Velg det følgende alternativet:

Sjekke sugekraften

Ta gulvmunnstykket av maskinen, og hold hånden over forlengelsesrøret.

Knapp som trykkes ned på håndtaket til Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Er sugekraften sterk eller svak?

Rengjør beholderen og syklonen

Ta de gjennomsiktige beholderne av maskinen ved å trykke på beholderutløseren.

Knapp som trykkes ned på toppen av hovedenheten for å løse ut beholderne.

Trykk på knappen for å tømme støvet rett i en søppelbøtte eller plastpose.

Utløserknappen for beholderen blir trykket ned for å løse ut basen, og rusk tømmes ut i en avfallsbeholder. Når den er tom, er lokket lukket igjen.

Skill den gjennomsiktige beholderen fra syklonen ved å trykke på utløseren foran på syklonen.

Fjern hår og fibre fra syklondekselet.

ADVARSEL: Ikke bruk vann på syklonen.

Syklonhylsteret blir rengjort med en klut og et varselskilt viser at den ikke skal vaskes under rennende vann.

Beholderen må bare rengjøres med kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller pussemidler på beholderen.

De gjennomsiktige beholderne blir rengjort under springen med en børste.

Beholderen må være helt tørr før maskinen settes sammen igjen.

Sett syklonen og den gjennomsiktige beholderen på igjen. Sjekk at de sitter godt.

Syklonen og beholderne settes tilbake på hovedenheten og klikkes på plass.

Har dette løst problemet?

Vaske filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Vaske filteret

Trykk på utløseren for å ta syklonenheten av maskinen.

Knapp som trykkes ned på toppen av hovedenheten for å løse ut beholderne.

Løft filteret ut av maskinen.

Beholderen blir fjernet ved å trykke ned utløserknappen på toppen og dras av hovedenheten.

Skill filteret fra filterhuset, og rist filterhuset over en søppelbøtte.

Filteret blir fjernet fra Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk vaskemidler, og ikke vask i oppvaskmaskin eller i vaskemaskin.

Rusk fra filteret blir tømt i en avfallspose.

Vask filterhuset i kaldt vann, og dunk det for å få ut mest mulig vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Filteret blir vasket under rennende kaldt vann og bankes mot kanten av vasken for å fjerne overflødig vann.

La begge filterdelene tørke på et varmt sted i 12–24 timer eller til de er helt tørre. Ikke tørk i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret lufttørker ved en varmeovn i 12 timer.

Sett filteret på igjen. Det må være helt tørt først. Filteret bør vaskes minst hver tredje til sjette måned.

En advarsel om å ikke sette filteret tilbake på hovedenheten når det er vått.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Bruke kabelen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Hvis kabelen ikke spoles inn, drar du den ut til du ser den røde teipen.

Innspolingsknappen må trykkes hardt ned for å spole inn ledningen etter bruk. Når knappen trykkes langt nok ned, skal du føle og høre et klikk, og ledningen spoles inn.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekke stempelet til turbinmunnstykket

På siden av turbinmunnstykket er det et lite stempel. Fordi børsterullen drives av luft, må stempelet dras ut for å slippe luften gjennom. Trykk stempelet inn for å hindre børsterullen i å rotere.

Toppen av Turbine-munnstykket.

Ble problemet løst ved å sjekke stempelet til turbinmunnstykket?

Fjerne en tilstopping fra turbinmunnstykket

Ta gulvmunnstykket av maskinen.

Turbine-munnstykket blir fjernet fra røret på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Sjekke turbinmunnstykket for tilstoppinger

Skyv munnstykkesåleutløseren tilbake, åpne de to låsene, og ta munnstykkesålen av turbinmunnstykket.

Ta av børsterullene, og fjern hår, tråder og rusk.

Sjekk begge metallakslingene for tilstoppinger, og sjekk for hånd at de snurrer fritt.

Sjekk røret på undersiden av turbinmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk utsiden av stempelet for lodotter og rusk, og fjern dette hvis du finner noe.

Børsterullen fjernes ved å dra i hver side på Floor-munnstykket.

Sjekk utsiden av stempelet for rusk og tilstoppinger.

Toppen av Turbine-munnstykket.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Børsterullens ytterdeksel festes ved å vri de gule klaffene med klokken og trykke hovedlåsen på midten nedover.

Ble problemet løst ved å sjekke munnstykket for tilstoppinger?

Utfør sjekker

Turbinmunnstykket vil fungere hvis sugekraften er sterk. Dette problemet kan løses ved å utføre ytelsessjekkene eller vaske filteret.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Slik setter du sammen Dyson-maskinen

Klikk turbinmunnstykket på plass i forlengelsesrøret. Forleng stangen ved å trykke på det gule klipset på håndtaket.

Slik setter du sammen Dyson DC11 sylinderstøvsuger ved å klikke på plass håndtaket, støvsugerrøret og munnstykket.

Sett slangen på maskinens hoveddel og stanghåndtaket.

Slik fester du slangen til støvsugerrøret og hovedenheten på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Fest munnstykkene bak på maskinen.

Crevice-munnstykket, Stubborn Dirt-børsten og munnstykket blir oppbevart i hovedenheten på Dyson DC11 sylinderstøvsuger.

Forlengelsesslangen kan oppbevares på maskinen ved å feste den foran på syklonen og beholderen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Oppbevare tilbehørene på maskinen

De tre tilbehørene kan enkelt oppbevares bak på maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sette på forlengelsesrøret

Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å dra det helt ut. Pass på at det klikker på plass.

Hurtigutløserknappen for forlengelse blir trykket på.

Sett tilbehørene eller gulvmunnstykket på forlengelsesrøret. Pass på at de klikker på plass.

Turbine-munnstykket blir koblet til røret på Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Du kan også ta av forlengelsesrøret og stanghåndtaket og sette tilbehørene direkte på slangen. Pass på at de klikker på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik bruker du turbinmunnstykket

På siden av turbinmunnstykket er det et lite stempel. Fordi børsterullen drives av luft, må stempelet dras ut for å slippe luften gjennom. Trykk stempelet inn for å hindre børsterullen i å rotere.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Tømme beholderen

Ta de gjennomsiktige beholderne av maskinen ved å trykke på beholderutløseren.

Knapp som trykkes ned på toppen av hovedenheten for å løse ut beholderne.

Trykk på knappen for å tømme støvet rett i en søppelbøtte eller plastpose.

Utløserknappen for beholderen blir trykket ned for å løse ut basen, og rusk tømmes ut i en avfallsbeholder. Når den er tom, er lokket lukket igjen.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Trykk hardt midt på bunnen av den gjennomsiktige beholderen for å lukke den før den settes på maskinen igjen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vask filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vask filteret

Trykk på utløseren for å ta syklonenheten av maskinen.

Knapp som trykkes ned på toppen av hovedenheten for å løse ut beholderne.

Løft filteret ut av maskinen.

Beholderen blir fjernet ved å trykke ned utløserknappen på toppen og dras av hovedenheten.

Skill filteret fra filterhuset, og rist filterhuset over en søppelbøtte.

Filteret blir fjernet fra Dyson DC11 sylinderstøvsugeren.

Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk vaskemidler, og ikke vask i oppvaskmaskin eller i vaskemaskin.

Rusk fra filteret blir tømt i en avfallspose.

Vask filterhuset i kaldt vann, og dunk det for å få ut mest mulig vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Filteret blir vasket under rennende kaldt vann og bankes mot kanten av vasken for å fjerne overflødig vann.

La begge filterdelene tørke på et varmt sted i 12–24 timer eller til de er helt tørre. Ikke tørk i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret lufttørker ved en varmeovn i 12 timer.

Sett filteret på igjen. Det må være helt tørt først. Filteret bør vaskes minst hver tredje til sjette måned.

En advarsel om å ikke sette filteret tilbake på hovedenheten når det er vått.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?