Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson V15 Detect Absolute Extra trådløs støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Skifte batteriet

Hvis du har ekstra klikkbatterier, anbefaler vi at du veksler mellom og lader opp alle klikkbatteriene regelmessig for å forlenge batterienes levetid.

Slik fjerner man batteriet

Hold hånden under batteriet for å unngå at det faller i gulvet. Trykk på den røde batteriutløserknappen og trekk batteriet ut fra håndtaket. Sett batteriet til lading.

Montering av batteriet

Skyv batteriet inn på håndtaket til det har klikket sikkert på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Velg det aktuelle alternativet

Vakuumet ditt teller og måler størrelsen på støvpartikler mens du rengjør. ¹

LCD-skjermen viser hva som har blitt sugd opp, og viser vitenskapelig bevis på sanntid for en dyp rengjøring .²

Partikkeltellingen er tilgjengelig i alle strømmoduser og med alle vedlegg. Som vår klare søppelbøtte som fylles med støv, kan du se at rusk øker på skjermen når du rengjør.

Innstillingsmeny

Kontroller innstillingene til apparatet med valgknappen. Hvis du vil til innstillingsmenyen, trykker du på knappen og holder den inne til menyskjermen dukker opp. Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene.

Partikkeltall og graf

Du kan slå måling og telling av partikler på og av.

Hvis du slår av partikkeltellingen og grafen, stopper maskinen din automatisk med å justere sugeeffekten.

Juster følsomheten for reaktiv sugeeffekt

Bruk valgknappen for å endre hvor sensitivt partikkeltallet er. Dette vil endre måten maskinen din automatisk reagerer på støvpartikler.

Avslutt innstillingsmenyen

Trykk for å bla gjennom valgmenyen. Velg "Avslutt meny".

¹ Testet til EN 60312-1: 2017 CL5.1, CL5.2 og CL5.3 for harde gulv, sprekker og tepper i Boost-modus.

² Mengden støv som vises på skjermen varierer avhengig av bruk.

Følg neste trinn.

Når støv kommer inn i vakuumet ditt, telles partiklene kontinuerlig og kategoriseres i størrelse fra 10-500 mikron (µm) og over. Sanntidsresultater vises i partikkeltallet.

Gul bar

10 µm - så små partikler som allergener og pollen

Oransje bar

60µm - så små partikler som mikroskopisk støv og hudflak

Rosa bar

180µm - så små partikler som støvmidd og fin sand

Lilla bar

500µm - så små partikler som sukker og lopper¹
¹ Partikkelstørrelser og tettheter varierer. Eksempler som vises kan forekomme innenfor ett eller flere viste størrelsesområder. Noen partikler har et område som inkluderer størrelser mindre enn 10 um, som kanskje ikke oppdages.

Fungerer maskinen som forventet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Lavt batterinivå

Lad maskinen helt opp.

Siste varsel om å lade batteriet vises på det digitale displayet til Dyson V11.

Maskinen må lades med batteriet satt på.

Følg neste trinn.

Pass på at batteriet alltid lades helt opp etter bruk.

Lad maskinen

Koble direkte til laderen eller bruk ladestasjonen.

De blå LED-lysene på hver side av batteriet skal tennes.

Hva slags lys ser du?

De blå LED-lysene, ett på hver side av batteriet, blinker under ladingen.

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Skjermen vil også vise at batterinivået er 100 %.

Det kan ta opptil 4,5 timer å lade maskinen helt opp.

Har dette løst problemet?

Trykk på starteren

Koble laderen fra maskinen, og trykk på starteren.

LED-lysene skal lyse kontinuerlig ved bruk.

Hvis LED-lysene blinker av/på i ca. 10 sekunder når du trykker på avtrekkerknappen, skal du velge «LED-lysene blinker».

Er de blå LED-lysene på begge sider av batteriet tent?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Lading via ladestasjonen

Hvis maskinen lades via ladestasjonen, kobler du fra laderen og kobler den direkte til maskinen.

Sjekk det elektriske anlegget, eller bruk en annen stikkontakt.

Er de blå LED-lysene på begge sider av batteriet tent nå?

Fjern laderen

Hold inne starteren i ti sekunder.

Viser skjermen at batterinivået er lavt?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Klikkbatteri ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Klikkbatteri

Delenummer 970938-01

<p>Utskiftnings-klikkbatteri for din Dyson st&oslash;vsuger.</p>

1 197 kr

Klikkbatteri

Klikkbatteri

Delenummer 970938-01

<p>Utskiftnings-klikkbatteri for din Dyson st&oslash;vsuger.</p>

1 197 kr

1 197 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Lader ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Lader

Delenummer 969350-03

Ekstra lader til Dyson trådløse støvsuger.

531 kr

Lader

Lader

Delenummer 969350-03

Ekstra lader til Dyson trådløse støvsuger.

531 kr

531 kr

De blå LED-lysene, ett på hver side av batteriet, blinker under ladingen.

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Skjermen vil også vise at batterinivået er 100 %.

Hovedenheten på Dyson V11-støvsugeren er koblet til og viser 100 % strøm.

Det kan ta opptil 4,5 timer å lade maskinen helt opp.

Har dette løst problemet?

Automatisk avstengning

Store gjenstander kan tette maskinen eller munnstykkene. Maskinen kan stoppe automatisk hvis en av delene tilstoppes, eller hvis filteret må vaskes.

Motoren vibrerer

Motoren vil slå seg av og på igjen et par ganger i rask rekkefølge, og tilstoppingsindikatoren vil lyse. La den kjøle seg ned før du ser etter tilstoppinger.

Vær forsiktig så du ikke starter apparatet mens du ser etter tilstoppinger. Bruk av maskinen når den er delvis demontert, kan resultere i personskade.

Ta av munnstykkene

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Ser du fremdeles varselet?

Se etter tilstoppinger

Check both ends of the wand for blockages and remove as necessary.

Sett munnstykket, verktøyet eller tilbehøret tilbake på stangen. Sett stangen tilbake på plass i apparatet

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Se etter tilstoppinger

Når tilbehøret er tatt av maskinen, sjekker du begge endene for tilstoppinger. Fjern dem hvis det er noen.

Sett tilbehøret på maskinen igjen.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Sjekk beholderinntaket

Sjekk inntaket foran på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk dekselåpningen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Sjekk om det er noen blokkeringer i åpningen til syklondekselet. Fjern hvis nødvendig.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Ta av beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Trykk på den røde knappen på beholderskinnen for å løsne beholderen, og skyv den av skinnen.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen.

Sett beholderen på maskinen igjen, og test maskinen.

Sjekk syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Slik setter du den gjennomsiktige beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Sett på stangen og rengjøringsmunnstykket, og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Ta av beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes.

Trykk på den røde knappen på beholderskinnen for å løsne beholderen, og skyv den av skinnen.

Utløseren blir trykket på og den klare beholderen dras av hovedenheten.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen. Rengjør dekselet med kombimunnstykket for å fjerne alt rusk rundt syklonen.

Sjekk syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

3 måter å inspisere syklonen på ved å undersøke hele syklonen og den klare beholderen, innløpet foran og åpningen til syklonhylsteret på siden.

Slik setter du den gjennomsiktige beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Den klare beholderen blir trykket tilbake på hovedenheten ved å sørge for at skinnene passer i sporene.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Slik lukker du den klare beholderen ved å presse den oppover til den klare beholderen og beholder-underdelen klikker på plass.

Sett på stangen og rengjøringsmunnstykket, og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Våre trådløse støvsugerfiltre er konstruert for å fange opp mikroskopiske partikler. Disse kan bygge seg opp i filteret over tid og redusere ytelsen. Ved å vaske filteret én gang i måneden kan du bidra til å opprettholde sugekraften og forhindre at maskinen pulserer.

Dette indikerer at filteret må rengjøres.

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet?»

Sett filterenheten et tørt sted med god ventilasjon, og la den tørke i minst 24 timer til den er helt tørr. Den må være helt tørr før den settes på igjen.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Ta av filteret

Ta av filterenheten ved å vri den mot klokken. Dra forsiktig av maskinen.

Filteret blir fjernet fra hovedenheten ved å vri det mot klokken og dra. En advarsel viser at maskinen blir koblet fra stikkontakten på forhånd.

Dunk filterenheten forsiktig for å fjerne mest mulig støv og rusk før du vasker den.

Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk vaskemidler, og ikke vask i oppvaskmaskin eller i vaskemaskin.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Innsiden av filteret på Dyson V11-støvsugeren blir skylt med rennende vann.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Nettingdelen av filteret på Dyson V11-støvsugeren blir skylt under rennende vann.

Vask utsiden av filterenheten. Fyll deretter enheten med kaldt vann, hold hendene over de åpne endene, og rist forsiktig. Fortsett å vaske elementene og utsiden av filterenheten til vannet er rent når du skyller.

Filteret på Dyson V11-støvsugeren blir renset med rennende vann.

Rist filterenheten forsiktig for å få ut mest mulig vann, og legg den til tørk med skumputen opp.

Overflødig vann blir fjernet fra filteret på Dyson V11-støvsugeren ved å riste det godt.

Føning

Sett filterenheten et tørt sted med god ventilasjon, og la den tørke i minst 24 timer til den er helt tørr. Sjekk at filterenheten er helt tørr.

Filteret på Dyson V11-støvsugeren tørkes i 24 timer.

Sett på igjen

For å sette på igjen returnerer du filterenheten til hoveddelen og vrir med klokken til den klikker på plass.

To filter, et vått og feil påsatt, mens det andre er tørt og festes til hovedenheten på riktig måte ved å vri med klokken og klikke det på plass.

Filterenheten må kanskje vaskes oftere hvis du støvsuger finkornet støv eller hovedsakelig bruker støvsugeren i forsterkningsmodus.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endestykket på siden av munnstykket. Skru endestykket en kvart runde mot klokken ved hjelp av en mynt for å løsne det.

Merk: Det skal være et lite hengelåssymbol og retningspiler på endestykket som hjelper deg når du skal løsne det.

Ta børsterullen av High Torque-rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre. Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket

Børsterullen, som nå skal være fri for smuss, kan settes tilbake på plass i munnstykket. Fest endestykket godt.

Sett rengjøringsmunnstykket på beholderen, flytt glidebryteren for sugekraftkontroll til pluss, og test maskinen.

Sett sugekraften til laveste innstilling og fortsett testingen.

Har dette løst problemet?

Sett sammen hårskrueverktøyet igjen

Fjern hårskrueverktøyet fra staven eller maskinen.

Skyv bunnplaten opp. Trykk den røde spaken ned for å frigjøre rengjøringshodedekselet.

Trekk rengjøringshodedekselet av verktøyets hoveddel.

Se etter hindringer

Trekk godt i børstestangen for å fjerne den fra hoveddelen.
Kontroller og fjern og hindringer fra alle de tre delene av hårskrueverktøyet.
Hårskrueverktøyet kan ikke vaskes. Tørk av med en fuktig lofri klut.
Ikke legg noen del av maskinen i en oppvaskmaskin eller bruk vaskemidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

Sett sammen hårskrueverktøyet igjen

Sett børstestangen tilbake på plass og trykk godt til den klikker tilbake på plass.

Har dette løst problemet?

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn låsen ved den myke rullen på undersiden av rengjøringsmunnstykket. Vri låsen en kvart omdreining mot klokken med en mynt for å åpne endelokket, og ta det av ved å skyve det oppover.
Fjern børstestangen fra Laser Slim Fluffy ™ rengjøringshodet og fjern hår og fibre. Kontroller halsen på rengjøringshodet (der rengjøringshodet er koblet til staven) for eventuelle blokkeringer. Sørg for at det ikke samler seg støv eller rusk i den lille sprekken mellom børstestangen og nakken på rengjøringshodet.

Børsterullen, som nå skal være fri for smuss, kan settes tilbake på plass i munnstykket. Fest endestykket godt.

Har dette løst problemet?

Trykk på rengjøringsknappen for rengjøringshodet på enden av staven. Plasser rengjøringshodet opp ned.
Skyv endehetten helt opp og trekk børstestangen ut av rengjøringshodet.
Hold børstestangen under rennende vann og gni forsiktig for å fjerne lo eller smuss.
Stå børstestangen oppreist som vist. La tørke helt i minst 24 timer

Fest endehetten på børstestangen din.

For å opprettholde optimal ytelse, hold laserlinsen ren. Rengjør linsen bare når rengjøringshodet ikke er festet til maskinen.

Tørk av linsen med en myk, tørr, lofri klut.

Sett rengjøringsmunnstykket på maskinen igjen.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Sjekk beholderinntaket

Sjekk inntaket foran på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk dekselåpningen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Sjekk om det er noen blokkeringer i åpningen til syklondekselet. Fjern hvis nødvendig.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Diagnostikk

The menu is accessed by pressing the selector button with the filter removed. Three options are displayed when accessing this menu screen.

Versions, displays the software versions of the machine.

Diagnostic, displays a series of numbers, letters and percentages.

Exit, you can exit the menu by selecting this option.

Sjekk filteret

Sørg for at filteret sitter som det skal før du går ut av menyen.

Filterenheten skal sitte godt på plass i hovedenheten, og skal dreies med klokken til den er klikket på plass.

Forlate menyen

Når filteret er satt på plass, holder du inne valgknappen i omtrent ti sekunder eller til hovedskjermbildet vises igjen.

Har dette løst problemet?

Hvis du ikke kan gå tilbake til hovedskjermen manuelt, kan dette gjøres ved å la maskinen være i fred i omtrent 15 minutter, slik at den settes i inaktiv modus.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Hvis filteret ikke er satt på riktig, vil ikke maskinen slås på når du trykker på starteren.

Ta av filteret

Fjern filteret ved å dreie det mot klokken. Trekk det forsiktig ut av maskinen.

Sett på igjen

Sett filteret tilbake på plass i maskinen. Drei filteret med klokken, til det klikker på plass.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Dette varselet vil ikke forsvinne før vedlikehold har blitt utført.

Følg trinnene i videoen. Finn tekstversjonen av trinn-for-trinn-guiden i stedet under "Har vasking av filteret løst problemet?"

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Ta av filteret

Fjern filteret ved å dreie det mot klokken. Trekk det forsiktig ut av maskinen.

Dunk filterenheten forsiktig for å fjerne mest mulig støv og rusk før du vasker den.

Vask med varmt, rennende vann fra springen - gni filteret forsiktig med fingrene for å fjerne smuss.
Legg hånden over den ene enden av filteret. Fyll filteret med varmt vann fra springen. Legg hånden over den åpne enden av filteret og rist godt for å fjerne fanget smuss og rusk.

Rist filterenheten forsiktig for å få ut mest mulig vann, og legg den til tørk med skumputen opp.

Føning

La filteret tørke i minst 24 timer på et sted med god ventilasjon. Sørg for at filteret er helt tørt før du setter det tilbake i apparatet.

Sett på igjen

Sett filteret tilbake på plass i maskinen. Drei filteret med klokken, til det klikker på plass.

Det kan være nødvendig å vaske filteret oftere hvis du støvsuger mye fint støv, eller hvis maskinen hovedsakelig brukes i Boost mode.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Dette varselet vil ikke forsvinne før vedlikehold har blitt utført.

Varselsymbolet på det digitale displayet til Dyson V11.

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk beholderinntaket

Sjekk inntaket foran på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk dekselåpningen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Sjekk om det er noen blokkeringer i åpningen til syklondekselet. Fjern hvis nødvendig.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Sett maskinen i forsterkningsmodus.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Hører du lyden fremdeles?

Ta av beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Trykk på den røde knappen på beholderskinnen for å løsne beholderen, og skyv den av skinnen.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen.

Sett beholderen på maskinen igjen, og test maskinen.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Hører du lyden fremdeles?

Sjekk beholderinntaket

Sjekk om det er noen blokkeringer i åpningen til syklondekselet. Fjern hvis nødvendig.

3 måter å inspisere syklonen på ved å undersøke hele syklonen og den klare beholderen, innløpet foran og åpningen til syklonhylsteret på siden.

Slik setter du den gjennomsiktige beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Den klare beholderen blir trykket tilbake på hovedenheten ved å sørge for at skinnene passer i sporene.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Slik lukker du den klare beholderen ved å presse den oppover til den klare beholderen og beholder-underdelen klikker på plass.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

En høyfrekvent plystrelyd kan bety at en pakning er skadet, eller at maskinen er tilstoppet.

Hvis du hører lyden når skaftet og munnstykket er festet, skyldes det sannsynligvis at noe sitter fast i munnstykket. Velg det aktuelle munnstykket.

Hvis lyden forekommer uten skaftet og munnstykket, ligger problemet sannsynligvis enten i beholderen eller syklonen.

Sjekk beholderinntaket

Sjekk inntaket foran på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk dekselåpningen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Sjekk om det er noen blokkeringer i åpningen til syklondekselet. Fjern hvis nødvendig.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endestykket på siden av munnstykket. Skru endestykket en kvart runde mot klokken ved hjelp av en mynt for å løsne det.

Merk: Det skal være et lite hengelåssymbol og retningspiler på endestykket som hjelper deg når du skal løsne det.

Ta børsterullen av High Torque-rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre. Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket

Har dette løst problemet?

Trekk rengjøringshodedekselet av verktøyets hoveddel.

Se etter hindringer

Trekk godt i børstestangen for å fjerne den fra hoveddelen.
Kontroller og fjern og hindringer fra alle de tre delene av hårskrueverktøyet.
Ikke legg noen del av maskinen i en oppvaskmaskin eller bruk vaskemidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

Sett sammen hårskrueverktøyet igjen

Sett børstestangen tilbake på plass og trykk godt til den klikker tilbake på plass.
Kontroller at den røde låsehendelen er i ulåst posisjon. Juster rengjøringshodedekselet med føringen på hoveddelen. Trykk den ned til den klikker på plass.
Skyv den røde låsehendelen opp til den klikker på plass, og skyv bunnplaten tilbake på plass.

Har dette løst problemet?

Har dette løst problemet?

Sørg for at det ikke er noe hår eller løse klær i nærheten av apparatet før testing.

Automatisk avstengning

Store gjenstander kan tette maskinen eller munnstykkene. Maskinen kan stoppe automatisk hvis en av delene tilstoppes, eller hvis filteret må vaskes.

Motoren vibrerer

Ett konstant lysende blått lys betyr at apparatet har lite strøm.

Hvis apparatet slår seg av/pulserer, indikerer dette en blokkering.

Vær forsiktig så du ikke starter apparatet mens du ser etter tilstoppinger. Bruk av maskinen når den er delvis demontert, kan resultere i personskade.

Ta av munnstykkene

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Vibrerer maskinen fremdeles?

Sørg for at det ikke er noe hår eller løse klær i nærheten av apparatet før testing.

Maskinens sugekraft er avhengig av den valgte sugekraftmodusen. Forsterkningsmodus er den kraftigste.

Problemer med sugekraften skyldes som oftest en blokkering.

Vær forsiktig så du ikke starter apparatet mens du ser etter tilstoppinger. Bruk av maskinen når den er delvis demontert, kan resultere i personskade.

Ta av munnstykkene

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Vibrerer maskinen?

Hvis maskinen din nylig har blitt fulladet, men batterivarselet fremdeles er tilstede, anbefaler vi at du setter maskinen på ladingen igjen et øyeblikk.

Displayet viser igjen at batteriet er fulladet.

Koble laderen fra maskinen, og trykk på starteren.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Pass på at batteriet alltid lades helt opp etter bruk.

Sugekraftmoduser

Maskinen har tre sugekraftmoduser for ulike oppgaver. Den totale brukstiden vises på den digitale skjermen i minutter og sekunder, og den vil være forskjellig i hver av de tre sugekraftmodusene.

Brukstid

Den totale brukstiden kan variere avhengig av sugekraftmodusen, gulvtypen og munnstykket. Det kan ta opptil 30 sekunder før endringer i brukstiden vises på den digitale skjermen.

Eco mode

Maksimal driftstid gir deg mer tid til å rengjøre hele hjemmet – med opptil 60 minutters driftstid.

Auto/Med mode

Den optimale balansen for rengjøring av alle gulv, med opptil 40 minutters kjøretid. Fest rengjøringshodet eller hårskrueverktøyet for å aktivere Auto -modus, som automatisk tilpasser strøm mellom tepper og harde gulv. Sugeeffekten tilpasser seg automatisk støvnivået.

Boost-modus

Designet for intensiv rengjøring av smuss som er vanskelig å fjerne – med opptil 5 minutters driftstid.

Pass på at batteriet alltid lades helt opp etter bruk.

Maskinen går inn i ventemodus når den settes til lading. Dette reduserer strømforbruket, slik at den er klar til neste gangs bruk. På grunn av denne reduksjonen kan maskinen vise feil brukstid når den fjernes fra laderen og slås på for første gang. Dette er ikke noe å bry seg om. Maskinen vil evaluere ladenivået og nåværende bruk i løpet av 30 sekunder og deretter vise riktig brukstid på den digitale skjermen.

For å få så lang driftstid som mulig må apparatet kalibreres. Lad apparatet helt opp ca. fem ganger. Apparatet skal brukes til batteriet er helt tomt mellom hver lading.

Hvis du har ekstra klikkbatterier, anbefaler vi at du veksler mellom og lader opp alle klikkbatteriene regelmessig for å forlenge batterienes levetid.

Lad maskinen

Koble direkte til laderen eller bruk ladestasjonen.

Når maskinen trenger lading, vil maskinen puls tre ganger og et lavt kjøretidsikon vises på skjermen.
Når batteriet er tomt, vises et rødt advarselsikon på skjermen.

Når partikkeltelling og graf er slått på, vil lav kjøretid være gult og rødt i Boost -modus.

Er de blå LED-lysene på begge sider av batteriet tent?

Lad maskinen

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Fjern laderen

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har maskinen strøm?

Trykk på starteren

Hold inne starteren i ti sekunder.

LED-lysene skal lyse kontinuerlig ved bruk.

Hvis LED-lysene blinker av/på i ca. 10 sekunder når du trykker på avtrekkerknappen, skal du velge «LED-lysene blinker».

Er de blå LED-lysene på begge sider av batteriet tent?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Lading

Hvis maskinen lades via ladestasjonen, kobler du fra laderen og kobler den direkte til maskinen.

Sjekk det elektriske anlegget, eller bruk en annen stikkontakt.

Er de blå LED-lysene på begge sider av batteriet tent nå?

Fjern laderen

Hold inne starteren i ti sekunder.

Viser skjermen at batterinivået er lavt?

De blå LED-lysene, ett på hver side av batteriet, blinker under ladingen.

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Det kan ta opptil 4,5 timer å lade maskinen helt opp.

Fjern laderen

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har maskinen strøm?

De fleste Dyson-støvsugerne har en innebygget sikkerhetsmekanisme som skrur av maskinen hvis den blir overopphetet. Dette skjer som oftest når apparatet har blokkeringer, eller hvis filteret må vaskes.

Hvis apparatet ditt fortsatt er overopphetet, må du la det kjøles helt ned før du utfører ytelsestestene.

Følg neste trinn.

Sørg for at det ikke er noe hår eller løse klær i nærheten av apparatet før testing.

Automatisk avstengning

Apparatet er utstyrt med en automatisk avstengningsfunksjon. Hvis noen av delene blir blokkert, vil maskinen slå seg automtaisk av.

Motoren vibrerer

Motoren vil slå seg av og på igjen et par ganger i rask rekkefølge, og tilstoppingsindikatoren vil lyse. La den kjøle seg ned før du ser etter tilstoppinger.

Vær forsiktig så du ikke starter apparatet mens du ser etter tilstoppinger. Bruk av maskinen når den er delvis demontert, kan resultere i personskade.

Ta av munnstykkene

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Se etter tilstoppinger

Check both ends of the wand for blockages and remove as necessary.

Røret fra Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger blir inspisert fra begge ender.

Sett munnstykket, verktøyet eller tilbehøret tilbake på stangen. Sett stangen tilbake på plass i apparatet

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Lad maskinen

Koble direkte til laderen eller bruk ladestasjonen.

De blå LED-lysene, ett på hver side av batteriet, blinker under ladingen.

Er de blå LED-lysene på begge sider av batteriet tent?

Lad maskinen

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Fjern laderen

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Er apparatet helt oppladet?

Dyson V15 ™ Detect -batteriet og overvåkingssystemet fungerer sammen for å måle hvor lang kjøretid som gjenstår. Systemet beregner kjøretid ved hjelp av en algoritme som 'lærer' hvordan maskinen din fungerer over tid. For å få den beste opplevelsen anbefaler vi å lade maskinen fullstendig etter hver bruk. Dette hjelper batteriet og overvåkningssystemets algoritme til å beregne og vise gjenværende kjøretid mer nøyaktig. Den faktiske kjøretiden til maskinen forblir upåvirket mens algoritmen lærer å måle gjenværende effekt mer nøyaktig. Batteriet er designet for å stå permanent ladet, og dette vil sikre at maskinen er fulladet når den brukes neste gang. Det vil ta opptil 4,5 timer å fulladet maskinen. Når batteriet er fulladet, bruker ikke maskinen mer strøm.

Har dette løst problemet?

Hvis apparatet ditt fortsetter å slå seg av selv om skjermen sier at det har gjenværende driftstid, anbefaler vi at du lader apparatet helt opp og bruker det til batteriet er helt tomt. Dette skal gjøres innen én rengjøringsøkt, men du trenger ikke å holde avtrekkerknappen inne gjennom hele økten. Vi anbefaler at du bruker Auto/Med til denne økten. Jo oftere denne prosessen gjentas, desto mer nøyaktig vil algoritmen bli.

Batteriet er designet for å kunne lades konstant, og vil sørge for at apparatet er helt oppladet til neste gangs bruk. Det tar opptil 4,5 timer å lade apparatet. Når batteriet er fulladet, vil ikke apparatet bruke mer strøm.

Har dette løst problemet?

Fuktig eller muggen

En fuktig eller muggen lukt skyldes at støv i syklonen har kommet i kontakt med vann.

Dette trenger ikke å ha vært direkte kontakt med vann. Hvis du for eksempel støvsuger dyrehår som er litt fuktig, vil fuktigheten, i kombinasjon med støvet i syklonen, danne grobunn for lukt.

Lukten kan også komme av at filteret er vått når det settes tilbake i apparatet.

Bare filteret og børstestangen fra Laser Fluffy ™ rengjøringshodet kan vaskes. Beholderen kan kun rengjøres med en fuktig klut. Vaskede og rengjorte deler må være helt tørre før de settes tilbake på maskinen.

Har noen av maskinens deler blitt vasket?

Ta av beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Trykk på den røde knappen på beholderskinnen for å løsne beholderen, og skyv den av skinnen.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen.

Sett beholderen på maskinen igjen, og test maskinen.

Sjekk om det er noen blokkeringer i åpningen til syklondekselet. Fjern hvis nødvendig.

Den gjennomsiktige beholderen tåler ikke vask i oppvaskmaskin, og det anbefales ikke å bruke rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre beholderen, for dette kan skade maskinen. Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med en fuktig klut.

Slik setter du den gjennomsiktige beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Har dette løst problemet?

Dette betyr at filteret må vaskes. Følg instruksjonene i videoen.

La filteret tørke i minst 24 timer på et sted med god ventilasjon. Sørg for at filteret er helt tørt før du setter det tilbake i apparatet.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Fuktig eller muggen lukt kan fremdeles kjennes

Ved vanlig bruk kan eventuell ubehagelig lukt bare skyldes noe maskinen har sugd opp. Velg «Problemer med støvsugingen» for å utføre sjekker.

Ta av filteret

Fjern filteret ved å dreie det mot klokken. Trekk det forsiktig ut av maskinen.

Filteret blir fjernet fra hovedenheten ved å vri det mot klokken og dra. En advarsel viser at maskinen blir koblet fra stikkontakten på forhånd.

Dunk filterenheten forsiktig for å fjerne mest mulig støv og rusk før du vasker den.

Vask med varmt, rennende vann fra springen - gni filteret forsiktig med fingrene for å fjerne smuss.
Legg hånden over den ene enden av filteret. Fyll filteret med varmt vann fra springen. Legg hånden over den åpne enden av filteret og rist godt for å fjerne fanget smuss og rusk.

Rist filterenheten forsiktig for å få ut mest mulig vann, og legg den til tørk med skumputen opp.

Føning

La filteret tørke i minst 24 timer på et sted med god ventilasjon. Sørg for at filteret er helt tørt før du setter det tilbake i apparatet.

Sett på igjen

Sett filteret tilbake på plass i maskinen. Drei filteret med klokken, til det klikker på plass.

Filteret må kanskje vaskes oftere hvis du støvsuger mye fint støv, eller hvis maskinen hovedsakelig brukes i Eco -modus eller Auto/Medium -modus.

Har dette løst problemet?

Var alle de vaskede delene helt tørre før maskinen ble brukt?

Fuktig eller muggen lukt kan fremdeles kjennes

Ved vanlig bruk kan eventuell ubehagelig lukt bare skyldes noe maskinen har sugd opp. Velg «Problemer med støvsugingen» for å utføre sjekker.

Hvis du klarer å finne ut hvilken del av maskinen lukten kommer fra, kan problemet kanskje løses ved å skifte ut denne delen.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Fest rengjøringshodet eller hårskrueverktøyet for å aktivere Auto -modus. Sugeeffekten tilpasser seg automatisk støvnivået.
Test den reaktive sugeeffekten ved å plassere en liten haug med rusk på gulvet, for eksempel ris, sukker eller frokostblandinger. Du bør legge merke til en endring i kraften under henting.

Innstillingsmeny

Kontroller innstillingene til apparatet med valgknappen. Hvis du vil til innstillingsmenyen, trykker du på knappen og holder den inne til menyskjermen dukker opp. Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene.

Juster følsomheten for reaktiv sugeeffekt

Bruk valgknappen for å endre hvor sensitivt partikkeltallet er. Dette vil endre måten maskinen din automatisk reagerer på støvpartikler.

Avslutt innstillingsmenyen

Trykk for å bla gjennom valgmenyen. Velg "Avslutt meny".

Fungerer maskinen som forventet?

Sjekk alle gulvmunnstykkene

Koble gulvverktøyet direkte til beholderen.

Hvis børsterullen spinner med alle verktøyene når de er koblet til beholderen, skal du velge «Stangen er skadet».

Hvis børsterullen ikke roterer på noen av munnstykkene, velger du «Børsterullen roterer ikke på noe rengjøringsmunnstykke».

For deep pile rugs or carpets you may find the brush bar stops spinning when moved close to the positive position. This is to protect both the machine and the carpet itself.

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endestykket på siden av munnstykket. Skru endestykket en kvart runde mot klokken ved hjelp av en mynt for å løsne det.

Merk: Det skal være et lite hengelåssymbol og retningspiler på endestykket som hjelper deg når du skal løsne det.

Ta børsterullen av High Torque-rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre. Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket

Børsterullen, som nå skal være fri for smuss, kan settes tilbake på plass i munnstykket. Fest endestykket godt.

Sett rengjøringsmunnstykket på beholderen, flytt glidebryteren for sugekraftkontroll til pluss, og test maskinen.

Sett sugekraften til laveste innstilling og fortsett testingen.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sett sammen hårskrueverktøyet igjen

Fjern hårskrueverktøyet fra staven eller maskinen.

Skyv bunnplaten opp. Trykk den røde spaken ned for å frigjøre rengjøringshodedekselet.

Trekk rengjøringshodedekselet av verktøyets hoveddel.

Se etter hindringer

Trekk godt i børstestangen for å fjerne den fra hoveddelen.
Kontroller og fjern og hindringer fra alle de tre delene av hårskrueverktøyet.
Hårskrueverktøyet kan ikke vaskes. Tørk av med en fuktig lofri klut.
Ikke legg noen del av maskinen i en oppvaskmaskin eller bruk vaskemidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

Sett sammen hårskrueverktøyet igjen

Sett børstestangen tilbake på plass og trykk godt til den klikker tilbake på plass.
Kontroller at den røde låsehendelen er i ulåst posisjon. Juster rengjøringshodedekselet med føringen på hoveddelen. Trykk den ned til den klikker på plass.
Skyv den røde låsehendelen opp til den klikker på plass, og skyv bunnplaten tilbake på plass.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn låsen ved den myke rullen på undersiden av rengjøringsmunnstykket. Vri låsen en kvart omdreining mot klokken med en mynt for å åpne endelokket, og ta det av ved å skyve det oppover.
Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket med myk rulle, og fjern hår og fibre. Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Børsterullen, som nå skal være fri for smuss, kan settes tilbake på plass i munnstykket. Fest endestykket godt.

Har dette løst problemet?

Følg instruksjonene i videoen.

Vaskbar børste - trinn for trinn

Trykk på rengjøringsknappen for rengjøringshodet på enden av staven. Plasser rengjøringshodet opp ned.
Skyv endehetten helt opp og trekk børstestangen ut av rengjøringshodet.

Hold børsterullene under rennende vann, og gni forsiktig for å fjerne lo og rusk.

Stå børstestangen oppreist som vist. La tørke helt i minst 24 timer

Fest endehetten på børstestangen din.

Skyv børstestangen inn i det renere hodet. Skyv endehetten ned igjen til lukket posisjon.

For å opprettholde optimal ytelse, hold laserlinsen ren. Rengjør linsen bare når rengjøringshodet ikke er festet til maskinen.

Tørk av linsen med en myk, tørr, lofri klut.

Sett rengjøringsmunnstykket på maskinen igjen.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Pass på å tømme beholderen straks innholdet når maksimumsmerket.

Hvis beholderen fylles til over maksimumsmerket, kan smusset over merket trekkes direkte inn i filteret og tette det til.

Har dette løst problemet?

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Tøm straks innholdet når maksimumsmerket. Ikke overfyll. Koble maskinen fra laderen før du tømmer den gjennomsiktige beholderen. Vær forsiktig så du ikke starter apparatet.

Remove the wand by pressing the red wand release button and pulling away from the bin.

Tømme beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Lukke beholderen

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Har dette løst problemet?

Dette er normalt. Det har blitt brukt talkum under monteringen av pakningene.

Man trenger ikke påføre mer talkum.

Forseglede produkter er helt nye, og har ikke blitt videresolgt som et renovert apparat.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Scratches or marks on the wand

Merker på stangen kan skyldes at den har vært i kontakt med malte overflater, som for eksempel en dørkarm.

Disse merkene kan fjernes med en fuktig klut.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Slå laseren PÅ/AV

Prøv å slå laseren PÅ/AV ved å bruke bryteren på rengjøringshodet.

Slå på og test maskinen.

Klasse 1 laserprodukt - Trygt for kjæledyr og mennesker. Unngå å se direkte inn i strålen.

Har dette løst problemet?

Test stangen

Fjern Laser Slim Fluffy ™ rengjøringshodet fra staven.
Fjern Laser Slim Fluffy ™ rengjøringshodet fra staven.
Sett Laser Slim Fluffy ™ renerehodet direkte på maskinen og test.

Kommer laseren på?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Kontroller innløpet foran

Kontroller beholderens inntakstilkoblinger for å sikre at de ikke er bøyd eller skadet.

Har problemet med å kontrollere de elektriske kontaktene løst?

Test med et annet verktøy

Sett et annet motorisert verktøy direkte på maskinen og test.

Har problemet med et annet motorisert verktøy på maskinen løst?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruksanvisning

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Det er viktig å lade alle klikkbatteriene helt opp så snart du åpner boksen, og etter hver rengjøring. Algoritmen til batteriet og overvåkingssystemet «lærer» over tid. Når batteriene lades helt opp, bidrar dette til en mer nøyaktig utregning og visning av gjenværende driftstid.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Innstillingsmeny

Kontroller innstillingene til apparatet med valgknappen. Hvis du vil til innstillingsmenyen, trykker du på knappen og holder den inne til menyskjermen dukker opp. Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene.

Endre språk

Hvis du vil til språkmenyen, trykker du på valgknappen og holder den inne til språkmenyen dukker opp. Slipp deretter knappen.

Trykk på valgknappen for å bla gjennom listen med språk til du kommer til det språket du ønsker. Trykk på knappen og hold inne til nedtellingen slutter for å velge språket.

Slipp knappen under nedtellingen for å avbryte valget.

Du vil se et grønt hakesymbol på skjermen som indikerer at språkvalget er fullført.

Endre varselinnstillinger

Trykk for å bla gjennom innstillingsmenyen. Velg «Varsler»-alternativet.

Bla for skru av eller på. Hold valgknappen inne til nedtellingen slutter, og til et hakesymbol dukker opp på skjermen.

Slipp knappen under nedtellingen for å avbryte valget.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sugekraftmoduser

Maskinen har tre sugekraftmoduser for ulike oppgaver. Den totale brukstiden vises på den digitale skjermen i minutter og sekunder, og den vil være forskjellig i hver av de tre sugekraftmodusene.

Brukstid

Den totale brukstiden kan variere avhengig av sugekraftmodusen, gulvtypen og munnstykket. Det kan ta opptil 30 sekunder før endringer i brukstiden vises på den digitale skjermen.

Eco mode

Maksimal driftstid gir deg mer tid til å rengjøre hele hjemmet – med opptil 60 minutters driftstid.

Auto/Med mode

Den optimale balansen for rengjøring av alle gulv – med opptil 40 minutters driftstid.

Fest High Torque-munnstykket til støvsugeren for å aktivere Auto mode, som automatisk tilpasser sugekraften på tepper og harde gulv.

Boost-modus

Designet for intensiv rengjøring av smuss som er vanskelig å fjerne – med opptil 5 minutters driftstid.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Alle verktøyene som kommer med apparatet passer til stangen og beholderen.

Fest verktøyet i enden av stangen, og sørg for at alle tilkoblingene passer sammen.

Ta av stangen. Trykk munnstykkene rett på beholderinntaket til de klikker på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Fjern klikkbatteriet

Hold hånden under batteriet for å forhindre at det faller i gulvet. Trykk på den røde batteriutløserknappen og trekk batteriet ut fra håndtaket.

Montering av batteriet

Skyv batteriet inn på håndtaket til det har klikket sikkert på plass.

Slik tar du vare på batteriene dine

Hvis du har et ekstra klikkbatteri, anbefaler vi at du lader det helt opp så fort som mulig, og at du veksler mellom og lader opp alle klikkbatteriene regelmessig for å forlenge batterienes levetid.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Det er viktig å lade alle klikkbatteriene helt opp så snart du åpner boksen, og etter hver rengjøring. Algoritmen til batteriet og overvåkingssystemet «lærer» over tid. Når batteriene lades helt opp, bidrar dette til en mer nøyaktig utregning og visning av gjenværende driftstid.

Lade maskinen

Hvis apparatet har en rød krok på batteriet, kan du lade batteriet sammen med eller separert fra apparatet, og i eller utenfor ladestasjonen.

De blå LED-lysene, ett på hver side av batteriet, blinker under ladingen.

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Skjermen vil vise at batteriet er helt oppladet.

Det kan ta opptil 4,5 timer å lade maskinen helt opp.

Slik tar du vare på batteriene dine

Hvis du har et ekstra klikkbatteri, anbefaler vi at du lader det helt opp så fort som mulig, og at du veksler mellom og lader opp alle klikkbatteriene regelmessig for å forlenge batterienes levetid.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»

Slik monterer du ladestasjonen – steg for steg

Ladestasjonen må monteres i henhold til gjeldende lokale og nasjonale forskrifter og standarder. Dyson anbefaler å bruke verneklær og beskyttelsesbriller når ladestasjonen monteres.

Pakk ut ladestasjonen, laderen og monteringsbrosjyren.

Finn et egnet sted til ladestasjonen, og sjekk at det ikke finnes rørledninger (til gass, vann eller luft), elektriske kabler, ledninger eller ventilasjonskanaler rett bak den. Følg instruksjonene i monteringsbrosjyren.

Fest bakplaten godt med de dertil egnede festene.

Plasser jackpluggen på frontdekselet.

Sørg for at ladekabelen er godt festet på baksiden av frontdekselet.

Trykk jackpluggdekselet hardt ned for å sikre at jackpluggen sitter godt.

Klem frontdekselet fast på bakplaten, og dytt hardt for å sikre at det sitter godt på plass.

Klikk munnstykkene på plass.

Sett maskinen på ladestasjonen.

Koble laderen til en stikkontakt. Slå på (om nødvendig) for å lade batteriet.

Maskinen må være helt oppladet før den brukes for første gang.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Serienummeret kan være plassert på to steder.

Serienummeret finnes på to steder.

Fjern klikkbatteriet for å se serienummeret på innsiden av håndtaket til apparatet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Innstillingsmeny

Kontroller innstillingene til apparatet med valgknappen. Hvis du vil til innstillingsmenyen, trykker du på knappen og holder den inne til menyskjermen dukker opp. Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene.

Endre språk

Hvis du vil til språkmenyen, trykker du på valgknappen og holder den inne til språkmenyen dukker opp. Slipp deretter knappen.

Trykk på valgknappen for å bla gjennom listen med språk til du kommer til det språket du ønsker. Trykk på knappen og hold inne til nedtellingen slutter for å velge språket.

Slipp knappen under nedtellingen for å avbryte valget.

Du vil se et grønt hakesymbol på skjermen som indikerer at språkvalget er fullført.

Endre varselinnstillinger

Trykk for å bla gjennom innstillingsmenyen. Velg «Varsler»-alternativet.

Bla for skru av eller på. Hold valgknappen inne til nedtellingen slutter, og til et hakesymbol dukker opp på skjermen.

Slipp knappen under nedtellingen for å avbryte valget.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Tømme beholderen – trinn for trinn

Tøm straks innholdet når maksimumsmerket. Ikke overfyll. Koble maskinen fra laderen før du tømmer den gjennomsiktige beholderen. Vær forsiktig så du ikke starter apparatet.

Remove the wand by pressing the red wand release button and pulling away from the bin.

Slik fjerner man smuss

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Lukke beholderen

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Pass på at batteriet alltid lades helt opp etter bruk.

Lade maskinen

Koble direkte til laderen eller bruk ladestasjonen.

De blå LED-lysene, ett på hver side av batteriet, blinker under ladingen.

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Skjermen vil vise at batteriet er helt oppladet.

Det kan ta opptil 4,5 timer å lade maskinen helt opp.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Tøm straks innholdet når maksimumsmerket. Ikke overfyll. Koble maskinen fra laderen før du tømmer den gjennomsiktige beholderen. Vær forsiktig så du ikke starter apparatet.

Remove the wand by pressing the red wand release button and pulling away from the bin.

Ta av beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Trykk på den røde knappen på beholderskinnen for å løsne beholderen, og skyv den av skinnen.