Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson DC46 Allergy Parquet støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Vaske filtrene

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Ta av beholderen og syklonen

Trykk på utløseren for å ta syklonenheten av sylinderen.

Slik fjernes beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Ta av forfilteret

Når beholderen er tatt av, drar du forfilteret ut fra toppen av syklonen.

Slik fjerner du forfilteret fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Ta av etterfilteret

Vri bryteren midt på kulens ytterdeksel mot klokken til dekselet løsner.

Løft av dekselet, plasser fingrene under de to hevede tappene, og løft ut filteret.

Slik fjerner du etterfilteret fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Vask forfilteret

La kaldt vann renne gjennom den åpne enden av filteret i omtrent ti sekunder.

Snu filteret opp-ned, og dunk det ti ganger.

Klem og vri på filteret.

Gjenta til rent.

Slik rengjør du forfilteret på Dyson sylinderstøvsugeren.

Vask etterfilteret

La kaldt vann renne gjennom filteret til vannet er rent.

Dunk filteret (bare på plastkanten) for å få ut mest mulig vann.

Tørke forfilteret

Sett filteret opprett på den brede, åpne enden for å tørke det. La tørke til det er helt tørt (minst 24 timer).

Instruksjoner om å tørke filteret fra Dyson sylinderstøvsugeren i 24 timer.

Tørke etterfilteret

La tørke til det er helt tørt (minst 24 timer).

Sett forfilteret på igjen

Sett forfilteret inn igjen på toppen av syklonen, og lukk filterdekselet.

Slik setter du tilbake filteret i syklonen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Sett etterfilteret på igjen

Sett etterfilteret og etterfilterdekselet på plass igjen.

Sett beholderen på igjen

Sett syklonen på sylinderen igjen. Pass på at den klikker på plass.

Slik setter du tilbake beholderen og syklonen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Test sugekraften

Det er normalt å høre en pulserende lyd når sugekraften sjekkes. Dette er en av sikkerhetsfunksjonene til den digitale motoren.

Ta gulvmunnstykket av forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren på enden av forlengelsesrøret.

Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å dra det helt ut. Pass på at det klikker på plass.

Slik forlenger du forlengelsesrøret på en Dyson sylinderstøvsuger ved å trykke på utløseren.

Hold hånden over enden av forlengelsesrøret, og test sugekraften.

Slik undersøker du sugeevnen i enden av forlengelsesrøret.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Se etter tilstoppinger

Sjekke åpningene på turbinmunnstykket:

Når turbinmunnstykket er tatt av, sjekker du åpningene på munnstykket for tilstoppinger og fjerner dem hvis det er noen.

Åpne endelokket på børsterullen

Bruk en mynt til å åpne låsen merket med en hengelås.

Ta av børsterullen

Ta børsterullen forsiktig av, og fjern rusk.

Følg neste trinn.

Ta av munnstykkesålen

Skru løs skruen merket med et hengelåsikon med en mynt for å ta av munnstykkesålen og få tilgang til tilstoppinger i gulvmunnstykket.

Sjekk åpningen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett munnstykkesålen på igjen, og lås den på plass.

Sett børsterullen og endelokket på igjen.

Test maskinen

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen

Skill forlengelsesrøret fra stanghåndtaket ved å trykke på utløseren på stanghåndtaket.

Ta stanghåndtaket av slangen ved å trykke på utløseren på slangen.

Ta av slangen ved å trykke på utløseren.

Slik fjerner du slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Sjekk forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Se etter blokkeringer i forlengelsesrøret, støvsugerhåndtaket og slangen.

Sjekk røret og slangeinntaket

Trykk på utløseren på toppen av håndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Sjekk gitteret på røret og slangeinntaket for skader og tilstoppinger, og fjern tilstoppingene hvis det er noen.

Å se etter blokkeringer i den øvre og nedre kanalen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Sjekk syklonen og beholderen for skader og tilstoppinger, og fjern tilstoppingene hvis det er noen.

Slik inspiserer du beholderen og syklonen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

Vaske filtrene

Følg instruksjonene i videoen.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Ta av beholderen og syklonen

Trykk på utløseren for å ta syklonenheten av sylinderen.

Slik fjernes beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Ta av forfilteret

Når beholderen er tatt av, drar du forfilteret ut fra toppen av syklonen.

Slik fjerner du forfilteret fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Ta av etterfilteret

Vri bryteren midt på kulens ytterdeksel mot klokken til dekselet løsner.

Løft av dekselet, plasser fingrene under de to hevede tappene, og løft ut filteret.

Slik fjerner du etterfilteret fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Vask forfilteret

La kaldt vann renne gjennom den åpne enden av filteret i omtrent ti sekunder.

Snu filteret opp-ned, og dunk det ti ganger.

Klem og vri på filteret.

Gjenta til rent.

Slik rengjør du forfilteret på Dyson sylinderstøvsugeren.

Vask etterfilteret

La kaldt vann renne gjennom filteret til vannet er rent.

Dunk filteret (bare på plastkanten) for å få ut mest mulig vann.

Tørke forfilteret

Sett filteret opprett på den brede, åpne enden for å tørke det. La tørke til det er helt tørt (minst 24 timer).

Instruksjoner om å tørke filteret fra Dyson sylinderstøvsugeren i 24 timer.

Tørke etterfilteret

La tørke til det er helt tørt (minst 24 timer).

Sett forfilteret på igjen

Sett forfilteret inn igjen på toppen av syklonen, og lukk filterdekselet.

Slik setter du tilbake filteret i syklonen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Sett etterfilteret på igjen

Sett etterfilteret og etterfilterdekselet på plass igjen.

Sett beholderen på igjen

Sett syklonen på sylinderen igjen. Pass på at den klikker på plass.

Slik setter du tilbake beholderen og syklonen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Har dette løst problemet?

Sjekk forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen

Skill forlengelsesrøret fra stanghåndtaket ved å trykke på utløseren på stanghåndtaket.

Ta stanghåndtaket av slangen ved å trykke på utløseren på slangen.

Ta av slangen ved å trykke på utløseren.

Slik fjerner du slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Sjekk forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Se etter blokkeringer i forlengelsesrøret, støvsugerhåndtaket og slangen.

Sjekk røret og slangeinntaket

Trykk på utløseren på toppen av håndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik fjernes beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Sjekk gitteret på røret og slangeinntaket for skader og tilstoppinger, og fjern tilstoppingene hvis det er noen.

Å se etter blokkeringer i den øvre og nedre kanalen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Sjekk syklonen og beholderen for skader og tilstoppinger, og fjern tilstoppingene hvis det er noen.

Slik inspiserer du beholderen og syklonen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret og slangen for tilstoppinger?

Hører du fremdeles lyden med beholderen tatt av?

Ta av beholderen

Tøm straks innholdet når maksimumsmerket. Ikke overfyll.

Trykk på utløseren på siden av bærehåndtaket (som vist) for å ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Bærehåndtaket løsner. Ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Slik fjerner du beholderen og syklonen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Tømme beholderen

Trykk på den røde beholderutløseren for å tømme ut innholdet.

Obs! For å minimere kontakten med støv/allergener tømmer du innholdet i en plastpose som holdes stramt rundt den gjennomsiktige beholderen. Fjern den gjennomsiktige beholderen forsiktig. Knytt posen stramt igjen, og kast den som normalt.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Skill beholderen og syklonen fra hverandre

For å få tilgang til dekselet må beholderen være tom og bunnen av beholderen være åpen. Trykk på utløseren for å ta av beholderen.

Slik fjerner du den klare beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Rengjør dekselet

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Rengjør syklondekselet med en tørr klut eller børste. Ikke bruk vann til å rengjøre syklonen.

Den riktige måten å rengjøre syklonhylsteret til Dyson sylinderstøvsugeren på.

Rengjør beholderen

Den gjennomsiktige beholderen kan rengjøres med rent vann.

Slik rengjør du den klare beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Beholderen må være helt tørr før maskinen settes sammen igjen.

Sette beholderen på igjen

Lukk bunnen av den gjennomsiktige beholderen. Pass på at den klikker på plass og sitter godt.

Når du skal sette på igjen, fester du sporet i bunnen av beholderen til den store tappen på det nederste røret.

Trykk håndtaket ned til det klikker på plass.

Slik setter du tilbake beholderen og syklonen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Test sugekraften

En plystrelyd betyr at luft kan lekke ut på grunn av en manglende pakning eller en tilstopping.

Ta gulvmunnstykket av forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren på enden av forlengelsesrøret.

Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å dra det helt ut. Pass på at det klikker på plass.

Hold hånden over enden av forlengelsesrøret, og test sugekraften.

Slik undersøker du sugeevnen i enden av forlengelsesrøret.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Når hadde maskinen strøm sist?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Velg det aktuelle alternativet

Test sugekraften

Ta gulvmunnstykket av forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren på enden av forlengelsesrøret.

Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å dra det helt ut. Pass på at det klikker på plass.

Slik forlenger du forlengelsesrøret på en Dyson sylinderstøvsuger ved å trykke på utløseren.

Hold hånden over enden av forlengelsesrøret, og test sugekraften.

Slik undersøker du sugeevnen i enden av forlengelsesrøret.

Velg det aktuelle alternativet

Vaske filtrene

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

En fuktig eller muggen lukt skyldes at støv i syklonen har kommet i kontakt med vann.

Dette trenger ikke å ha vært direkte kontakt med vann. Hvis du for eksempel støvsuger dyrehår som er litt fuktig, vil fuktigheten, i kombinasjon med støvet i syklonen, danne grobunn for lukt.

Lukten kan også komme av at filteret er vått når det settes tilbake i apparatet.

Ta av beholderen

Tøm straks innholdet når maksimumsmerket. Ikke overfyll.

Trykk på utløseren på siden av bærehåndtaket (som vist) for å ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Bærehåndtaket løsner. Ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Slik fjerner du beholderen og syklonen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Tømme beholderen

Trykk på den røde beholderutløseren for å tømme ut innholdet.

Obs! For å minimere kontakten med støv/allergener tømmer du innholdet i en plastpose som holdes stramt rundt den gjennomsiktige beholderen. Fjern den gjennomsiktige beholderen forsiktig. Knytt posen stramt igjen, og kast den som normalt.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Skill beholderen og syklonen fra hverandre

For å få tilgang til dekselet må beholderen være tom og bunnen av beholderen være åpen. Trykk på utløseren for å ta av beholderen.

Slik fjerner du den klare beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Rengjør dekselet

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Rengjør syklondekselet med en tørr klut eller børste. Ikke bruk vann til å rengjøre syklonen.

Den riktige måten å rengjøre syklonhylsteret til Dyson sylinderstøvsugeren på.

Rengjør beholderen

Den gjennomsiktige beholderen kan rengjøres med rent vann.

Slik rengjør du den klare beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Beholderen må være helt tørr før maskinen settes sammen igjen.

Sette beholderen på igjen

Lukk bunnen av den gjennomsiktige beholderen. Pass på at den klikker på plass og sitter godt.

Når du skal sette på igjen, fester du sporet i bunnen av beholderen til den store tappen på det nederste røret.

Trykk håndtaket ned til det klikker på plass.

Slik setter du tilbake beholderen og syklonen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Har dette løst problemet?

Se etter tilstoppinger

Sjekke åpningene på turbinmunnstykket:

Når turbinmunnstykket er tatt av, sjekker du åpningene på munnstykket for tilstoppinger og fjerner dem hvis det er noen.

Åpne endelokket på børsterullen

Bruk en mynt til å åpne låsen merket med en hengelås.

Ta av børsterullen

Ta børsterullen forsiktig av, og fjern rusk.

Følg neste trinn.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

KombinasjonsMunnstykke

Delenummer 918068-02

KombinasjonsMunnstykke

KombinasjonsMunnstykke

Delenummer 918068-02

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

KombinasjonsMunnstykke

KombinasjonsMunnstykke

Delenummer 918068-02

Ekstra kombinasjonsMunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

Ikke på lager for øyeblikket

71 kr

Syklon

Delenummer 925042-01

Syklon

Syklon

Delenummer 925042-01

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Syklon

Syklon

Delenummer 925042-01

Ekstra syklon til Dyson sylinderstøvsuger.

Ikke på lager for øyeblikket

688 kr

Slange

Delenummer 923769-03

Slange

Slange

Delenummer 923769-03

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Slange

Slange

Delenummer 923769-03

Ekstra slange til Dyson sylinderstøvsuger.

688 kr

'Se mer'

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Etterfilter

Delenummer 924057-02

Etterfilter

Etterfilter

Delenummer 924057-02

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Etterfilter

Etterfilter

Delenummer 924057-02

Ekstra etterfilter til Dyson sylinderstøvsuger.

688 kr

'Se mer'

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

TrappeMunnstykke

Delenummer 914417-01

TrappeMunnstykke

TrappeMunnstykke

Delenummer 914417-01

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

TrappeMunnstykke

TrappeMunnstykke

Delenummer 914417-01

Ekstra trappeMunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

71 kr

'Se mer'

Rørhåndtak

Delenummer 917276-05

Rørhåndtak

Rørhåndtak

Delenummer 917276-05

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Rørhåndtak

Rørhåndtak

Delenummer 917276-05

Ekstra rørhåndtak til Dyson sylinderstøvsuger.

Ikke på lager for øyeblikket

241 kr

Hold i støpselet mens du trykker ned knappen, og la ledningen spoles inn i maskinen.

Bruke kabelen

Sjekk at maskinen er slått av.

Strømknappen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Dra ut støpselet til maskinen før du spoler inn kabelen.

Slik kobler du Dyson-sylinderstøvsugeren fra stikkontakten.

Hvis kabelen ikke spoles inn, drar du den ut til du ser den røde teipen.

Innspolingsknappen må trykkes hardt ned for å spole inn ledningen etter bruk. Når knappen trykkes langt nok ned, skal du føle og høre et klikk, og ledningen spoles inn.

Slik spoler du tilbake ledningen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Har dette løst problemet?

Test sugekraften

Hvis maskinen blåser ut støv, kan det finnes en tilstopping.

Ta gulvmunnstykket av forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren på enden av forlengelsesrøret.

Slik kobler du munnstykket til forlengelsesrøret.

Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å dra det helt ut. Pass på at det klikker på plass.

Hold hånden over enden av forlengelsesrøret, og test sugekraften.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Hurtigstartveiledning

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Hva inneholder esken?

 • Støvsuger
 • Forlengelsesrør
 • Stanghåndtak
 • Flatt munnstykke med to luftstrømkanaler
 • Slange
 • Tilbehør
 • Bruksanvisning

Sette sammen maskinen din

Sett slangen på slangeinntaket foran på maskinen.

Sett slangen på bak på stanghåndtaket.

Sett stanghåndtaket på forlengelsesrøret.

Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å forlenge det. Pass på at det klikker på plass.

Sett gulvmunnstykket på forlengelsesrøret.

Sett munnstykkene i holderen, og fest holderen til forlengelsesrøret.

Slik setter du sammen Dyson sylinderstøvsugeren.

Slik begynner du å støvsuge

 • Før bruk må du alltid dra ut strømledningen til du ser den røde teipen.
 • Trykk på av/på-knappen som vist for å slå på eller av.

Munnstykker

Sett tilbehørene på forlengelsesrøret, stanghåndtaket eller slangen som vist under. Pass på at de klikker på plass.

Å bruke tilbehørene direkte på forlengelsesrøret eller støvsugerhåndtaket.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke turbinmunnstykket

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke turbinmunnstykket

Turbinmunnstykket er i børste-på-modus når du starter maskinen.

Endre sugekraften fra høy til lav (eller omvendt).

Slå børsterullen på/av.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik setter du på tilbehørene

Sett tilbehørene på forlengelsesrøret, stanghåndtaket eller slangen som vist under. Pass på at de klikker på plass.

Å bruke tilbehørene direkte på forlengelsesrøret eller støvsugerhåndtaket.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke forlengelsesrøret

Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å dra det helt ut. Pass på at det klikker på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Hold i støpselet når kabelen spoles inn. Ikke la støpselet ligge og slenge på gulvet under innspolingen.

Spole inn kabelen

Sjekk at maskinen er slått av.

Strømknappen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Dra ut støpselet til maskinen før du spoler inn kabelen.

Slik kobler du Dyson-sylinderstøvsugeren fra stikkontakten.

For å spole inn kabelen trykker du hardt på knappen til du hører et klikk og kabelen spoles inn.

Slik spoler du tilbake ledningen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Oppbevare munnstykkene

 • Fest munnstykkene til munnstykkeholderen.
 • Fest munnstykkeholderen til forlengelsesrøret.
 • Trykk på den røde knappen, og slå forlengelsesrøret helt sammen.
 • Oppbevar gulvmunnstykket ved å sette det inn i klipset bak på hoveddelen.
Slik oppbevarer du Dyson sylinderstøvsuger på en trygg måte.

Bære Dyson-maskinen din

Bær maskinen ved å holde i håndtaket på hoveddelen.

Ikke trykk på syklonutløseren eller rist maskinen mens den bæres, for da kan syklonen løsne, falle av og forårsake skade.

Slik bærer du Dyson sylinderstøvsugeren på en trygg måte.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Plasseringen til serienummeret

Mellom hjulene på undersiden av maskinen.

Serienummeret på undersiden av Dyson sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Ta av beholderen

Tøm straks innholdet når maksimumsmerket. Ikke overfyll.

Trykk på utløseren på siden av bærehåndtaket (som vist) for å ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Bærehåndtaket løsner. Ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Slik fjerner du beholderen og syklonen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Tømme beholderen

Trykk på den røde beholderutløseren for å tømme ut innholdet.

Obs! For å minimere kontakten med støv/allergener tømmer du innholdet i en plastpose som holdes stramt rundt den gjennomsiktige beholderen. Fjern den gjennomsiktige beholderen forsiktig. Knytt posen stramt igjen, og kast den som normalt.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Skill beholderen og syklonen fra hverandre

For å få tilgang til dekselet må beholderen være tom og bunnen av beholderen være åpen. Trykk på utløseren for å ta av beholderen.

Slik fjerner du den klare beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Rengjør dekselet

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Rengjør syklondekselet med en tørr klut eller børste. Ikke bruk vann til å rengjøre syklonen.

Den riktige måten å rengjøre syklonhylsteret til Dyson sylinderstøvsugeren på.

Rengjør beholderen

Den gjennomsiktige beholderen kan rengjøres med rent vann.

Slik rengjør du den klare beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Beholderen må være helt tørr før maskinen settes sammen igjen.

Sette beholderen på igjen

Lukk bunnen av den gjennomsiktige beholderen. Pass på at den klikker på plass og sitter godt.

Når du skal sette på igjen, fester du sporet i bunnen av beholderen til den store tappen på det nederste røret.

Trykk håndtaket ned til det klikker på plass.

Slik setter du tilbake beholderen og syklonen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Ta av beholderen

Tøm straks innholdet når maksimumsmerket. Ikke overfyll.

Trykk på utløseren på siden av bærehåndtaket (som vist) for å ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Bærehåndtaket løsner. Ta av syklonen og den gjennomsiktige beholderen.

Slik fjerner du beholderen og syklonen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Tømme beholderen

Trykk på den røde beholderutløseren for å tømme ut innholdet.

Obs! For å minimere kontakten med støv/allergener tømmer du innholdet i en plastpose som holdes stramt rundt den gjennomsiktige beholderen. Fjern den gjennomsiktige beholderen forsiktig. Knytt posen stramt igjen, og kast den som normalt.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Lukk bunnen av den gjennomsiktige beholderen. Pass på at den klikker på plass og sitter godt.

Sette beholderen på igjen

Sett den gjennomsiktige beholderen og syklonen på foran på hoveddelen. Sporet i bunnen av den gjennomsiktige beholderen må settes på tappen på holderen.

Trykk bærehåndtaket ned til det klikker på plass på toppen av den gjennomsiktige beholderen og syklonen. Pass på at det sitter godt.

Slik setter du tilbake beholderen og syklonen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?