Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson Pure Hot + Cool™ Link luftrenser/vifte
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Rengjør maskinen

Følgende områder bør sjekkes og rengjøres for å opprettholde maskinens ytelse.

Luftstrømforsterker: Rengjør med en tørr eller fuktig klut.

Hoveddel: Rengjør med en tørr klut.

Deksel: Rengjør med en tørr klut eller en myk børste.

Trykk på begge knappene for å løfte av filteret.

De ulike tilbehørene til Dyson Supersonic hårføner.

Ta filteret av apparatet.

De ulike tilbehør-munnstykkene til Dyson Supersonic hårføner.

Fjern tilstoppinger fra hullene med en myk børste.

Den anbefalte veiledningen for å tørke filteret til en Dyson håndholdt støvsuger.

Rengjør dekselet med en tørr klut.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Dyson Link-appen og tilkobling

Velg 'Connection journey' hvis dette er den første gangen du kobler til.

Velg 'Connection failure' dersom du opplever problemer med tilkoblingen.

Velg 'Post connection troubleshooting' hvis du allerede er koblet til, men opplever problemer med appen din.

Velg typen enhet du bruker

Aktiver Wi-Fi

Maskinen har sitt eget Wi-Fi-signal, som må aktiveres for å fullføre tilkoblingen.

Hold inne av/på-knappen i fem sekunder for å aktivere Wi-Fi på luftrenseren. Wi-Fi-indikatoren blinker grønt når Wi-Fi er aktivert.

Pass på at du har passordet på åtte bokstaver, som du finner på klistremerket foran på maskinen.

Du kan også finne det på følgende steder:

under filteret til luftrenseren
på forsiden av bruksanvisningen
på emballasjen til fjernkontrollen

Trykk på «OK, skjønner» nederst på skjermen for å fortsette.

Har enheten funnet maskinen?

Du vil nå bli bedt om å oppgi passordet for maskinen i Dyson Link-appen.

Passordet inneholder bare små bokstaver. Tallet 1 og bokstaven l (L) kan se like ut, og det samme kan bokstavene j (J) og i (I).

Trykk på «Send» nederst på skjermen for å fortsette.

Følg neste trinn.

Oppgi Wi-Fi-passordet

Oppgi passordet for Wi-Fi-nettverket ditt.

Trykk på «Send» nederst på skjermen for å fortsette.

Følg neste trinn.

Bekrefte tilkoblingen

Mens tilkoblingen bekreftes, viser appen informasjon om produktet ditt, inkludert hvordan du bruker det, hva slags informasjon du kan få fra produktet, og hvordan du får mest mulig ut av Dysons teknologi.

Har maskinen koblet seg til?

Hvis enheten bruker lengre tid enn vanlig, anbefaler vi at du gir den litt ekstra tid før du trykker på knappen «Prøv på nytt».

Feil passord

Hvis du får varselet «Sjekk at passordet stemmer», oppgir du passordet på åtte bokstaver på nytt. Pass på at du skriver det inn riktig.

Passordet inneholder bare små bokstaver. Tallet 1 og bokstaven l (L) kan se like ut, og det samme kan bokstavene j (J) og i (I).

Passordet kan finnes på følgende steder:

under filteret til luftrenseren

på forsiden av bruksanvisningen

på emballasjen til fjernkontrollen

på et klistremerke foran på luftrenseren

Enheten vil fortsette å be deg oppgi maskinens passord på åtte bokstaver til du har skrevet det inn riktig.

Hvis du vet at alt allerede er i henhold til kriteriene og anbefalingene over, men du fremdeles har problemer, velger du «Problemet ble ikke løst».

Har maskinen koblet seg til?

Hvis tilkoblingen mislykkes, skal det vises en feilmelding på enhetens skjerm.

Ser du en feilmelding?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Tilkobling mislyktes

Reagerer tregt

Hvilken feilmelding ser du?

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

Hold inne av/på-knappen på maskinen i omtrent 20 sekunder.

Wi-Fi-lyset vil blinke både grønt og hvitt i raskt tempo før det slukkes.

Maskinen er tilbakestilt når denne sekvensen er ferdig, og du kan da slippe av/på-knappen.

Slå av og på igjen

Slå av maskinen, og vent i seks sekunder før du slår den på igjen.

Om mulig prøver du å plassere maskinen nærmere ruteren for å få et sterkere og mer stabilt signal. Dette skal være ruteren som maskinen var tilkoblet tidligere.

Sett i støpselet igjen, slå på strømmen, og ta maskinen ut av ventemodus.

Lukk appen, og start den på nytt.

For å lukke appen helt i iOS trykker du to ganger på enhetens Hjem-knapp og sveiper appen oppover.

På Android-enheter kan du lukke appen helt i menyen for nylige apper.

Hvis du tilbakestiller maskinen, må du starte tilkoblingsprosessen på nytt. Velg «Tilkoblingsprosess».

Hvis du allerede har tilbakestilt maskinen uten at det løste problemet, velger du «Problemet ble ikke løst».

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Dyson Link-appen

Den nyeste versjonen kan lastes ned fra Google Play-butikken eller Apple iTunes.

Min Dyson-kontoen din

Når du har lastet ned og oppdatert Dyson Link-appen, logger du deg på eller registrerer en Min Dyson-konto.

Du må ha en gyldig e-postadresse og et passord for å opprette en konto.

Sjekk at telefonen eller nettbrettet kjører den nyeste versjonen av et kompatibelt operativsystem.

Har du klart å logge deg på appen?

Bare trykk på knappen «Legg til en maskin» for å starte tilkoblingsprosessen.

Er dette første gang du kobler til maskinen?

Dyson Link-appen bruker Wi-Fi til å koble seg til maskinen din.

Sjekk at flymodus er slått av på enheten.

Fremgangsmåte

Velg maskinen din ved å velge «luftrensing» og deretter modellen du har.

Slå på eller sett til lading

Maskinen må ha strøm gjennom hele tilkoblingsprosessen.

Wi-Fi-passord

Ha Wi-Fi-passordet for hånden. Du kan trenge det senere.

Sjekk at nettverket som vises på skjermen, er hjemmenettverket ditt, og at det ikke tilhører Dyson-produktet eller er et offentlig nettverk.

Dyson-produktet må kobles til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din er tilkoblet.

Er du tilkoblet hjemmenettverket ditt?

Wi-Fi-innstillinger

Gå ut av Dyson Link-appen og til telefoninnstillingene for å endre hvilket Wi-Fi-nettverk du er tilkoblet.

Velg Wi-Fi-alternativet og deretter Wi-Fi-nettverket ditt i enhetsinnstillingene.

Dyson-produktet må kobles til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din er tilkoblet.

Sjekk at Wi-Fi er aktivert på enheten, og at flymodus er slått av.

Når du har koblet deg til Wi-Fi-nettverket ditt, går du tilbake til Dyson Link-appen og trykker på «Kom i gang».

Er du tilkoblet hjemmenettverket ditt nå?

Legg til en maskin

Velg «Kom i gang» i Dyson Link-appen.

Dyson Link-appen vil søke etter produkter ved hjelp av Wi-Fi.

Velg typen enhet du bruker

Følg neste trinn.

Følg neste trinn.

Oppgi Wi-Fi-passordet

Oppgi passordet for Wi-Fi-nettverket ditt.

Trykk på «Send» nederst på skjermen for å fortsette.

Følg neste trinn.

Aktiver Wi-Fi

Maskinen har sitt eget Wi-Fi-signal, som må aktiveres for å fullføre tilkoblingen.

Hold inne av/på-knappen i fem sekunder for å aktivere Wi-Fi på luftrenseren. Wi-Fi-indikatoren blinker grønt når Wi-Fi er aktivert.

Pass på at du har passordet på åtte bokstaver, som du finner på klistremerket foran på maskinen.

Du kan også finne det på følgende steder:

under filteret til luftrenseren
på forsiden av bruksanvisningen
på emballasjen til fjernkontrollen

Trykk på «OK, skjønner» nederst på skjermen for å fortsette.

Maskinen skal vises som et nettverk i enhetens Wi-Fi-innstillinger.

Bare åpne enhetens Wi-Fi-innstillinger og velg maskinen i listen over nettverk. Du kommer til å trenge produktets Wi-Fi-passord for å fullføre dette trinnet.

Når enheten er tilkoblet maskinens Wi-Fi-nettverk, vises det et varsel i Dyson Link-appen som ber deg fortsette tilkoblingsprosessen.

Trykk på varselet for å fortsette.

Hvis varsler er slått av i Dyson Link-appen, eller hvis varselet ikke vises, må du åpne Dyson Link-appen på nytt manuelt.

Har maskinen startet paringsprosessen?

Feil passord

Hvis du får en feilmelding med beskjed om at passordet er feil, oppgir du passordet på åtte bokstaver på nytt. Pass på at du skriver det inn riktig.

Passordet inneholder bare små bokstaver. Tallet 1 og bokstaven l (L) kan se like ut, og det samme kan bokstavene j (J) og i (I).

Serienummeret og passordet finner du på baksiden av bruksanvisningen og på maskinens hoveddel, bak beholderen.

Enheten vil fortsette å be deg oppgi maskinens passord på åtte bokstaver til du har skrevet det inn riktig.

Paringsprosessen vil da fortsette.

Varslingsproblem

Den eneste situasjonen der det ikke vises noe varsel, er hvis du har avsluttet Dyson Link-appen før du ble bedt om å gjøre det. I så fall må du starte tilkoblingsprosessen på nytt.

Velg «Nei» i neste trinn.

Har maskinen startet paringsprosessen nå?

Hvis du har fulgt anbefalingene i forrige trinn og fremdeles ikke kan fortsette paringen, starter du prosessen på nytt ved å velge «Tilkoblingsprosess».

Hvis du allerede har startet tilkoblingsprosessen på nytt uten at problemet ble løst, velger du «Problemet ble ikke løst».

Vent til maskinen har fullført den automatiske paringsprosessen.

Har maskinen blitt paret?

Bekrefte tilkoblingen

Mens tilkoblingen bekreftes, viser appen informasjon om produktet ditt, inkludert hvordan du bruker det, hva slags informasjon du kan få fra produktet, og hvordan du får mest mulig ut av Dysons teknologi.

Har maskinen koblet seg til?

Reagerer tregt

Hvis enheten bruker lengre tid enn vanlig, anbefaler vi at du gir den litt ekstra tid før du trykker på knappen «Prøv på nytt».

Har maskinen koblet seg til?

Fremdriftsindikator

I Dyson Link-appen kan du se en fremdriftsindikator som viser den generelle fremdriften til tilkoblingen.

Hvis tilkoblingen mislykkes, sjekker du hvor langt indikatoren kom, og velger det aktuelle alternativet for å fortsette.

På hvilket punkt mislyktes tilkoblingen?

Sjekke Wi-Fi-lyset

Blinker hvitt

Maskinens Wi-Fi-lys lyser hvitt kontinuerlig når en tilkobling er opprettet.

Blinker hvitt

Wi-Fi-lyset blinker hvitt kontinuerlig mens tilkoblingen pågår.

Hva er statusen til maskinens Wi-Fi-lys?

Fortsett tilkoblingen

Tilkoblingen kan fremdeles ta lengre tid enn ventet. Trykk på knappen «Fortsett» igjen.

Har maskinen koblet seg til?

Tilkoblingsproblem

Lukk Dyson Link-appen, og fjern den fra listen over nylig brukte apper.

Plasser luftrenseren nærmere ruteren for å få et sterkere og mer stabilt signal. Dette skal være ruteren som maskinen var tilkoblet tidligere.

Sett i støpselet igjen, slå på strømmen, og ta maskinen ut av ventemodus. Wi-Fi-lyset på maskinen begynner å lyse hvitt, noe som betyr at tilkoblingen er stabil.

Åpne Dyson Link-appen igjen, og vent til du ser en tilkobling på startskjermen.

Vises maskinen på startskjermen i Dyson Link-appen?

Sjekke Wi-Fi-lyset

Blinker hvitt

Maskinens Wi-Fi-lys lyser hvitt kontinuerlig når en tilkobling er opprettet.

Blinker hvitt

Wi-Fi-lyset blinker hvitt kontinuerlig mens tilkoblingen pågår.

Lyser Wi-Fi-lyset hvitt kontinuerlig?

Starte Dyson Link-appen på nytt

Lukk Dyson Link-appen, og fjern den fra listen over nylig brukte apper.

Åpne Dyson Link-appen igjen, og sjekk at du er logget på.

Bare trykk på knappen «Legg til en maskin» for å starte tilkoblingsprosessen.

Vises maskinen din i listen over maskiner?

Bare trykk på maskinen for å velge den.

Maskinens serienummer vises under navnet på maskinen.

Følg neste trinn.

Plasseringen til passordet

Passordet på åtte bokstaver finner du følgende steder på luftrenseren:

under filteret til luftrenseren
på forsiden av bruksanvisningen
på emballasjen til fjernkontrollen
på klistremerket foran på luftrenseren

Når du har funnet produktets Wi-Fi-passord, skriver du det ned, slik at du har det for hånden.

Oppgi passordet

Når du har funnet passordet for maskinen, fortsetter du til neste skjermbilde ved å velge «OK, skjønner».

Du vil nå bli bedt om å oppgi passordet for maskinen i Dyson Link-appen.

Passordet inneholder bare små bokstaver. Tallet 1 og bokstaven l (L) kan se like ut, og det samme kan bokstavene j (J) og i (I).

Følg neste trinn.

Bekrefte tilkoblingen

Mens tilkoblingen bekreftes, viser appen informasjon om produktet ditt, inkludert hvordan du bruker det, hva slags informasjon du kan få fra produktet, og hvordan du får mest mulig ut av Dysons teknologi.

Har maskinen koblet seg til?

Prøv tilkoblingen på nytt

Velg «Prøv på nytt» hvis dette er første gang denne feilen har oppstått på enheten.

Sjekk at passordet har blitt skrevet inn riktig.

Passordet inneholder bare små bokstaver. Tallet 1 og bokstaven l (L) kan se like ut, og det samme kan bokstavene j (J) og i (I).

Hvis du allerede har startet tilkoblingsprosessen på nytt uten at problemet ble løst, velger du «Problemet ble ikke løst».

Velg det aktuelle alternativet

Sjekk at enheten har en sterk og stabil tilkobling til Wi-Fi-nettverket ditt.

Vises maskinen din i listen over maskiner?

Sjekk at flymodus er slått av på enheten.

Fremgangsmåte

Velg maskinen din ved å velge «luftrensing» og deretter modellen du har.

Slå på eller sett til lading

Maskinen må ha strøm gjennom hele tilkoblingsprosessen.

Wi-Fi-passord

Ha Wi-Fi-passordet for hånden. Du kan trenge det senere.

Sjekk at nettverket som vises på skjermen, er hjemmenettverket ditt, og at det ikke tilhører Dyson-produktet eller er et offentlig nettverk.

Dyson-produktet må kobles til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din er tilkoblet.

Er du tilkoblet hjemmenettverket ditt?

Maskin tilkoblet

Maskinen din er nå koblet til Dyson Link-appen.

Følg resten av trinnene for å fullføre installasjonsprosessen.

Ignorere eierskap?

Eieren av denne maskinen vil fortsatt ha tilgang til den, kunne kontrollere den og se informasjon fra den.

Trykk på 'OK' under hvis du er enig i dette.

Er Dyson Link-appen ferdig konfigurert nå?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Tilkoblingsproblem

Hvis det har oppstått problemer etter at du har fullført konfigureringen, gjør du følgende:

Lukk Dyson Link-appen, og fjern den fra listen over nylig brukte apper.

Plasser luftrenseren nærmere ruteren for å få et sterkere og mer stabilt signal. Dette skal være ruteren som maskinen var tilkoblet tidligere.

Sett i støpselet igjen, slå på strømmen, og ta maskinen ut av ventemodus. Wi-Fi-lyset på maskinen begynner å lyse hvitt, noe som betyr at tilkoblingen er stabil.

Åpne Dyson Link-appen igjen, og vent til du ser en tilkobling på startskjermen.

Er du tilkoblet hjemmenettverket ditt nå?

Ta eierskap

Hvis dette produktet ikke er nytt, får den forrige eieren et varsel og kan ikke lenger bruke denne maskinen med Dyson Link-appen sin.

Følg neste trinn.

Hvor er maskinen?

Hvor er luftrenseren din?
Tilpass maskinen din, og styr den med stemmen.

Følg neste trinn.

Velg plassering

Velg en lokasjon fra listen på enheten din før du legger inn og bekrefter valget ditt.

Alternativt, hvis du vil velge en tilpasset lokasjon, kan du trykke på 'edit' nederst.

Følg neste trinn.

Velg dato

Velg 'select date' og skriv inn datoen du kjøpte maskinen. Vi trenger denne informasjonen til garantien din.

Det anbefales også at du tar vare på kvitteringen for kjøpet ditt.

Følg neste trinn.

Automatisk oppdatering

Sørg for at 'Auto-update' er slått på.

Det sikrer at du laster ned de nyeste funksjonene automatisk og at appen fungerer korrekt.

Er Dyson Link-appen ferdig konfigurert nå?

Tilkobling opprettet

Maskinen er tilkoblet Dyson Link-appen.

Konfigurer

Hvis du vil gjøre deg kjent med maskinen og konfigurere innstillingene, velger du «Bruke luftrenseren og Dyson Link-appen».

Du kan også velge «Problemet ble løst».

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sjekke maskinens luftinformasjon

For å sjekke maskinens luftinformasjon velger du maskinen, trykker på innstillingsikonet øverst til høyre og velger deretter maskinens innstillinger.

Herfra går du til luftalternativet. Her kan du sjekke filterets levetid, stille inn luftkvalitetsmålet og aktivere eller deaktivere kontinuerlig overvåking.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Appversjon

Sjekk at den nyeste versjonen av Dyson Link-appen er installert på enheten.

For å forsikre deg om at den nyeste versjonen er installert på enheten, ser du etter ventende oppdateringer i appbutikken. Hvis det ikke finnes noen ventende oppdateringer, er den nyeste versjonen av appen allerede installert.

Velg det aktuelle alternativet

Closer connection

Flytt luftrenseren så nær ruteren som mulig for å få sterkest mulig signal.

Slå av og på igjen

Slå av maskinen, og vent i seks sekunder før du slår den på igjen.

Fortsett til neste trinn hvis dette ikke løste problemet ditt.

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Appkontroller

For å betjene maskinen mens den er tilkoblet, trykker du på fjernkontrollikonet nederst til venstre på startskjermen.

På/av

Den uthevede knappen slår maskinen på eller av.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Automodus

Du kan stille inn maskinen til automatisk å rense luften i rommet når kvaliteten går under et visst nivå, ved å trykke på den uthevede knappen og slå på automodus.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Viftehastighet

Velg lufthastigheten med Airflow Speed Control.

NB: Fartsinnstillingen til viften ligger mellom 1 og 10.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Nattmodus

Du kan dimme maskinens LED-skjerm og slå på nattmodus ved å trykke på den uthevede knappen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Dreining

Den uthevede knappen slår maskinens dreining på eller av.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Nedtelling

Du kan stille inn hvor lenge maskinen skal være på, ved å trykke på den uthevede knappen og velge ønsket tid.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Planlegging

For å forhåndsprogrammere maskinen din, kan du trykke på timer-ikonet nederst til høyre når maskinen er koblet til.

Velg hvor lenge du vil at maskinen skal gå før den slår seg av.

Planleggingsproblem

The scheduling function of the app will only work if there are 3 or less schedules set per day. If you have more than 3 per day, please remove as necessary.

If you have less than 3 schedules per day and you are still experiencing an issue, please remove all of the schedules and re-add each of them.

Har dette løst problemet?

Stille inn maskinens plassering i hjemmet

For å endre maskinens plassering i hjemmet velger du maskinen, trykker på innstillingsikonet øverst til høyre og velger deretter maskinens innstillinger.

Herfra går du til alternativet for plassering i hjemmet og endrer dette til det nye stedet.

Ved å stille inn plasseringen i hjemmet kan du se luftkvaliteten utendørs, temperaturen, luftfuktigheten og pollennivåene.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sjekke maskinens programvareinformasjon

For å sjekke maskinens programvareinformasjon, kan du trykke på ikonet for innstillinger øverst til høyre på valgt produkt. Velg deretter maskinens innstillinger.

Herfra kan du navigere til programvare. Her kan du kontrollere programvareversjonen og slå autooppdatering av/på.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Fortsett tilkoblingen

Tilkoblingen kan fremdeles ta lengre tid enn ventet. Trykk på knappen «Fortsett» igjen.

Har maskinen koblet seg til?

Starte Dyson Link-appen på nytt

Lukk Dyson Link-appen, og fjern den fra listen over nylig brukte apper.

Åpne Dyson Link-appen igjen, og vent til du ser en tilkobling på startskjermen.

Vises maskinen på startskjermen i Dyson Link-appen?

Bare trykk på knappen «Legg til en maskin» for å starte tilkoblingsprosessen.

Sjekk at enheten har en sterk og stabil tilkobling til Wi-Fi-nettverket ditt.

Vises maskinen din i listen over maskiner?

Enhetens nærhet

Enheten du bruker, krever en sterk og stabil Wi-Fi-tilkobling til maskinen.

For å oppnå dette må du passe på at enheten er nær maskinen gjennom hele paringsprosessen, og at maskinen er koblet til en stikkontakt og slått på.

Prøve tilkoblingen på nytt

Trykk på knappen «Prøv på nytt» for å søke etter maskinen på nytt.

Har maskinen koblet seg til?

Wi-Fi-lys

Blinker grønt

Wi-Fi-lyset blinker grønt hvis maskinen venter på å bli tilkoblet.

Hvitt, kontinuerlig lys

Maskinens Wi-Fi-lys lyser hvitt kontinuerlig når en tilkobling er opprettet.

Blinker hvitt

Wi-Fi-lyset blinker hvitt kontinuerlig mens tilkoblingen pågår.

Ruterinnstillinger

The appliance will only connect to the 2.4 GHz network.

Your device will need to be connected to the same network as the appliance for initial set up.

To switch your router from 5GHz to 2.4GHz, please refer to your routers user guide, or visit the manufacturer’s website.You will need to check that any other devices you have connected to your router will not be affected before changing this.

The router will need to be set to WPA or WPA2. Dyson connective products are not compatible for WEP encryption.

Feil passord

Sjekk at passordet for Wi-Fi-nettverket har blitt skrevet inn riktig.

Hvis passordet for Wi-Fi-nettverket inneholder spesialtegn som utropstegn, skilletegn eller spørsmålstegn, må du kanskje endre passordet og fjerne disse tegnene. Dette kan du gjøre i ruterinnstillingene.

Wi-Fi-passordet skal stå enten på undersiden av ruteren eller på et klistremerke på baksiden av ruteren. Det kan også stå på esken til ruteren. Pass på at du skriver inn de riktige tegnene, for enkelte bokstaver og tall ser like ut, for eksempel «I» og «1» og «O» og «0».

Wi-Fi-signal

Maskinen krever en sterk og stabil Wi-Fi-tilkobling i hjemmet.

Om mulig prøver du å plassere maskinen nærmere ruteren. Har du mer enn én ruter i hjemmet, må du passe på å flytte maskinen nærmere ruteren du har tenkt å koble både maskinen og enheten til.

Pass på at enheten er nær maskinen gjennom hele paringsprosessen, og at maskinen er koblet til en stikkontakt og slått på.

Hvis du har utført sjekkene og fulgt anbefalingene over, velger du «Sjekker utført».

Hvis du vet at alt allerede er i henhold til kriteriene og anbefalingene over, men du fremdeles har problemer, velger du «Problemet ble ikke løst».

Velg det aktuelle alternativet

Starte Dyson Link-appen på nytt

Lukk Dyson Link-appen, og fjern den fra listen over nylig brukte apper.

Åpne Dyson Link-appen igjen, og sjekk at du er logget på.

Sjekke Wi-Fi-lyset

Hvitt, kontinuerlig lys

Maskinens Wi-Fi-lys lyser hvitt kontinuerlig når en tilkobling er opprettet.

Blinker hvitt

Wi-Fi-lyset blinker hvitt kontinuerlig mens maskinen prøver å koble seg til.

Blinker grønt

Wi-Fi-lyset blinker grønt hvis maskinen venter på å bli tilkoblet.

Wi-Fi-lyset lyser ikke

Hvis maskinens Wi-Fi-lys ikke lyser, betyr det at den ennå ikke er tilkoblet.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

Hold inne av/på-knappen på maskinen i omtrent 20 sekunder.

Wi-Fi-lyset vil blinke både grønt og hvitt i raskt tempo før det slukkes.

Maskinen er tilbakestilt når denne sekvensen er ferdig, og du kan da slippe av/på-knappen.

Starte Dyson Link-appen på nytt

Lukk Dyson Link-appen, og fjern den fra listen over nylig brukte apper.

Åpne Dyson Link-appen igjen, og sjekk at du er logget på.

Bare trykk på knappen «Legg til en maskin» for å starte tilkoblingsprosessen.

Prøve å koble til

Det vises et hvitt, blinkende lys mens maskinen kobler seg til Dyson Cloud.

Det kan ta opptil 20 sekunder for maskinen å koble seg til. Når den har gjort det, endres lyset til et hvitt, kontinuerlig lys.

Har lyset blitt endret til å lyse hvitt kontinuerlig?

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

Hold inne av/på-knappen på maskinen i omtrent 20 sekunder.

Wi-Fi-lyset vil blinke både grønt og hvitt i raskt tempo før det slukkes.

Maskinen er tilbakestilt når denne sekvensen er ferdig, og du kan da slippe av/på-knappen.

Hvis du tilbakestiller maskinen, må du starte tilkoblingsprosessen på nytt. Velg «Tilkoblingsprosess».

Hvis du allerede har tilbakestilt maskinen uten at det løste problemet, velger du «Problemet ble ikke løst».

Dyson Link-appen bruker Wi-Fi til å koble seg til maskinen din.

Sjekk at flymodus er slått av på enheten.

Fremgangsmåte

Velg maskinen din ved å velge «luftrensing» og deretter modellen du har.

Slå på eller sett til lading

Maskinen må ha strøm gjennom hele tilkoblingsprosessen.

Wi-Fi-passord

Ha Wi-Fi-passordet for hånden. Du kan trenge det senere.

Sjekk at nettverket som vises på skjermen, er hjemmenettverket ditt, og at det ikke tilhører Dyson-produktet eller er et offentlig nettverk.

Dyson-produktet må kobles til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din er tilkoblet.

Er du tilkoblet hjemmenettverket ditt?

Sjekk at enheten har en sterk og stabil tilkobling til Wi-Fi-nettverket ditt.

Vises maskinen din i listen over maskiner?

Hold deg i nærheten av maskinen

Pass på at enheten er nær maskinen gjennom hele paringsprosessen, og at maskinen er koblet til en stikkontakt og slått på.

Melding om mislykket tilkobling

Vises meldingen «Tilkobling mislyktes» på enheten, må du starte tilkoblingsprosessen på nytt.

Før du starter tilkoblingsprosessen på nytt, slår du av maskinen og venter i seks sekunder før du slår den på igjen.

Velg «Tilkoblingsprosess».

Hvis du allerede har startet tilkoblingsprosessen på nytt uten at problemet ble løst, velger du «Problemet ble ikke løst».

Sjekke Wi-Fi-lyset

Hvitt, kontinuerlig lys

Maskinens Wi-Fi-lys lyser hvitt kontinuerlig når en tilkobling er opprettet.

Blinker hvitt

Wi-Fi-lyset blinker hvitt kontinuerlig mens maskinen prøver å koble seg til.

Blinker grønt

Wi-Fi-lyset blinker grønt hvis maskinen venter på å bli tilkoblet.

Wi-Fi-lyset lyser ikke

Hvis maskinens Wi-Fi-lys ikke lyser, betyr det at den ennå ikke er tilkoblet.

Dyson Link-appen bruker Wi-Fi til å koble seg til maskinen din.

Sjekk at flymodus er slått av på enheten.

Fremgangsmåte

Velg maskinen din ved å velge «luftrensing» og deretter modellen du har.

Slå på eller sett til lading

Maskinen må ha strøm gjennom hele tilkoblingsprosessen.

Wi-Fi-passord

Ha Wi-Fi-passordet for hånden. Du kan trenge det senere.

Sjekk at nettverket som vises på skjermen, er hjemmenettverket ditt, og at det ikke tilhører Dyson-produktet eller er et offentlig nettverk.

Dyson-produktet må kobles til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din er tilkoblet.

Er du tilkoblet hjemmenettverket ditt?

Prøve å koble til

Det vises et hvitt, blinkende lys mens maskinen kobler seg til Wi-Fi-nettverket.

Det kan ta opptil 20 sekunder for maskinen å koble seg til. Når den har gjort det, endres lyset til et hvitt, kontinuerlig lys.

Har lyset blitt endret til å lyse hvitt kontinuerlig?

Fire eller flere mislykkede forsøk på å logge seg på kontoen vil resultere i at kontoen låses. Kontoen forblir låst i 30 minutter.

Tilbakestilling av passord

Hvis passordet nylig har blitt endret, må du vente i 30 minutter før du kan logge deg på Dyson Link-kontoen din igjen.

Har du klart å logge deg på appen?

Fremdriftsindikator

I Dyson Link-appen kan du se en fremdriftsindikator som viser den generelle fremdriften til tilkoblingen.

Hvis tilkoblingen mislykkes, sjekker du hvor langt indikatoren kom, og velger det aktuelle alternativet for å fortsette.

På hvilket punkt mislyktes tilkoblingen?

Blinker grønt

Wi-Fi-lyset blinker grønt hvis maskinen venter på å bli tilkoblet.

Hvitt, kontinuerlig lys

Maskinens Wi-Fi-lys lyser hvitt kontinuerlig når en tilkobling er opprettet.

Blinker hvitt

Wi-Fi-lyset blinker hvitt kontinuerlig mens tilkoblingen pågår.

Enhetens nærhet

Enheten kan ha problemer med å koble seg til Wi-Fi-nettverket igjen.

Flytt enheten nærmere ruteren for å forsikre deg om at den har en sterk og stabil Wi-Fi-tilkobling. Dette skal være ruteren som maskinen var tilkoblet tidligere.

Deaktivere mobildata

Hvis du bruker en enhet der mobildata er aktivert, deaktiverer du dette i enhetsinnstillingene.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

Hold inne av/på-knappen på maskinen i omtrent 20 sekunder.

Wi-Fi-lyset vil blinke både grønt og hvitt i raskt tempo før det slukkes.

Maskinen er tilbakestilt når denne sekvensen er ferdig, og du kan da slippe av/på-knappen.

Slå av og på igjen

Slå av maskinen, og vent i seks sekunder før du slår den på igjen.

Hvis du tilbakestiller maskinen, må du starte tilkoblingsprosessen på nytt. Velg «Tilkoblingsprosess».

Hvis du allerede har tilbakestilt maskinen uten at det løste problemet, velger du «Problemet ble ikke løst».

Sjekke Wi-Fi-lyset

Blinker hvitt

Maskinens Wi-Fi-lys lyser hvitt kontinuerlig når en tilkobling er opprettet.

Blinker hvitt

Wi-Fi-lyset blinker hvitt kontinuerlig mens tilkoblingen pågår.

Hva er statusen til maskinens Wi-Fi-lys?

Wi-Fi-lys

Blinker grønt

Wi-Fi-lyset blinker grønt hvis maskinen venter på å bli tilkoblet.

Hvitt, kontinuerlig lys

Maskinens Wi-Fi-lys lyser hvitt kontinuerlig når en tilkobling er opprettet.

Blinker hvitt

Wi-Fi-lyset blinker hvitt kontinuerlig mens tilkoblingen pågår.

Enhetens nærhet

Enheten du bruker, krever en sterk og stabil Wi-Fi-tilkobling til maskinen.

For å oppnå dette må du passe på at enheten er nær maskinen gjennom hele tilkoblingsprosessen, og at maskinen er koblet til en stikkontakt og slått på.

Prøve tilkoblingen på nytt

Trykk på knappen «Prøv på nytt» for å søke etter maskinen på nytt.

Vises det en feilmelding på enheten, må du starte tilkoblingsprosessen på nytt. Velg «Aktivere Wi-Fi».

Hvis du allerede har fulgt rådene over uten at det løste problemet, velger du «Problemet ble ikke løst».

Velg det aktuelle alternativet

Problemer med å installere appen

Sjekk at enheten (for eksempel iPhone eller Android) har en stabil Internett-tilkobling, og at du har lastet ned den nyeste versjonen av Dyson Link-appen fra Google Play eller Apple iTunes.

Dyson Link-appen er bare kompatibel med Apple iPhone, Apple iPod touch, Apple iPad og Android-mobiler.

Du kan ikke laste ned appen hvis du ikke kjører en kompatibel versjon av operativsystemet til telefonen. Se listen over kompatible enheter i Google Play eller Apple iTunes.

Sjekk også at enheten har nok plass til appen.

Klarte du å installere appen nå?

For å kunne bruke Siri-snarveier i Dyson Link-appen må Siri aktiveres under innstillingene i enheten din.

Åpne innstillingene på telefonen eller nettbrettet og velg ‘Siri & Search’. Slå deretter på ‘Press home for Siri’ for å aktivere Siri.

Før du kan bruke Siri-snarveier, må du legge til den tilkoblede maskinen din i Dyson Link-appen.

For å lage en Siri-snarvei, trykker du på merket øverst i det høyre hjørnet av skjermen og velger ‘Voice control’ og deretter ‘Siri’. Velg deretter ‘Add new shortcut’. Deretter velger du innstillinger og trykker på ‘Add to Siri’-knappen.

For at Siri skal kunne be Dyson Link-appen om å bruke snarveien, må du spille inn en personlig frase. Vi anbefaler at hver frase er unik og gjenkjennelig.

For eksempel: Hvis du har valgt avkjølingsmodus og nattmodus kan disse kalles “Leggetid”. En innstilling som har med oppvarming å gjøre kan hete "Jeg fryser".

Vær oppmerksom på at generelle fraser som allerede er programmert inn i Siri ikke kan brukes. Et eksempel på dette er "God morgen".

En liste med alle de personlige frasene blir lagret i ‘Your Siri Shortcuts’ -skjermbildet på hver maskin.

For å se disse kan du bare trykke på merket øverst til høyre i skjermbildet til den relevante maskinen og velge ‘Voice control’ og deretter ‘Siri’.

Velg deretter den relevante Siri-snarveien. Herfra kan du spille inn frasen på nytt eller slette snarveien.

Med Siri-snarveier kan du kontrollere luftbehandlingsmaskinen(e) dine med stemmen. Du kan lage, tilpasse og slette dine egne personlige kommandoer som kan aktiveres gjennom mobilen eller nettbrettet ditt.

Hver Siri-snarvei er unik for den maskinen den ble opprettet på og gjelder ikke på flere maskiner.

Du må lage forskjellige Siri-snarveier for hver maskin, og en ny personlig frase må spilles inn.

Hvis en personlig frase spilles inn på flere maskiner, vil Siri vise disse på enheten din som et valg sammen med maskinidentifiseringen.

Hvis du har flere maskiner som bruker Siri-snarveier, anbefaler vi å gjøre hver frase unik. Hvis for eksempel en maskin er plassert på kjøkkenet og en annen på soverommet, kan du inkludere rommene i frasen.

Siri-snarveier kan brukes overalt der Apple har støtte for Siri. Gå til Apples nettsted for å se om dette støttes i regionen din.

Du kan aktivere Siri-snarveier i Dyson Link-appen på én av to måter:

  1. Ved å si "Hei, Siri", etterfulgt av den forhåndsinnspilte personlige frasen.*
  2. Ved å trykke på mobilens eller nettbrettets ‘Home’-knapp for å aktivere Siri, og si deretter den forhåndsinnspilte frasen når du får beskjed om det.

Uansett metode må du logge inn i Dyson Link-appen.

*Dette valget krever at Siri er aktivert i innstillingene til telefonen eller nettbrettet.

Siri-snarveier er tilgjengelige i iOS 12 og nyere.

Hører du klikkelyden bare når maskinen dreier?

Sjekk den nederste delen

Se etter rusk og hindringer rundt den nederste delen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson håndholdt støvsuger.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Rengjør maskinen

Trykk på begge knappene for å løfte av filteret.

De ulike tilbehørene til Dyson Supersonic hårføner.

Ta filteret av apparatet.

De ulike tilbehør-munnstykkene til Dyson Supersonic hårføner.

Fjern tilstoppinger fra hullene med en myk børste.

Den anbefalte veiledningen for å tørke filteret til en Dyson håndholdt støvsuger.

Rengjør dekselet med en tørr klut.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Maskinen fungerer som den skal

Dette er helt normalt.

For at lufttemperaturen skal kunne reguleres kontinuerlig, kjører maskinen svært langsomt i ventemodus for å holde luftstrømmen over termostaten i gang.

Dette er ikke farlig.

Hvis lyden er forstyrrende, kan den stoppes ved å dra ut støpselet til maskinen. Lyden kan også bli mindre hørbar hvis produktet plasseres et annet sted i rommet.

Hvis kunden vil ha mer informasjon, sier du at lyden skyldes at enkelte av de elektriske komponentene avgir en frekvens som av og til kan høres som en summelyd. Dette gjelder ikke bare Dysons produkter.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Dyson Pure Hot + Cool Link er ment å brukes som vifteovn, vifte og luftrenser i private hjem. Ifølge standarden IEC 60879 (som gjelder ytelsen og konstruksjonen til elektriske og sirkulerende vifter og regulatorer) skal luftstrømmen fra en vifte kunne kjennes over en avstand som er minst tre ganger større enn viftens bredde. Dyson Pure Hot + Cool oppfyller dette kravet med god margin.

Papirtest

Vri luftstrømkontrollen til maksimal innstilling.

Slik bruker du kaldluften på en Dyson Supersonic hårføner.

Hold en avisside omtrent fire meter fra produktet.

Papiret bør løftes mer enn 45 grader.

Løftes avisen mer enn 45 grader?

ADVARSEL: Ikke bruk pusse- eller rengjøringsmidler på noen av maskinens deler.

Rengjøre maskinen

Følgende områder bør sjekkes og rengjøres for å opprettholde maskinens ytelse:

Luftstrømforsterker: Rengjør med en tørr klut.

Hoveddel: Rengjør med en tørr klut.

Deksel: Rengjør med en tørr klut eller en myk børste.

Plasseringen av utløserknappen for strømforsyningsenheten på en Dyson håndholdt støvsuger.

Hoveddel

Trykk på begge knappene for å løfte av filteret.

De ulike tilbehørene til Dyson Supersonic hårføner.

Fjern tilstoppinger fra hullene med en myk børste.

Slik kobler du Crevice-munnstykket på en Dyson håndholdt støvsuger.

Sett sammen maskinen igjen.

Har dette løst problemet?

Varmeelementer

Varmeelementene aktiveres ett om gangen, så dette er normalt når maskinen slås på.

La vifteovnen gå i ett minutt på høyeste temperaturinnstilling.

Har dette løst problemet?

Måltemperatur

Vifteovnen slås ikke på med mindre måltemperaturen er høyere enn romtemperaturen. Temperaturen som er stilt inn på maskinen, er rommets måltemperatur, ikke temperaturen fra viften, som ikke endres i varmemodus.

Trykk på den røde temperaturkontrollknappen til den digitale skjermen på hoveddelen viser 37 °C.

Blinkende lys på en Dyson håndholdt støvsuger.

Har dette løst problemet?

Luftstrømmens styrke kan ikke endres

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Styling Concentrator til Dyson Supersonic hårføner.

Luftstrømkontroll

Smoothing-munnstykke for Dyson Supersonic hårføner.

Endres luftstrømmens styrke?

Fjernkontroll

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Styling Concentrator til Dyson Supersonic hårføner.

Test andre knapper på fjernkontrollen.

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Skifte batteri

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Slik setter du på filteret til en Dyson håndholdt støvsuger.

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Plasseringen av de røde og hvite lysene på Dyson Supersonic-hårføneren.

Har dette løst problemet?

Dyson Link-appen

Åpne appen for å styre luftstrømmen.

Endre innstillinger i appen.

Ble problemet løst ved å bruke appen?

Fjernkontroll

Delenummer 967826-03

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Delenummer 967826-03

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Delenummer 967826-03

Ekstra fjernkontroll til Dyson luftrenser.

386 kr

'Se mer'

Fjernkontroll

Delenummer 967826-03

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Delenummer 967826-03

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Delenummer 967826-03

Ekstra fjernkontroll til Dyson luftrenser.

386 kr

'Se mer'

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Av/på-knapp

Rett fjernkontrollen mot forsiden av maskinens nederste del, og trykk på ventemodusknappen. Du kan også trykke på ventemodusknappen på hoveddelen.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Dra ut støpselet til maskinen, og la den stå i ti sekunder.

Sett i støpselet til maskinen igjen, og test på nytt.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Luftstrøm, men ikke dreining

Den blå teipen må fjernes før bruk.

Sjekk at alle føttene er festet nederst på maskinen.

Sett luftrenseren på et flatt, sklisikkert underlag.

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

Dreining

Plasseringen av LED-lysene på Dyson Supersonic-hårføneren.

Har dette løst problemet?

Fjernkontroll

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Test andre knapper på fjernkontrollen.

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Skift batteriet

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Slik setter du på filteret til en Dyson håndholdt støvsuger.

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Plasseringen av de røde og hvite lysene på Dyson Supersonic-hårføneren.

Har dette løst problemet?

Dyson Link-appen

Prøv å bruke Dyson Link-appen til å styre dreiningen.

Ble problemet løst ved å bruke appen?

Avbrudd i strømtilførselen

Dette kan skyldes et avbrudd i strømtilførselen.

Dra ut støpselet til maskinen, og la den stå i ti sekunder.

Sett i støpselet, og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Ikke sett i støpselet eller prøv å bruke maskinen hvis strømledningen er skadet.

Sjekk det elektriske anlegget

Sjekk at det elektriske anlegget er på.

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Prøv å koble maskinen til en annen stikkontakt.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Har maskinen vært på i ni timer eller mer?

Mer enn ni timer

Dysons vifteovner og luftrensere med varme- og kjølefunksjon har en sikkerhetsfunksjon som slår av maskinen etter ni timers kontinuerlig oppvarming.

Hvis du vil fortsette å bruke maskinen etter ni timer, må du slå den på igjen med enten av/på-knappen på fjernkontrollen eller på hoveddelen.

Dette skjer også hvis maskinen er i automodus og varmer kontinuerlig i ni timer.

Obs! Denne funksjonen kan ikke slås av.

Har dette løst problemet?

Hva slags lukt?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Rengjør maskinen

Følgende områder bør sjekkes og rengjøres for å opprettholde maskinens ytelse:

Luftstrømforsterker: Rengjør med en tørr klut.

Hoveddel: Rengjør med en tørr klut.

Deksel: Rengjør med en tørr klut eller en myk børste.

Plasseringen av utløserknappen for strømforsyningsenheten på en Dyson håndholdt støvsuger.

Hoveddel

Trykk på begge knappene for å løfte av filteret.

De ulike tilbehørene til Dyson Supersonic hårføner.

Fjern tilstoppinger fra hullene med en myk børste.

Slik kobler du Crevice-munnstykket på en Dyson håndholdt støvsuger.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Fjernkontroll

Delenummer 967826-03

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Delenummer 967826-03

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Delenummer 967826-03

Ekstra fjernkontroll til Dyson luftrenser.

386 kr

'Se mer'

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Blinkende eller kontinuerlig «E»

Hvis du ser en blinkende E når du prøver å bruke luftrenseren, klarer den ikke å gjøre det du har bedt den om. Hvis du ser en kontinuerlig lysende E når du prøver å bruke luftrenseren, betyr dette at maskinen har sluttet å fungere som den skal.

Hvis du ser enten en blinkende eller kontinuerlig lysende E på skjermen til luftrenseren, fullfører du følgende trinn.

Slik fjerner du filteret fra en Dyson håndholdt støvsuger.

Dra ut støpselet til luftrenseren, og la den stå i ti sekunder.

Sjekk at støpselet sitter godt i stikkontakten, og at strømmen er på.

Diffuser til Dyson Supersonic hårføner.

Sjekk at romtemperaturen er over 5 °C

Sjekk inntaksgitteret eller åpningen til luftstrømforsterkeren for tilstoppinger.

Plasseringen av skruen som løsner strømforsyningsenheten på en Dyson håndholdt støvsuger.

Du må kanskje skifte filteret. Sjekk inntaket for støv.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vippefunksjon

Sjekk skjøten for hindringer.

Sjekk at maskinen står på et flatt, stabilt underlag.

Tre røde lys på Dyson Supersonic-hårføneren.

Ble problemet løst ved å sjekke skjøten?

Vipping

Sett maskinen på et flatt, stabilt underlag.

Vipp luftstrømforsterkeren litt fremover.

Luftstrømforsterkeren skal stå slik du slapp den.

Forblir luftstrømforsterkeren i denne posisjonen?

Maskinen vil ikke dreie

Den blå teipen må fjernes før bruk.

Sjekk at alle føttene er festet nederst på maskinen.

Sett luftrenseren på et flatt, sklisikkert underlag.

Slik fjerner du beholderen fra en Dyson håndholdt støvsuger.

Har dette løst problemet?

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

Dreining

Plasseringen av LED-lysene på Dyson Supersonic-hårføneren.

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Styling Concentrator til Dyson Supersonic hårføner.

Har dette løst problemet?

Fjernkontroll

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Styling Concentrator til Dyson Supersonic hårføner.

Test andre knapper på fjernkontrollen.

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Fjernkontroll

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

På/av

Knappen som styrer luftstrømmen på Dyson Supersonic hårføner.

Luftstrømkontroll

Smoothing-munnstykke for Dyson Supersonic hårføner.