Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson AB03™ håndtørker (stål)
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsveiledningen finner du på koblingen over.

For at Airblade-håndtørkeren skal se ny ut lengst mulig, må alle overflater rengjøres daglig med en myk klut og et ikke-skurende, ikke-etsende rengjøringsmiddel.

Tørk av panelet hver dag for å hindre mineralavleiringer og oppsamling av rusk. Rengjør gulvet under og veggen rundt enheten. Hvis enheten brukes mye, kan det være at dette må gjøres oftere.

Følgende kjemikalier skader enheten og må ikke brukes. Bruk av disse vil oppheve garantien.

Ikke bruk følgende:

  • alkohol- og syreblandinger
  • alkohol
  • løsemidler og oljebaserte produkter
  • kvartære ammoniumforbindelser
  • blandinger av alkaliske stoffer og blekemidler
  • skummidler
  • bleke- og skuremidler
  • Ikke bruk høytrykkspyler.

Rengjøringsinstruksjon – tørk av innsiden

Troubleshooting image

Rengjøringsinstruksjon – tørk av den nederste delen

Troubleshooting image

Rengjøringsinstruksjon – tørk av gulvet

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Skifte ut filteret

Håndtørkerens deler kan skiftes ut ved å følge instruksjonene i pakken med nye deler og monteringsveiledningen til punkt og prikke. Er du i tvil, hører du med en kvalifisert elektriker eller kontakter Dysons hjelpelinje for å få hjelp.

Fjern de to skruene fra døren nederst på enheten, og ta av døren.

Troubleshooting image

Løsne HEPA-filteret fra utløseren på siden.

Troubleshooting image

Den store holderen på høyre side av det nye HEPA-filteret må settes inn i sporet nederst på motorenheten.

Når dette er gjort, settes den lille holderen på venstre side inn i utløseren.

Troubleshooting image

Sett på plass døren og de to skruene igjen.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Håndtørkerens deler kan skiftes ut ved å følge instruksjonene i pakken med nye deler og monteringsveiledningen til punkt og prikke. Er du i tvil, hører du med en kvalifisert elektriker eller kontakter Dysons hjelpelinje for å få hjelp.

Skifte ut panelet

Sett panelet forsiktig på igjen som vist. Pass på at den elektriske ledningen ikke kommer i klem når du fester panelet. Sjekk at klipsene på toppen av frontpanelet sitter riktig.

Troubleshooting image

Sjekk at panelet sitter riktig, og at det ikke er gliper. Sett inn og stram de to sikkerhetsskruene i midten av panelet som vist.

Troubleshooting image

Sett en mutter i hullet i det nederste hjørnet bak på panelet. Hold den på plass med fingrene eller en unbrakonøkkel på 8 mm. Sett deretter inn en sikkerhetsskrue foran på panelet. Stram til med vedlikeholdsverktøyet. Gjør det samme nederst på den andre siden.

Troubleshooting image

Sjekk at luken er festet på Airblade, og at den er lukket.

Troubleshooting image

Sett inn sikkerhetsskruene, og stram dem med vedlikeholdsverktøyet.

Troubleshooting image

Test at enheten fungerer som den skal, før du setter på de to skruehettene.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Merk: Produktet vil varme opp luften litt når det brukes kontinuerlig på travle steder. Høy lufttemperatur eller varm luft fra en lokal varmekilde kan også få luften til å føles varm. Dette er normalt.

Er luften varm når maskinen har blitt brukt i mindre enn 30 minutter?

Ikke noe problem med maskinen

Dette betyr at maskinen fungerer som den skal.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sjekk luftknivene for tilstoppinger.

Troubleshooting image

Er det en jevn luftstrøm fra luftknivene?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Slå strømmen av og på, og test maskinen på nytt.

Pass på at du sjekker jordfeilbryteren. (Den kan ha slått seg ut.)

Troubleshooting image

Ble problemet løst ved å slå strømmen av og på og sjekke jordfeilbryteren?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sjekk at andre apparater i rommet fungerer, for eksempel lys.

Er det noen andre produkter (ikke medregnet Dyson-håndtørkeren) på toalettet som fungerer?

Problemer med strømtilførselen er ikke relatert til Airblade og må løses av elektriker.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Det kreves en elektriker for å fortsette med de neste trinnene.

Har Airblade strøm?

Problemer med strømtilførselen er ikke relatert til Airblade og må løses av elektriker.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Går maskinen i 30 sekunder, stopper i fire sekunder og starter deretter syklusen på nytt?

Sjekk reflekterende flater og lyskilder

Vær obs på at endringer på badet, for eksempel montering av nye lys, speil eller andre overflater som kan reflektere lys i retning sensorene, kan føre til periodiske problemer med maskinen.

Slå av lysene og blokker alle eksterne lyskilder for å utelukke det ovenstående.

Test maskinen på nytt, og fortsett til neste trinn.

Har dette løst problemet?

Rengjør de fire linsene med en myk klut og rengjøringsmiddel.

Troubleshooting image

Ble problemet løst ved å rengjøre linsen?

Er linsen skadet?

Vær obs på at kostnadene for utskifting eller reparasjon ikke dekkes hvis skaden skyldes hærverk.

Hvor er skaden?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Rengjør de fire linsene med en myk klut og rengjøringsmiddel.

Troubleshooting image

Ble problemet løst ved å rengjøre linsen?

Er linsen skadet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vær obs på at kostnadene for utskifting eller reparasjon ikke dekkes hvis skaden skyldes hærverk.

Hvor er skaden?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Hva slags lukt?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vær obs på at kostnadene for utskifting eller reparasjon ikke dekkes hvis skaden skyldes hærverk.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Flytlinjer oppstår i plasten under produksjonen, og de er et resultat av støpeprosessen. Dette er helt normalt og vil ikke påvirke funksjonaliteten eller robustheten til maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vær obs på at når produktet vårt brukes, blåses vannet av de våte hendene og ut i luften. (Dette gjelder også alle andre veggmonterte håndtørkere man holder hendene under.) Hvis det er vann på veggen, kan dette enkelt tørkes bort som en del av den vanlige rengjøringen av toalettet.

Hvis vannet på veggen utgjør et problem, spesielt hvis overflaten er porøs, kan du vurdere å bruke et bakpanel eller et ikke-porøst materiale på veggen (for eksempel keramiske fliser).

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?