Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson DC21 Motorhead støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Rengjør beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Trykk på utløseren på syklonen, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Skill den gjennomsiktige beholderen og syklontoppen fra hverandre ved å trykke på beholderutløseren på syklontoppen.

Slik tømmer du beholderen ved å trykke på den gule utløseren foran på beholderen før du fjerner den.

Tøm innholdet i beholderen i en plastpose eller søppelbøtte.

Beholderen på Dyson-sylinderstøvsugeren tømmes i en avfallsbeholder.

Den gjennomsiktige beholderen må bare vaskes med vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller kjemikalier.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på syklonen igjen.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv.

ADVARSEL: Pass på at ingen deler av syklonen blir fuktige eller våte.

Å se etter blokkeringer/skader på undersiden av syklonen og den nederste delen av den klare plastbeholderen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Sjekk beholderen og syklonen

Skranglelyden kan skyldes rusk i den gjennomsiktige beholderen eller syklonen.

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Skill den gjennomsiktige beholderen og syklontoppen fra hverandre ved å trykke på beholderutløseren på syklontoppen.

Slik tømmer du beholderen ved å trykke på den gule utløseren foran på beholderen før du fjerner den.

Tøm innholdet i den gjennomsiktige beholderen i en plastpose eller søppelbøtte.

Rist eller dunk syklonen for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Beholderen på Dyson-sylinderstøvsugeren tømmes i en avfallsbeholder.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Hører du lyden fremdeles?

Sjekk slangeinntaket

Skranglelyden kan skyldes en tilstopping i maskinen, så følgende tilstoppingssjekker må utføres.

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Å fjerne slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Visuell inspeksjon av slangeinnløpet for blokkeringer.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk slangen og stangen

Pass på at stangen er dratt helt ut.

Ta slangen av slangeinntaket.

Sjekk hele slangen og stangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Visuell inspeksjon av forlengelsesrøret, støvsugerhåndtaket og slangen for blokkeringer.

Ble problemet løst ved å sjekke stangen og slangen?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk det motoriserte gulvmunnstykket

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Sjekk at gulvmunnstykket har strøm

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Sjekk åpningene på det motoriserte gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Åpne låsene på endelokkene på hver side av det motoriserte gulvmunnstykket med en mynt.

Vri på endelokkene, og ta dem av det motoriserte gulvmunnstykket.

Dra ut begge børsterulldelene, og sjekk børstehuset for tilstoppinger.

Om nødvendig klipper du hår og fibre forsiktig av børsterullen med en saks.

Sett begge børsterulldelene på igjen, og fest endelokkene.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Velg «ødelagt del» hvis noen av delene mangler eller er skadet.

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Sjekk røret

Sjekk at pakningene på slangeinntaket og utblåsningsrøret sitter på og er uskadde.

Sjekk slangeinntaket og utblåsningsrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Instruksjoner om å sjekke kanalene bak beholderen på Dyson-sylinderstøvsugeren for blokkeringer.

Sjekk syklontoppen og beholderinntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Å se etter blokkeringer på baksiden av syklonen, inkludert beholderinnløpet og kanalen.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Slik tømmer du beholderen ved å trykke på den gule utløseren foran på beholderen før du fjerner den.

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen ved å trykke på knappen bak på syklonen.

Beholderen på Dyson-sylinderstøvsugeren tømmes i en avfallsbeholder.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Sjekk at pakningene på syklonen og beholderen sitter på og er uskadde.

Å se etter blokkeringer/skader på undersiden av syklonen og den nederste delen av den klare plastbeholderen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Vask filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Velg «trinn for trinn» for å få trinnvis veiledning.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Vask filteret

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Slik tar du av det vaskbare filteret: Trykk på utløseren på syklonen, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Ikke prøv å løfte syklonenheten av maskinen før du har trykket utløseren helt inn, for det er denne som låser syklonenheten fast til maskinen.

Løft filterutløseren, og ta filteret ut av maskinen.

Slik fjernes filteret fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk vaskemidler, og ikke vask i oppvaskmaskin eller i vaskemaskin.

Filteret blir vasket under rennende kaldt vann.

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt.

ADVARSEL: Ikke tørk i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Instruksjoner om å legge filteret til tørk i 24 timer.

Sett filteret på igjen som vist.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Velg «ødelagt del» hvis noen av delene mangler eller er skadet.

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Trykk på utløseren på syklonen, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Sjekk røret:

Sjekk at pakningene på slangeinntaket og utblåsningsrøret sitter på og er uskadde.

Sjekk slangeinntaket og utblåsningsrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Instruksjoner om å sjekke kanalene bak beholderen på Dyson-sylinderstøvsugeren for blokkeringer.

Sjekk syklontoppen og beholderinntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Å se etter blokkeringer på baksiden av syklonen, inkludert beholderinnløpet og kanalen.

Skill den gjennomsiktige beholderen og syklontoppen fra hverandre ved å trykke på beholderutløseren på syklontoppen.

Slik tømmer du beholderen ved å trykke på den gule utløseren foran på beholderen før du fjerner den.

Tøm innholdet i beholderen i en plastpose eller søppelbøtte.

Beholderen på Dyson-sylinderstøvsugeren tømmes i en avfallsbeholder.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Sjekk at pakningene på syklonen og beholderen sitter på og er uskadde.

Å se etter blokkeringer/skader på undersiden av syklonen og den nederste delen av den klare plastbeholderen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Sjekk slangen og stangen

Pass på at stangen er dratt helt ut.

Ta slangen av slangeinntaket.

Sjekk hele slangen og stangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Visuell inspeksjon av forlengelsesrøret, støvsugerhåndtaket og slangen for blokkeringer.

Ble problemet løst ved å sjekke stangen og slangen?

Sjekk det motoriserte gulvmunnstykket

Sjekk åpningene på det motoriserte gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Åpne låsene på endelokkene på hver side av det motoriserte gulvmunnstykket med en mynt.

Vri på endelokkene, og ta dem av det motoriserte gulvmunnstykket.

Dra ut begge børsterulldelene, og sjekk børstehuset for tilstoppinger.

Om nødvendig klipper du hår og fibre forsiktig av børsterullen med en saks.

Sett begge børsterulldelene på igjen, og fest endelokkene.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sjekk slangeinntaket

Hvis maskinen lager en plystrelyd, betyr dette at det finnes en tilstopping, eller at en pakning er skadet eller mangler.

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Å fjerne slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Visuell inspeksjon av slangeinnløpet for blokkeringer.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Test maskinen

Ta av det motoriserte gulvmunnstykket, og test maskinen.

Floor-munnstykket blir fjernet fra forlengelsesrøret.

Hører du lyden fremdeles?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk det motoriserte gulvmunnstykket

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å sjekke det motoriserte gulvmunnstykket?

Sjekk det motoriserte gulvmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Sjekk åpningene på det motoriserte gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Åpne låsene på endelokkene på hver side av det motoriserte gulvmunnstykket med en mynt.

Vri på endelokkene, og ta dem av det motoriserte gulvmunnstykket.

Dra ut begge børsterulldelene, og sjekk børstehuset for tilstoppinger.

Om nødvendig klipper du hår og fibre forsiktig av børsterullen med en saks.

Sett begge børsterulldelene på igjen, og fest endelokkene.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke det motoriserte gulvmunnstykket?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk Dual Mode-gulvmunnstykket

Sjekk den nederste delen av og kontakten for Dual Mode-gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Test Dual Mode-gulvmunnstykket på maskinen.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Trykk på utløseren på syklonen, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Sjekk røret

Sjekk at pakningene på slangeinntaket og utblåsningsrøret sitter på og er uskadde.

Sjekk slangeinntaket og utblåsningsrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk syklontoppen og beholderinntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen ved å trykke på knappen bak på syklonen.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Sjekk at pakningene på syklonen og beholderen sitter på og er uskadde.

Velg «ødelagt del» for å bestille nye deler hvis noen av delene mangler eller er skadet.

Test maskinen på nytt.

Har dette løst problemet?

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Vask filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Velg «trinn for trinn» for å få trinnvis veiledning.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vask filteret

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Legg maskinen på siden, og vri filterutløseren foran hjulet 360° til du hører et klikk.

Åpne filterhuset, og ta av filteret.

Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk vaskemidler, og ikke vask i oppvaskmaskin eller i vaskemaskin.

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt (minst 24 timer).

Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Sett filteret på plass igjen.

Filteret bør vaskes hver tredje til sjette måned.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Hold hender og fingre unna børsterullen når du utfører denne testen.

Roterer børsterullen når strømmen er på?

Når det motoriserte gulvmunnstykket er satt på teleskopstangen, setter du i støpselet til maskinen og slår den på. Hold alle kroppsdeler og klær unna børsterullen.

Se gjennom den gjennomsiktige toppen av det motoriserte gulvmunnstykket.

Fungerer børsterullen som den skal?

Sjekk slangeinntaket

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Å fjerne slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Visuell inspeksjon av slangeinnløpet for blokkeringer.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Slå av maskinen, og dra ut støpselet

Sjekk det motoriserte gulvmunnstykket

Følg instruksjonene i videoen.

Slå av maskinen, og dra ut støpselet

Sjekk det motoriserte gulvmunnstykket

Sjekk åpningene på det motoriserte gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Åpne låsene på endelokkene på hver side av det motoriserte gulvmunnstykket med en mynt.

Vri på endelokkene, og ta dem av det motoriserte gulvmunnstykket.

Dra ut begge børsterulldelene, og sjekk børstehuset for tilstoppinger.

Om nødvendig klipper du hår og fibre forsiktig av børsterullen med en saks.

Sett begge børsterulldelene på igjen, og fest endelokkene.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Roterer børsterullen nå?

Velg «ødelagt del» hvis kontaktene på det motoriserte gulvmunnstykket, teleskopstangen eller slangen er skadet.

Sjekk kontaktene til det motoriserte gulvmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Skill det motoriserte gulvmunnstykket fra forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren på halsen til det motoriserte gulvmunnstykket.

Sjekk at det motoriserte gulvmunnstykkets kontaktpinner i metall og kontakten på teleskopstangen er uskadde.

Ta slangen av slangeinntaket på maskinen.

Sjekk at slangens kontaktpinner i metall er uskadde.

Fest slangen til slangeinntaket slik at den klikker på plass, og test maskinen på nytt.

Roterer børsterullen nå?

Ble problemet løst ved å sjekke Motorhead?

Sjekk slangeinntaket

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk slangen og stangen

Pass på at stangen er dratt helt ut.

Ta slangen av slangeinntaket.

Sjekk hele slangen og stangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Visuell inspeksjon av forlengelsesrøret, støvsugerhåndtaket og slangen for blokkeringer.

Ble problemet løst ved å sjekke stangen og slangen?

Velg «ødelagt del» hvis noen av delene mangler eller er skadet.

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Sjekk røret:

Sjekk at pakningene på slangeinntaket og utblåsningsrøret sitter på og er uskadde.

Sjekk slangeinntaket og utblåsningsrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Instruksjoner om å sjekke kanalene bak beholderen på Dyson-sylinderstøvsugeren for blokkeringer.

Sjekk syklontoppen og beholderinntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Å se etter blokkeringer på baksiden av syklonen, inkludert beholderinnløpet og kanalen.

Skill den gjennomsiktige beholderen og syklontoppen fra hverandre ved å trykke på beholderutløseren på syklontoppen.

Slik tømmer du beholderen ved å trykke på den gule utløseren foran på beholderen før du fjerner den.

Tøm innholdet i beholderen i en plastpose eller søppelbøtte.

Beholderen på Dyson-sylinderstøvsugeren tømmes i en avfallsbeholder.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Sjekk at pakningene på syklonen og beholderen sitter på og er uskadde.

Å se etter blokkeringer/skader på undersiden av syklonen og den nederste delen av den klare plastbeholderen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Sjekk slangen og stangen

Pass på at stangen er dratt helt ut.

Ta slangen av slangeinntaket.

Sjekk hele slangen og stangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Visuell inspeksjon av forlengelsesrøret, støvsugerhåndtaket og slangen for blokkeringer.

Ble problemet løst ved å sjekke slangen og stangen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vask filteret, og rengjør beholderen og syklonen

Dette problemet kan løses ved å vaske filteret og rengjøre beholderen og syklonen.

Rengjør beholderen og syklonen

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Åpne beholderlokket ved å trykke på den røde knappen på toppen av syklonen. Gjør dette et sted der du enkelt kan samle opp eventuelt støv.

Beholderen på Dyson-sylinderstøvsugeren tømmes i en avfallsbeholder.

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen ved å trykke på knappen bak på syklonen.

Slik tømmer du beholderen ved å trykke på den gule utløseren foran på beholderen før du fjerner den.

Den gjennomsiktige beholderen må bare vaskes med vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller kjemikalier. Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på syklonen igjen.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Pass på at ingen deler av syklonen blir fuktige eller våte.

Å se etter blokkeringer/skader på undersiden av syklonen og den nederste delen av den klare plastbeholderen.

Ble problemet løst ved å rengjøre beholderen og syklonen?

Bruke kabelen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Hvis kabelen ikke spoles inn, drar du den ut til du ser den røde teipen.

Innspolingsknappen må trykkes hardt ned for å spole inn ledningen etter bruk. Når knappen trykkes langt nok ned, skal du føle og høre et klikk, og ledningen spoles inn.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk det motoriserte gulvmunnstykket

Følg instruksjonene i videoen.

Sjekk det motoriserte gulvmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Sjekk åpningene på det motoriserte gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Åpne låsene på endelokkene på hver side av det motoriserte gulvmunnstykket med en mynt.

Vri på endelokkene, og ta dem av det motoriserte gulvmunnstykket.

Dra ut begge børsterulldelene, og sjekk børstehuset for tilstoppinger.

Om nødvendig klipper du hår og fibre forsiktig av børsterullen med en saks.

Sett begge børsterulldelene på igjen, og fest endelokkene.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Roterer børsterullen nå?

Velg «ødelagt del» hvis kontaktene på det motoriserte gulvmunnstykket, teleskopstangen eller slangen er skadet.

Sjekk kontaktene til det motoriserte gulvmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Skill det motoriserte gulvmunnstykket fra forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren på halsen til det motoriserte gulvmunnstykket.

Sjekk at det motoriserte gulvmunnstykkets kontaktpinner i metall og kontakten på teleskopstangen er uskadde.

Visuell inspeksjon av munnstykket, forlengelsesrøret, håndtaket og slangen.

Ta slangen av slangeinntaket på maskinen.

Sjekk at slangens kontaktpinner i metall er uskadde.

Fest slangen til slangeinntaket slik at den klikker på plass, og test maskinen på nytt.

Roterer børsterullen nå?

Sjekk miniturbinmunnstykket

Åpne låsen med en mynt.

Endehetten blir vridd mot klokken for å løsne det.

Ta børsterullen av miniturbinmunnstykket.

Å fjerne smuss fra børsterullen på en Dyson sylinderstøvsuger.

Fjern hår, tråder og rusk fra børsterullen. Sjekk røret på undersiden av turbinmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett børsterullen på igjen, og stram låsen på miniturbinmunnstykket med en mynt.

Test miniturbinmunnstykket på maskinen.

Børsterullen settes tilbake i munnstykket på Dyson-sylinderstøvsugeren.

Har dette løst problemet?

Miniturbinmunnstykke

Miniturbinmunnstykket vil fungere hvis sugekraften er sterk. Dette problemet kan løses ved å utføre ytelsessjekkene eller vaske filteret.

Velg det aktuelle alternativet

Filteret bør vaskes hver tredje til sjette måned. Etterfilteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes. Ikke ta av dette filteret.

Vask filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Velg «trinn for trinn» for å få trinnvis veiledning.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Sjekk slangeinntaket

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Å fjerne slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Visuell inspeksjon av slangeinnløpet for blokkeringer.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk slangeinntaket

Hvis maskinen blåser ut støv, er dette et tegn på at det finnes en tilstopping.

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Å fjerne slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Visuell inspeksjon av slangeinnløpet for blokkeringer.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Finne serienummeret

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Serienummeret står på maskinens hoveddel, bak den gjennomsiktige beholderen.

Serienummeret på undersiden av Dyson sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik oppbevarer og bærer du Dyson-maskinen

Slå sammen teleskopstangen, og vikle slangen rundt maskinen.

Slik bæres Dyson sylinderstøvsugeren.

Sett teleskopstangen inn i oppbevaringsklipset på siden av syklontoppen.

Slangen og støvsugerrøret legges rundt syklonen og blir festet på plass.

Fest gulvmunnstykket til holderen bak på støvsugeren.

Floor-munnstykket blir festet bak på Dyson-sylinderstøvsugeren.

Bare bruk bærehåndtaket på syklontoppen til å løfte maskinen, ikke håndtaket på den gjennomsiktige beholderen.

Dyson-sylinderstøvsugeren blir båret på en trygg måte.

For din egen sikkerhet må du ikke trykke på syklonutløseren mens du bærer maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke tilbehørene

Sett tilbehørene på stangen. Pass på at de klikker på plass.

Forskjellige tilbehør kobles til forlengeren på Dyson sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke det motoriserte gulvmunnstykket på ulike gulvtyper

Som standard slås børsterullen på når du starter maskinen og holder den i rengjøringsposisjon.

Trykk på pedalen på toppen av det motoriserte gulvmunnstykket for å slå av børsterullen og støvsuge harde/ømfintlige gulv.

Slik justerer du Turbine-munnstykket på Dyson-sylinderstøvsugeren.

Trykk på pedalen igjen for å starte børsterullen på nytt og støvsuge tepper.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Tøm beholderen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Skill den gjennomsiktige beholderen og syklontoppen fra hverandre ved å trykke på beholderutløseren på syklontoppen.

Slik tømmer du beholderen ved å trykke på den gule utløseren foran på beholderen før du fjerner den.

Tøm innholdet i beholderen i en plastpose eller søppelbøtte.

Beholderen på Dyson-sylinderstøvsugeren tømmes i en avfallsbeholder.

Rist eller dunk syklonen for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Filteret bør vaskes hver tredje til sjette måned. Etterfilteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes. Ikke ta av dette filteret.

Vask filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Filteret bør vaskes hver tredje til sjette måned. Etterfilteret, som sitter under den gjennomsiktige beholderen, skal vare like lenge som maskinen og trenger ikke vaskes. Ikke ta av dette filteret.

Vask filteret

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Slik tar du av det vaskbare filteret: Trykk på utløseren på syklonen, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Ikke prøv å løfte syklonenheten av maskinen før du har trykket utløseren helt inn, for det er denne som låser syklonenheten fast til maskinen.

Løft filterutløseren, og ta filteret ut av maskinen.

Slik fjernes filteret fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Vask filteret i kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmiddel på filteret eller vask det i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Filteret blir vasket under rennende kaldt vann.

La tørke på et varmt sted i 12–24 timer. Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Instruksjoner om å legge filteret til tørk i 24 timer.

Sett filteret på igjen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?