Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson DC18 Allergy støvsuger
Se alle trinnene

Rengjør beholderen og syklonen

Trykk på den sølvfargede knappen på hovedrøret, over beholderhåndtaket.

Slik fjerner du beholderen fra din Dyson DC18 stående støvsuger.

Trykk på den røde knappen bak på det gjennomsiktige håndtaket for å åpne bunnen av beholderen og tømme ut støvet.

Dette kan du gjøre rett i en søppelbøtte eller i en pose som er festet rundt syklonen.

Trykk på den sølvfargede utløseren på toppen av den gjennomsiktige beholderen for å ta beholderen helt av syklonen.

  • Rengjør syklonen med en klut.
  • Sjekk midten av syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Den gjennomsiktige beholderen kan rengjøres med en fuktig klut.

ADVARSEL: Ikke bruk pusse- eller rengjøringsmidler på noen av maskinens deler. Ikke bruk vann på syklonen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Slå av børsterullen

Sett i støpselet til maskinen.

Len den bakover i støvsugingsposisjon.

Slå på, og slå av børsterullen med den grå bryteren ved siden av på-knappen.

Har lyden stoppet?

Fjern tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Ta av rengjøringsmunnstykket

Len maskinen bakover ved hjelp av pedalen, og legg den på rygg.

Ta av rengjøringsmunnstykket ved å trykke på de to tappene på begge sider av munnstykket og dra det av.

Ta av endelokket

Åpne låsen på endelokket ved hjelp av en mynt, og ta av børsterullen.

Vri endelokkene, og dra bort fra rengjøringsmunnstykket.

Rengjøre rengjøringsmunnstykket

Klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen og endelokket for tegn på skade.

Sjekk åpningene på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av den innvendige slangen. Sjekk slangen for tilstoppinger og at den sitter riktig.

Sjekk at de to kontaktpinnene i metall er rene og uskadde.

Sett endelokkene og rengjøringsmunnstykket på maskinen igjen. Pass på at munnstykket klikker på plass.

Sjekk tilbakestillingen av rengjøringsmunnstykket

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon, og slå den på.

Trykk på knappen for tilbakestilling av børsterullen bak på rengjøringsmunnstykket.

Ble problemet løst ved å fjerne tilstoppinger fra børsterullen?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Ta av beholderen og syklonen

Trykk på knappen på toppen av syklonhåndtaket.

Ta beholderen og syklonen av maskinen.

Slå på maskinen, og hold den opprett.

Hører du fremdeles plystrelyden med syklonen tatt av?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk pakningene

Sjekk pakningene på hovedrøret for tegn på slitasje eller skade.

Bøy pakningenes ytterkanter slik at de sitter tett mot de tilsvarende åpningene.

Følg neste trinn.

Sjekk luftventilen

Luftventilen finner du bak på syklonen, nesten øverst.

Sjekk at ventilen er fri for rusk, og at den beveger seg fritt når du trykker på den.

Når syklonen er satt på maskinen, skal luftventilen ikke åpne seg mens maskinen går. Gjør den det, kan det finnes en tilstopping.

Sjekk syklonen

Sjekk åpningene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Åpne beholderlokket ved å trykke på den røde utløseren på toppen av syklonen, og sjekk at beholderpakningen sitter på og er uskadd.

Rengjør syklonen

Ta av beholderen ved å trykke på den sølvfargede utløseren (beholderlokket må være åpent for at dette skal fungere).

Rengjør syklonen med en klut eller børste.

Sjekk midten av syklonen for finkornet støv.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke syklonen?

Sjekk den innvendige slangen

Slå av strømmen, og dra ut støpselet til maskinen.

Sjekk den innvendige slangen for tilstoppinger og skader, og sjekk at begge ender av slangen sitter riktig.

Fjern rusket hvis du finner en tilstopping.

Ble problemet løst ved å sjekke den innvendige slangen?

Vask filteret

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vask filteret

Vi anbefaler at du vasker filteret eller filtrene til Dyson-maskinen minst hver tredje måned.

Ta den gjennomsiktige beholderen og syklontoppen av maskinen ved å trykke på syklonutløseren.

Løft filterutløseren for å ta filteret av maskinen.

Det permanente filteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes. Ikke ta av dette filteret.

Ta av filteret

Slik tar du av det vaskbare filteret: Dra det ut av plastholderen.

Vaske filteret

La filteret ligge i kaldt vann i minst fem minutter.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmiddel på filteret eller vask det i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Etter fem minutter skyller du filteret under kaldt, rennende vann mens du klemmer det forsiktig. Gjenta til vannet er rent.

Tørke filteret

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt.

Ikke tørk filteret i tørketrommel, med hårføner, i mikrobølgeovn, i komfyr eller nær åpen ild.

Filteret må være helt tørt før det settes i maskinen igjen.

Skifte filteret

Sett filteret i filterhuset igjen, og sett deretter huset tilbake i syklontoppen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Test stangen

Pass på at maskinen står opprett.

Åpne stanglokket.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Børsterullen vil ikke rotere når støvsugeren står opprett.

Sjekk børsterullen

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon.

Slå på maskinen, og se gjennom det gjennomsiktige børsterullhuset for å sjekke om børsterullen roterer.

Roterer børsterullen når strømmen er på?

Sjekk rengjøringsmunnstykket

Skill rengjøringsmunnstykket fra maskinen ved å trykke på begge utløserne på munnstykket.

Sett i støpselet til maskinen, og slå den på.

Hold hånden over den innvendige slangen til maskinen.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk den innvendige slangen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Sjekk den innvendige slangen for tilstoppinger og skader, og sjekk at begge ender av slangen sitter riktig.

Fjern rusket hvis du finner en tilstopping.

Er den innvendige slangen skadet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Fjern tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Ta av rengjøringsmunnstykket ved å trykke på de to tappene på begge sider av munnstykket og dra det av.

Ta av endelokkene

Åpne låsen på endelokket ved hjelp av en mynt, og ta av børsterullen.

Vri endelokkene, og dra bort fra rengjøringsmunnstykket.

Rengjøre rengjøringsmunnstykket

Klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen og endelokket for tegn på skade.

Sjekk åpningene på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett endelokkene og rengjøringsmunnstykket på maskinen igjen. Pass på at munnstykket klikker på plass.

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke rengjøringsmunnstykket?

Sjekke røret, syklonen og beholderen

Ta av beholderen og syklonen.

Sjekk at pakningene på utblåsningsrøret og inntaket sitter riktig.

Sjekk beholderen

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Sjekk inntakene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk pakningen i bunnen av beholderen for skader.

Rengjøre syklonen

Trykk på den sølvfargede beholderutløseren med lokket åpent, og ta av den gjennomsiktige beholderen.

Fjern finkornet støv fra syklonen med en klut eller børste.

Sjekk midten av syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Sjekk den innvendige slangen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Sjekk den innvendige slangen for tilstoppinger og skader, og sjekk at begge ender av slangen sitter riktig.

Fjern rusket hvis du finner en tilstopping.

Ble problemet løst ved å sjekke den innvendige slangen?

Fjern tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Ta av rengjøringsmunnstykket

Len maskinen bakover ved hjelp av pedalen, og legg den på rygg.

Ta av rengjøringsmunnstykket ved å trykke på de to tappene på begge sider av munnstykket og dra det av.

Ta av endelokket

Åpne låsen på endelokket ved hjelp av en mynt, og ta av børsterullen.

Vri endelokkene, og dra bort fra rengjøringsmunnstykket.

Rengjøre rengjøringsmunnstykket

Klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen og endelokket for tegn på skade.

Sjekk åpningene på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av den innvendige slangen. Sjekk slangen for tilstoppinger og at den sitter riktig.

Sjekk at de to kontaktpinnene i metall er rene og uskadde.

Sett endelokkene og rengjøringsmunnstykket på maskinen igjen. Pass på at munnstykket klikker på plass.

Sjekk tilbakestillingen av rengjøringsmunnstykket

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon, og slå den på.

Trykk på knappen for tilbakestilling av børsterullen bak på rengjøringsmunnstykket.

Ble problemet løst ved å tilbakestille?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk slangen og ventilen

Ta av stangen og slangen.

Åpne stanglokket, og dra metallrøret inni forsiktig opp av stangen til stanghåndtaket og slangen løsner fra maskinen.

For å skille stangen og slangen trykker du på utløseren på stanghåndtaket og drar dem fra hverandre.

Ta av slangen ved å trykke slangeutløseren oppover og dra slangen forsiktig av maskinen.

Sjekk ventilen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk av slangen

Sjekk slangen for skader.

Sjekk slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Test sugekraften fra slangen

Sett slangen på røret igjen. Pass på at den klikker på plass.

Slå på maskinen, og test sugekraften fra slangen.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekke stangen

Se inn i stangen, og fjern rusk om nødvendig. Pass på at alle munnstykker er tatt av.

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke stangen?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Ta av beholderen og syklonen.

Sjekk at pakningene på utblåsningsrøret og inntaket sitter riktig.

Sjekk beholderen

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Sjekk inntakene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk pakningen i bunnen av beholderen for skader.

Rengjøre syklonen

Trykk på den sølvfargede beholderutløseren med lokket åpent, og ta av den gjennomsiktige beholderen.

Fjern finkornet støv fra syklonen med en klut eller børste.

Sjekk midten av syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Bryteren lyser ikke.

Trykk på bryteren

Trykk på den bakre delen av bryteren for å låse den fast i på-posisjonen.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Fjern tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Ta av rengjøringsmunnstykket

Len maskinen bakover ved hjelp av pedalen, og legg den på rygg.

Ta av rengjøringsmunnstykket ved å trykke på de to tappene på begge sider av munnstykket og dra det av.

Ta av endelokkene

Åpne låsen på endelokket ved hjelp av en mynt, og ta av børsterullen.

Vri endelokkene, og dra bort fra rengjøringsmunnstykket.

Rengjøre rengjøringsmunnstykket

Klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen og endelokket for tegn på skade.

Sjekk åpningene på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk slangen

Ta av den innvendige slangen. Sjekk slangen for tilstoppinger og at den sitter riktig.

Sjekk pinnene

Sjekk at de to kontaktpinnene i metall er rene og uskadde.

Sett endelokkene og rengjøringsmunnstykket på maskinen igjen. Pass på at munnstykket klikker på plass.

Sjekk tilbakestillingsknappen på rengjøringsmunnstykket

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon, og slå den på.

Trykk på knappen for tilbakestilling av børsterullen bak på rengjøringsmunnstykket.

Ble problemet løst ved å tilbakestille?

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Når hadde maskinen strøm sist?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Velg det aktuelle alternativet

Test stangen

Pass på at maskinen står opprett.

Åpne stanglokket.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Vask filteret

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vask filteret

Vi anbefaler at du vasker filteret eller filtrene til Dyson-maskinen minst hver tredje måned.

Ta den gjennomsiktige beholderen og syklontoppen av maskinen ved å trykke på syklonutløseren.

Løft filterutløseren for å ta filteret av maskinen.

Det permanente filteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes. Ikke ta av dette filteret.

Ta av filteret

Slik tar du av det vaskbare filteret: Dra det ut av plastholderen.

Vaske filteret

La filteret ligge i kaldt vann i minst fem minutter.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmiddel på filteret eller vask det i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Etter fem minutter skyller du filteret under kaldt, rennende vann mens du klemmer det forsiktig. Gjenta til vannet er rent.

Tørke filteret

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt.

Ikke tørk filteret i tørketrommel, med hårføner, i mikrobølgeovn, i komfyr eller nær åpen ild.

Filteret må være helt tørt før det settes i maskinen igjen.

Skifte filteret

Sett filteret i filterhuset igjen, og sett deretter huset tilbake i syklontoppen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Slik rengjør du beholderen og syklonen

Ta av beholderen ved å trykke på den sølvfargede utløseren på hovedrøret.

Trykk på den røde knappen bak på håndtaket på den gjennomsiktige beholderen for å tømme støvet rett i en søppelbøtte eller plastpose.

Rengjøre syklonen

Ta beholderen av syklonen ved å trykke på den sølvfargede utløseren på den gjennomsiktige beholderen.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Pass på at ingen deler av syklonen blir fuktige eller våte.

Rengjøre beholderen

Den gjennomsiktige beholderen kan rengjøres med kaldt vann.

ADVARSEL: Pass på at ingen deler av syklonenheten blir fuktige eller våte. Ikke bruk rengjøringsmidler eller andre kjemikalier.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på syklonen igjen. Trykk hardt midt på bunnen av beholderen for å lukke den før den settes på maskinen igjen.

Ble problemet løst ved å rengjøre beholderen og syklonen?

Vask filteret

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vask filteret

Vi anbefaler at du vasker filteret eller filtrene til Dyson-maskinen minst hver tredje måned.

Ta den gjennomsiktige beholderen og syklontoppen av maskinen ved å trykke på syklonutløseren.

Løft filterutløseren for å ta filteret av maskinen.

Det permanente filteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes. Ikke ta av dette filteret.

Ta av filteret

Slik tar du av det vaskbare filteret: Dra det ut av plastholderen.

Vaske filteret

La filteret ligge i kaldt vann i minst fem minutter.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmiddel på filteret eller vask det i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Etter fem minutter skyller du filteret under kaldt, rennende vann mens du klemmer det forsiktig. Gjenta til vannet er rent.

Tørke filteret

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt.

Ikke tørk filteret i tørketrommel, med hårføner, i mikrobølgeovn, i komfyr eller nær åpen ild.

Filteret må være helt tørt før det settes i maskinen igjen.

Skifte filteret

Sett filteret i filterhuset igjen, og sett deretter huset tilbake i syklontoppen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Åpne utløseren for hånd

Dra den gjennomsiktige plastutløseren nederst bort fra beholderen.

Åpne bunnen av beholderen, og tøm ut innholdet.

Trykk på beholderutløseren på syklonhåndtaket.

Kan den røde stangen beveges fritt opp og ned?

Rengjør beholderpakningen

Fjern finkornet støv fra beholderpakningen med en fuktig klut, og test beholderutløseren på nytt. La alt bli helt tørt før du tester beholderutløseren på nytt.

Ble problemet løst ved å rengjøre beholderpakningen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Dysons maskiner er laget for å vare. Vi støtter dessverre ikke denne maskinen lenger, noe som betyr at vi ikke kan levere reservedeler til eller vedlikeholde eller reparere den.

Sjekke slangen

Trykk raskt og bestemt på stanghåndtaket med maskinen stående opprett for å forsikre deg om at stabilisatoren er aktivert.

Ta slangen av røret ved å trykke på utløseren.

Sjekk slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke slangen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekke slangen

Ta slangen av røret ved å trykke på utløseren.

Sjekk slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke slangen?

Tilstoppingsproblem

Dette skyldes sannsynligvis en tilstopping.

Sjekk børsterullen

Sett i støpselet, og slå på maskinen.

Len den bakover i støvsugingsposisjon.

Sjekk børsterullen ved å se gjennom vinduet foran på rengjøringsmunnstykket.

Roterer børsterullen når maskinen lenes bakover?

Test slangen

Pass på at maskinen står opprett.

Åpne stanglokket, og dra stangen av hovedrøret.

Koble fra stangen og slangen ved å trykke på utløseren på stangen.

Slå på maskinen, og test sugekraften fra slangen.

Er sugekraften fra slangen sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk slangen og ventilen

Ta av slangen ved å trykke slangeutløseren oppover og dra slangen forsiktig av maskinen.

Sjekk ventilen for tilstoppinger.

Sjekk av slangen

Sjekk slangen for skader.

Sjekk slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ble problemet løst ved å sjekke slangen og ventilen?

Test stangen

Pass på at maskinen står opprett.

Åpne stanglokket.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Tøm beholderen

Trykk på den sølvfargede knappen på hovedrøret, over beholderhåndtaket.

Trykk på den røde knappen bak på det gjennomsiktige håndtaket for å åpne bunnen av beholderen og tømme ut støvet.

Dette kan du gjøre rett i en søppelbøtte eller i en pose som er festet rundt syklonen.

Trykk på den sølvfargede utløseren på toppen av den gjennomsiktige beholderen for å ta beholderen helt av syklonen.

Om nødvendig rengjør du syklonen med en klut eller børste.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik setter du sammen Dyson-maskinen

Sett slangen på nederst på maskinen. Pass på at den klikker på plass.

Sett stangen på slangen, og trykk på knappen på slangens mansjett for å tre stangen gjennom. Pass på at håndtaket klikker på plass på toppen av røret.

Vikle kabelen rundt kabelviklerne, mot klokken.

Fest munnstykker til toppen av hovedrøret.

Rengjøringsmunnstykket settes på foran på hovedrøret. Pass på at det klikker på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik bruker du børstekontrollen

Børsterullen starter automatisk straks maskinen slås på og lenes tilbake i støvsugingsposisjon.

Trykk på børstekontrollknappen ved siden av av/på-bryteren for å slå av børsterullen og støvsuge ømfintlige tepper, løkketepper og harde gulv.

Trykk på knappen igjen for å starte børsterullen på nytt og støvsuge tepper.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sette på tilbehørene

Dra stangen opp og ut av maskinen.

Sett enten kombimunnstykket eller trappemunnstykket på stangen eller slangen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bære Dyson-maskinen din

Maskinen må bare løftes ved hjelp av bærehåndtaket på syklontoppen.

For din egen sikkerhet må du ikke trykke på syklonutløseren mens du bærer maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Plasseringen til serienummeret

Ta beholderen av maskinen.

Serienummeret står på hovedrøret bak beholderen.

Plasseringen av serienummeret på Dyson DC18 stående støvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik begynner du å støvsuge

Sett i støpselet til maskinen, og trykk på av/på-bryteren.

Trykk på pedalen bak på maskinen med foten, og len den tilbake i støvsugingsposisjon.

Sjekk at støttehjulene er helt inne.

Små bevegelser av håndleddet vil få rengjøringsmunnstykket til å bevege seg i sikksakk, noe som gjør det enklere å rengjøre rundt møbler.

Når du er ferdig med å støvsuge, retter du opp maskinen for å slippe ned støttehjulene.

Pass på at hjulene er låst på plass før du slipper maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?