Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson DC42 ErP Allergy støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Rengjør beholderen og syklonen

Trykk på knappen på toppen av syklonhåndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson stående støvsuger.

Trykk på knappen igjen for å åpne bunnen av beholderen.

Trykk på knappen nær det rektangulære inntaket for å skille den gjennomsiktige beholderen fra syklonen.

Den gjennomsiktige beholderen kan rengjøres med en fuktig klut.

Ikke bruk pusse- eller rengjøringsmidler på noen av maskinens deler.

Slik tømmer du beholderen til Dyson stående støvsuger.

Sjekk beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Fjern hår og fibre fra syklondekselet.

Ikke bruk vann på syklonen.

Beholderen må være helt tørr før maskinen settes sammen igjen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Sjekk børsterullen

Sett i støpselet, og slå på maskinen.

Strømknappen på Dyson stående støvsuger.

Len den bakover i støvsugingsposisjon.

Slik lener du maskinen bakover.

Sjekk børsterullen ved å se gjennom vinduet foran på rengjøringsmunnstykket.

Slik kontrollerer du at børsterullen roterer på Dyson stående støvsuger.

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekk sugekraften fra inntaket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon.

Slik lener du maskinen bakover.

Legg maskinen med forsiden ned. Ta av det røde, svingbare C-klipset forsiktig, og dra rengjøringsmunnstykket av støvsugerens hoveddel.

Slik fjerner du munnstykket fra Dyson stående støvsuger.

Snu støvsugeren slik at beholderen vender opp. Hold hånden over åpningen, slå på, og test sugekraften.

Å se etter blokkeringer i innløpsrøret på en Dyson stående støvsuger.

Er sugekraften fra inntaket til rengjøringsmunnstykket sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Legg maskinen med forsiden ned. Ta av det svingbare C-klipset forsiktig, og dra rengjøringsmunnstykket av støvsugerens hoveddel.

Slik fjerner du munnstykket fra Dyson stående støvsuger.

Løsne munnstykkesålen ved å vri begge låsene mot klokken.

Slik tar du av bunnplaten på munnstykket.

Åpne munnstykkesålen, og klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen for tegn på skade.

Fjerning av rusk fra munnstykket på en Dyson stående støvsuger.

Sjekk åpningen på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett maskinen/apparatet sammen igjen

Sett munnstykkesålen på igjen ved å sette de tre tappene på sålen inn i sporene på rengjøringsmunnstykket.

Slik setter du bunnplaten tilbake på munnstykket.

Lås munnstykkesålen ved å vri begge låsene så langt utover de går.

Slik låser du bunnplaten på munnstykket.

Sett C-klipset på rengjøringsmunnstykket.

Slik fester du låseklipsen til munnstykket.

Trykk rengjøringsmunnstykket på maskinen til det klikker på plass.

Slik fester du munnstykket til en Dyson stående støvsuger.

Slå på og test maskinen.

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sjekk røret og den innvendige slangen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Trykk på utløseren på toppen av syklonen, og ta av beholderen.

Sjekk inntaksluken for hindringer og at pakningen sitter riktig.

Dra ned den røde mansjetten til den innvendige slangen, løsne den, og sjekk deretter for tilstoppinger.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

Du må bare ta av ventilslangen hvis du er sikker på at du kan sette den på igjen. Den er litt vanskeligere å sette på igjen enn slangen til det nederste røret.

Sjekk vekselventilen

Trykk på knappen på toppen av syklonhåndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Ta av slangen

Ta av slangen ved å trykke på utløseren.

Slik fjerner du slangen fra Dyson stående støvsuger.

Sjekk vekselventilen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

Sjekk beholderen og syklonen

Trykk på knappen på toppen av syklonhåndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Trykk på knappen igjen for å åpne bunnen av beholderen.

Trykk på knappen nær det rektangulære inntaket for å skille den gjennomsiktige beholderen fra syklonen.

Den gjennomsiktige beholderen kan rengjøres med en fuktig klut.

Ikke bruk pusse- eller rengjøringsmidler på noen av maskinens deler.

Slik tømmer du beholderen til Dyson stående støvsuger.

Sjekk beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Fjern hår og fibre fra syklondekselet.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

Vaske filtrene

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Slik vasker du filtrene

Maskinen har to vaskbare filtre som må vaskes minst hver tredje måned.

Ta av forfilteret

Ta beholderen og syklonen av maskinen, og løsne håndtaket på syklontoppen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson stående støvsuger.

Dra filteret ut av syklonen.

Slik fjerner du grovfilteret fra Dyson stående støvsuger.

Vask med kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler.

Vaskeprosessen for grovfilteret til en Dyson stående støvsuger.

Ta av etterfilteret

Legg maskinen på siden.

Vri den blå bryteren midt på kulens ytterdeksel mot klokken til dekselet løsner.

Løft av dekselet.

Slik fjerner du filteret inne i balldekselet på Dyson stående støvsuger.

Vri filteret en kvart omdreining mot klokken for å løsne det.

Slik fjerner du filteret inne i balldekselet på Dyson stående støvsuger.

Skyll og dunk filteret til vannet er rent, og dunk det deretter igjen for å få ut mest mulig vann.

Vaskeprosessen for etterfilteret til en Dyson stående støvsuger.

Tørk filtrene

La tørke til det er helt tørt (minst 24 timer).

Tørkeprosessen for filteret til en Dyson stående støvsuger.

Test maskinen

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Strømknappen på Dyson stående støvsuger.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Munnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Munnstykke

Delenummer 966377-01

Ekstra munnstykke til Dyson stående støvsuger.

979 kr

Munnstykke

Munnstykke

Delenummer 966377-01

Ekstra munnstykke til Dyson stående støvsuger.

979 kr

979 kr

Sjekk røret og den innvendige slangen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Trykk på utløseren på toppen av syklonen, og ta av beholderen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson stående støvsuger.

Sjekk inntaksluken for hindringer og at pakningen sitter riktig.

Sjekk stedet der slangen settes på, for tilstoppinger.

Å se etter blokkeringer i kanalen på Dyson stående støvsuger.

Dra ned mansjetten til den innvendige slangen, løsne den, og sjekk deretter for tilstoppinger.

Sjekk vekselventilen for rusk og tilstoppinger.

Å se etter blokkeringer i den nedre kanalen på Dyson stående støvsuger.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Strømknappen på Dyson stående støvsuger.

Sjekk beholderen og syklonen

Trykk på knappen på toppen av syklonhåndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson stående støvsuger.

Trykk på knappen igjen for å åpne bunnen av beholderen.

Slik tømmer du beholderen på en Dyson stående støvsuger.

Trykk på knappen nær det rektangulære inntaket for å ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen.

Slik tømmer du beholderen på en Dyson stående støvsuger.

Sjekk beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Fjern hår og fibre fra syklondekselet.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen.

Slik rengjør du hylsteret på syklonen.

Ble problemet løst ved å sjekke beholderen og syklonen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Tilbakestill børsterullen

For å tilbakestille børsterullen trykker du to ganger på børsterullkontrollknappen eller slår maskinen av og på igjen.

Merk: Ved vanlig bruk slås børsterullen automatisk av når maskinen er opprett, og slås automatisk på når maskinen er i støvsugingsposisjon.

Børsterull-knappen på Dyson stående støvsuger.

Har dette løst problemet med ytelsen?

Sjekk sugekraften fra inntaket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon.

Slik lener du maskinen bakover.

Ta av det svingbare C-klipset forsiktig, og dra rengjøringsmunnstykket av støvsugerens hoveddel.

Slik fjerner du munnstykket fra Dyson stående støvsuger.

Snu støvsugeren slik at beholderen vender opp. Hold hånden over åpningen, slå på, og test sugekraften.

Å se etter blokkeringer i innløpsrøret på en Dyson stående støvsuger.

Er sugekraften fra inntaket til rengjøringsmunnstykket sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Tilbakestill børsterullen

For å tilbakestille børsterullen trykker du to ganger på børsterullkontrollknappen eller slår maskinen av og på igjen.

Merk: Ved vanlig bruk slås børsterullen automatisk av når maskinen er opprett, og slås automatisk på når maskinen er i støvsugingsposisjon.

Børsterull-knappen på Dyson stående støvsuger.

Fjern tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket

Følg instruksjonene i videoen.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Fjern tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Legg maskinen med forsiden ned. Ta av det svingbare C-klipset forsiktig, og dra rengjøringsmunnstykket av støvsugerens hoveddel.

Slik fjerner du munnstykket fra Dyson stående støvsuger.

Løsne munnstykkesålen ved å vri begge låsene mot klokken.

Slik tar du av bunnplaten på munnstykket.

Åpne munnstykkesålen, og klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen for tegn på skade.

Fjerning av rusk fra munnstykket på en Dyson stående støvsuger.

Sjekk åpningen på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen børsterullen, og sett den på igjen.

Roterer børsterullen nå?

Fjern tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Legg maskinen med forsiden ned. Ta av det svingbare C-klipset forsiktig, og dra rengjøringsmunnstykket av støvsugerens hoveddel.

Slik fjerner du munnstykket fra Dyson stående støvsuger.

Løsne munnstykkesålen ved å vri begge låsene mot klokken.

Slik tar du av bunnplaten på munnstykket.

Åpne munnstykkesålen, og klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen for tegn på skade.

Fjerning av rusk fra munnstykket på en Dyson stående støvsuger.

Sjekk åpningen på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen børsterullen, og sett den på igjen.

Roterer børsterullen nå?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Test sugekraften fra slangen

For å løsne stangen åpner du stanglokket og drar den opp og bort fra håndtaket til den klikker på plass.

Slik drar du slangen av en Dyson stående støvsuger.

Trykk på knappen på slangens mansjett for å ta stangen av slangen.

Test sugekraften fra slangen.

Undersøkelse av rørkoblingen på Dyson stående støvsuger.

Er sugekraften fra slangen sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk slangen

Følg instruksjonene i videoen.

Sjekk slangen

Trykk på knappen på toppen av syklonhåndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson stående støvsuger.

For å ta av slangen trykker du på utløseren og drar hardt i slangen.

Slik fjerner du slangen fra Dyson stående støvsuger.

Sjekk slangen for hull og flenger, og fjern alle tilstoppinger.

Å se etter blokkeringer i slangen til en Dyson stående støvsuger.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Strømknappen på Dyson stående støvsuger.

Har dette løst problemet?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Slange ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

Slange

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

531 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Slange ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

Slange

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

531 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Slange ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

Slange

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

531 kr

Sjekk stangen

Se gjennom begge ender av stangen, og fjern tilstoppinger.

Sjekk stangen for skader.

Å se etter blokkeringer i røret til en Dyson stående støvsuger.

Har dette løst problemet?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Rør ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Rør

Delenummer 923523-01

Ekstra rør til Dyson stående støvsuger.

241 kr

Rør

Rør

Delenummer 923523-01

Ekstra rør til Dyson stående støvsuger.

241 kr

241 kr

Sjekk røret og den innvendige slangen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Trykk på utløseren på toppen av syklonen, og ta av beholderen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson stående støvsuger.

Sjekk inntaksluken for hindringer og at pakningen sitter riktig.

Å se etter blokkeringer i kanalen på Dyson stående støvsuger.

Dra ned den røde mansjetten til den innvendige slangen, løsne den, og sjekk deretter for tilstoppinger.

Å se etter blokkeringer i den nedre kanalen på Dyson stående støvsuger.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Strømknappen på Dyson stående støvsuger.

Ble problemet løst ved å fjerne tilstoppinger fra røret og den innvendige slangen?

Når hadde maskinen strøm sist?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Velg det aktuelle alternativet

Vaske filtrene

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik vasker du filtrene

Maskinen har to vaskbare filtre som må vaskes minst hver tredje måned.

Ta av forfilteret

Ta beholderen og syklonen av maskinen, og løsne håndtaket på syklontoppen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson stående støvsuger.

Dra filteret ut av syklonen.

Slik fjerner du grovfilteret fra Dyson stående støvsuger.

Vask med kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler.

Vaskeprosessen for grovfilteret til en Dyson stående støvsuger.

Ta av etterfilteret

Legg maskinen på siden.

Vri den blå bryteren midt på kulens ytterdeksel mot klokken til dekselet løsner.

Løft av dekselet.

Slik fjerner du filteret inne i balldekselet på Dyson stående støvsuger.

Vri filteret en kvart omdreining mot klokken for å løsne det.

Slik fjerner du filteret inne i balldekselet på Dyson stående støvsuger.

Skyll og dunk filteret til vannet er rent, og dunk det deretter igjen for å få ut mest mulig vann.

Vaskeprosessen for etterfilteret til en Dyson stående støvsuger.

Tørk filtrene

La tørke til det er helt tørt (minst 24 timer).

Tørkeprosessen for filteret til en Dyson stående støvsuger.

Test maskinen

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Strømknappen på Dyson stående støvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Tilbakestill børsterullen

Følg instruksjonene i videoen.

Fjern tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Legg maskinen med forsiden ned. Ta av det svingbare C-klipset forsiktig, og dra rengjøringsmunnstykket av støvsugerens hoveddel.

Slik fjerner du munnstykket fra Dyson stående støvsuger.

Løsne munnstykkesålen ved å vri begge låsene mot klokken.

Slik tar du av bunnplaten på munnstykket.

Åpne munnstykkesålen, og klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen for tegn på skade.

Fjerning av rusk fra munnstykket på en Dyson stående støvsuger.

Sjekk åpningen på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen børsterullen, og sett den på igjen.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vask filtrene, og se etter tilstoppinger

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen. Hvis maskinen stopper uventet, drar du ut støpselet og lar den kjøle seg ned i minst en time. Husk å slå av maskinen og dra ut støpselet før du sjekker filtrene. Se også etter tilstoppinger før du starter maskinen på nytt.

Følg fremgangsmåtene for å vaske filtrene og se etter tilstoppinger.

Velg det aktuelle alternativet

Vaske filtrene

Følg instruksjonene i videoen.

Ikke sett i støpselet eller prøv å bruke maskinen før en av teknikerne våre har reparert den.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Bryteren lyser ikke.

Trykk på bryteren

Trykk på den bakre delen av bryteren for å låse den fast i på-posisjonen.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

En fuktig eller muggen lukt skyldes at støv i syklonen har kommet i kontakt med vann.

Dette trenger ikke å ha vært direkte kontakt med vann. Hvis du for eksempel støvsuger dyrehår som er litt fuktig, vil fuktigheten, i kombinasjon med støvet i syklonen, danne grobunn for lukt.

Lukten kan også komme av at filteret er vått når det settes tilbake i apparatet.

Sjekk beholderen og syklonen

Trykk på knappen på toppen av syklonhåndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson stående støvsuger.

Trykk på knappen igjen for å åpne bunnen av beholderen.

Slik tømmer du beholderen på en Dyson stående støvsuger.

Trykk på knappen nær det rektangulære inntaket for å skille den gjennomsiktige beholderen fra syklonen.

Den gjennomsiktige beholderen kan rengjøres med en fuktig klut.

ADVARSEL: Ikke bruk pusse- eller rengjøringsmidler på noen av maskinens deler.

Slik tømmer du beholderen til Dyson stående støvsuger.

Sjekk beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Fjern hår og fibre fra syklondekselet.

Ikke bruk vann på syklonen.

Når delene er helt tørre, setter du sammen maskinen igjen og tester den.

Har dette løst problemet?

Ikke sett i støpselet eller prøv å bruke maskinen før en av teknikerne våre har reparert den.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Fjern tilstoppinger fra børsterullen

Følg instruksjonene i videoen.

Sett rengjøringsmunnstykket på igjen

Ta C-klipset av rengjøringsmunnstykket, og juster munnstykket mot maskinen.

Slik fjerner du munnstykket fra Dyson stående støvsuger.

Trykk C-klipset på maskinen. Pass på at det knepper på plass på begge sider.

Det kan være at C-klipset bare knepper på plass på den ene siden. Du må kanskje bruke litt kraft for å kneppe det på plass på begge sider.

Slik fester du munnstykket til en Dyson stående støvsuger.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at C-klemme ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

C-klemme

Delenummer 966379-01

Ekstra c-klemme til Dyson stående støvsuger.

23 kr

C-klemme

C-klemme

Delenummer 966379-01

Ekstra c-klemme til Dyson stående støvsuger.

23 kr

Ikke på lager for øyeblikket

23 kr

Overvåk produkt

Åpne utløseren for hånd

Dra den gjennomsiktige plastutløseren nederst bort fra beholderen.

Åpne bunnen av beholderen, og tøm ut innholdet.

Trykk på beholderutløseren på syklonhåndtaket.

Kan stangen på siden av beholderen beveges fritt opp og ned?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Beholder ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Beholder

Delenummer 966375-01

Ekstra beholder til Dyson stående støvsuger.

338 kr

Beholder

Beholder

Delenummer 966375-01

Ekstra beholder til Dyson stående støvsuger.

338 kr

338 kr

Har kuledekselet løsnet på filtersiden eller på siden uten filter?

Har mutteren midt i kuledekselet falt ut?

Slik setter du på kuledekselet igjen

Kuledekselet kan skrus på bolten på maskinens hovedrør igjen.

Slik setter du tilbake balldekselet på Dyson stående støvsuger.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Filterside for balldeksel ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Filterside for balldeksel

Delenummer 924957-02

Ekstra serviceside for balldeksel til Dyson sylinderstøvsuger.

241 kr

Filterside for balldeksel

Filterside for balldeksel

Delenummer 924957-02

Ekstra serviceside for balldeksel til Dyson sylinderstøvsuger.

241 kr

Ikke på lager for øyeblikket

241 kr

Overvåk produkt

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk børsterullen

Sett i støpselet, og slå på maskinen.

Len den bakover i støvsugingsposisjon.

Sjekk børsterullen ved å se gjennom vinduet foran på rengjøringsmunnstykket.

Slik kontrollerer du at børsterullen roterer på Dyson stående støvsuger.

Roterer børsterullen når maskinen lenes bakover?

Sjekk munnstykkesålen

Sjekk munnstykkesålen for å forsikre deg om at det ikke sitter rusk fast i hjulene, og at alle hjulene er uskadde og sitter på.

Er munnstykkesålen skadet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Maksimumsglidebryter

Flytt glidebryteren på rengjøringsmunnstykket fra maksimal til minimal innstilling, og test maskinen på nytt.

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Tilbakestill børsterullen

For å tilbakestille børsterullen trykker du to ganger på børsterullkontrollknappen eller slår maskinen av og på igjen.

Merk: Ved vanlig bruk slås børsterullen automatisk av når maskinen er opprett, og slås automatisk på når maskinen er i støvsugingsposisjon.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Slange ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

Slange

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

531 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Slange ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

Slange

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

531 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Slange ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

Slange

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

531 kr

Hvilken del er ødelagt?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Beholder ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Beholder

Delenummer 966375-01

Ekstra beholder til Dyson stående støvsuger.

338 kr

Beholder

Beholder

Delenummer 966375-01

Ekstra beholder til Dyson stående støvsuger.

338 kr

338 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Munnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Munnstykke

Delenummer 966377-01

Ekstra munnstykke til Dyson stående støvsuger.

979 kr

Munnstykke

Munnstykke

Delenummer 966377-01

Ekstra munnstykke til Dyson stående støvsuger.

979 kr

979 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at KombinasjonsMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

KombinasjonsMunnstykke

Delenummer 920753-01

Ekstra kombinasjonsMunnstykke til Dyson stående støvsuger.

180 kr

KombinasjonsMunnstykke

KombinasjonsMunnstykke

Delenummer 920753-01

Ekstra kombinasjonsMunnstykke til Dyson stående støvsuger.

180 kr

Ikke på lager for øyeblikket

180 kr

Overvåk produkt

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Syklon ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Syklon

Delenummer 966460-03

Ekstra syklon til Dyson stående støvsuger.

773 kr

Syklon

Syklon

Delenummer 966460-03

Ekstra syklon til Dyson stående støvsuger.

773 kr

773 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Slange ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

Slange

Slange

Delenummer 920765-04

Ekstra slange til Dyson stående støvsuger.

531 kr

531 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Etterfilter ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Etterfilter

Delenummer 922676-01

Ekstra etterfilter til Dyson stående støvsuger.

410 kr

Etterfilter

Etterfilter

Delenummer 922676-01

Ekstra etterfilter til Dyson stående støvsuger.

410 kr

410 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at TrappeMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

TrappeMunnstykke

Delenummer 920756-01

Ekstra trappeMunnstykke til Dyson stående støvsuger.

47 kr

TrappeMunnstykke

TrappeMunnstykke

Delenummer 920756-01

Ekstra trappeMunnstykke til Dyson stående støvsuger.

47 kr

47 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Rør ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Rør

Delenummer 923523-01

Ekstra rør til Dyson stående støvsuger.

241 kr

Rør

Rør

Delenummer 923523-01

Ekstra rør til Dyson stående støvsuger.

241 kr

241 kr

Hvor kom gnistene eller røyken fra?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Tilstopping

Dette skyldes sannsynligvis en tilstopping.

Fjern tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Legg maskinen med forsiden ned. Ta av det svingbare C-klipset forsiktig, og dra rengjøringsmunnstykket av støvsugerens hoveddel.

Slik fjerner du munnstykket fra Dyson stående støvsuger.

Løsne munnstykkesålen ved å vri begge låsene mot klokken.

Slik tar du av bunnplaten på munnstykket.

Ta av munnstykkesålen, og klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen for tegn på skade.

Fjerning av rusk fra munnstykket på en Dyson stående støvsuger.

Sjekk åpningen på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Har dette løst problemet?

Sjekk røret og den innvendige slangen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Trykk på utløseren på toppen av syklonen, og ta av beholderen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson stående støvsuger.

Sjekk inntaksluken for hindringer og at pakningen sitter riktig.

Å se etter blokkeringer i kanalen på Dyson stående støvsuger.

Dra ned mansjetten til den innvendige slangen, løsne den, og sjekk deretter for tilstoppinger.

Å se etter blokkeringer i den nedre kanalen på Dyson stående støvsuger.

Sett maskinen/apparatet sammen igjen

Sett de tre tappene på munnstykkesålen inn i sporene på rengjøringsmunnstykket.

Slik setter du bunnplaten tilbake på munnstykket.

Lås munnstykkesålen ved å vri begge låsene så langt utover de går.

Slik låser du bunnplaten på munnstykket.

Sett C-klipset på rengjøringsmunnstykket.

Slik fester du låseklipsen til munnstykket.

Trykk rengjøringsmunnstykket på maskinen til det klikker på plass.

Slik fester du munnstykket til en Dyson stående støvsuger.

Ble problemet løst ved å fjerne tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Returner maskinen til opprett posisjon ved å trykke den bestemt på plass til du hører et klikk. Støttehjulene senkes automatisk.

Sjekk røret og den innvendige slangen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Trykk på utløseren på toppen av syklonen, og ta av beholderen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson stående støvsuger.

Sjekk inntaksluken for hindringer og at pakningen sitter riktig.

Å se etter blokkeringer i kanalen på Dyson stående støvsuger.

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon. Legg maskinen med forsiden ned.

Dra ned mansjetten til den innvendige slangen, løsne den, og sjekk deretter for tilstoppinger.

Sjekk vekselventilen for rusk og tilstoppinger.

Å se etter blokkeringer i den nedre kanalen på Dyson stående støvsuger.

Ble problemet løst ved å sjekke røret og den innvendige slangen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Tilbakestill børsterullen

For å tilbakestille børsterullen trykker du to ganger på børsterullkontrollknappen eller slår maskinen av og på igjen.

Merk: Ved vanlig bruk slås børsterullen automatisk av når maskinen er opprett, og slås automatisk på når maskinen er i støvsugingsposisjon.

Følg neste trinn.

Sjekk børsterullen

Sett i støpselet, og slå på maskinen.

Len den bakover i støvsugingsposisjon.

Sjekk børsterullen ved å se gjennom vinduet foran på rengjøringsmunnstykket.

Slik kontrollerer du at børsterullen roterer på Dyson stående støvsuger.

Roterer børsterullen?

Fjern tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Legg maskinen med forsiden ned. Ta av det svingbare C-klipset forsiktig, og dra rengjøringsmunnstykket av støvsugerens hoveddel.

Slik fjerner du munnstykket fra Dyson stående støvsuger.

Løsne munnstykkesålen ved å vri begge låsene mot klokken.

Slik tar du av bunnplaten på munnstykket.

Åpne munnstykkesålen, og klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen for tegn på skade.

Fjerning av rusk fra munnstykket på en Dyson stående støvsuger.

Sjekk åpningen på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen børsterullen, og sett den på igjen.

Roterer børsterullen nå?

Ta av etterfilteret

Len maskinen bakover, og legg den på rygg eller siden.

Slik lener du maskinen bakover.

Vri på den midterste sirkelen, og ta av kuledekselet.

Slik fjerner du filteret inne i balldekselet på Dyson stående støvsuger.

Vri på filteret, og ta det ut av kulen.

Slik fjerner du filteret inne i balldekselet på Dyson stående støvsuger.

Sjekk huset for rusk, og fjern det hvis det finnes noe.

Sett etterfilterdekselet på igjen, og flytt maskinen uten etterfilteret.

Sett filteret på igjen

Sett filteret tilbake i kulen.

Sjekk at filteret og kuledekselet sitter godt.

Test maskinen.

Ble problemet løst ved å sette etterfilteret på plass på nytt?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Slå av børsterullen

Sett i støpselet til maskinen, og len den tilbake i støvsugingsposisjon.

Slik lener du maskinen bakover.

Slå på maskinen.

Slå av børsterullen med bryteren ved siden av av/på-knappen.

Børsterull-knappen på Dyson stående støvsuger.

Har lyden stoppet?

Dette tyder på at maskinen er tilstoppet.

Sjekk rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Legg maskinen med forsiden ned. Ta av det svingbare C-klipset forsiktig, og dra rengjøringsmunnstykket av støvsugerens hoveddel.

Slik fjerner du munnstykket fra Dyson stående støvsuger.

Løsne munnstykkesålen ved å vri begge låsene mot klokken.

Slik tar du av bunnplaten på munnstykket.

Åpne munnstykkesålen, og klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen for tegn på skade.

Sjekk åpningen på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett maskinen/apparatet sammen igjen

Sett de tre tappene på munnstykkesålen inn i sporene på rengjøringsmunnstykket.

Slik setter du bunnplaten tilbake på munnstykket.

Lås munnstykkesålen ved å vri begge låsene så langt utover de går.

Sett C-klipset på rengjøringsmunnstykket.

Slik fester du låseklipsen til munnstykket.

Trykk rengjøringsmunnstykket på maskinen til det klikker på plass.

Slik fester du munnstykket til en Dyson stående støvsuger.

Ble problemet løst ved å fjerne tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Se etter tilstoppinger

Dette tyder på at maskinen er tilstoppet.

Følg neste trinn.

Ta av beholderen og syklonen

Trykk på knappen på toppen av syklonhåndtaket.

Ta beholderen og syklonen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson stående støvsuger.

Slå på maskinen, og hold den opprett.

Strømknappen på Dyson stående støvsuger.

Hører du fremdeles plystrelyden med syklonen tatt av?

Test maskinen uten etterfilteret

Len maskinen bakover, og legg den på rygg eller siden.

Slik lener du maskinen bakover.

Vri på den midterste sirkelen, og ta av kuledekselet.

Slik fjerner du filteret inne i balldekselet på Dyson stående støvsuger.

Vri på filteret, og ta det ut av kulen.

Slik fjerner du filteret inne i balldekselet på Dyson stående støvsuger.

Slå på maskinen.

Hører du fremdeles plystrelyden med etterfilteret tatt av?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sett maskinen/apparatet sammen igjen

Sett filteret på igjen. Pass på at det sitter tett mot innsiden av kulen.

Slå på maskinen.

Ble problemet løst ved å sette etterfilteret på plass på nytt?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Etterfilter ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Etterfilter

Delenummer 922676-01

Ekstra etterfilter til Dyson stående støvsuger.

410 kr

Etterfilter

Etterfilter

Delenummer 922676-01

Ekstra etterfilter til Dyson stående støvsuger.

410 kr

410 kr

Sjekk akslingen og hjulet

Sjekk akslingen og hjulene på munnstykkesålen samt støttehjulene for rusk og skader.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Slik bruker du børsterullen

Merk: Børsterullen slås på automatisk når maskinen lenes bakover i støvsugingsposisjon.

Trykk på børstekontrollknappen ved siden av av/på-bryteren for å stoppe børstene og bruke maskinen på ømfintlige tepper, løkketepper og harde gulv.

Børsterull-knappen på Dyson stående støvsuger.

Trykk på knappen igjen for å starte børsterullen på nytt og støvsuge tepper.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bære Dyson-maskinen din

Bare bruk bærehåndtaket på syklontoppen til å løfte maskinen, ikke håndtaket på den gjennomsiktige beholderen.

Slik bærer du en Dyson stående støvsuger på en trygg måte.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik begynner du å støvsuge

Sett i støpselet til maskinen.

Dra håndtaket bakover, og len maskinen tilbake i støvsugingsposisjon. Pass på at støttehjulene vender opp mot den bakre delen av maskinen.

Trykk på av/på-bryteren.

Små bevegelser av håndleddet vil få rengjøringsmunnstykket til å bevege seg i sikksakk, noe som gjør det enklere å rengjøre rundt møbler.

Slik lener du maskinen bakover.

Forleng stangen til du hører et klikk.

Trykk på stangutløseren, og løft stangen ut av slangen.

Åpne lokket på stanghåndtaket, og trykk håndtaket på slangen til det klikker på plass.

Trykk kombimunnstykket på enden av stanghåndtaket.

Du kan også klikke kombimunnstykket direkte på slangen.

Slik drar du slangen av en Dyson stående støvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Monteringsinstruksjoner

Sett på rengjøringsmunnstykket.

Sjekk at kontaktpinnene på undersiden av rengjøringsmunnstykket sitter riktig.

Sett C-klipset på plass, og sett rengjøringsmunnstykket på inntaket nederst på maskinen.

Slik fester du munnstykket til en Dyson stående støvsuger.

Slik setter du på tilbehørene

Sett stanghåndtaket på maskinen. Pass på at det klikker på plass.

Trykk stangen inn i slangen, og fest bak på maskinen. Pass på at den klikker på plass.

Slik monterer du Dyson stående støvsuger.

Oppbevar munnstykkene

Ta av syklonen og beholderen.

Fest munnstykkeholderen på siden av røret som vist.

Fest kombimunnstykket til munnstykkeholderen på siden av maskinen.

Fest trappemunnstykket til munnstykkeholderen på siden av maskinen.

Slik monterer du Dyson stående støvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Tøm beholderen

For å sikre at maskinen fortsetter å rengjøre best mulig, må den gjennomsiktige beholderen tømmes straks innholdet når maksimumsmerket.

Trykk på knappen på toppen av håndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson stående støvsuger.

For å tømme den gjennomsiktige beholderen trykker du på utløseren på toppen av bærehåndtaket igjen og tømmer støvet rett i en søppelbøtte.

Slik tømmer du beholderen på en Dyson stående støvsuger.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Trykk hardt midt på bunnen av den gjennomsiktige beholderen for å lukke den.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?