Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).
 • Nedlasting av programvare

  Den letteste måten å forsikre deg om at roboten er oppdatert på, er å aktivere automatiske oppdateringer. Dette gjør du ved å koble den til hjemmenettverket ditt via Dyson Link-appen.

  Hvis roboten din ikke vises som et Wi-Fi-nettverk i enhetens nettverksinnstillinger, må du kanskje aktivere robotens Wi-Fi-modus.

  For å oppdatere programvaren manuelt, følg instruksjonene nedenfor.

 • Automatisk oppgradering via Dyson Link-appen

  Ved å laste ned Dyson Link-appen vil du bli registrert for automatiske oppgraderinger

  Når en oppgradering blir tilgjengelig for roboten din, vil den automatisk laste den ned og installere den ved neste mulige anledning (når roboten er inaktiv, på ladestasjonen og koblet til Wi-Fi)

  Du vil se en lysring som gradvis lyser sterkere og svakere når en oppdatering pågår. Ikke prøv å avbryte oppdateringsprosessen før den er fullført. Å fjerne batteriet under en oppdatering kan forårsake uopprettelig skade

  Så snart den er fullført, vil lysene slås av. Roboten er klar for bruk igjen.

 • Manuell oppdatering via USB

  Hvis det ikke er noen tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, kan robotens programvare oppdateres med en USB-pinne.

  ´Merk at en USB-pinne ikke er inkludert med maskinen. For å oppgradere via USB må du bruke en USB-pinne som er formatert til FAT32 med minimum 256 MB ledig plass.

  Klikk her for å laste ned den nyeste programvaren til USB-pinnen din, uten å gi filen nytt navn. Denne programvaren skal være det eneste som er lagret på USB-pinnen (dvs. at det ikke skal være noen andre filer eller mapper på den).

  Merk:  I enkelte nettlesere kan filen vises i nettleseren i stedet for å be deg om å laste den ned. Hvis dette skjer, velg «Fil», deretter «Lagre som» (eller tilsvarende steg for akkurat din nettleser) for å lagre filen i USB-en din.

  Merknader om programvareutgivelse

  Vennligst klikk her for de siste merknadene om programvareutgivelse

  (Robotens programvare ble sist oppdatert 05/11/2019 (Versjon 5.2.27))

  Vi utgir programvareoppdateringer for Dyson 360 Heurist™-roboten regelmessig. Denne oppdateringen fokuserer på generelle pålitelighetsforbedringer.

  Spesifikt for dem som eier en robot med sonekart, inkludert:

  • Forbedringer av oppstartsfasen av rengjøringen – roboten din vil lokalisere seg selv raskere og navigere sikrere.

  For å forsikre at roboten din automatisk mottar den nyeste programvaren, skru på «Auto-oppdater programvare» i Dyson Link-appen. Du kan sjekke hvilken programvareversjon du har i robotens innstillinger.

  (Robotens programvare ble sist oppdatert 20/08/2019 (Versjon 5.0.19))

  Vi utgir programvareoppdateringer for Dyson 360 Heurist™-roboten regelmessig. Denne oppdateringen fokuserer på feilrettinger.

  Du kan nå definere «Ingen klatring»-områder der roboten din vil støvsuge, men ikke klatre over hindringer, og «Ingen børsterull»-områder, der roboten din vil støvsuge uten å bruke børsterullen. Denne oppdateringen inkluderer også flere feilrettinger.

  Sørg for at roboten din automatisk mottar den nyeste programvaren ved å skru på «Auto-update software» i Dyson Link-appen. Du kan sjekke hvilken programvareversjon du har i robotens innstillinger.

  Utgitt 23/07/2019 (versjon 5.0.15)

  Vi utgir regelmessige programvareoppdateringer for Dyson 360 Heurist™ roboten. Denne oppdateringen fokuserer på ytelsesforbedringer.

  Denne oppdateringen er spesifikt for dem som har en robot med sonekart, og inkluderer:

  • Sone-for-sone-rengjøring – roboten din vil nå fullføre rengjøringen av én sone før den går videre til en annen.
  • Forbedringer av oppstartsfasen av rengjøringen – roboten din vil finne raskere ut hvor den er, og være mer sikker.

  For å forsikre at roboten din automatisk mottar den nyeste programvaren, skru på «Auto-oppdater programvare» i Dyson Link-appen. Du kan sjekke hvilken programvareversjon du har i robotens innstillinger.

  Utgitt 16.05.2019 (Versjon 4.2.5)

  Hva er nytt?

  Vi utgir programvareoppdateringer for Dyson 360 Heurist™ roboten regelmessig. Denne oppdateringen fokuserer på ytelsesforbedringer.

  Sørg for at roboten din automatisk mottar den nyeste programvaren ved å skru på «Auto-update software» i Dyson Link-appen. Du kan sjekke hvilken programvareversjon du har i robotens innstillinger. 

  Utgitt 17.04.2019 (Versjon 4.1.9)

  Vi utgir programvareoppdateringer for Dyson 360 Heurist™ roboten regelmessig. Denne oppdateringen fokuserer på ytelsesforbedringer.

  Denne oppdateringen inkluderer spesifikt:

  • Forbedret soneytelse
  • Automatisk gjenoppretting av enkelte feil på børsterull

  For å forsikre at roboten din automatisk mottar den nyeste programvaren, skru på «Auto-oppdater programvare» i Dyson Link-appen. Du kan sjekke hvilken programvareversjon du har i robotens innstillinger.

  Slå av roboten din ved å trykke på strømknappen til lysene slår seg av. Fjern etterfilteret og sett inn USB-pinnen i USB-porten.

  Plasser roboten på ladestasjonen og forsikre deg om at ladestasjonen er koblet til strøm (dvs. det blå lyset på ladestasjonen lyser).

  Slå roboten på ved å holde strømknappen nede i 10 sekunder til du ser en ring med bevegende blått lys.

  ADVARSEL: Ikke prøv å avbryte oppgraderingsprosessen før den er fullført. Å fjerne batteriet under en oppgradering kan forårsake uopprettelig skade.

  Så snart oppgraderingen er fullført, vil lysene slås av. På dette tidspunktet er det trygt å fjerne USB-pinnen og sette tilbake filterdekselet.

 • Deaktiver, aktiver og tilbakestill Wi-Fi

  Roboten din er automatisk innstilt på å sende ut et Wi-Fi-signal med jevne mellomrom som kan søkes opp som et lokalt nettverk (også kalt «Wi-Fi Mode»). Hvis det er ønskelig, kan denne modusen slås «AV», «PÅ» igjen eller «tilbakestilles» ved å følge instruksjonene nedenfor:

  Last ned «deaktiver», «aktiver» eller «tilbakestill» Wi-Fi fra Dyson-nettsiden på en USB-pinne uten å gi filen nytt navn. USB-pinnen må ha minst 256 MB ledig minne og kan ikke ha andre filer eller mapper lagret på den.

  2. USB-pinnen må være ukryptert og formattert til FAT32 eller MS-DOS (FAT).

  Merk: I enkelte nettlesere hender det at filen vises i nettleseren i stedet for å be deg om å laste den ned. Hvis dette skjer:

  • Gå tilbake til denne siden ved å bruke nettleserens tilbakeknapp
  • Høyreklikk på lenkeknappen
  • Velg «Lagre som» (eller tilsvarende tekst på akkurat din nettleser).
  • Lagre filen på USB-pinnen.

  Fjern det bakre filteret på støvsugeren og sett inn USB-pinnen i USB-inngangen på baksiden av maskinen.

  Plasser roboten på ladestasjonen og forsikre deg om at ladestasjonen er koblet til strøm (blått lys på ladestasjonen lyser).

  Slå på apparatet ved å holde strømknappen nede i 10 sekunder til du ser en ring med bevegende blått lys.

  Programvaren vil automatisk slå av, på eller tilbakestille Wi-Fi Mode (avhengig av hvilken fil du lastet ned)

  Så snart det er fullført, vil roboten slås av

  Fjern USB-pinnen og sett tilbake filteret og filterdekselet. Roboten er nå klar til å brukes som normalt

 • Deaktiver Wi-Fi

  Merk:  I enkelte nettlesere kan filen vises i nettleseren i stedet for å be deg om å laste den ned. Hvis dette skjer, velg «Fil», deretter «Lagre som» (eller tilsvarende steg for akkurat din nettleser) for å lagre filen i USB-en din.

 • Aktiver Wi-Fi

  Merk:  I enkelte nettlesere kan filen vises i nettleseren i stedet for å be deg om å laste den ned. Hvis dette skjer, velg «Fil», deretter «Lagre som» (eller tilsvarende steg for akkurat din nettleser) for å lagre filen i USB-en din.

 • Tilbakestill Wi-Fi

  Klikk her for å laste ned tilbakestillingsfilen for Wi-Fi

  Dette vil slette alle konfigurasjoner for hjemmenettverk fra roboten.

  Merk:  I enkelte nettlesere kan filen vises i nettleseren i stedet for å be deg om å laste den ned. Hvis dette skjer, velg «Fil», deretter «Lagre som» (eller tilsvarende steg for akkurat din nettleser) for å lagre filen i USB-en din.

  Hvis du tilbakestiller Wi-Fi-innstillingene, vil du måtte bruke Dyson Link-appen for å koble roboten til hjemmenettverket ditt igjen.