Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson Cool AM02 tårnvifte (hvit/sølv)
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Rengjøre maskinen din

Følgende områder bør sjekkes og rengjøres for å opprettholde maskinens ytelse.

Ikke bruk pusse- eller rengjøringsmidler på noen av maskinens deler.

Luftstrømforsterker

Rengjør med en tørr eller fuktig klut.

Slik endrer du viftehastighet på Dyson AM03-viften.

Hoveddel

Rengjør med en tørr klut.

Deksel

Rengjør med en tørr klut eller en myk børste.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Velg det aktuelle alternativet

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

På/av

Luftstrøm

Dreining

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Ikke strøm

Sjekk at det elektriske anlegget er på.

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Prøv å koble maskinen til en annen stikkontakt.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

På/av

Luftstrøm

Dreining

Har dette løst problemet?

Skift batteriet

Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Følg instruksjonene i videoen.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Bruk den midterste kontrollen til å justere luftstrømmens styrke.

Kan luftstrømmens styrke endres med kontrollene på maskinen?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk luftstrømforsterkeren

Fjern den gjennomsiktige folien hvis dette er første gangs bruk.

Ta av luftstrømforsterkeren ved å holde godt fast i den nederste delen og vri mot klokken.

Strømknappen på Dyson AM02-viften og fjernkontrollen.

Sett luftstrømforsterkeren på igjen ved å vri den med klokken. Pass på at det ikke er noen gliper.

Har dette løst problemet?

Test luftstrømmen

Viften lager en jevn, kraftig luftstrøm når den er slått på. Luftstrømmen bør være så kraftig at den løfter en avisside mer enn 45 grader.

Hold en avis omtrent to meter fra produktet med luftstrømkontrollen satt til maksimum.

Løftes avisen mer enn 45 grader?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

På/av

Luftstrøm

Dreining

Har dette løst problemet?

Velg et annet alternativ på fjernkontrollen

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på en annen knapp.

Fungerer de andre funksjonene på fjernkontrollen?

Skift batteriet i fjernkontrollen

Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Følg instruksjonene i videoen.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Dra ut støpselet til maskinen, og vent i minst fem sekunder eller til LED-en slukkes.

Sett i støpselet til maskinen igjen, og test på nytt.

Har dette løst problemet?

Prøv knappen på hoveddelen.

På/av

Luftstrøm

Dreining

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Test maskinen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Dra ut støpselet til maskinen, og vent i minst fem sekunder eller til LED-en slukkes.

Sett i støpselet til maskinen igjen, og test på nytt.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Før du slår på, må du sjekke at viften står slik at luftstrømmen eller dreiningen ikke blokkeres.

Slå på maskinen.

I på-posisjonen skal av/på-knappen være omgitt av et blått LED-lys.

Sjekk at føttene sitter riktig

Sjekk at alle føttene er festet nederst på maskinen.

Sett viften på et flatt, sklisikkert underlag.

Har dette løst problemet?

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

På/av

Luftstrøm

Dreining

Har dette løst problemet?

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

På/av

Luftstrøm

Dreining

Har dette løst problemet?

Tørk av maskinen

Følgende områder bør sjekkes og rengjøres for å opprettholde maskinens ytelse.

Luftstrømforsterker: Rengjør med en tørr klut.

Hoveddel: Rengjør med en tørr klut.

Deksel: Rengjør med en tørr klut eller en myk børste.

Har dette løst problemet?

Sjekk luftstrømforsterkeren

Fjern den gjennomsiktige folien hvis dette er første gangs bruk.

Ta av luftstrømforsterkeren ved å holde godt fast i den nederste delen og vri mot klokken.

Strømknappen på Dyson AM02-viften og fjernkontrollen.

Sett luftstrømforsterkeren på igjen ved å vri den med klokken. Pass på at det ikke er noen gliper.

Høyden på Dyson AM03-viften justeres opp og ned.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Dette problemet kan oppstå hvis strømmen kuttes mens maskinen brukes, for eksempel ved at støpselet dras ut, eller på grunn av strømbrudd.

Dra ut støpselet til maskinen, og vent i minst fem sekunder eller til LED-en slukkes.

Sett i støpselet til maskinen igjen, og test på nytt.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Dette problemet kan oppstå hvis strømmen kuttes mens maskinen brukes, for eksempel ved at støpselet dras ut, eller på grunn av strømbrudd.

Dra ut støpselet til maskinen, og vent i minst fem sekunder eller til LED-en slukkes.

Sett i støpselet til maskinen igjen, og test på nytt.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Dra ut støpselet til maskinen, og vent i minst fem sekunder eller til LED-en slukkes.

Sett i støpselet til maskinen igjen, og test på nytt.

Har dette løst problemet?

Sett sammen maskinen din

Sett hoveddelen ned på den nederste delen. Sjekk at pilene står på linje. Når de står på linje, vrir du hoveddelen med klokken for å låse den fast.

Svingningsknappen på fjernkontrollen til Dyson AM02-viften.

Sett luftstrømforsterkeren ned på den nederste delen. Sjekk at pilene står på linje. Når de står på linje, vrir du luftstrømforsterkeren med klokken for å låse den fast.

Fjernkontrollen kan festes magnetisk oppå luftstrømforsterkeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik bruker du kontrollene på maskinen

Trykk på ventemodusknappen på apparatet for å slå det på/av.

Slik fjerner du forsterkerringen fra Dyson AM03-viften.

Bruk den midterste kontrollen til å justere luftstrømmens styrke.

Trykk på dreieknappen for å starte og stoppe viftens dreining.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Plasseringen til serienummeret

Serienummeret står på maskinens nederste del.

Slik setter du det forlengede skaftet på Dyson AM03-viften.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Bruke fjernkontrollen

Ventemodus på/av

Slik endrer du svingningen på Dyson AM03-viften.

Luftstrømkontroll

Kontrollknappen for luftstrøm på fjernkontrollen.

Dreining på/av.

Papirtesten for Dyson AM03-viften.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Strøm

Rett fjernkontrollen mot forsiden av maskinens nederste del, og trykk på ventemodusknappen. Du kan også trykke på ventemodusknappen på hoveddelen.

Slik endrer du svingningen på Dyson AM03-viften.

Dreining

Slå dreining på eller av med fjernkontrollen.

Papirtesten for Dyson AM03-viften.

Luftstrøm

Luftstrømmen kan stilles inn med luftstrømknappene på fjernkontrollen.

Luftstrømmen kan også stilles inn på maskinen. Bruk den midterste kontrollen til å justere luftstrømmens styrke.

Kontrollknappen for luftstrøm på fjernkontrollen.

Fest fjernkontrollen oppå maskinen med knappene vendt ned.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Skifte batteri

Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?