Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson Airblade Wash+Dry vegghåndtørker (høy spenning)
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsveiledningen finner du på koblingen over.

Obs! Fortell kunden at følgende kjemikalier skader enheten, og at de ikke må brukes. Bruk av disse vil oppheve garantien:

  • alkohol- og syreblandinger
  • alkohol
  • løsemidler og oljebaserte produkter
  • kvartære ammoniumforbindelser
  • blandinger av alkaliske stoffer og blekemidler
  • skummidler
  • bleke- og skuremidler

Si også at vi ikke anbefaler å bruke høytrykkspyler.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Bytte av HEPA-filteret

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Skifte ut filteret

Trykk tappen på filteret forsiktig ut ved å åpne utløseren med et tynt, flatt skrujern.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airblade-håndtørkeren.

Dra det gamle filteret nedover, og fjern motorenheten.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airblade-håndtørkeren.

Trykk det nye filteret oppover til det klikker på plass.

Slik setter du tilbake filterdekselet på Dyson Airblade-håndtørkeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Håndtørkerens deler kan skiftes ut ved å følge instruksjonene i pakken med nye deler og monteringsveiledningen til punkt og prikke. Er du i tvil, hører du med en kvalifisert elektriker eller kontakter Dysons hjelpelinje for å få hjelp.

Skifte ut luftblanderen

Trykk rengjøringsdekselet på plass.

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Skru løs luftblanderen med luftblanderverktøyet.

Fjern den gamle luftblanderen fra kranen. Se etter tilstoppinger, og rengjør / skift ut om nødvendig.

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Sett den nye luftblanderen inn i luftblanderverktøyet.

Nøkkelen til luftingsapparatet for en Dyson Airblade-håndtørker.

Skru den nye luftblanderen inn i kranen med luftblanderverktøyet (stram så hardt du kan for hånd).

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Ta av rengjøringsdekselet, og test kranen.

Luftingsapparatet blir fjernet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjøringsinstruksjoner

For at Airblade-håndtørkeren skal se ny ut lengst mulig, må alle overflater rengjøres daglig med en myk klut og et ikke-skurende, ikke-etsende rengjøringsmiddel.

Tørk av panelet hver dag for å hindre mineralavleiringer og oppsamling av rusk. Rengjør gulvet under og veggen rundt enheten. Hvis enheten brukes mye, kan det være at dette må gjøres oftere.

Følgende kjemikalier skader enheten og må ikke brukes. Bruk av disse vil oppheve garantien.

Advarsel: Ikke bruk følgende:

alkohol- og syreblandinger
alkohol
løsemidler og oljebaserte produkter
kvartære ammoniumforbindelser
blandinger av alkaliske stoffer og blekemidler
skummidler
bleke- og skuremidler
Ikke bruk høytrykkspyler.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bytte ut hoveddelen

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Denne delen må monteres av en kvalifisert person.

Monteringsveiledning

Velg koblingen over for å se monteringsveiledningen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Merk: Produktet vil varme opp luften litt når det brukes kontinuerlig på travle steder. Høy lufttemperatur eller varm luft fra en lokal varmekilde kan også få luften til å føles varm. Dette er normalt.

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Har produktet nettopp blitt installert?

Velg det aktuelle alternativet

Merk: Produktet vil varme opp luften litt når det brukes kontinuerlig på travle steder. Høy lufttemperatur eller varm luft fra en lokal varmekilde kan også få luften til å føles varm. Dette er normalt.

Er luften varm når maskinen har blitt brukt i mindre enn 30 minutter?

Det er ikke noe galt med Airblade. Produktet vil varme opp luften litt når det brukes på travle steder.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Dobbeltsjekk at produktet er riktig installert

Velg koblingen over for å se monteringsveiledningen.

Har dette løst problemet?

Velg det aktuelle alternativet

På hvilken måte er lyden annerledes?

Sjekk enheten

Sjekk enheten for tilstoppinger, kranen og den grå fleksible slangen for skader og at Airblade har blitt rengjort.

Har dette løst problemet med ytelsen?

Vær obs på at kostnadene for utskifting eller reparasjon ikke dekkes hvis skaden skyldes hærverk.

Sjekk sveiseskjøtene på kranen

Sjekk sveiseskjøtene på kranen (der armene møter hovedrøret).

Hvor du bør se etter sprekker på Dyson Airblade-håndtørkeren.

Er det noen sprekker?

Sjekk hoveddelen og plasseringen av filteret

Sjekk at hoveddelen er festet riktig til bakplaten, og at filteret er klikket på plass.

Bytte ut hoveddelen

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Has this resolved your problem?"

Skifte filteret

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Has this resolved your problem?"

Bytte ut hoveddelen

Bruk en flat skrutrekker for å vippe fliken på filteret forsiktig ut.

Løsne Torx T15-sikkerhetsskruen, hvis nødvendig.

Trykk på den røde utløserknappen.

Løft motorhuset opp og vekk fra bakplaten.

Heng det nye motorhuset på toppen av bakplaten. Press det ned til det låser seg med et klikk.

Hvis nødvendig, stram Torx T15-sikkerhetsskruen.

Tilpass fliken bak på filteret med bakplaten og press filteret opp til det låser seg med et klikk.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Skifte ut filteret

Trykk tappen på filteret forsiktig ut ved å åpne utløseren med et tynt, flatt skrujern.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airblade-håndtørkeren.

Dra det gamle filteret nedover, og fjern motorenheten.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airblade-håndtørkeren.

Trykk det nye filteret oppover til det klikker på plass.

Slik setter du tilbake filterdekselet på Dyson Airblade-håndtørkeren.

Har dette løst problemet?

Brukes den mer enn 250 ganger om dagen?

Sjekke avstanden fra sensoren

Kontroller at hendene dine er innenfor aktiveringsavstand og beveger seg foran sensorene.

Avstanden for vannfunksjonen er 20 mm–100 mm vertikalt ned fra vannsensoren.

Avstanden for luftfunksjonen er 10 mm–60 mm horisontalt fra hver luftsensor.

Hvordan bruke Dyson Airblade Tap-håndtørkeren

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har kontroll av avstanden løst problemet?»

Ble problemet løst ved å sjekke avstanden?

Sjekk når maskinen stopper

Dette er produktets vanlige syklus.

Obs! Maskinen har en forsinkelse på opptil fire sekunder for å beskytte motoren ved kontinuerlig bruk.

Redusert luftstrøm

Hvis maskinen har redusert luftstrøm eller det tar lengre tid enn forventet å tørke hendene, klikker du på alternativet for redusert luftstrøm.

Slås maskinen på i 30 sekunder og deretter av i fire sekunder?

Har produktet nettopp blitt installert?

Velg det aktuelle alternativet

Dobbeltsjekk at produktet er riktig installert

Velg koblingen over for å se monteringsveiledningen.

Har dette løst problemet?

Rengjør sensoren

Rengjør sensorene under armene på kranen som vist i den vedlagte PDF-en, og test produktet på nytt.

Ble problemet løst ved å rengjøre sensoren eller sensorene?

Hvor mange ganger brukes maskinen per dag?

Normal bruk = opptil 250 ganger per dag, for eksempel på et vanlig kontor.
Høy bruk = over 250 ganger per dag, for eksempel på flyplasser, kjøpesentre og togstasjoner.

Brukes maskinen mer enn 250 ganger om dagen?

Har produktet nettopp blitt installert?

Velg det aktuelle alternativet

Dobbeltsjekk at produktet er riktig installert

Velg koblingen over for å se monteringsveiledningen.

Har dette løst problemet?

Sjekk luftknivene

Rengjør luftknivene i henhold til den vedlagte rengjøringsveiledningen, og sjekk enheten for tilstoppinger og skader ved å følge illustrasjonene under.

Sett rengjøringsdekselet på Airblade.

Slik fester du rengjøringshetten til Dyson Airblade-håndtørkeren.

Sett inn verktøyet, og vri mot klokken.

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Ta av luftblanderen.

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Sjekk og rengjør luftblanderen. Sjekk også kranene for sprekker og lekkasjer.

For å sette luftblanderen på enheten igjen skrur du den inn i kranen med luftblanderverktøyet (stram så hardt du kan for hånd).

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Ta av rengjøringsdekselet, og test kranen.

Luftingsapparatet blir fjernet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Har luftstrømmen fra luftknivene blitt bedre?

Sjekk av luftinntaket

Rengjør luftinntakene på den nederste delen av motorenheten (under vasken).

Slik rengjør du filteret på en Dyson Airblade håndtørker.

Ble problemet løst ved å sjekke luftinntakene?

Ta av filteret

Trykk tappen på filteret forsiktig ut ved å åpne utløseren med et tynt, flatt skrujern.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airblade-håndtørkeren.

Dra det gamle filteret nedover, og fjern motorenheten.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airblade-håndtørkeren.

Test maskinen uten filteret.

Har luftstrømmen fra luftknivene blitt bedre?

Motortest

Om mulig ber du kunden om å skifte ut motorenheten med en som kunden vet fungerer, og teste.

Ble problemet løst ved å teste med en annen motor?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Sjekk luftslangen

Sjekk begge ender av den grå luftslangen for skader og lekkasjer. Sjekk at luftslangen sitter riktig.

Sitter luftslangen riktig i begge ender?

Hvordan bruke Dyson Airblade Tap-håndtørkeren

Følg instruksjonene i videoen.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Sjekk for skader

Sjekk luftslangen for revner og skader.

Er luftslangen revnet?

Sjekk motorens bakplate

Sjekk at motorenheten er trykket helt inn på bakplaten.

Slik undersøker du bakplaten på en Dyson Airblade håndtørker.

Er motorenheten trykket helt inn på bakplaten?

Test luften

Hold hendene innen bruksavstand og beveg dem foran sensorene for å sjekke om luftstrømmen er tilbake.

Luftfunksjonen har en bruksavstand på 1–6 cm i vannrett linje fra hver luftsensor.

Hvordan bruke Dyson Airblade Tap-håndtørkeren

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har luften kommet tilbake til enheten?»

Har luft returnert til enheten?

Brukes maskinen mer enn 250 ganger om dagen?

Har filteret blitt skiftet i løpet av de seks siste månedene?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk typen vask og sluk

Har vasken en svært reflekterende eller forkrommet overflate?

Det aller beste er vasker av porselen eller børstet metall.

Vasker med svært blanke overflater, for eksempel forkrommede vasker, bør unngås.

Er sluket eller avløpet av anbefalt type?

Vi anbefaler at avløpet er så åpent som mulig. Avløp med gitter eller perforering anbefales ikke. Dette er fordi de fører til dårligere tømming av såpevann (skum).

Det anbefales ikke å bruke propp i avløpet i vasker.

Korrekt type avløpshull å bruke med Dyson Airblade-håndtørkeren.

Har vasken en svært reflekterende eller forkrommet overflate?

Dobbeltsjekk at produktet er riktig installert

Velg koblingen over for å se monteringsveiledningen.

Har dette løst problemet?

Motortest

Om mulig ber du kunden om å skifte ut motorenheten med en som kunden vet fungerer, og teste.

Forsikre deg om at Motor Bucket er av samme modell som kunden har problemer med.

Er motorlyden normal?

Rengjør og sjekk sensoren

Rengjør sensorene under armene på kranen som vist i den vedlagte PDF-en, og test produktet på nytt.

Er det noen synlige skader?

Skjer dette bare når enheten rengjøres?

Rengjør og sjekk sensoren

Rengjør sensorene under armene på kranen som vist i den vedlagte PDF-en, og test produktet på nytt.

Har vasken en svært reflekterende eller forkrommet overflate?

Sjekk strømtilførselen

Slå strømmen av og på.
Sjekk også jordfeilbryteren. (Den kan ha slått seg ut.)

Ble problemet løst ved å slå strømmen av og på og sjekke jordfeilbryteren?

Test andre apparater

Sjekk at andre apparater i rommet fungerer, for eksempel lys.

Er det noen andre produkter (ikke medregnet Dyson-håndtørkeren) på toalettet som fungerer?

Problem med strømtilførselen

Problemer med strømtilførselen er ikke relatert til Airblade og må løses av elektriker.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Motortest

Om mulig ber du kunden om å skifte ut motorenheten med en som kunden vet fungerer, og teste.

Forsikre deg om at Motor Bucket er av samme modell som kunden har problemer med.

Er motorlyden normal?

Dobbeltsjekk at produktet er riktig installert

Velg koblingen over for å se monteringsveiledningen.

Har dette løst problemet?

Kontroller omgivelsene

Kontroller om det er miljøfaktorer som kan påvirke maskinen. Dette kan omfatte vannlekkasjer, inntrengning i slangen og vann som drypper fra vasken eller benken.

Er det noen problemer i maskinens miljø?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk motorens bakplate

Sjekk at motorenheten er trykket helt inn på bakplaten.

Slik undersøker du bakplaten på en Dyson Airblade håndtørker.

Test luften

Hold hendene innen bruksavstand og beveg dem foran sensorene for å sjekke om luftstrømmen er tilbake.

Luftfunksjonen har en bruksavstand på 1–6 cm i vannrett linje fra hver luftsensor.

Hvordan bruke Dyson Airblade Tap-håndtørkeren

Følg instruksjonene i videoen.

Har luft returnert til enheten?

Sjekk luftslangen

Sjekk begge ender av den grå luftslangen for skader og lekkasjer.

Sitter luftslangen riktig i begge ender?

Er luftslangen revnet?

Sett slangen på igjen

Sett slangen på igjen. Pass på at begge ender sitter godt.

Slik kobler du til hovedslangen på en Dyson Airblade-håndtørker.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Har produktet nettopp blitt installert?

Velg det aktuelle alternativet

Sjekk luftknivene

Rengjør luftknivene i henhold til den vedlagte rengjøringsveiledningen, og sjekk enheten for tilstoppinger og skader ved å følge illustrasjonene under.

Sett rengjøringsdekselet på Airblade.

Slik fester du rengjøringshetten til Dyson Airblade-håndtørkeren.

Sett inn verktøyet, og vri mot klokken.

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Ta av luftblanderen.

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Sjekk og rengjør luftblanderen. Sjekk også kranene for sprekker og lekkasjer.

For å sette luftblanderen på enheten igjen skrur du den inn i kranen med luftblanderverktøyet (stram så hardt du kan for hånd).

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Ta av rengjøringsdekselet, og test kranen.

Luftingsapparatet blir fjernet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Har luftstrømmen fra luftknivene blitt bedre?

Dobbeltsjekk at produktet er riktig installert

Velg koblingen over for å se monteringsveiledningen.

Har dette løst problemet?

Ikke sett i støpselet eller prøv å bruke maskinen hvis du kjenner en svidd lukt.

Velg det aktuelle alternativet

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Vær obs på at kostnadene for utskifting eller reparasjon ikke dekkes hvis skaden skyldes hærverk.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Vær obs på at kostnadene for utskifting eller reparasjon ikke dekkes hvis skaden skyldes hærverk.

Ble skaden forårsaket av hærverk?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vær obs på at kostnadene for utskifting eller reparasjon ikke dekkes hvis skaden skyldes hærverk.

Ble problemet løst ved å rengjøre kranen?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Temperaturstyringsenhet

Ettersom produktet ikke inneholder noen komponenter som kan påvirke vannets temperatur, må temperaturendringen skyldes den lokale temperaturstyringsenheten, altså termostatbatteriet.

Ettersom vanntilførselen må være utstyrt med en temperaturstyringsenhet som oppfyller lokale krav, ber vi deg sjekke temperaturstyringsenheten og løse eventuelle problemer.

Vær obs på at restvannet i systemet kan få vannet til å føles kaldere, men bare til å begynne med.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Kommer det vann ut av armene på kranen når du tørker hendene?

Stram luftblanderen

Stram luftblanderen inne i kranen med luftblanderverktøyet som fulgte med produktet.

Det går an å stramme luftblanderen med en mynt, men pass på at du ikke ødelegger delen ved å bruke for mye kraft.

Luftblanderen er der vannet kommer fra når du vasker hendene.

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Har dette løst problemet?

Sjekk at det ikke er noe som hindrer tømmingen av vannet. Om nødvendig ser du monteringsveiledningen for å få informasjon om anbefalte typer vasker, avløp eller propper.

Vær obs på at når produktet vårt brukes, blåses vannet av de våte hendene og ned i vasken.

Hvis det imidlertid er vann på gulvet eller andre flater, kan dette enkelt tørkes bort som en del av den vanlige rengjøringen av toalettet.

Og hvis vannet på veggen utgjør et problem, spesielt hvis overflaten er porøs, kan du vurdere å bruke et bakpanel eller et ikke-porøst materiale på veggen (for eksempel keramiske fliser).

Har dette løst problemet?

Dobbeltsjekk at produktet er riktig installert

Velg koblingen over for å se monteringsveiledningen.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vanntrykket bør være mellom 1 til 8 bar.

Sjekk vanntilførselen

Sjekk at vanntilførselen er slått på, og at slangen er fri for knuter og skader.

Ble problemet løst ved å sjekke vanntilførselen og slangen?

Er det ikke vann eller mindre enn vanlig?

Har produktet nettopp blitt installert?

Kontroller og bekreft om vanntrykket er mellom 1 og 8 bar. Produktet krever at vanntrykket skal være innenfor dette området for å kunne fungere.

Velg det aktuelle alternativet

Dobbeltsjekk at produktet er riktig installert

Velg koblingen over for å se monteringsveiledningen.

Har dette løst problemet?

Rengjøre sensorene

Rengjør sensorene under armene på kranen som vist i den vedlagte PDF-en, og test produktet på nytt.

Ble problemet løst ved å rengjøre sensoren eller sensorene?

Test maskinen

Hold hendene under sensoren for å sjekke om maskinen lager en klikkelyd.

Klikket kommer fra Motor Bucket-området.

Lager maskinen en klikkelyd når sensoren er aktivert?

Maskinen lager klikkelyder

Hvis maskinen lager klikkelyder når hendene dine er under sensoren, fungerer den som den skal, og dette er vanligvis et problem med vanntilførselen.

Sjekk vanntilførselen

Sjekk at vanntilførselen er slått på, og at slangen er fri for knuter og skader.

Har dette løst problemet?

Sjekk at vanntilførselen fungerer.

Ta av motorenheten og dekselet til vannrøret

For å ta av motorenheten trykker du på utløseren nederst og løfter opp.

Motorenheten blir fjernet fra Dyson Airblade-håndtørkeren.

Fjern alle skruene fra dekkplaten.

Hvor skruene skal festes på motorenheten til en Dyson Airblade-håndtørker.

Sjekk at kabelen er godt festet til kretskortet, og at hjelpelinjene på kontaktene er trykket godt sammen.

Slik installerer du motoren på en Dyson Airblade-håndtørker.

Har dette løst problemet?

Har produktet nettopp blitt installert?

Kontroller og bekreft om vanntrykket er mellom 1 og 8 bar. Produktet krever at vanntrykket skal være innenfor dette området for å kunne fungere.

Velg det aktuelle alternativet

Dobbeltsjekk at produktet er riktig installert

Velg koblingen over for å se monteringsveiledningen.

Vær spesielt oppmerksom på at slangen er kuttet i riktig lengde og at slangeenheten ikke er bøyd.

Har dette løst problemet?

Skyll og rens vannforsyningen

Hvis dette er en ny installasjon som ennå ikke fungerer som den skal, kan du skylle gjennom vannforsyningen for å fjerne rusk fra forsyningen.

Har dette løst problemet?

Sjekk og rengjør luftblanderen. Sjekk også kranene for sprekker og lekkasjer.

Sjekk luftblanderen

Sett rengjøringsdekselet på Airblade.

Slik fester du rengjøringshetten til Dyson Airblade-håndtørkeren.

Sett inn verktøyet, og vri mot klokken.

Ta av luftblanderen.

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Sjekk og rengjør luftblanderen. Sjekk også kranene for sprekker og lekkasjer.

Er luftblanderen tilstoppet eller skadet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Ta av motorenheten og dekselet til vannrøret

For å ta av motorenheten trykker du på utløseren nederst og løfter opp.

Motorenheten blir fjernet fra Dyson Airblade-håndtørkeren.

Skru løs de to Torx-skruene for å ta av dekselet til vannrøret.

Skruene blir satt inn på motorenheten.

Sjekk at vannslangen ikke har løsnet.

Sjekk at røret sitter riktig.

Hvor du undersøker vannrøret på en Dyson Airblade-håndtørker.

Lekker det fra kranen eller der vannslangen er tilkoblet?

Koble til vannslangen

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å sjekke kontaktene?

Sjekk kabelkontaktene

Sjekk at begge kabelkontaktene er trykket godt sammen, og at indikatortappene på kontaktene står på linje.

Den første kabelkontakten finner du ved den grå luftslangen.

Slik undersøker du kontaktene på en Dyson Airblade håndtørker.

Den andre finner du ved solenoiden nederst på enheten.

Slik undersøker du kontaktene på en Dyson Airblade håndtørker.

Ble problemet løst ved å sjekke kontaktene?

Problem med vanntilførselen

Dette er et problem med vanntilførselen og må sjekkes av en kvalifisert person.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Merk: Maskinen har en forsinkelse på opptil fire sekunder for å beskytte motoren ved kontinuerlig bruk.

Kommer det vann fra kranen i 30 sekunder, og så blir det en pause på fire sekunder før prosessen starter på nytt?

Rengjøre sensorene

Rengjør sensorene under armene på kranen som vist i den vedlagte PDF-en, og test produktet på nytt.

Ble problemet løst ved å rengjøre sensoren eller sensorene?

Sjekk typen vask og sluk

Har vasken en svært reflekterende eller forkrommet overflate?

Det aller beste er vasker av porselen eller børstet metall.

Vasker med svært blanke overflater, for eksempel forkrommede vasker, bør unngås.

Er sluket eller avløpet av anbefalt type?

Vi anbefaler at avløpet er så åpent som mulig. Avløp med gitter eller perforering anbefales ikke. Dette er fordi de fører til dårligere tømming av såpevann (skum).

Det anbefales ikke å bruke propp i avløpet i vasker.

Korrekt type avløpshull å bruke med Dyson Airblade-håndtørkeren.

Har vasken en svært reflekterende eller forkrommet overflate?

Se før-montering-veiledningen for å få mer informasjon om hvilke typer vasker og propper som er kompatible.

Du har en type vask som ikke er kompatibel.

Vasken eller avløpet må skiftes. Det går ikke an å rekalibrere kranen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Riktig montering

Hvordan Dyson Airblade-kranen ikke skal monteres over en vask.

Feil montering

Hvordan Dyson Airblade-kranen ikke skal monteres over en vask.

Er sensoren rett over sluket/avløpet?

Vi anbefaler at den nedadrettede sensoren på kranen ikke plasseres over noe reflekterende, for eksempel sluket.

For å få fullstendige monteringsinstruksjoner ser du den trykte monteringsveiledningen som fulgte med maskinen. Du kan også få en kopi av veiledningen på koblingen over.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Renner eller drypper det kontinuerlig fra kranen?

Det ser ikke ut til å være noe galt med produktet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?