Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

Dyson DC16 Animal Pro støvsuger La oss få i gang maskinen din

Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Sjekk lysene

For å sikre at vi gir deg riktig informasjon, må du sjekke hvor mange indikatorer som lyser på din DC16.

Ett lys
Tre lys

Er det ett eller tre lys på hoveddelen?

Lade batteriet

For å sikre at din håndholdte DC16 alltid er klar til bruk, oppbevarer du den i laderen med laderen tilkoblet strøm.

Lyset på håndtaket viser ladenivået under bruk. Når lyset går over til å lyse rødt kontinuerlig, er batteriet tomt og må lades.

Når maskinen er tilkoblet laderen, vil det røde lyset lyse kontinuerlig til den er helt oppladet. Lyset endres deretter til grønt.

Sett maskinen i laderen. Batteriet må være tilkoblet maskinen under lading.

Batteriet må lades i minst tre timer eller til lyset endres til grønt.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Test starteren

Skill syklonen fra den gjennomsiktige beholderen.

Hold inne starteren mens syklonen og hoveddelen er skilt fra hverandre.

Har lyden stoppet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk beholderen og syklonen

Beholderen må bare rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre beholderen. Ikke legg beholderen i oppvaskmaskinen.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Sjekk at pakningene på syklonen og beholderen sitter på og er uskadde.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke beholderen og syklonen?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Velg det aktuelle alternativet

Test sugekraften

Sjekk inntaksrøret på syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Trykk på starteren, og hold hånden over inntaket.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk det motoriserte minimunnstykket

Hold hår, løstsittende klær og alle kroppsdeler borte fra børsterullen når du utfører denne testen.

Trykk på starteren, og sjekk om børsterullen roterer.

Roterer børsterullen?

Sjekk kontaktpinnene

Sjekk kontaktpinnene på Motorhead.

Sjekk kontaktene på inntaket.

Sjekk syklontoppen og hoveddelen. Koble hoveddelen og syklontoppen fra hverandre, og sjekk kontaktene bak på syklontoppen og på hoveddelen.

Rengjør alle kontaktene med en tørr klut.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke kontaktene?

Sjekk børsterullen

Ta det motoriserte munnstykket av maskinen ved hjelp av utløseren på toppen av inntaket.

Bruk en mynt til å åpne endelokket som vist, og ta av børsterullen.

Ta børsterullen av det motoriserte minimunnstykket, og klipp hår og fibre forsiktig av børsterullen med en saks.

Sjekk børstehuset for tilstoppinger.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å rengjøre det motoriserte minimunnstykket?

Se etter tilstoppinger

Sjekk inntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Åpne beholderlokket for å fjerne rusk fra innsiden av beholderen.

Ta den gjennomsiktige beholderen av hoveddelen ved å åpne beholderlokket og dra i tappen på toppen av den gjennomsiktige beholderen.

Sjekk inntaket, syklonen og dekselet for tilstoppinger.

Fjern rusk, lodotter og støv fra dekselet med en klut eller en myk, tørr børste.

Sett beholderen på igjen. Pass på at den klikker på plass.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Sjekk at alle deler sitter riktig, og at det ikke er noen gliper mellom beholderen og syklonen.

Ble problemet løst ved å se etter tilstoppinger?

Vask filtrene

Vi anbefaler at du vasker filteret eller filtrene til Dyson-maskinen minst hver tredje til sjette måned.

Følg instruksjonene i videoen.

Den viste modellen kan avvike fra det valgte produktet, men fremgangsmåten er den samme.

Hvis du ikke klarer å spille av videoen, eller hvis du heller vil følge en trinnvis veiledning, velger du den trinnvise veiledningen.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Ta av filtrene

Trykk på utløseren på toppen av hoveddelen for å ta av forfilteret, og åpne lokket på motorhuset for å ta av etterfilteret.

Ta av skumputen til forfilteret, forfilterhuset og skumputen til etterfilteret.

La filteret ligge i kaldt vann i minst fem minutter.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Etter fem minutter skyller du filteret under kaldt, rennende vann mens du klemmer det forsiktig. Gjenta til vannet er rent.

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt (minst tolv timer).

Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Sett sammen maskinen igjen.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Se etter tilstoppinger

Ta av eventuelle tilbehør, og sjekk dem for tilstoppinger.

Ta den gjennomsiktige beholderen av hoveddelen ved å åpne beholderlokket og dra i tappen på toppen av den gjennomsiktige beholderen.

Hvis dekselet er tilstoppet, fjerner du lodotter og støv med en klut eller en myk, tørr børste.

Sjekk syklonen for tilstoppinger, og fjern støv og rusk.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Sjekk at alle deler sitter riktig, og at det ikke er noen gliper mellom beholderen og syklonen.

Ble problemet løst ved å sjekke maskinen for tilstoppinger?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

Hvis maskinen stopper uventet, lar du den kjøle seg ned i minst en time. Ikke sett den til lading.

All ikke-huslig bruk, for eksempel støvsuging av byggestøv, kan redusere filterytelsen betraktelig.

Har dette løst problemet?

Sjekk lysene

Sjekk om ett lys lyser på maskinen.

Sjekk om tre lys lyser på maskinen.

Har maskinen ett eller tre lys?

Er lyset tent under bruk eller under lading?

Rødt, blinkende lys

Et blinkende, rødt lys under bruk betyr at filteret mangler eller er feilmontert.

Ta beholderen og syklonen av hoveddelen.

Ta filteret (skumputen og huset) av hoveddelen.

Sjekk at metallskiven sitter på filteret.

Sett filteret på plass i maskinen igjen. Pass på at metallskiven vender mot hoveddelens nederste venstre hjørne når maskinen står opprett.

Filteret bør vaskes minst hver sjette måned.

Velg «ødelagt del» hvis filteret mangler eller er skadet.

Ble problemet løst ved å sjekke filteret?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Temperatur

Dette betyr at maskinen lades eller brukes utenfor sitt optimale temperaturområde.

Riktig temperaturområde er 3–35 °C.

Romtemperatur anbefales.

Lad maskinen i tre timer i romtemperatur.

Har dette løst problemet?

Ta av batteriet

Ta batteriet av maskinen.

Rengjør kontaktpunktene på hoveddelen og laderen, og sjekk at de er fri for smuss og korrosjon. Rengjør alle kontaktene med en tørr klut.

Sett batteriet i maskinen igjen, og pass på at det klikker på plass.

Test maskinen.

Har dette løst problemet?

Lad maskinen

Sett maskinen til lading, og sjekk lyset.

Er det et tent lys?

Grønt, kontinuerlig lys

Et grønt, kontinuerlig lys betyr at maskinen er i bruk og fungerer som den skal.

Har dette løst problemet?

Lavt batterinivå

Lad maskinen i 3,5 timer.

Har dette løst problemet?

Lad maskinen

Sett maskinen til lading.

Temperatur

Dette betyr at maskinen lades eller brukes utenfor sitt optimale temperaturområde.

Har dette løst problemet?

Ta av batteriet

Ta batteriet av maskinen.

Rengjør kontaktpunktene på hoveddelen og laderen, og sjekk at de er fri for smuss og korrosjon. Rengjør alle kontaktene med en tørr klut.

Sett batteriet i maskinen igjen, og pass på at det klikker på plass.

Sett maskinen til lading igjen.

Har dette løst problemet?

Flytt maskinen

Flytt maskinen mens den er tilkoblet laderen.

Har dette løst problemet?

Grønt, kontinuerlig lys

Dette betyr at maskinen er helt oppladet.

Har dette løst problemet?

Rødt, kontinuerlig lys

Et rødt, kontinuerlig lys under lading betyr at batteriet snart er tomt og må lades.

Har dette løst problemet?

Er lyset tent under bruk eller under lading?

Lad maskinen

Et blinkende, rødt lys betyr at batteriet (snart) er tomt og må lades.

Har problemet blitt løst?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Temperatur

Dette betyr at maskinen lades eller brukes utenfor sitt optimale temperaturområde.

La maskinen stå i laderen i romtemperatur til blinkingen stopper.

Har problemet blitt løst?

Lavt batterinivå

Lad maskinen i 3,5 timer.

Har dette løst problemet?

Tre kontinuerlige lys

Tre kontinuerlige lys (rødt, grønt og grønt) ved bruk betyr at batteriet er helt oppladet.

Har dette løst problemet?

To kontinuerlige lys (rødt og grønt)

To kontinuerlige lys (rødt og grønt) ved bruk betyr at batteriet er delvis ladet.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Temperatur

Dette betyr at maskinen lades eller brukes utenfor sitt optimale temperaturområde.

Sjekk temperaturen

Riktig temperaturområde er 3–35 °C.

Romtemperatur anbefales.

Lad maskinen i tre timer i romtemperatur.

Har dette løst problemet?

Rødt, kontinuerlig lys

Et rødt, kontinuerlig lys under lading betyr at batteriet snart er tomt og må lades.

Sett i støpselet til maskinen, og la den stå til lading i tre timer før du sjekker på nytt.

Har dette løst problemet?

Tre kontinuerlige lys

Tre kontinuerlige lys (rødt, grønt og grønt) under lading betyr at batteriet er helt oppladet.

Har dette løst problemet?

To kontinuerlige lys

To kontinuerlige lys (rødt og grønt) under lading betyr at batteriet er delvis ladet.

Har dette løst problemet?

Sjekk lysene

Sjekk om ett lys lyser på maskinen.

Sjekk om tre lys lyser på maskinen.

Har maskinen ett eller tre lys?

Sjekk starteren

Maskinen skal bare fungere når starteren trykkes inn.

Sjekk starteren for hindringer og rusk, og fjern dette hvis det finnes noe.

Hvis starteren fremdeles ikke fungerer som den skal, er dette mest sannsynlig et problem med hoveddelen.

Har dette løst problemet?

Fuktig eller muggen lukt

En fuktig eller muggen lukt skyldes at støv i syklonen har kommet i kontakt med vann.

Dette trenger ikke å ha vært direkte kontakt med vann. Hvis du for eksempel støvsuger dyrehår som er litt fuktig, vil fuktigheten, i kombinasjon med støvet i syklonen, danne grobunn for lukt.

Lukten kan også komme av at filteret er vått når det settes tilbake i apparatet.

Rengjør beholderen

Beholderen må bare rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre beholderen. Ikke legg beholderen i oppvaskmaskinen.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på igjen.

For å sette på beholderen igjen trykker du den opp og inn i maskinens hoveddel til den klikker på plass.

Lukk bunnen av beholderen. Pass på at den klikker på plass og sitter godt.

Lukten kan også fjernes ved å vaske filteret.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk børsterullen

Ta det motoriserte munnstykket av maskinen ved hjelp av utløseren på toppen av inntaket.

Bruk en mynt til å åpne endelokket som vist, og ta av børsterullen.

Ta børsterullen av det motoriserte minimunnstykket, og klipp hår og fibre forsiktig av børsterullen med en saks.

Sjekk børstehuset for tilstoppinger.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å rengjøre det motoriserte minimunnstykket?

Sjekk lysene

Sjekk om ett lys lyser på maskinen.

Sjekk om tre lys lyser på maskinen.

Har maskinen ett eller tre lys?

Hvilken del trenger du hjelp til å sette på?

Sett på batteriet

Trykk på batteriutløseren.

Dra forsiktig i batteriet for å løsne det.

Sett batteriet på igjen ved å trykke det på hoveddelen til det klikker på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sett på beholderen

Åpne bunnen av beholderen.

Hold beholderen på skrå, og trykk den deretter inn mot hoveddelen til du hører et klikk.

Lukk bunnen av beholderen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Maskinens brukstid

Dysons håndholdte støvsuger er laget for å gi deg jevn sugekraft. I motsetning til andre håndholdte støvsugere gir en fullt oppladet DC16 deg seks minutter med jevn, sterk sugekraft.

Dette er nok tid til å rengjøre små områder i hjemmet for støv og rusk.

Tid til helt oppladet i temperaturområdet (3 oC til 40 oC): 3 timer

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Serienummer

Serienummeret står på maskinens hoveddel, bak beholderen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Video om tilbehør

Den viste modellen kan avvike fra det valgte produktet, men fremgangsmåten er den samme.

Hvis du ikke klarer å spille av videoen, eller hvis du heller vil følge en trinnvis veiledning, velger du det aktuelle alternativet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Motorhead

Trykk det motoriserte munnstykket på inntaket til det klikker på plass.

Børsterullen begynner å rotere når du holder inne av/på-knappen.

Kombimunnstykke

Trykk på knappen på børstedelen for å bruke børstefunksjonen.

Trykk børstedelen fremover mot fronten av kombimunnstykket.

Sprekkmunnstykke

Børsten må være plassert bak på kombimunnstykket for å rengjøre i sprekker.

Sett sprekkmunnstykket inn i inntaksrøret på syklonen til det klikker på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Tømme beholderen

For å sikre at maskinen fortsetter å rengjøre best mulig, må beholderen tømmes straks innholdet når maksimumsmerket.

Trykk på knappen på maskinens hoveddel for å tømme støvet rett i en søppelbøtte.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Trykk bunnen av den gjennomsiktige beholderen hardt på plass under utløseren for å lukke den.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik vasker du filtrene

Vi anbefaler at du vasker filteret eller filtrene til Dyson-maskinen minst hver tredje til sjette måned.

Følg instruksjonene i videoen.

Den viste modellen kan avvike fra det valgte produktet, men fremgangsmåten er den samme.

Hvis du ikke klarer å spille av videoen, eller hvis du heller vil følge en trinnvis veiledning, velger du den trinnvise veiledningen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Ta av filtrene

Trykk på utløseren på toppen av hoveddelen for å ta av forfilteret, og åpne lokket på motorhuset for å ta av etterfilteret.

Ta av skumputen til forfilteret, forfilterhuset og skumputen til etterfilteret.

La filteret ligge i kaldt vann i minst fem minutter.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Etter fem minutter skyller du filteret under kaldt, rennende vann mens du klemmer det forsiktig. Gjenta til vannet er rent.

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt (minst tolv timer).

Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Sett sammen maskinen igjen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Lade batteriet

For å sikre at den håndholdte støvsugeren alltid er klar til bruk, oppbevarer du den i laderen med laderen tilkoblet strøm.

Lysene på håndtaket viser ladenivået under bruk. Når det røde lyset blinker, er batteriet tomt og må lades.

Når maskinen er tilkoblet laderen, vil det røde lyset slutte å blinke og de grønne søylene vil vises etter hvert som ladenivået øker. Hvis du bruker nettstrømladeren, sjekker du at laderen er tilkoblet stikkontakten, og at den har strøm.

Batteriet må lades i minst tre timer eller til alle tre LED-ene er tent.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vedlikeholde det motoriserte munnstykket

Ta det motoriserte munnstykket av maskinen ved hjelp av utløseren på toppen av inntaket.

Bruk en mynt til å åpne endelokket som vist, og ta av børsterullen.

Sjekk børstehuset for tilstoppinger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?