Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

Dyson Cinetic Big Ball Parquet støvsuger La oss få i gang maskinen din

Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Tøm straks innholdet når maksimumsmerket. Ikke overfyll.

Tømme beholderen

Slå av og dra ut støpselet før du tømmer den gjennomsiktige beholderen.

Trykk på den røde knappen på toppen av bærehåndtaket (som vist) for å ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Trykk hardt på den røde beholderutløseren for å tømme ut innholdet.

Beholderen vil gli nedover og samtidig rengjøre dekselet.
Den røde stangen skal stoppe når den er i flukt med den gjennomsiktige beholderen. Hvis ikke går det ikke an å skyve beholderen opp igjen.
Bunnen av beholderen vil deretter åpnes.
Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

ADVARSEL: De første gangene kan det være vanskelig å åpne beholderen når den er tom. Dette er normalt og skyldes at beholderpakningen er ny. Beholderen skal åpnes som normalt etter at maskinen har blitt brukt og beholderen ikke lenger er tom.

Lukke beholderen

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Trykk hardt på klipset i bunnen av beholderen til det klikker på plass. Sjekk at bunnen er ordentlig lukket.

Juster bunnen av beholderen mot slangeinntaket, og klikk deretter tilbake på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

For å minimere kontakten med støv/allergener tømmer du innholdet i en plastpose som holdes stramt rundt den gjennomsiktige beholderen.

Sjekk beholderen og syklonen

Trykk på den røde knappen på toppen av bærehåndtaket (som vist) for å ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Sjekk åpningene til røret og beholderen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Trykk hardt på den røde beholderutløseren for å tømme ut innholdet.

Beholderen vil gli nedover og samtidig rengjøre dekselet.

Bunnen av beholderen vil deretter åpnes.

Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

For å ta av den gjennomsiktige beholderen drar du i den sølvfargede utløseren bak den røde beholderutløseren og skyver beholderen av syklonen.

Rengjøre beholderen og syklonen

Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med kaldt vann.

Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Ikke legg den gjennomsiktige beholderen i oppvaskmaskinen.

Ikke legg hele syklonenheten i vann eller hell vann i syklonene.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på igjen.

Sjekk sykloninntaket og åpningene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen for å sette på den gjennomsiktige beholderen igjen.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover. Pass på at bunnen av beholderen klikker på plass, og at klipset sitter godt.

Ble problemet løst ved å sjekke beholderen og syklonen?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk slangen og pakningene

Ta av slangen, stanghåndtaket og forlengelsesrøret.

Skill forlengelsesrøret fra stanghåndtaket ved å trykke på utløseren på forlengelsesrøret.

Sjekk stanghåndtaket

Sjekk håndtaket for sprekker.

Sjekk at pakningen på stanghåndtaket sitter på og er uskadd.

Sjekk at pakningen på forlengelsesrøret sitter på og er uskadd.

Sjekk slangen

Sjekk for rifter og flenger.

Sjekk at pakningen sitter på og er uskadd.

Ta beholderen helt av maskinen.

Sjekk at begge pakningene på hoveddelen sitter på og er uskadde.

Har dette løst problemet?

Sjekke syklonen og beholderen

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen.

Trykk hardt på den røde beholderutløseren.

Beholderen vil gli nedover og samtidig rengjøre dekselet.

Bunnen av beholderen vil deretter åpnes.

Dra i den sølvfargede tappen bak den røde beholderutløseren, og skyv den gjennomsiktige beholderen av syklonen.

Sjekk at begge pakningene på beholderen sitter på og er uskadde.

Sjekk syklonen

Sjekk at pakningen på syklonen sitter på og er uskadd.

Sett beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Trykk oppover til du hører et klikk, og fortsett deretter å trykke til den smetter på plass.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover. Pass på at bunnen av beholderen klikker på plass, og at klipset sitter godt.

Sett beholderen/syklonen på maskinen. Pass på at den klikker på plass.

Har dette løst problemet?

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Ta alle munnstykker av forlengelsesrøret.

Dra forlengelsesrøret helt ut ved å trykke på den røde knappen.

Slå på maskinen, og plasser hånden over enden av forlengelsesrøret.

Er sugekraften sterk eller svak?

Slik bruker du gulvmunnstykket

Den lilla pakningen må være i opp-posisjonen ved bruk på tepper.

Den lilla pakningen må være i ned-posisjonen ved bruk på harde gulv.

Den lilla pakningen må være i ned-posisjonen ved bruk på harde gulv.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykkets innstillinger?

Sjekk gulvmunnstykket for tilstoppinger og skader

Ta gulvmunnstykket av maskinen.

Sjekk begge inntakene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Ta av slangen, stanghåndtaket og forlengelsesrøret

Skill forlengelsesrøret fra stanghåndtaket ved å trykke på utløseren på forlengelsesrøret.

Ta slangen av maskinen ved å trykke på utløserne på slangen.

Sjekk forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

For å minimere kontakten med støv/allergener tømmer du innholdet i en plastpose som holdes stramt rundt den gjennomsiktige beholderen.

Rengjøre beholderen og syklonen

Trykk på den røde knappen på toppen av bærehåndtaket (som vist) for å ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Sjekk åpningene til røret og beholderen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Trykk hardt på den røde beholderutløseren for å tømme ut innholdet.

Beholderen vil gli nedover og samtidig rengjøre dekselet.

Den røde stangen skal stoppe når den er i flukt med den gjennomsiktige beholderen. Hvis ikke går det ikke an å skyve beholderen opp igjen.

Bunnen av beholderen vil deretter åpnes.

Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

For å ta av den gjennomsiktige beholderen drar du i den sølvfargede utløseren bak den røde beholderutløseren og skyver beholderen av syklonen.

Rengjøre beholderen og syklonen

Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med kaldt vann.

Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Ikke legg den gjennomsiktige beholderen i oppvaskmaskinen.

Ikke legg hele syklonenheten i vann eller hell vann i syklonene.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på igjen.

Sjekk sykloninntaket og åpningene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen for å sette på den gjennomsiktige beholderen igjen.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover. Pass på at bunnen av beholderen klikker på plass, og at klipset sitter godt.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Børsterullen på turbinmunnstykket begynner å rotere straks maskinen slås på. Du kan justere børsterullens omdreiningshastighet med justeringsmekanismen på stanghåndtaket. Du trenger ikke slå børsterullen på og av for ulike gulvtyper.

Sjekke gulvmunnstykket

Ta turbinmunnstykket av forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren.

Vri låsen mot klokken med en mynt, og ta av børsterullen.

Fjern hår, tråder og rusk fra børsterullen.

Når rengjøringsmunnstykket er tatt av, sjekker du åpningene på munnstykket for tilstoppinger og fjerner dem hvis det er noen.

Sett børsterullen på igjen, sett på endelokket, og lås det ved å vri med klokken.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Musclehead-gulvmunnstykket justeres automatisk fra harde gulv til tepper og omvendt. Du trenger ikke justere det manuelt.

Slik bruker du Musclehead-gulvmunnstykket

Luftventilen kan åpnes hvis sugekraften er for sterk. Hvis sugekraften er dårlig med luftventilen åpen, bør den lukkes igjen.

Ble problemet løst ved å sjekke luftventilen?

Sjekke Musclehead for tilstoppinger

Ta Musclehead-munnstykket av forlengelsesrøret.

Sjekk undersiden av gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Musclehead gulvMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Musclehead gulvMunnstykke

Delenummer 967420-01

Ekstra Muscle-gulvmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

773 kr

Musclehead gulvMunnstykke

Musclehead gulvMunnstykke

Delenummer 967420-01

Ekstra Muscle-gulvmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

773 kr

773 kr

Det pneumatiske gulvmunnstykket justeres automatisk fra harde gulv til tepper og omvendt. Du trenger ikke justere det manuelt.

Slik bruker du det pneumatiske gulvmunnstykket

Glidebryteren for sugekraftkontroll kan flyttes til minustegnet hvis sugekraften er for høy. Hvis sugekraften er dårlig med bryteren i denne posisjonen, bør den flyttes tilbake til plusstegnet.

Ble problemet løst ved å sjekke glidebryteren for sugekraftkontroll?

Sjekk gulvmunnstykket for tilstoppinger og skader

Ta gulvmunnstykket av maskinen.

Sjekk undersiden av gulvmunnstykket og begge inntakene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Ta slangen av maskinen ved å trykke på utløserne på slangen.

Ta av slangen, stanghåndtaket og forlengelsesrøret

Skill forlengelsesrøret fra stanghåndtaket ved å trykke på utløseren på forlengelsesrøret.

Ta stanghåndtaket av slangen ved å trykke på utløseren på stanghåndtaket.

Sjekk forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke slangen, stanghåndtaket og stangen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Når hadde maskinen strøm sist?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm.

Tilstoppingssjekker kreves

Dette skyldes sannsynligvis en tilstopping.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Velg det aktuelle alternativet

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Ta alle munnstykker av forlengelsesrøret.

Dra forlengelsesrøret helt ut ved å trykke på den røde knappen.

Slå på maskinen, og plasser hånden over enden av forlengelsesrøret.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Test maskinen

Trykk på den bakre delen av bryteren for å låse den fast i på-posisjonen.

Merk: Bryteren lyser ikke.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Ikke vask syklonen.

Sjekk beholderen og syklonen

Hvis støv i syklonen har kommet i kontakt med vann, kan det oppstå en fuktig eller muggen lukt.

Det er ikke sikkert at det er snakk om direkte kontakt med vann. Hvis man for eksempel støvsuger hundehår som er litt fuktige, vil denne fuktigheten kombineres med støvet i syklonen og forårsake lukten.

Lukten kan også oppstå hvis filteret settes tilbake i maskinen mens det er vått.

Ta beholderen av maskinen ved å trykke på beholderutløseren på siden av beholderen.

Har dette løst problemet?

Rengjøre syklonen

Åpne beholderlokket ved å trykke på den røde knappen på toppen av syklonen. Gjør dette et sted der du enkelt kan samle opp eventuelt støv.

Trykk på knappen igjen for å ta beholderen av syklonen.

Bruk en tørr klut til å rengjøre rundt syklonen og fjerne finkornet støv og rusk.

Sjekk under syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Rengjør beholderen

Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med kaldt vann.

Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Ikke legg den gjennomsiktige beholderen i oppvaskmaskinen.

Ikke legg hele syklonenheten i vann eller hell vann i syklonene.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på igjen.

Slik setter du den gjennomsiktige beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover. Pass på at bunnen av beholderen klikker på plass, og at klipset sitter godt.

Ble problemet løst ved å sjekke beholderen og syklonen?

Bruke kabelen

Sjekk at maskinen er slått av.

Dra ut støpselet til maskinen før du spoler inn kabelen.

Hvis kabelen ikke spoles inn, drar du den ut til du ser den røde teipen.

Innspolingsknappen må trykkes hardt ned for å spole inn ledningen etter bruk. Når knappen trykkes langt nok ned, skal du føle og høre et klikk, og ledningen spoles inn.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Velg det aktuelle alternativet

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Beholder ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Beholder

Delenummer 967363-01

Ekstra beholder til Dyson sylinderstøvsuger.

446 kr

Beholder

Beholder

Delenummer 967363-01

Ekstra beholder til Dyson sylinderstøvsuger.

446 kr

446 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Musclehead gulvMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Musclehead gulvMunnstykke

Delenummer 967420-01

Ekstra Muscle-gulvmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

773 kr

Musclehead gulvMunnstykke

Musclehead gulvMunnstykke

Delenummer 967420-01

Ekstra Muscle-gulvmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

773 kr

773 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Trappemunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Trappemunnstykke

Delenummer 967369-01

Ekstra trappeMunnstykke til Dyson støvsuger.

35 kr

Trappemunnstykke

Trappemunnstykke

Delenummer 967369-01

Ekstra trappeMunnstykke til Dyson støvsuger.

35 kr

35 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Forlengelsesrør ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Forlengelsesrør

Delenummer 967365-01

Ekstra forlengelsesrør til Dyson sylinderstøvsuger.

313 kr

Forlengelsesrør

Forlengelsesrør

Delenummer 967365-01

Ekstra forlengelsesrør til Dyson sylinderstøvsuger.

313 kr

Ikke på lager for øyeblikket

313 kr

Overvåk produkt

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Kombinasjonsmunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Kombinasjonsmunnstykke

Delenummer 967368-01

Ekstra kombinasjonsMunnstykke til Dyson støvsuger.

241 kr

Kombinasjonsmunnstykke

Kombinasjonsmunnstykke

Delenummer 967368-01

Ekstra kombinasjonsMunnstykke til Dyson støvsuger.

241 kr

Ikke på lager for øyeblikket

241 kr

Overvåk produkt

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk starteren

Dra i utløseren for å redusere sugekraften.

Har dette løst problemet?

Slik bruker du gulvmunnstykket

Den lilla pakningen må være i opp-posisjonen ved bruk på tepper.

Den lilla pakningen må være i ned-posisjonen ved bruk på harde gulv.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykkets innstillinger?

Juster glidebryteren

Flytt glidebryteren på rengjøringsmunnstykket fra høyeste til laveste innstilling, og test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke pakningene?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekke gulvmunnstykket

Ta turbinmunnstykket av forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren.

Vri låsen mot klokken med en mynt, og ta av børsterullen.

Fjern hår, tråder og rusk fra børsterullen.

Sjekk åpningen på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett børsterullen på igjen, sett på endelokket, og lås det ved å vri med klokken.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Musclehead-gulvmunnstykket justeres automatisk fra harde gulv til tepper og omvendt. Du trenger ikke justere det manuelt.

Slik bruker du Musclehead-gulvmunnstykket

Luftventilen kan åpnes hvis sugekraften er for sterk. Hvis sugekraften er dårlig med luftventilen åpen, bør den lukkes igjen.

Ble problemet løst ved å sjekke luftventilen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Ta alle munnstykker av forlengelsesrøret.

Dra forlengelsesrøret helt ut ved å trykke på den røde knappen.

Slå på maskinen, og plasser hånden over enden av forlengelsesrøret.

Er sugekraften sterk eller svak?

Børsterullen på turbinmunnstykket begynner å rotere straks maskinen slås på. Du kan justere børsterullens omdreiningshastighet med justeringsmekanismen på stanghåndtaket. Du trenger ikke slå børsterullen på og av for ulike gulvtyper.

Sjekke gulvmunnstykket

Ta turbinmunnstykket av forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren. Vri låsen mot klokken med en mynt, og ta av børsterullen.

Fjern hår, tråder og rusk fra børsterullen.

Sjekk åpningen til gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett børsterullen på igjen, sett på endelokket, og lås det ved å vri med klokken.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Ta av slangen, stanghåndtaket og forlengelsesrøret

Skill forlengelsesrøret fra stanghåndtaket ved å trykke på utløseren på forlengelsesrøret.

Ta slangen av maskinen ved å trykke på utløserne på slangen.

Sjekk forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke slangen, stanghåndtaket og stangen?

For å minimere kontakten med støv/allergener tømmer du innholdet i en plastpose som holdes stramt rundt den gjennomsiktige beholderen.

Rengjøre beholderen og syklonen

Trykk på den røde knappen på toppen av bærehåndtaket (som vist) for å ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Sjekk åpningene til røret og beholderen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Trykk hardt på den røde beholderutløseren for å tømme ut innholdet.

Beholderen vil gli nedover og samtidig rengjøre dekselet.

Bunnen av beholderen vil deretter åpnes.

Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

For å ta av den gjennomsiktige beholderen drar du i den sølvfargede utløseren bak den røde beholderutløseren og skyver beholderen av syklonen.

Sjekk sykloninntaket og åpningene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen for å sette på den gjennomsiktige beholderen igjen.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover. Pass på at bunnen av beholderen klikker på plass, og at klipset sitter godt.

Ble problemet løst ved å sjekke beholderen og syklonen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk den røde stangen

Dette skyldes vanligvis at den røde stangen ikke er trykket helt ned, slik at den ikke er i flukt med den gjennomsiktige beholderen.

Sjekk posisjonen til den RØDE beholderutløseren.

Hvis den nederste delen av stangen ikke er i flukt med bunnen av beholderen, må stangen trykkes ned på nytt.

Sjekk plasseringen på nytt før du prøver å skyve oppover.

Trykk beholderen opp igjen, og lukk bunnen av beholderen.

Ble problemet løst ved å sjekke posisjonen til den røde stangen?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Riktig stangposisjon

Dual Mode-gulvmunnstykket kan ikke veksle mellom modusene for harde gulv og tepper når stangen er loddrett.

Det vil være vanskelig å endre rengjøringsmunnstykkets gulvmodus hvis maskinen er slått på og munnstykket er i ErP MAX-modus.

Sjekk at strømmen er slått av, og at stangen er i vanlig støvsugingsposisjon som vist, og prøv deretter å veksle mellom harde gulv og tepper på nytt.

Ble problemet løst ved å teste Dual Mode-gulvmunnstykket på nytt?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sette sammen Dyson-maskinen din

  • Sett slangen på slangeinntaket foran på maskinen.
  • Sett slangen på bak på stanghåndtaket.
  • Sett stanghåndtaket på forlengelsesrøret.
  • Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å forlenge det. Pass på at det klikker på plass.
  • Sett gulvmunnstykket på forlengelsesrøret.
  • Sett munnstykkene i holderen, og fest holderen til forlengelsesrøret.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Hvilket gulvmunnstykke

Dual Mode-gulvmunnstykke.

Turbinmunnstykke.

Musclehead

Slik bruker du Dual Mode-gulvmunnstykket

Sett Dual Mode-gulvmunnstykket på forlengelsesrøret. Du kan justere forlengelsesrøret etter eget ønske med den røde utløseren på forlengelsesrøret.

Sett eventuelt sugekraftkontrollen til maksimal innstilling ved mer krevende jobber.

Munnstykkesåle ned. Bare til bruk på tepper.

Børster nede. For bruk på glatte/harde gulv.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke turbinmunnstykket

Du trenger ikke slå børsterullen på og av for ulike gulvtyper. Gulvmunnstykket har en rad med antistatiske karbonfibertråder som fjerner finkornet støv fra harde gulv, og stive nylonbørster som fjerner gjenstridig smuss fra tepper. Du trenger ikke slå av børsterullen når du går fra én gulvtype til en annen.

Sett turbinmunnstykket på forlengelsesrøret, og sjekk at forlengelsesrøret er dratt helt ut.

Dra i utløseren for å redusere sugekraften og børsterullens omdreiningshastighet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke Musclehead-gulvmunnstykket

Musclehead-gulvmunnstykket justeres automatisk fra harde gulv til tepper og omvendt. Du trenger ikke justere det manuelt.

Sett gulvmunnstykket på forlengelsesrøret. Pass på at det klikker på plass.

Du kan justere forlengelsesrøret etter eget ønske ved å trykke på den røde utløseren på forlengelsesrøret.

Luftventilen kan åpnes hvis sugekraften er for sterk. Hvis sugekraften er dårlig med luftventilen åpen, bør den lukkes igjen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke forlengelsesrøret

Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å dra det helt ut. Pass på at det klikker på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sette på tilbehørene

Tilbehørene kan settes på forlengelsesrøret, stanghåndtaket eller slangen.

Pass på at de klikker på plass før bruk.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Hold i støpselet når kabelen spoles inn. Ikke la støpselet ligge og slenge på gulvet under innspolingen.

Bruke kabelen

For å spole inn kabelen trykker du hardt på knappen til du hører et klikk og kabelen spoles inn.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Plasseringen til serienummeret

Serienummeret står mellom hjulene på undersiden av maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke sugekraftutløseren

Dra i utløseren for å redusere sugekraften.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Oppbevare tilbehørene

Oppbevar gulvmunnstykket ved å sette det inn i klipset bak på hoveddelen.

Oppbevaring av tilbehørene:

Fest munnstykkene til munnstykkeholderen.

Fest munnstykkeholderen til forlengelsesrøret som vist under.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Beholderen kan bare tas av når den røde stangen er trykket helt ned, slik at den er i flukt med beholderen.

Rengjøre beholderen

Hvis det er nødvendig å rengjøre den gjennomsiktige beholderen:

Beholderen kan bare tas av når den røde stangen er trykket helt ned, slik at den er i flukt med beholderen.

Dra i den sølvfargede tappen bak den røde beholderutløseren, og skyv den gjennomsiktige beholderen av syklonen.

ADVARSEL: Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med kaldt vann.

Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Ikke legg den gjennomsiktige beholderen i oppvaskmaskinen.

Ikke legg hele syklonenheten i vann eller hell vann i syklonene.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på igjen.

Slik setter du beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Trykk oppover til du hører et klikk, og fortsett deretter å trykke til den smetter på plass.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover. Pass på at bunnen av beholderen klikker på plass, og at klipset sitter godt.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?