Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson Airwrap Multi-styler Customised
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Før du rengjør filteret, må du dra ut støpselet til apparatet og la det kjøle seg ned.

Regelmessig filtervedlikehold

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»

Regelmessig filtervedlikehold

Ta et godt tak i håndtaket på maskinen, og vri filtergitteret forsiktig mot klokken.

Dra nedover og av maskinen.

Troubleshooting image

Vask filtergitteret under varmt, rennende vann.

Troubleshooting image

Legg filtergitteret i varmt såpevann i 30 minutter.

Troubleshooting image

Rist filtergitteret for å få ut mest mulig vann, og la det deretter tørke naturlig.

Troubleshooting image

Skyv filterrengjøringsbørsten på filterets trådduk.

Troubleshooting image

Rengjør filteret ved å føre filterrengjøringsbørsten opp og ned til alt rusk har blitt fjernet.

ADVARSEL: Ikke bruk vann til å rengjøre filteret.

Troubleshooting image

Vri filtergitteret tilbake på plass. Sjekk at det sitter riktig.

ADVARSEL: Vri med klokken for å låse før bruk.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Ta av tilbehøret

Trykk på knappen for å løsne.

Har lyden stoppet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sett tilbehøret på igjen

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk alle tilbehørene

Prøv å sette alle tilbehørene på apparatet.

Er problemet med ett eller alle tilbehør?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Valg av luftstrøm

Apparatets lydnivå avhenger av den valgte luftstrømmen. Sett luftstrømkontrollen til hver av de tre luftstrømstyrkene.

Har dette løst problemet?

Regelmessig filtervedlikehold

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Hvis filterområdet er blokkert under bruk, kan dette også påvirke ytelsen.

Filteret må rengjøres hver uke.

Regelmessig filtervedlikehold

Skyv filterrengjøringsbørsten på filterets trådduk.

Troubleshooting image

Rengjør filterburet ved å benytte Filter Cleaning Brush i en opp og ned bevegelse, til alt avfallet er fjernet.

Troubleshooting image

Hold håndtaket til maskinen din i et fast grep og dra filtergitteret ned og bort fra maskinen.

Troubleshooting image

Vask filtergitteret under varmt, rennende vann.

Troubleshooting image

Rist filtergitteret for å få ut mest mulig vann, og la det deretter tørke naturlig.

Troubleshooting image

Rengjør filteret ved å føre filterrengjøringsbørsten opp og ned til alt rusk har blitt fjernet.

ADVARSEL: Ikke bruk vann til å rengjøre filteret.

Troubleshooting image

Vri filtergitteret tilbake på plass. Sjekk at det sitter riktig.

ADVARSEL: Vri med klokken for å låse før bruk.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Rengjøre filteret

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Vedlikehold av blokkert filter

Hold håndtaket til maskinen din i et fast grep og dra filtergitteret ned og bort fra maskinen.

Troubleshooting image

Legg filtergitteret i varmt såpevann i 30 minutter.

Troubleshooting image

Rengjør filterburet ved å benytte Filter Cleaning Brush i en opp og ned bevegelse, til alt avfallet er fjernet.

Troubleshooting image

Vask filtergitteret under varmt, rennende vann.

Troubleshooting image

Rist filtergitteret for å få ut mest mulig vann, og la det deretter tørke naturlig.

Troubleshooting image

Rengjør filteret ved å føre filterrengjøringsbørsten opp og ned til alt rusk har blitt fjernet.

ADVARSEL: Ikke bruk vann til å rengjøre filteret.

Troubleshooting image

Vri filtergitteret tilbake på plass. Sjekk at det sitter riktig.

ADVARSEL: Vri med klokken for å låse før bruk.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Bruke maskinen

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Fungerer appen som forventet?»

Snurre håret rundt krøllstaven

Håret bør være 80 % tørt når du begynner, altså at det ser tørt ut, men føles litt kaldt.

Skill ut en omtrent 5 cm bred del av håret. Hold 10 cm fra endene. Hold Dyson Airwrap™-styleren loddrett.

Hold Dyson Airwrap™-styleren loddrett.

Hold enden av håret mot Dyson Airwrap™-styleren. La luften fange håret og snurre det rundt krøllstaven automatisk.

Troubleshooting image

Beveg krøllstaven mot røttene for å lage krøllen

Du trenger ikke vri på Dyson Airwrap™-styleren eller hånden. Bare hold styleren loddrett, og la luften fange håret.

Når luften har tatt tak i håret, slipper du håret og beveger Dyson Airwrap™-styleren langsomt mot røttene.

Troubleshooting image

Hold i anbefalt tid, og trykk deretter på kaldluftsknappen eller skyv av/på-knappen oppover (mens du fortsetter å holde Dyson Airwrap™-styleren loddrett).

Anbefalte tider for hold og kaldluft:

Tynt hår: Hold i 5 sekunder (maksimalt), og bruk kaldluft i 5 sekunder (maksimalt).
Middels tykt hår: Hold i 10 sekunder (maksimalt), og bruk kaldluft i 5 sekunder (maksimalt).
Tykt hår: Hold i 15 sekunder (maksimalt), og bruk kaldluft i 10 sekunder (maksimalt).

Slå av, og løsne krøllen

Slå av Dyson Airwrap™-styleren når krøllene har satt seg.

Hold krøllstaven loddrett, og dra den ned og ut av håret.

Troubleshooting image

Du kan prøve forskjellige temperaturer og luftstrømmer for å lage dine egne stiler og skreddersy stylingen etter hårtypen din. Se www.dyson.com/myairwrap for å få mer informasjon og tips.

Fungerer maskinen som forventet?

Sjekk alle tilbehørene

Prøv å sette alle tilbehørene på apparatet.

Er problemet med ett eller alle tilbehør?

Ytelse

Velg det aktuelle alternativet.

Er problemet med luftstrømmen eller temperaturen?

Luftstrømkontroll

Velg ønsket luftstrøminnstilling med luftstrømkontrollen.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Ta av filteret

Hold i håndtaket på maskinen, og dra filtergitteret nedover og på kabelen.

Troubleshooting image

Åpne filtergitteret forsiktig, og skyv det av kabelen.

Troubleshooting image

Test maskinen uten filteret.

Har dette løst problemet?

Regelmessig filtervedlikehold

Følg instruksjonene i videoen.

Har dette løst problemet?

Temperaturkontroll

Dette apparatet er utstyrt med overopphetingsvern for å hindre overoppheting. Denne sikkerhetsfunksjonen tilbakestilles ikke av seg selv.

Hvis apparatet stopper uventet, drar du ut støpselet og lar det kjøle seg ned.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Av/på-bryter

Apparatet slås på med av/på-glidebryteren.

Troubleshooting image

Ble maskinen brukt da den stoppet uventet?

Ta av filteret

Hold i håndtaket på maskinen, og dra filtergitteret nedover og på kabelen.

Troubleshooting image

Åpne filtergitteret forsiktig, og skyv det av kabelen.

Troubleshooting image

Test maskinen uten filteret.

Har dette løst problemet?

Bruker du apparatet i utlandet?

Glidebryter

Apparatet slås på med av/på-glidebryteren. Sjekk lysene på apparatet.

Troubleshooting image

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer Airwrap™ når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Er noen lys tent?

Regelmessig filtervedlikehold

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Regelmessig filtervedlikehold

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Sjekk den elektriske spenningen

Hvis apparatet ikke kan slås på, sjekker du at den elektriske spenningen er den samme som i landet der apparatet ble kjøpt:

220–240 V

Australia
Kina
Egypt
Europa
Grønland
Hongkong
India
Indonesia
Irland
Malaysia
New Zealand
Peru
Filippinene
Russland
Singapore
Sør-Afrika
Sør-Korea
Thailand
De forente arabiske emirater
Storbritannia

100–127 V

Canada
Japan
Mexico
Taiwan
USA

Eksempel: En maskin kjøpt i Storbritannia vil fungere i resten av Europa. En maskin kjøpt i USA vil ikke fungere i Europa (den kan ikke slås på).

Har dette løst problemet?

Av/på-bryter

Maskinen slås av med av/på-glidebryteren.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer Airwrap™ når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Har dette løst problemet?

Ta av filteret

Hold i håndtaket på maskinen, og dra filtergitteret nedover og på kabelen.

Troubleshooting image

Åpne filtergitteret forsiktig, og skyv det av kabelen.

Troubleshooting image

Test maskinen uten filteret.

Har dette løst problemet?

Hva slags lys ser du?

Hvis apparatet bare fungerer av og til, sjekker du hvilket lys som lyser.

Sjekk strømmen

Sjekk at maskinen er tilkoblet en stikkontakt, og at av/på-bryteren er satt til på.

Sjekk strømtilførselen

Sjekk at den elektriske spenningen er den samme som i landet der apparatet ble kjøpt:

220–240 V

Australia
Kina
Egypt
Europa
Grønland
Hongkong
India
Indonesia
Irland
Malaysia
New Zealand
Peru
Filippinene
Russland
Singapore
Sør-Afrika
Sør-Korea
Thailand
De forente arabiske emirater
Storbritannia


100–127 V

Canada
Japan
Mexico
Taiwan
USA
Eksempel: En maskin kjøpt i Storbritannia vil fungere i resten av Europa. En maskin kjøpt i USA vil ikke fungere i Europa (den kan ikke slås på).

Har dette løst problemet?

Regelmessig filtervedlikehold

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Hva slags lukt?

Rengjøre apparatet

Bruk en tørr klut til å rengjøre apparatets hoveddel.

ADVARSEL: Ikke bruk smøremidler, rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere på noen av apparatets deler.

Har dette løst problemet?

Lukt

Det er normalt å kjenne en lukt de første par gangene et helt nytt apparat med varmeelement brukes (for eksempel brødrister, ovn eller vannkoker).

Lukten vil forsvinne over tid og etter et par gangers bruk.

Oppstod lukten under de første par gangers bruk?

Hvilken del er ødelagt?

Coanda smoothing dryer

Delenummer 971895-03

Coanda smoothing dryer

Delenummer 971895-03

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Coanda smoothing dryer

Delenummer 971895-03

<p>Multifunksjonelt feste for å tørke, glatte og skjule flyaways</p>

Ikke på lager for øyeblikket

470 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Round volumising brush

Delenummer 971893-07

Round volumising brush

Delenummer 971893-07

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Round volumising brush

Delenummer 971893-07

<p>Konstruert for å gi volum og form til flatt, livløst hår.</p>

Ikke på lager for øyeblikket

370 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

20mm long barrel

Delenummer 971890-03

20mm long barrel

Delenummer 971890-03

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

20mm long barrel

Delenummer 971890-03

Ikke på lager for øyeblikket

370 kr

30mm Airwrap™ barrels

Delenummer 971888-03

30mm Airwrap™ barrels

Delenummer 971888-03

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

30mm Airwrap™ barrels

Delenummer 971888-03

<p>Lag og sett voluminøse krøller.</p>

370 kr

'Se mer'

30mm Airwrap™ long barrels

Delenummer 971888-07

30mm Airwrap™ long barrels

Delenummer 971888-07

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

30mm Airwrap™ long barrels

Delenummer 971888-07

<p>Lag og sett voluminøse krøller.</p>

Ikke på lager for øyeblikket

370 kr

40 mm Airwrap™ barrels

Delenummer 971889-03

40 mm Airwrap™ barrels

Delenummer 971889-03

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

40 mm Airwrap™ barrels

Delenummer 971889-03

<p>Skap og sett løse krøller eller bølger.</p>

Ikke på lager for øyeblikket

370 kr

40 mm Airwrap™ long barrels

Delenummer 971889-07

40 mm Airwrap™ long barrels

Delenummer 971889-07

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

40 mm Airwrap™ long barrels

Delenummer 971889-07

<p>Skap og sett løse krøller eller bølger.</p>

Ikke på lager for øyeblikket

370 kr

Tupp som ikke blir varm

Enkelte av tilbehørene har en tupp som ikke blir varm. Krøllstaven og den runde volumbørsten blir varme under bruk. Hold i tuppen for å bytte til et annet tilbehør.

Troubleshooting image

Vær forsiktig når du håndterer varme tilbehør

Hold tilbehøret bare i det viste området. Enkelte tilbehør må kanskje rengjøres fra tid til annen.

Har dette løst problemet?

Ny del kreves

Dette betyr at det er et problem med tilbehøret.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Round volumising brush

Delenummer 971893-07

Round volumising brush

Delenummer 971893-07

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Round volumising brush

Delenummer 971893-07

<p>Konstruert for å gi volum og form til flatt, livløst hår.</p>

Ikke på lager for øyeblikket

370 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Hva slags lys ser du?

Velg lyset du ser.

Troubleshooting image

Sette på tilbehøret

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Hvilken del er ødelagt?

Hvilken del er ødelagt?

Test rettebørsten

Slå på apparatet, og vent til brukstemperaturen er nådd.

Bruk rettebørsten til å sjekke om bustene nå endrer retning som forventet under bruk.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Finne maskinens serienummer

Serienummeret finner du på følgende steder:

På forsiden av bruksanvisningen.

På boksen til maskinen.

På ledningen nære støpselet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Regelmessig filtervedlikehold

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Filteret må rengjøres hver uke.

Regelmessig filtervedlikehold

Hold håndtaket til maskinen din i et fast grep og dra filtergitteret ned og bort fra maskinen.

Troubleshooting image

Vask filtergitteret under varmt, rennende vann.

Troubleshooting image

Legg filtergitteret i varmt såpevann i 30 minutter.

Troubleshooting image

Rist filtergitteret for å få ut mest mulig vann, og la det deretter tørke naturlig.

Troubleshooting image

Skyv filterrengjøringsbørsten på filterets trådduk.

Troubleshooting image

Rengjør filteret ved å føre filterrengjøringsbørsten opp og ned til alt rusk har blitt fjernet.

ADVARSEL: Ikke bruk vann til å rengjøre filteret.

Troubleshooting image

Vri filtergitteret tilbake på plass. Sjekk at det sitter riktig.

ADVARSEL: Vri med klokken for å låse før bruk.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Regelmessig filtervedlikehold

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»

Styling

Vi hos Dyson er eksperter på teknologien og hvordan den fungerer, men hvis du vil vite mer om de siste trendene og hvordan du lager bestemte stiler, anbefaler vi at du tar en titt på nettet.

På nettstedet vårt har vi en side full av stylingtips og veiledninger, så www.dyson.co.uk/supersonic er vel verdt et besøk.

Du kan også følge oss på sosiale medier, og vi har samarbeidet med proffer og videobloggere innen hår og skjønnhet for å gi deg noen stylingtips. Bare søk etter «Dyson Supersonic» eller «Dyson Hair» på YouTube, Instagram, Facebook og Twitter.

Troubleshooting image

Du kan også følge oss på sosiale medier, og vi har samarbeidet med proffer og videobloggere innen hår og skjønnhet for å gi deg noen stylingtips. Bare søk etter «Dyson Airwrap» eller «Dyson Hair» på YouTube, Instagram, Facebook og Twitter.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Luftstrømkontroll

Tre luftstrømstyrker.

Troubleshooting image

Temperaturkontroll

To varmeinnstillinger pluss en kuldeinnstilling gir deg full kontroll og et stilig resultat.

Troubleshooting image

Strøm på/av med kaldluft

Glidebryter med kaldluft som får krøllene til å holde fasongen.

Troubleshooting image

Hvit, blinkende LED

Det hvite LED-lyset betyr at filteret må rengjøres. Velg «Regelmessig filtervedlikehold» for å få mer informasjon.

Troubleshooting image

Rød, blinkende LED

Det røde LED-lyset betyr at filteret må rengjøres. Velg «Regelmessig filtervedlikehold» for å få mer informasjon.

Kontakt Dysons hjelpelinje hvis lyset forblir rødt.

Troubleshooting image

Avtakbart filtergitter

Lett å ta av og rengjøre. Velg «Regelmessig filtervedlikehold» for å få mer informasjon.

Troubleshooting image

Rettebørste

Retter ut og føner håret.

Tørk håret med håndkle, og bruk børsten oppå håret for å få en glatt finish og under for å forme det og tilføre volum.

Sette på tilbehøret

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Troubleshooting image

Bytte tilbehør

Trykk utløseren nedover for å bytte tilbehør.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rettebørste

Retter ut og føner håret.

Tørk håret med håndkle, og bruk børsten oppå håret for å få en glatt finish og under for å forme det og tilføre volum.

Sette på tilbehøret

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Troubleshooting image

Bytte tilbehør

Trykk utløseren nedover for å bytte tilbehør.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rund volumbørste

For å gi volum og form til slapt og flatt hår

Den runde volumgivende børsten leder luft inn i håret for å gi volum, og børstehårene skaper spenning som former håret mens det tørker.

Sette på tilbehøret

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Tupp som ikke blir varm

Den runde volumbørsten blir varm under bruk.

Hold i tuppen for å skifte ut den runde volumbørsten med annet tilbehør.

Bytte tilbehør

Trykk utløseren nedover for å bytte tilbehør.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

20 mm Airwrap™ lang barrel

For mindre krøller og mer langvarige i fint hår.

Bruk når håret ditt er 80 % tørt. For å endre krøllenes retning, roter den kalde tuppen.

Sette på tilbehøret

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Troubleshooting image

Tupp som ikke blir varm

Krøllstaven blir varm under bruk.

Hold i tuppen for å skifte ut krøllstaven med annet tilbehør.

Troubleshooting image

Bytte tilbehør

Trykk utløseren nedover for å bytte tilbehør.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

30 mm Airwrap™ barrel

For naturlige, voluminøse krøller og bølger.

Bruk når håret ditt er 80 % tørt. For å endre krøllenes retning, roter den kalde tuppen.

Sette på tilbehøret

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Troubleshooting image

Tupp som ikke blir varm

Krøllstaven blir varm under bruk.

Hold i tuppen for å skifte ut krøllstaven med annet tilbehør.

Troubleshooting image

Bytte tilbehør

Trykk utløseren nedover for å bytte tilbehør.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

40 mm Airwrap™ barrel

For løsere, åpne krøller.

Bruk når håret ditt er 80 % tørt. Still inn temperaturen og luftstrømmen på maks.

For å endre krøllenes retning, roter den kalde tuppen.

Sette på tilbehøret

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Troubleshooting image

Tupp som ikke blir varm

Krøllstaven blir varm under bruk.

Hold i tuppen for å skifte ut krøllstaven med annet tilbehør.

Troubleshooting image

Bytte tilbehør

Trykk utløseren nedover for å bytte tilbehør.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Coanda smoothing hårføner

Roter den kalde tuppen for å velge mellom Drying og Smoothing mode.

Drying mode

Før krølling, bør du tørke håret rask til det nesten er tørt.

Smoothing mode

Press mot håret for å endre luftstrømmens retning.

Plasser mot håret til det tiltrekkes, beveg den deretter sakte ned til tuppene.

Hvordan bruke kontaktbaren

Plasser kontaktbaren mot hodet til du hører et klikk og håret tiltrekkes.

Kjør fra rot til tupp for å gjemme statisk hår.

Sette på tilbehøret

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Bytte tilbehør

Trykk utløseren nedover for å bytte tilbehør.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke maskinen i utlandet

Apparatet ditt kan brukes i land der strømnettet har samme elektriske spenning som i landet der det ble kjøpt:

Hvis spenningen er 220–240 V, gjelder dette følgende land:

220–240 V

Australia
Kina
Egypt
Europa
Grønland
Hongkong
India
Indonesia
Irland
Malaysia
New Zealand
Peru
Filippinene
Russland
Singapore
Sør-Afrika
Sør-Korea
Thailand
De forente arabiske emirater
Storbritannia

Hvis spenningen er 100–127 V, gjelder dette følgende land:

100–127 V

Canada
Japan
Mexico
Taiwan
USA

Eksempel: En maskin kjøpt i Storbritannia vil fungere i resten av Europa. En maskin kjøpt i USA vil ikke fungere i Europa (den kan ikke slås på).

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Snurre håret rundt krøllstaven

Håret bør være 80 % tørt når du begynner, altså at det ser tørt ut, men føles litt kaldt.

Skill ut en omtrent 5 cm bred del av håret. Hold 10 cm fra endene. Hold Dyson Airwrap™-styleren loddrett.

Hold Dyson Airwrap™-styleren loddrett.

Hold enden av håret mot Dyson Airwrap™-styleren. La luften fange håret og snurre det rundt krøllstaven automatisk.

Troubleshooting image

Beveg krøllstaven mot røttene for å lage krøllen

Du trenger ikke vri på Dyson Airwrap™-styleren eller hånden. Bare hold styleren loddrett, og la luften fange håret.

Når luften har tatt tak i håret, slipper du håret og beveger Dyson Airwrap™-styleren langsomt mot røttene.

Hold i anbefalt tid, og trykk deretter på kaldluftsknappen eller skyv av/på-knappen oppover (mens du fortsetter å holde Dyson Airwrap™-styleren loddrett).

Anbefalte tider for hold og kaldluft:

Tynt hår: Hold i 5 sekunder (maksimalt), og bruk kaldluft i 5 sekunder (maksimalt).
Middels tykt hår: Hold i 10 sekunder (maksimalt), og bruk kaldluft i 5 sekunder (maksimalt).
Tykt hår: Hold i 15 sekunder (maksimalt), og bruk kaldluft i 10 sekunder (maksimalt).

Troubleshooting image

Slå av, og løsne krøllen

Slå av Dyson Airwrap™-styleren når krøllene har satt seg.

Hold krøllstaven loddrett, og dra den ned og ut av håret.

Troubleshooting image

Du kan teste ulike temperaturer og luftstrøm for å skape stylinger som kler deg og personlig tilpasse stylingen til din hårtype. For mer informasjon og tips, gå til: dyson.com/mynewairwrap eller skann den vedlagte QR-koden.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Komme i gang

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Komme i gang

For å benytte Cold Shot, skyv den midterste bryteren oppover.

Velg innstillinger for temperatur og luftstrøm via bryterne over.

Koble til Coanda smoothing-hårføneren og roter den kalde tuppen for å velge mode for tørking.

Fortørk håret slik at det er litt fuktig før styling.

Dra ned knappen for å løsne munnstykket. Bruk alltid den kalde tuppen når du fjerner munnstykkene.

Fest valgt barrel, og bruk pilene for å velge ønsket retning på krøllene.

Skru på, og bruk høy luftstrømshastighet og sterk varme.

Hold en liten seksjon med hår omtrent 10 cm fra tuppene.

Før håret mot barrelen og håret vil begynne og surre seg rundt den.

Skap spenning (ved trekke lett i hårseksjonen) og før barrelen mot hodet. Hold i 15 sekunder til håret er tørt.

Velg Cold Shot og hold i 5–10 sekunder for å fiksere krøllen. Skru av og slipp krøllen.

For naturlige krøller, endrer du retning på luftstrømmen mellom hårseksjonene.

Munnstykker som former og glatter ut

Start med fuktig hår.

Fest valgt børste.

Velg medium luftstrømshastighet og høy varme.

Børst håret fra rot til tupp.

Børst med børstehårene utover for volum, og med børstehårene innover for å forme.

Fest valgt børste.

Velg medium luftstrømshastighet og høy varme.

Trykk lett mot håret for å aktivere luftstrømmen.

Plasser slik at håret tiltrekkes og glatt så ut lengdene

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjøre apparatet

Bruk en tørr klut til å rengjøre apparatets hoveddel.

ADVARSEL: Ikke bruk smøremidler, rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere på noen av apparatets deler.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?