Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

Dyson DC04 Constant Max støvsuger La oss få i gang maskinen din

Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Tømme beholderen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Sjekk åpningene på røret og syklontoppen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av beholderen ved å trykke på utløseren foran på beholderen.

Rengjør beholderen

Fjern støv fra beholderen på riktig måte.

ADVARSEL: Beholderen må bare rengjøres med kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller pussemidler på beholderen.

Rengjør syklonen

Rengjør dekselet med en tørr klut eller kombimunnstykket.

Dunk forsiktig for å fjerne støv fra innsiden av syklonen.

ADVARSEL: Ikke bruk væske til å rengjøre syklonen.

Sett sammen beholderen og syklonen igjen. Pass på at det ikke er noen gliper mellom dem.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekk børsterullen

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon.

Len maskinen bakover, og snu den slik at du får tilgang til børsterullen.

Ta av munnstykkesålen ved å vri de tre låsene en kvart omdreining. Det beste er å bruke en mynt.

Fjern tilstoppinger om nødvendig.

Snurr på børsterullen, og sjekk for skader.

Ble problemet løst ved å sjekke børsterullen?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Luft kan lekke ut på grunn av en manglende pakning eller en tilstopping.

Test sugekraften

Pass på at maskinen står opprett.

Åpne stanglokket.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Står maskinen opprett?

Hold alltid hender og klær unna området rundt børsterullen.

Sjekk børsterullen

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon.

Legg maskinen på siden, og hold den i støvsugingsposisjon.

Hvis maskinen har en kontroll som slår børsterullen på/av, sjekker du at pilen på kløtsjkontrollen flyttes frem til posisjonen for teppelagte gulv.

Slå på maskinen, og sjekk om børsterullen roterer.

Roterer børsterullen når strømmen er på?

Sjekk av inspeksjonsrøret

Ta av ventilrøret nær den nederste delen av maskinen.

Se etter tilstoppinger:

Sjekk ventilrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk pakningen på ventilrøret for skader.

Sjekk pakningen på maskinen for skader.

Sett i støpselet til maskinen, og slå den på. Hold hånden over inspeksjonsrøret, og test sugekraften.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekk rengjøringsmunnstykket

Slå av strømmen, legg maskinen flatt på gulvet, og snu den slik at du ser undersiden.

Vri hver lås en kvart omdreining mot venstre med en mynt. Ta av munnstykkesålen.

Se etter tilstoppinger

Fjern alle tilstoppinger forsiktig fra børsterullen. Bruk en saks til å klippe av hår og fibre.

Sjekk den innvendige slangen for tilstoppinger og skader, og sjekk at begge ender av slangen sitter riktig.

Fjern rusket hvis du finner en tilstopping.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke rengjøringsmunnstykket?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Sjekk rørinntakene

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk beholderen og syklonen

Sjekk at syklonens inntakspakning sitter på og er uskadd.

Sjekk begge inntakene til den gjennomsiktige beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Etterfilteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes.

Vaske filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Velg «trinn for trinn» for å få trinnvis veiledning.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vaske filteret

Ta den gjennomsiktige beholderen og syklontoppen av maskinen.

Trykk på filterutløseren for å ta av forfilteret og filterhuset.

Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk vaskemidler, og ikke vask i oppvaskmaskin eller i vaskemaskin.

Gjenta trinnene under til vannet er rent når du skyller.

Fortsett å vaske filteret.

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt (minst tolv timer).

Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Sett filteret i filterhuset igjen, og sett deretter huset tilbake i syklontoppen.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Sjekk rørinntakene

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk beholderen og syklonen

Sjekk at syklonens inntakspakning sitter på og er uskadd.

Sjekk begge inntakene til den gjennomsiktige beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekk beltet

Len maskinen bakover, og snu den slik at du får tilgang til børsterullen.

Ta av munnstykkesålen ved å vri låsene en kvart omdreining. Det beste er å bruke en mynt.

Fjern tilstoppinger rundt børsterullen, og sjekk at beltet er uskadd.

Snurr på børsterullen. Hvis beltet er slakt eller ødelagt, kan problemet løses ved å bestille nytt belte. Hvis børsterullen er brukket, må du også bestille ny børsterull.

Velg «Slik skifter du ut beltet» hvis børsterullen er uskadd og du har et reservebelte.

Velg det aktuelle alternativet

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Skifte ut beltet

Ta av munnstykkesålen ved å vri låsen en kvart omdreining. Det beste er å bruke en mynt.

Dra ut børsterullen, sjekk for skader, og fjern rusk fra beltet.

Sett det nye beltet på børsterullen, og før det gjennom børsterullhuset.

Sett børsterullen på igjen, og sjekk at endelokkene sitter riktig.

Sett beltet på motorspindelen:

Ta beltet rundt tommelen.

Bruk baksiden av støvsugeren som motvekt, dra beltet over motorspindelen, og slipp.

Sjekk at det ikke er snurr på beltet.

Viktig: Snurr på børsterullen et par ganger for å midtstille beltet på motorspindelen.

Sett sammen munnstykkesålen igjen:

De tre tappene på munnstykkesålen må settes inn i «støtfangeren» før munnstykkesålen kan svinges på plass.

Sett munnstykkesålen på igjen, og stram de tre låsene med en mynt.

Pass på at munnstykkesålen sitter tett mot børstehuset.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekke låsen for opprett posisjon

Låsen for opprett posisjon kan komme ut av stilling, noe som gjør at maskinen ikke står riktig. Dette problemet kan enkelt løses ved å følge fremgangsmåten i videoen.

Videoen kan vise en annen modell, men fremgangsmåten er den samme.

Len maskinen bakover mens du står bak den.

Ventilrørholderen finner du ved bakhjulet på høyre side.

Sjekk ventilrøret for tilstoppinger ved å trykke på knappen og ta det av ventilholderen.

Lås ventilholderen på plass ved å trykke på den store knappen på forsiden (synlig når maskinen er lent bakover).

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke låsen for opprett posisjon?

Sjekk av inspeksjonsrøret

Ta av ventilrøret nær den nederste delen av maskinen.

Se etter tilstoppinger:

Sjekk ventilrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk pakningen på ventilrøret for skader.

Sjekk pakningen på maskinen for skader.

Sett i støpselet til maskinen, og slå den på. Hold hånden over inspeksjonsrøret, og test sugekraften.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekke slangen

Sett ventilrøret på igjen før du fortsetter.

Ta stangen av slangen. Strekk ut slangen, og sjekk den for revner.

Sett i støpselet til maskinen, og slå den på. Hold hånden over enden av slangen, og test sugekraften.

Er sugekraften fra slangen sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekke stangen

Se gjennom stangen. Du skal se lys i andre enden. Hvis ikke fjerner du tilstoppingen.

Sett stangen på slangen, og test maskinen.

Ble problemet løst ved å sjekke stangen?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Sjekk røret

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk beholderen og syklonen

Sjekk at syklonens inntakspakning sitter på og er uskadd.

Sjekk begge inntakene til den gjennomsiktige beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Sjekke det U-formede røret og slangen

Vipp maskinen fremover, og ta av det U-formede inspeksjonsrøret nederst på slangen.

Se etter tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av slangen

Dra slangen av den bakre enden av røret.

Sjekk begge ender av slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett sammen igjen

Sett slangen på igjen. Pass på at den klikker på plass og sitter godt.

Sett det U-formede røret på igjen. Pass på at det klikker på plass.

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke slangen og det U-formede røret?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Sjekk røret

Sjekk at inntakspakningen på venstre side av røret sitter på og er uskadd.

Sjekk hovedrørets inntak og utblåsningsrør for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk beholderen og syklonen

Sjekk at syklonens inntakspakning sitter på og er uskadd.

Sjekk begge inntakene til den gjennomsiktige beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av den gjennomsiktige beholderen ved å trykke på beholderutløseren foran på syklonen.

Åpne beholderlokket forsiktig for ikke å slippe ut støv.

Rengjør syklondekselet om nødvendig, og sjekk at syklonpakningen sitter på og er uskadd.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Pass på at maskinen står opprett.

Test stangen

Åpne stanglokket.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Når hadde maskinen strøm sist?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Etterfilteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes.

Vaske filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Velg «trinn for trinn» for å få trinnvis veiledning.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Bryteren lyser ikke.

Test bryteren

Trykk på den bakre delen av bryteren for å låse den fast i på-posisjonen.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Rengjør beholderen og syklonen

Ta av beholderen.

Ta av beholderen ved å trykke på utløseren på toppen av håndtaket.

Sjekk åpningene på røret og syklontoppen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av beholderen ved å trykke på utløseren foran på beholderen.

Rengjør beholderen

Fjern støv fra beholderen på riktig måte.

ADVARSEL: Beholderen må bare rengjøres med kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller pussemidler på beholderen.

Rengjør syklonen

Rengjør dekselet med en tørr klut eller kombimunnstykket.

Dunk forsiktig for å fjerne støv fra innsiden av syklonen.

ADVARSEL: Ikke bruk væske til å rengjøre syklonen.

Sett sammen beholderen og syklonen igjen. Pass på at det ikke er noen gliper mellom dem.

Ble problemet løst ved å rengjøre beholderen og syklonen?

Vaske filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Ta av filtrene

Maskinen har to vaskbare filtre som må vaskes minst hver tredje måned.

Ta beholderen av maskinen ved å trykke på syklonutløseren som vist.

Løft filterutløseren på toppen av beholderen for å ta filter A av maskinen.

For å ta av filter B lener du først maskinen bakover. Trykk på utløseren på kulen for å åpne filterdekselet. Trykk på den røde utløseren på filteret, og dra det ut.

Vask de to filtrene i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Gjenta trinnene til vannet er rent når du skyller.

Skyll og dunk filter B til vannet er rent når du skyller, og dunk det deretter igjen for å få ut mest mulig vann. Dette krever vanligvis opptil ti skyllinger.

Tørk filtrene

La filtrene tørke på et varmt sted til de er helt tørre (minst 24 timer).

Sett filtrene på plass igjen, og test maskinen.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekk børsterullen

Len maskinen bakover i støvsugingsposisjon.

Len maskinen bakover, og snu den slik at du får tilgang til børsterullen.

Ta av munnstykkesålen ved å vri de tre låsene en kvart omdreining. Det beste er å bruke en mynt.

Fjern tilstoppinger om nødvendig.

Snurr på børsterullen, og sjekk for skader.

Velg relevant alternativ hvis børsterullen eller beltet er skadet.

Velg «Slik skifter du ut beltet» hvis beltet er ødelagt og du har et reservebelte.

Ble problemet løst ved å sjekke børsterullen?

Sjekk stempelet

Sett maskinen opprett.

Sett miniturbinmunnstykket på slangen eller stangen.

Dra ut stempelet for å støvsuge tepper.

Slå på maskinen.

Velg «ødelagt del» hvis miniturbinmunnstykket er skadet.

Ble problemet løst ved å sjekke stempelet?

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekk miniturbinmunnstykket for tilstoppinger

Åpne de to låsene på munnstykkesålen, og ta munnstykkesålen av miniturbinmunnstykket.

Se etter tilstoppinger

Ta av begge børsterulldelene ved å dra hver halvdel ut fra siden av miniturbinmunnstykket.

Fjern tråder og rusk.

Sjekk begge metallakslingene for tilstoppinger, og sjekk for hånd at de snurrer fritt.

Sjekk røret på undersiden av turbinmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk utsiden av stempelet for lodotter og rusk, og fjern dette hvis du finner noe.

Sett inn begge børstedelene igjen

Når du setter børsterullene på igjen, må du passe på at begge pilene på børsterullene peker i samme retning og mot baksiden av munnstykket.

Sett munnstykkesålen på igjen, og stram begge låsene:

Sjekk at det ikke er noen gliper langs toppen av munnstykkesålen, og trykk på plass.

Sett turbinmunnstykket på igjen, og slå på maskinen.

Ble problemet løst ved å se etter tilstoppinger?

Ytelsessjekker kreves

Miniturbinmunnstykket vil fungere hvis sugekraften er sterk. Dette problemet kan løses ved å utføre ytelsessjekkene eller vaske filteret.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Hvis maskinen blåser ut støv, kan det finnes en tilstopping.

Test sugekraften

Pass på at maskinen står opprett.

Åpne stanglokket.

Slå på maskinen, og plasser hånden på enden av stangen.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekke låsen for opprett posisjon

Låsen for opprett posisjon kan komme ut av stilling, noe som gjør at maskinen ikke står riktig. Dette problemet kan enkelt løses ved å følge fremgangsmåten i videoen.

Videoen kan vise en annen modell, men fremgangsmåten er den samme.

Len maskinen bakover mens du står bak den.

Ventilrørholderen finner du ved bakhjulet på høyre side.

Sjekk ventilrøret for tilstoppinger ved å trykke på knappen og ta det av ventilholderen.

Lås ventilholderen på plass ved å trykke på den store knappen på forsiden (synlig når maskinen er lent bakover).

Test maskinen på nytt.

Ble problemet løst ved å sjekke låsen for opprett posisjon?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik setter du sammen Dyson-maskinen

Sett slangen på nederst på maskinen. Pass på at den klikker på plass.

Sett stangen på slangen, og trykk på knappen på slangens mansjett for å tre stangen gjennom. Pass på at håndtaket klikker på plass på toppen av røret.

Børste- og trappemunnstykket festes på toppen av syklonen, mens sprekkmunnstykket settes på bak på røret.

Vikle kabelen rundt kabelviklerne, mot klokken.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sett maskinen opprett før du bruker munnstykker.

Slik setter du på tilbehørene

Trykk på utløseren på stangen for å ta den av røret.

Sette på munnstykker:

  • Åpne stanglokket, og sett munnstykkene på stangen.
  • Sett munnstykker direkte på slangen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik bruker du miniturbinmunnstykket

Sett maskinen opprett.

Sett miniturbinmunnstykket på slangen eller stangen.

Dra ut stempelet for å støvsuge tepper.

Ved støvsuging av harde gulv trykker du stempelet til inn-posisjonen for å hindre børsterullen i å rotere.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

For din egen sikkerhet må du ikke trykke på syklonutløseren mens du bærer maskinen.

Bære Dyson-maskinen din

Bare bruk bærehåndtaket på syklontoppen til å løfte maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Plasseringen til serienummeret

Serienummeret står mellom hjulene på undersiden av maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Fjerne en tilstopping fra miniturbinmunnstykket

Hvis miniturbinmunnstykket ikke fungerer som det skal, kan det være fordi en tilstopping hindrer børsterullen i å rotere. Tilstoppinger kan enkelt fjernes ved å følge fremgangsmåten under.

Ta munnstykket av maskinen.

Still pilen og knappen på mansjetten til miniturbinmunnstykket på linje, trykk på knappen, og skyv mansjetten i pilens retning.

Nå åpnes munnstykket, slik at du kan sjekke om rusk har viklet seg rundt børsterullen.

Fjern hår og rusk om nødvendig.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjør beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og ta av syklonen og beholderen.

Sjekk åpningene på røret og syklontoppen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ta av beholderen ved å trykke på utløseren foran på beholderen.

Rengjør beholderen

Fjern støv fra beholderen på riktig måte.

ADVARSEL: Beholderen må bare rengjøres med kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller pussemidler på beholderen.

Rengjør syklonen

Rengjør dekselet med en tørr klut eller kombimunnstykket.

Dunk forsiktig for å fjerne støv fra innsiden av syklonen.

ADVARSEL: Ikke bruk væske til å rengjøre syklonen.

Sett sammen beholderen og syklonen igjen. Pass på at det ikke er noen gliper mellom dem.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Skifte ut beltet

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Ta av munnstykkesålen ved å vri låsen en kvart omdreining med en mynt.

Dra ut børsterullen. Sjekk for skader, og fjern rusk fra beltet.

Sett på det nye beltet.

Sjekk at endelokkene sitter riktig.

Sett beltet på motorspindelen:

Ta beltet rundt tommelen.

Bruk baksiden av støvsugeren som motvekt, dra beltet over motorspindelen, og slipp.

Sjekk at det ikke er snurr på beltet.

Viktig: Snurr på børsterullen et par ganger for å midtstille beltet på motorspindelen.

Sett sammen munnstykkesålen igjen:

De tre tappene på munnstykkesålen må settes inn i «støtfangeren» før munnstykkesålen kan svinges på plass.

Sett munnstykkesålen på igjen, og stram de tre låsene med en mynt.

Pass på at munnstykkesålen sitter tett mot børstehuset.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?