Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson Cinetic Big Ball Musclehead støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Tøm straks innholdet når maksimumsmerket. Ikke overfyll.

Tømme beholderen

Slå av og dra ut støpselet før du tømmer den gjennomsiktige beholderen.

Slik kobler du Dyson-sylinderstøvsugeren fra stikkontakten.

Trykk på den røde knappen på toppen av bærehåndtaket (som vist) for å ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Trykk hardt på den røde beholderutløseren for å tømme ut innholdet.

Beholderen vil gli nedover og samtidig rengjøre dekselet.
Den røde stangen skal stoppe når den er i flukt med den gjennomsiktige beholderen. Hvis ikke går det ikke an å skyve beholderen opp igjen.
Bunnen av beholderen vil deretter åpnes.
Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Børsterullen settes tilbake ved å presse fra hver side på Floor-munnstykket.

ADVARSEL: De første gangene kan det være vanskelig å åpne beholderen når den er tom. Dette er normalt og skyldes at beholderpakningen er ny. Beholderen skal åpnes som normalt etter at maskinen har blitt brukt og beholderen ikke lenger er tom.

Lukke beholderen

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Den gjennomsiktige beholderen fjernes ved å trykke på hurtigutløserknappen og tømmes i en avfallsbeholder.

Trykk hardt på klipset i bunnen av beholderen til det klikker på plass. Sjekk at bunnen er ordentlig lukket.

Å lukke beholderlokket ved å klikke det på plass.

Juster bunnen av beholderen mot slangeinntaket, og klikk deretter tilbake på plass.

Slik skifter du beholder på Dyson sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

For å minimere kontakten med støv/allergener tømmer du innholdet i en plastpose som holdes stramt rundt den gjennomsiktige beholderen.

Sjekk beholderen og syklonen

Trykk på den røde knappen på toppen av bærehåndtaket (som vist) for å ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Sjekk åpningene til røret og beholderen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Filteret på Dyson DC05 sylinderstøvsugeren skylles under rennende kaldt vann.

Trykk hardt på den røde beholderutløseren for å tømme ut innholdet.

Beholderen vil gli nedover og samtidig rengjøre dekselet.

Bunnen av beholderen vil deretter åpnes.

Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Børsterullen settes tilbake ved å presse fra hver side på Floor-munnstykket.

For å ta av den gjennomsiktige beholderen drar du i den sølvfargede utløseren bak den røde beholderutløseren og skyver beholderen av syklonen.

Munnstykket på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren sjekkes for blokkeringer.

Rengjøre beholderen og syklonen

Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med kaldt vann.

Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Ikke legg den gjennomsiktige beholderen i oppvaskmaskinen.

Ikke legg hele syklonenheten i vann eller hell vann i syklonene.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på igjen.

Filteret må tørke i 12 timer og ikke settes tilbake på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren når det er vått.

Sjekk sykloninntaket og åpningene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Syklonen blir fjernet fra Dyson DC05 sylinderstøvsugeren.

Sett beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen for å sette på den gjennomsiktige beholderen igjen.

Børsterullen fjernes ved å dra i hver side på Floor-munnstykket.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover. Pass på at bunnen av beholderen klikker på plass, og at klipset sitter godt.

Den gjennomsiktige beholderen fjernes ved å trykke på hurtigutløserknappen og tømmes i en avfallsbeholder.

Ble problemet løst ved å sjekke beholderen og syklonen?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk slangen og pakningene

Ta av slangen, stanghåndtaket og forlengelsesrøret.

Skill forlengelsesrøret fra stanghåndtaket ved å trykke på utløseren på forlengelsesrøret.

Slik adskiller du forlengelsesrøret, rørhåndtaket og slangen.

Sjekk stanghåndtaket

Sjekk håndtaket for sprekker.

Sjekk at pakningen på stanghåndtaket sitter på og er uskadd.

En svamp blir skylt og klemt for å fjerne overflødig vann.

Sjekk at pakningen på forlengelsesrøret sitter på og er uskadd.

Filteret blir fjernet fra Dyson DC05 sylinderstøvsugeren.

Sjekk slangen

Sjekk for rifter og flenger.

Sjekk at pakningen sitter på og er uskadd.

En visuell inspeksjon for skader på slangen til Dyson-sylinderstøvsugeren.

Ta beholderen helt av maskinen.

Børsterullens ytterdeksel sikres fast ved å vri de blå klaffene i begge ender med klokken.

Sjekk at begge pakningene på hoveddelen sitter på og er uskadde.

Låseknappen til beholderen på Dyson DC05 sylinderstøvsugeren blir presset nedover.

Har dette løst problemet?

Sjekke syklonen og beholderen

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen.

Trykk hardt på den røde beholderutløseren.

Beholderen vil gli nedover og samtidig rengjøre dekselet.

Bunnen av beholderen vil deretter åpnes.

Dra i den sølvfargede tappen bak den røde beholderutløseren, og skyv den gjennomsiktige beholderen av syklonen.

Munnstykket på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren sjekkes for blokkeringer.

Sjekk at begge pakningene på beholderen sitter på og er uskadde.

Slik ser du etter skader på bunnen og forseglingen til beholderen.

Sjekk syklonen

Sjekk at pakningen på syklonen sitter på og er uskadd.

En visuell inspeksjon for skader på syklonen til Dyson-sylinderstøvsugeren.

Sett beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Børsterullen fjernes ved å dra i hver side på Floor-munnstykket.

Trykk oppover til du hører et klikk, og fortsett deretter å trykke til den smetter på plass.

Den gjennomsiktige beholderen fjernes ved å trykke på hurtigutløserknappen og tømmes i en avfallsbeholder.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover. Pass på at bunnen av beholderen klikker på plass, og at klipset sitter godt.

Sett beholderen/syklonen på maskinen. Pass på at den klikker på plass.

Slik skifter du beholder på Dyson sylinderstøvsugeren.

Har dette løst problemet?

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Ta alle munnstykker av forlengelsesrøret.

Slik fjerner du Floor-munnstykket fra forlengelsesrøret.

Dra forlengelsesrøret helt ut ved å trykke på den røde knappen.

Slik justerer du lengden på forlengelsesrøret til en Dyson sylinderstøvsuger.

Slå på maskinen, og plasser hånden over enden av forlengelsesrøret.

Kontroll av sugeevnen på forlengelsesrøret til Dyson-sylinderstøvsugeren.

Er sugekraften sterk eller svak?

Slik bruker du gulvmunnstykket

Den lilla pakningen må være i opp-posisjonen ved bruk på tepper.

Den lilla pakningen må være i ned-posisjonen ved bruk på harde gulv.

Rusk klippes av børsterullen med en saks.

Den lilla pakningen må være i ned-posisjonen ved bruk på harde gulv.

Begge endene av slangen på Dyson DC05 sylinderstøvsugeren blir undersøkt.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykkets innstillinger?

Sjekk gulvmunnstykket for tilstoppinger og skader

Ta gulvmunnstykket av maskinen.

Slik fjerner du Floor-munnstykket fra forlengelsesrøret.

Sjekk begge inntakene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Hovedinntaket på Dyson DC05 sylinderstøvsugeren inspiseres.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Ta av slangen, stanghåndtaket og forlengelsesrøret

Skill forlengelsesrøret fra stanghåndtaket ved å trykke på utløseren på forlengelsesrøret.

Pluggen blir trukket ut fra Mini-Turbine-munnstykket på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren.

Ta slangen av maskinen ved å trykke på utløserne på slangen.

Slik fjerner du slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Sjekk forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Undersøkelse av forseglingene til syklonen, beholderen og hovedenheten på Dyson DC05 sylinderstøvsugeren.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

For å minimere kontakten med støv/allergener tømmer du innholdet i en plastpose som holdes stramt rundt den gjennomsiktige beholderen.

Rengjøre beholderen og syklonen

Trykk på den røde knappen på toppen av bærehåndtaket (som vist) for å ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Sjekk åpningene til røret og beholderen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Filteret på Dyson DC05 sylinderstøvsugeren skylles under rennende kaldt vann.

Trykk hardt på den røde beholderutløseren for å tømme ut innholdet.

Beholderen vil gli nedover og samtidig rengjøre dekselet.

Den røde stangen skal stoppe når den er i flukt med den gjennomsiktige beholderen. Hvis ikke går det ikke an å skyve beholderen opp igjen.

Bunnen av beholderen vil deretter åpnes.

Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Børsterullen settes tilbake ved å presse fra hver side på Floor-munnstykket.

For å ta av den gjennomsiktige beholderen drar du i den sølvfargede utløseren bak den røde beholderutløseren og skyver beholderen av syklonen.

Munnstykket på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren sjekkes for blokkeringer.

Rengjøre beholderen og syklonen

Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med kaldt vann.

Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Ikke legg den gjennomsiktige beholderen i oppvaskmaskinen.

Ikke legg hele syklonenheten i vann eller hell vann i syklonene.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på igjen.

Filteret må tørke i 12 timer og ikke settes tilbake på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren når det er vått.

Sjekk sykloninntaket og åpningene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Utløserknappen til beholderen blir presset nedover på Dyson DC05 sylinderstøvsugeren.

Sett beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen for å sette på den gjennomsiktige beholderen igjen.

Børsterullen fjernes ved å dra i hver side på Floor-munnstykket.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover. Pass på at bunnen av beholderen klikker på plass, og at klipset sitter godt.

Den gjennomsiktige beholderen fjernes ved å trykke på hurtigutløserknappen og tømmes i en avfallsbeholder.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Børsterullen på turbinmunnstykket begynner å rotere straks maskinen slås på. Du kan justere børsterullens omdreiningshastighet med justeringsmekanismen på stanghåndtaket. Du trenger ikke slå børsterullen på og av for ulike gulvtyper.

Sjekke gulvmunnstykket

Ta turbinmunnstykket av forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren.

Slik fjerner du Floor-munnstykket fra forlengelsesrøret.

Vri låsen mot klokken med en mynt, og ta av børsterullen.

Fjern hår, tråder og rusk fra børsterullen.

Visuell undersøkelse blir utført på Floor-munnstykket.

Når rengjøringsmunnstykket er tatt av, sjekker du åpningene på munnstykket for tilstoppinger og fjerner dem hvis det er noen.

Støvsugerrør med hurtigkobling for Dyson DC05 sylinderstøvsuger.

Sett børsterullen på igjen, sett på endelokket, og lås det ved å vri med klokken.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Musclehead-gulvmunnstykket justeres automatisk fra harde gulv til tepper og omvendt. Du trenger ikke justere det manuelt.

Slik bruker du Musclehead-gulvmunnstykket

Luftventilen kan åpnes hvis sugekraften er for sterk. Hvis sugekraften er dårlig med luftventilen åpen, bør den lukkes igjen.

Slangeinnløpet på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren.

Ble problemet løst ved å sjekke luftventilen?

Sjekke Musclehead for tilstoppinger

Ta Musclehead-munnstykket av forlengelsesrøret.

Slik fjerner du Floor-munnstykket fra forlengelsesrøret.

Sjekk undersiden av gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Visuell inspeksjon for blokkeringer på undersiden av Floor-munnstykket.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Musclehead gulvMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Musclehead gulvMunnstykke

Delenummer 967420-01

Ekstra Muscle-gulvmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

773 kr

Musclehead gulvMunnstykke

Musclehead gulvMunnstykke

Delenummer 967420-01

Ekstra Muscle-gulvmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

773 kr

773 kr

Det pneumatiske gulvmunnstykket justeres automatisk fra harde gulv til tepper og omvendt. Du trenger ikke justere det manuelt.

Slik bruker du det pneumatiske gulvmunnstykket

Glidebryteren for sugekraftkontroll kan flyttes til minustegnet hvis sugekraften er for høy. Hvis sugekraften er dårlig med bryteren i denne posisjonen, bør den flyttes tilbake til plusstegnet.

Ble problemet løst ved å sjekke glidebryteren for sugekraftkontroll?

Sjekk gulvmunnstykket for tilstoppinger og skader

Ta gulvmunnstykket av maskinen.

Sjekk undersiden av gulvmunnstykket og begge inntakene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Ta slangen av maskinen ved å trykke på utløserne på slangen.

Slik fjerner du slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Ta av slangen, stanghåndtaket og forlengelsesrøret

Skill forlengelsesrøret fra stanghåndtaket ved å trykke på utløseren på forlengelsesrøret.

Pluggen blir trukket ut fra Mini-Turbine-munnstykket på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren.

Ta stanghåndtaket av slangen ved å trykke på utløseren på stanghåndtaket.

Sjekk forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Undersøkelse av forseglingene til syklonen, beholderen og hovedenheten på Dyson DC05 sylinderstøvsugeren.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke slangen, stanghåndtaket og stangen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Når hadde maskinen strøm sist?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm.

Tilstoppingssjekker kreves

Dette skyldes sannsynligvis en tilstopping.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Velg det aktuelle alternativet

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Ta alle munnstykker av forlengelsesrøret.

Slik fjerner du Floor-munnstykket fra forlengelsesrøret.

Dra forlengelsesrøret helt ut ved å trykke på den røde knappen.

Slik justerer du lengden på forlengelsesrøret til en Dyson sylinderstøvsuger.

Slå på maskinen, og plasser hånden over enden av forlengelsesrøret.

Kontroll av sugeevnen på forlengelsesrøret til Dyson-sylinderstøvsugeren.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Test maskinen

Trykk på den bakre delen av bryteren for å låse den fast i på-posisjonen.

Merk: Bryteren lyser ikke.

Kontroller at den røde strømknappen er nede.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Ikke vask syklonen.

Sjekk beholderen og syklonen

Hvis støv i syklonen har kommet i kontakt med vann, kan det oppstå en fuktig eller muggen lukt.

Det er ikke sikkert at det er snakk om direkte kontakt med vann. Hvis man for eksempel støvsuger hundehår som er litt fuktige, vil denne fuktigheten kombineres med støvet i syklonen og forårsake lukten.

Lukten kan også oppstå hvis filteret settes tilbake i maskinen mens det er vått.

Ta beholderen av maskinen ved å trykke på beholderutløseren på siden av beholderen.

Børsterullens ytterdeksel sikres fast ved å vri de blå klaffene i begge ender med klokken.

Har dette løst problemet?

Rengjøre syklonen

Åpne beholderlokket ved å trykke på den røde knappen på toppen av syklonen. Gjør dette et sted der du enkelt kan samle opp eventuelt støv.

Børsterullen settes tilbake ved å presse fra hver side på Floor-munnstykket.

Trykk på knappen igjen for å ta beholderen av syklonen.

Munnstykket på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren sjekkes for blokkeringer.

Bruk en tørr klut til å rengjøre rundt syklonen og fjerne finkornet støv og rusk.

Rengjøring av syklonen på Dyson sylinderstøvsugeren med en tørr klut.

Sjekk under syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Visuelle inspeksjoner for blokkeringer under syklonen.

Rengjør beholderen

Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med kaldt vann.

Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Ikke legg den gjennomsiktige beholderen i oppvaskmaskinen.

Ikke legg hele syklonenheten i vann eller hell vann i syklonene.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på igjen.

Filteret må tørke i 12 timer og ikke settes tilbake på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren når det er vått.

Slik setter du den gjennomsiktige beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Børsterullen fjernes ved å dra i hver side på Floor-munnstykket.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover. Pass på at bunnen av beholderen klikker på plass, og at klipset sitter godt.

Den gjennomsiktige beholderen fjernes ved å trykke på hurtigutløserknappen og tømmes i en avfallsbeholder.

Ble problemet løst ved å sjekke beholderen og syklonen?

Bruke kabelen

Sjekk at maskinen er slått av.

Kontroller at den røde strømknappen er nede.

Dra ut støpselet til maskinen før du spoler inn kabelen.

Slik kobler du Dyson-sylinderstøvsugeren fra stikkontakten.

Hvis kabelen ikke spoles inn, drar du den ut til du ser den røde teipen.

Innspolingsknappen må trykkes hardt ned for å spole inn ledningen etter bruk. Når knappen trykkes langt nok ned, skal du føle og høre et klikk, og ledningen spoles inn.

Slangen blir fjernet fra Dyson DC05 sylinderstøvsugeren.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Velg det aktuelle alternativet

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Beholder ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Beholder

Delenummer 967363-01

Ekstra beholder til Dyson sylinderstøvsuger.

446 kr

Beholder

Beholder

Delenummer 967363-01

Ekstra beholder til Dyson sylinderstøvsuger.

446 kr

446 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Musclehead gulvMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Musclehead gulvMunnstykke

Delenummer 967420-01

Ekstra Muscle-gulvmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

773 kr

Musclehead gulvMunnstykke

Musclehead gulvMunnstykke

Delenummer 967420-01

Ekstra Muscle-gulvmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

773 kr

773 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Delenummer 967369-01

35 kr

Delenummer 967369-01

35 kr

35 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Forlengelsesrør ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Forlengelsesrør

Delenummer 967365-01

Ekstra forlengelsesrør til Dyson sylinderstøvsuger.

313 kr

Forlengelsesrør

Forlengelsesrør

Delenummer 967365-01

Ekstra forlengelsesrør til Dyson sylinderstøvsuger.

313 kr

313 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Kombinasjonsmunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Kombinasjonsmunnstykke

Delenummer 967368-01

Ekstra kombinasjonsMunnstykke til Dyson støvsuger.

241 kr

Kombinasjonsmunnstykke

Kombinasjonsmunnstykke

Delenummer 967368-01

Ekstra kombinasjonsMunnstykke til Dyson støvsuger.

241 kr

241 kr

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk starteren

Dra i utløseren for å redusere sugekraften.

Har dette løst problemet?

Slik bruker du gulvmunnstykket

Den lilla pakningen må være i opp-posisjonen ved bruk på tepper.

Den lilla pakningen må være i ned-posisjonen ved bruk på harde gulv.

Rusk klippes av børsterullen med en saks.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykkets innstillinger?

Juster glidebryteren

Flytt glidebryteren på rengjøringsmunnstykket fra høyeste til laveste innstilling, og test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke pakningene?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekke gulvmunnstykket

Ta turbinmunnstykket av forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren.

Slik fjerner du Floor-munnstykket fra forlengelsesrøret.

Vri låsen mot klokken med en mynt, og ta av børsterullen.

Fjern hår, tråder og rusk fra børsterullen.

Visuell undersøkelse blir utført på Floor-munnstykket.

Sjekk åpningen på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Støvsugerrør med hurtigkobling for Dyson DC05 sylinderstøvsuger.

Sett børsterullen på igjen, sett på endelokket, og lås det ved å vri med klokken.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Musclehead-gulvmunnstykket justeres automatisk fra harde gulv til tepper og omvendt. Du trenger ikke justere det manuelt.

Slik bruker du Musclehead-gulvmunnstykket

Luftventilen kan åpnes hvis sugekraften er for sterk. Hvis sugekraften er dårlig med luftventilen åpen, bør den lukkes igjen.

Slangeinnløpet på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren.

Ble problemet løst ved å sjekke luftventilen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Ta alle munnstykker av forlengelsesrøret.

Slik fjerner du Floor-munnstykket fra forlengelsesrøret.

Dra forlengelsesrøret helt ut ved å trykke på den røde knappen.

Slik justerer du lengden på forlengelsesrøret til en Dyson sylinderstøvsuger.

Slå på maskinen, og plasser hånden over enden av forlengelsesrøret.

Filteret blir fjernet fra Dyson DC08 sylinderstøvsugeren ved å trykke på utløserknappen.

Er sugekraften sterk eller svak?

Børsterullen på turbinmunnstykket begynner å rotere straks maskinen slås på. Du kan justere børsterullens omdreiningshastighet med justeringsmekanismen på stanghåndtaket. Du trenger ikke slå børsterullen på og av for ulike gulvtyper.

Sjekke gulvmunnstykket

Ta turbinmunnstykket av forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren. Vri låsen mot klokken med en mynt, og ta av børsterullen.

Fjern hår, tråder og rusk fra børsterullen.

Sjekk åpningen til gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Støvsugerrør med hurtigkobling for Dyson DC05 sylinderstøvsuger.

Sett børsterullen på igjen, sett på endelokket, og lås det ved å vri med klokken.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Ta av slangen, stanghåndtaket og forlengelsesrøret

Skill forlengelsesrøret fra stanghåndtaket ved å trykke på utløseren på forlengelsesrøret.

Pluggen blir trukket ut fra Mini-Turbine-munnstykket på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren.

Ta slangen av maskinen ved å trykke på utløserne på slangen.

Slik fjerner du slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Sjekk forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Undersøkelse av forseglingene til syklonen, beholderen og hovedenheten på Dyson DC05 sylinderstøvsugeren.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke slangen, stanghåndtaket og stangen?

For å minimere kontakten med støv/allergener tømmer du innholdet i en plastpose som holdes stramt rundt den gjennomsiktige beholderen.

Rengjøre beholderen og syklonen

Trykk på den røde knappen på toppen av bærehåndtaket (som vist) for å ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Sjekk åpningene til røret og beholderen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Filteret på Dyson DC05 sylinderstøvsugeren skylles under rennende kaldt vann.

Trykk hardt på den røde beholderutløseren for å tømme ut innholdet.

Beholderen vil gli nedover og samtidig rengjøre dekselet.

Bunnen av beholderen vil deretter åpnes.

Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Børsterullen settes tilbake ved å presse fra hver side på Floor-munnstykket.

For å ta av den gjennomsiktige beholderen drar du i den sølvfargede utløseren bak den røde beholderutløseren og skyver beholderen av syklonen.

Munnstykket på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren sjekkes for blokkeringer.

Sjekk sykloninntaket og åpningene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Syklonen blir fjernet fra Dyson DC05 sylinderstøvsugeren.

Sett beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen for å sette på den gjennomsiktige beholderen igjen.

Børsterullen fjernes ved å dra i hver side på Floor-munnstykket.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover. Pass på at bunnen av beholderen klikker på plass, og at klipset sitter godt.

Den gjennomsiktige beholderen fjernes ved å trykke på hurtigutløserknappen og tømmes i en avfallsbeholder.

Ble problemet løst ved å sjekke beholderen og syklonen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk den røde stangen

Dette skyldes vanligvis at den røde stangen ikke er trykket helt ned, slik at den ikke er i flukt med den gjennomsiktige beholderen.

Sjekk posisjonen til den RØDE beholderutløseren.

Den røde beholder-utløseren bak den klare plastbeholderen.

Hvis den nederste delen av stangen ikke er i flukt med bunnen av beholderen, må stangen trykkes ned på nytt.

Den røde beholder-utløseren bak den klare plastbeholderen.

Sjekk plasseringen på nytt før du prøver å skyve oppover.

Kontroller at den røde beholder-utløseren er i korrekt posisjon før beholderen skyves tilbake på plass.

Trykk beholderen opp igjen, og lukk bunnen av beholderen.

Å lukke beholderlokket ved å klikke det på plass.

Ble problemet løst ved å sjekke posisjonen til den røde stangen?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Riktig stangposisjon

Dual Mode-gulvmunnstykket kan ikke veksle mellom modusene for harde gulv og tepper når stangen er loddrett.

Det vil være vanskelig å endre rengjøringsmunnstykkets gulvmodus hvis maskinen er slått på og munnstykket er i ErP MAX-modus.

Sjekk at strømmen er slått av, og at stangen er i vanlig støvsugingsposisjon som vist, og prøv deretter å veksle mellom harde gulv og tepper på nytt.

Bunnplaten i ned-posisjon for bruk på tepper og opp-posisjon for bruk på harde gulvflater.

Ble problemet løst ved å teste Dual Mode-gulvmunnstykket på nytt?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sette sammen Dyson-maskinen din

  • Sett slangen på slangeinntaket foran på maskinen.
  • Sett slangen på bak på stanghåndtaket.
  • Sett stanghåndtaket på forlengelsesrøret.
  • Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å forlenge det. Pass på at det klikker på plass.
  • Sett gulvmunnstykket på forlengelsesrøret.
  • Sett munnstykkene i holderen, og fest holderen til forlengelsesrøret.
Slik setter du sammen Dyson sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Hvilket gulvmunnstykke

Dual Mode-gulvmunnstykke.

Turbinmunnstykke.

Musclehead

Slik bruker du Dual Mode-gulvmunnstykket

Sett Dual Mode-gulvmunnstykket på forlengelsesrøret. Du kan justere forlengelsesrøret etter eget ønske med den røde utløseren på forlengelsesrøret.

Sett eventuelt sugekraftkontrollen til maksimal innstilling ved mer krevende jobber.

Filteret festes på Dyson DC05 sylinderstøvsugeren.

Munnstykkesåle ned. Bare til bruk på tepper.

Visuell sjekk utføres på den gjennomsiktige beholderen, filteret og syklonen.

Børster nede. For bruk på glatte/harde gulv.

Visuelle undersøkelser utføres på slangen, hovedenheten og filteret.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke turbinmunnstykket

Du trenger ikke slå børsterullen på og av for ulike gulvtyper. Gulvmunnstykket har en rad med antistatiske karbonfibertråder som fjerner finkornet støv fra harde gulv, og stive nylonbørster som fjerner gjenstridig smuss fra tepper. Du trenger ikke slå av børsterullen når du går fra én gulvtype til en annen.

Filterbeholderen blir rengjort med en klut over en avfallspose.

Sett turbinmunnstykket på forlengelsesrøret, og sjekk at forlengelsesrøret er dratt helt ut.

Dra i utløseren for å redusere sugekraften og børsterullens omdreiningshastighet.

Å bruke knappen for sugekraftreduksjon for mer ømtålige overflater.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke Musclehead-gulvmunnstykket

Musclehead-gulvmunnstykket justeres automatisk fra harde gulv til tepper og omvendt. Du trenger ikke justere det manuelt.

Muscle-munnstykket festes til forlengelsesrøret på en Dyson sylinderstøvsuger.

Sett gulvmunnstykket på forlengelsesrøret. Pass på at det klikker på plass.

Du kan justere forlengelsesrøret etter eget ønske ved å trykke på den røde utløseren på forlengelsesrøret.

Luftventilen kan åpnes hvis sugekraften er for sterk. Hvis sugekraften er dårlig med luftventilen åpen, bør den lukkes igjen.

Slik justerer du sugekraft-kontrollen på Dyson-sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke forlengelsesrøret

Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å dra det helt ut. Pass på at det klikker på plass.

Slik justerer du lengden på forlengelsesrøret til Dyson sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sette på tilbehørene

Tilbehørene kan settes på forlengelsesrøret, stanghåndtaket eller slangen.

Pass på at de klikker på plass før bruk.

Bruk av tilbehøret direkte på forlengelsesrøret, slangen eller håndtaket.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Hold i støpselet når kabelen spoles inn. Ikke la støpselet ligge og slenge på gulvet under innspolingen.

Bruke kabelen

For å spole inn kabelen trykker du hardt på knappen til du hører et klikk og kabelen spoles inn.

Slangen blir fjernet fra Dyson DC05 sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Plasseringen til serienummeret

Serienummeret står mellom hjulene på undersiden av maskinen.

Plasseringen av serienummeret på Dyson sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke sugekraftutløseren

Dra i utløseren for å redusere sugekraften.

Å bruke knappen for sugekraftreduksjon for mer ømtålige overflater.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Oppbevare tilbehørene

Oppbevar gulvmunnstykket ved å sette det inn i klipset bak på hoveddelen.

Hvordan oppbevare Dyson sylinderstøvsugeren.

Oppbevaring av tilbehørene:

Fest munnstykkene til munnstykkeholderen.

Fest munnstykkeholderen til forlengelsesrøret som vist under.

Slik oppbevarer du tilbehøret på forlengelsesrøret på Dyson-sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Beholderen kan bare tas av når den røde stangen er trykket helt ned, slik at den er i flukt med beholderen.

Rengjøre beholderen

Hvis det er nødvendig å rengjøre den gjennomsiktige beholderen:

Beholderen kan bare tas av når den røde stangen er trykket helt ned, slik at den er i flukt med beholderen.

Dra i den sølvfargede tappen bak den røde beholderutløseren, og skyv den gjennomsiktige beholderen av syklonen.

Munnstykket på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren sjekkes for blokkeringer.

ADVARSEL: Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med kaldt vann.

Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Ikke legg den gjennomsiktige beholderen i oppvaskmaskinen.

Ikke legg hele syklonenheten i vann eller hell vann i syklonene.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på igjen.

Filteret må tørke i 12 timer og ikke settes tilbake på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren når det er vått.

Slik setter du beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Trykk oppover til du hører et klikk, og fortsett deretter å trykke til den smetter på plass.

Børsterullen fjernes ved å dra i hver side på Floor-munnstykket.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover. Pass på at bunnen av beholderen klikker på plass, og at klipset sitter godt.

Den gjennomsiktige beholderen fjernes ved å trykke på hurtigutløserknappen og tømmes i en avfallsbeholder.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?