Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson DC25 Allergy støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Rengjør beholderen og syklonen

Trykk på knappen på toppen av syklonhåndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra maskinen.

Trykk på knappen igjen for å åpne bunnen av beholderen og tømme ut støvet.

Dette kan du gjøre rett i en søppelbøtte eller i en pose som er festet rundt syklonen.

Slik tømmer du beholderen.

Trykk på den grå knappen nær det rektangulære inntaket for å skille den gjennomsiktige beholderen fra syklonen.

Den gjennomsiktige beholderen kan rengjøres med en fuktig klut.

ADVARSEL: Ikke bruk pusse- eller rengjøringsmidler på noen av maskinens deler.

Fjern beholderen fra syklonen.

Sjekk beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk at luftventilen på toppen av syklonen er fri for rusk, og at den beveger seg fritt når du trykker på den.

Fjern hår og fibre fra syklondekselet.

ADVARSEL: Ikke bruk vann på syklonen.

Hvor du bør se etter blokkeringer på syklonen til Dyson DC24 stående støvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Monteringsinstruksjoner

Legg maskinen på rygg.

Sett på rengjøringsmunnstykket ved å trykke det på kontaktene nederst på kulens forside. Sjekk at den elektriske pluggen på rengjøringsmunnstykket sitter i den doble kontakten på maskinens hoveddel, rett over luftkanalen.

Trykk hardt til rengjøringsmunnstykket klikker på plass.

Utløseren til børsterullen på en Dyson støvsuger.

Sett på stangen.

Sett stangen på den øverste enden av slangen. Pass på at den klikker på plass.

Sett den nederste delen av stangen på maskinen. Pass på at den klikker på plass.

Trykk metalldelen av stangen ned gjennom slangen, og sett på stanglokket øverst.

Oppbevaring av munnstykkene:

Fest munnstykkene til holderen på siden av maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Slik bruker du børsterullen

Merk: Børsterullen slås på automatisk når maskinen lenes bakover i støvsugingsposisjon.

Trykk på børstekontrollknappen ved siden av av/på-bryteren for å stoppe børstene og bruke maskinen på ømfintlige tepper, løkketepper og harde gulv.

Slik tilbakestiller du børsterullen på Dyson stående støvsuger.

Trykk på knappen igjen for å starte børstene på nytt og støvsuge tepper.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bære Dyson-maskinen din

Maskinen må bare løftes ved hjelp av bærehåndtaket på syklontoppen.

For din egen sikkerhet må du ikke trykke på syklonutløseren mens du bærer maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik begynner du å støvsuge

Sett i støpselet til maskinen.

Dra håndtaket bakover, og len maskinen tilbake i støvsugingsposisjon. Pass på at støttehjulene vender opp mot den bakre delen av maskinen.

Trykk på av/på-bryteren.

Små bevegelser av håndleddet vil få rengjøringsmunnstykket til å bevege seg i sikksakk, noe som gjør det enklere å rengjøre rundt møbler.

Skru maskinen på med maskinen lent bakover.

Forleng stangen til du hører et klikk.

Trykk på stangutløseren, og løft stangen ut av slangen.

Åpne lokket på stanghåndtaket, og trykk håndtaket på slangen til det klikker på plass.

Trykk kombimunnstykket på enden av stanghåndtaket.

Du kan også klikke kombimunnstykket direkte på slangen.

Slik forlenger du støvsugerrøret og kobler til tilbehørene.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sette på tilbehørene

Dra stangen opp og ut av maskinen.

Sett enten kombimunnstykket eller trappemunnstykket på stangen eller slangen.

Slik forlenger du støvsugerrøret og kobler til tilbehørene.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Plasseringen til serienummeret

Ta beholderen av maskinen.

Serienummeret står på hovedrøret bak beholderen.

Plasseringen av serienummeret på Dyson stående støvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slå av børsterullen

Sett i støpselet til maskinen.

Len den bakover i støvsugingsposisjon.

Slik lener du maskinen bakover.

Slå på, og slå av børsterullen med den grå bryteren ved siden av på-knappen.

Slik tilbakestiller du børsterullen på Dyson stående støvsuger.

Har lyden stoppet?

Fjern tilstoppinger fra børsterullen

Følg instruksjonene i videoen.

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Fjern tilstoppinger fra rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Legg maskinen på rygg.

Slik lener du maskinen bakover.

Ta av rengjøringsmunnstykket ved å trykke på tappen på undersiden og løfte munnstykket oppover. Skill rengjøringsmunnstykket fra maskinen.

Utløseren til børsterullen på en Dyson støvsuger.

Åpne endelokket ved hjelp av en mynt, og ta av børsterullen.

Slik løsner og fjerner du børsterullen.

Klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen og endelokket for tegn på skade.

Slik fjerner du en blokkering fra børsterullen på Dyson stående støvsuger.

Sjekk åpningen på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Hvor på munnstykket du ser etter tegn på blokkering eller skade på Dyson DC24 stående støvsuger.

Sett maskinen/apparatet sammen igjen

Finn den enden av børsterullen som har en liten skrue midt på. Sett endelokket på denne enden.

Slik setter du børsterullen og endehetten på igjen.

Trykk børsterullen inn i rengjøringsmunnstykket igjen.

Lukk endelokket, og lås det med en mynt.

Slik løsner du endehetten fra børsterullen.

Trykk munnstykket på maskinen til det klikker på plass.

Slik setter du munnstykket tilbake på maskinen.

Sjekk at børsterullen roterer når maskinen lenes bakover og strømmen slås på.

Hvis inntaket eller rengjøringsmunnstykket var tilstoppet, må sjekker utføres fordi det kan finnes tilstoppinger andre steder i maskinen.

Test maskinen på nytt.

Slik lener du maskinen bakover.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Ta av beholderen og syklonen

Trykk på knappen på toppen av syklonhåndtaket.

Ta beholderen og syklonen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra maskinen.

Slå på maskinen, og hold den opprett.

Slik setter du maskinen tilbake i stående posisjon.

Hører du fremdeles plystrelyden med syklonen tatt av?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Ta av etterfilteret

Len maskinen bakover, og legg den på rygg eller siden.

Slik lener du maskinen bakover.

Trykk på knappen på kulen, og ta av etterfilterdekselet.

Trykk på utløseren på filteret, og dra filteret ut av kulen.

Slik fjerner du etterfilteret fra maskinen.

Slå på maskinen.

Hører du fremdeles plystrelyden med etterfilteret tatt av?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sett filteret på igjen

Sett filteret tilbake i kulen.

Slik setter du filteret og filterdekselet tilbake på Dyson DC24 stående støvsuger.

Sjekk at begge ender av filterdekselet sitter riktig, og at lokket sitter tett mot kulen.

Test maskinen.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Ta av etterfilteret

Len maskinen bakover, og legg den på rygg.

Slik lener du maskinen bakover.

Trykk på knappen på kulen, og ta av etterfilterdekselet.

Trykk på utløseren på filteret, og dra filteret ut av kulen.

Slik fjerner du etterfilteret fra maskinen.

Sjekk huset for rusk, og fjern det hvis det finnes noe.

Sett etterfilterdekselet på igjen, og flytt maskinen uten etterfilteret.

Sett filteret på igjen

Sett filteret tilbake i kulen.

Slik setter du filteret og filterdekselet tilbake på Dyson DC24 stående støvsuger.

Sjekk at begge ender av filterdekselet sitter riktig, og at lokket sitter tett mot kulen.

Test maskinen.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk børsterullen

Sett i støpselet, og slå på maskinen.

Len den bakover i støvsugingsposisjon.

Slik lener du maskinen bakover.

Sjekk børsterullen ved å se gjennom vinduet foran på rengjøringsmunnstykket.

Slik sjekker du at børsterullen roterer på Dyson stående støvsuger.

Roterer børsterullen når maskinen lenes bakover?

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Har dette løst problemet?

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekk sugekraften fra inntaket

Sett en fot på stabilisatorpedalen for å lene maskinen bakover i støvsugingsposisjon. Legg maskinen på rygg.

Slik lener du maskinen bakover.

Ta av rengjøringsmunnstykket ved å trykke på tappen på undersiden.

Utløseren til børsterullen på en Dyson støvsuger.

Løft rengjøringsmunnstykket oppover. Skill rengjøringsmunnstykket fra maskinen.

Slik fjerner du munnstykket fra maskinen.

Slå på maskinen.

Hold hånden over åpningen, og test sugekraften.

Test sugeevnen fra underdelen uten at munnstykket er på.

Er sugekraften fra inntaket til rengjøringsmunnstykket sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Slå av maskinen og dra ut støpselet før du fortsetter.

Sjekk rengjøringsmunnstykket

Åpne låsen på endelokket ved hjelp av en mynt, og ta av børsterullen.

Slik løsner og fjerner du børsterullen.

Klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen og endelokket for tegn på skade.

Slik fjerner du en blokkering fra børsterullen på Dyson stående støvsuger.

Sjekk åpningen på rengjøringsmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Hvor på munnstykket du ser etter tegn på blokkering eller skade på Dyson DC24 stående støvsuger.

Sett maskinen/apparatet sammen igjen

Finn den enden av børsterullen som har en liten skrue midt på. Sett endelokket på denne enden.

Slik setter du børsterullen og endehetten på igjen.

Trykk børsterullen inn i rengjøringsmunnstykket igjen.

Lukk endelokket, og lås det med en mynt.

Slik løsner du endehetten fra børsterullen.

Trykk munnstykket på maskinen til det klikker på plass.

Slik setter du munnstykket tilbake på maskinen.

Sjekk at børsterullen roterer når maskinen lenes bakover og strømmen slås på.

Hvis inntaket eller rengjøringsmunnstykket var tilstoppet, må sjekker utføres fordi det kan finnes tilstoppinger andre steder i maskinen.

Test maskinen på nytt.

Slik lener du maskinen bakover.

Har dette løst problemet?

Sjekk slangen til det nederste røret

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Len maskinen bakover, og legg den på rygg.

Slik lener du maskinen bakover.

Dra den fleksible slangen til det nederste røret ut av det stive røret.

Slik fjerner du den nedre kanalslangen fra maskinen.

Sjekk slangen og de stive rørene for skader og tilstoppinger, og fjern tilstoppingene hvis det er noen.

Slik undersøker du den nedre kanalen for en blokkering.

Sett slangen til det nederste røret på igjen

Trykk slangen på det stive røret igjen. Begynn med enden som er lengst unna rengjøringsmunnstykket.

Slik fjerner du den nedre kanalslangen fra maskinen.

Sett den andre enden på røret nærmest rengjøringsmunnstykket.

Slik setter du den nedre kanalslangen på igjen.

Rett opp maskinen langsomt til slangen glir på plass.

Slik setter du maskinen tilbake i stående posisjon.

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Nedre kanalslange ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Nedre kanalslange

Delenummer 914197-03

Ekstra nedre kanalslange til Dyson stående støvsuger.

71 kr

Nedre kanalslange

Nedre kanalslange

Delenummer 914197-03

Ekstra nedre kanalslange til Dyson stående støvsuger.

71 kr

71 kr

Slik monteres denne delen

Du må bare ta av ventilslangen hvis du er sikker på at du kan sette den på igjen. Den er litt vanskeligere å sette på igjen enn slangen til det nederste røret.

Sjekk vekselventilen

Ta av beholderen.

Slik fjerner du beholderen fra maskinen.

Sjekk at den dråpeformede delen av gjennomsiktig plast er på plass, og at den kan beveges fritt.

Denne skal rotere fra side til side når stangen dras opp og settes på maskinen igjen.

Slik undersøker du vekslingsventilen for en blokkering på Dyson DC24 stående støvsuger.

Sjekk det rektangulære inntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

En visuell undersøkelse av innløpet på Dyson DC24 stående støvsuger.

Den fleksible slangen bak dråpen kan tas av den øverste delen for å fjerne tilstoppinger.

Slik undersøker du vekslingsventilen for en blokkering på Dyson DC24 stående støvsuger.

Når stangen er tatt av, sjekker du at luken bak på maskinen beveger seg fritt og ikke er tilstoppet.

Slik undersøker du ventilluken på Dyson DC24 stående støvsuger.

Har dette løst problemet?

Sjekk beholderen og syklonen

Trykk på knappen på toppen av syklonhåndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra maskinen.

Trykk på knappen igjen for å åpne bunnen av beholderen.

Slik tømmer du beholderen.

Trykk på den grå knappen nær det rektangulære inntaket for å ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen.

Slik fjerner du beholderen fra syklonen.

Sjekk beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Hvor du bør se etter blokkeringer på syklonen til Dyson DC24 stående støvsuger.

Sjekk at luftventilen på toppen av syklonen er fri for rusk, og at den beveger seg fritt når du trykker på den.

Fjern hår og fibre fra syklondekselet.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Slik rengjør du syklonen på en Dyson støvsuger.

Har dette løst problemet?

Vask filtrene

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å vaske filtrene?

Ta av filtrene

Maskinen har to vaskbare filtre som må vaskes minst hver tredje måned.

Ta den gjennomsiktige beholderen av maskinen ved å trykke på syklonutløseren som vist.

Slik fjerner du beholderen fra maskinen.

Løft filterutløseren på toppen av beholderen for å ta filter A av maskinen.

Slik fjerner du forfilteret.

For å ta av filter B lener du først maskinen bakover. Trykk på utløseren på kulen for å åpne filterdekselet. Trykk på den røde utløseren på filteret, og dra det ut.

Slik fjerner du etterfilteret fra maskinen.

Vask de to filtrene i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Gjenta trinnene til vannet er rent når du skyller.

Skyll og dunk filter B til vannet er rent når du skyller, og dunk det deretter igjen for å få ut mest mulig vann. Dette krever vanligvis opptil ti skyllinger.

Slik rengjør du filteret.

Tørk filtrene

La filtrene tørke på et varmt sted til de er helt tørre (minst 24 timer).

Sett filtrene på plass igjen, og test maskinen.

Den anbefalte tørketiden for filteret er 24 timer.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du må bare ta av slangen til det nederste røret hvis du er sikker på at du kan sette den på igjen.

Sjekk slangen til det nederste røret

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Len maskinen bakover, og legg den på rygg.

Slik lener du maskinen bakover.

Dra den fleksible slangen til det nederste røret ut av det stive røret.

Slik fjerner du den nedre kanalslangen fra maskinen.

Sjekk slangen og de stive rørene for skader og tilstoppinger, og fjern tilstoppingene hvis det er noen.

Slik undersøker du den nedre kanalen for en blokkering.

Sett slangen til det nederste røret på igjen

Trykk slangen på det stive røret igjen. Begynn med enden som er lengst unna rengjøringsmunnstykket.

Slik fjerner du den nedre kanalslangen fra maskinen.

Sett den andre enden på røret nærmest rengjøringsmunnstykket.

Slik setter du den nedre kanalslangen på igjen.

Rett opp maskinen langsomt til slangen glir på plass.

Slik setter du maskinen tilbake i stående posisjon.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk slangen til det nederste røret

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Len maskinen bakover, og legg den på rygg.

Slik lener du maskinen bakover.

Dra den fleksible slangen til det nederste røret ut av det stive røret.

Slik fjerner du den nedre kanalslangen fra maskinen.

Sjekk slangen og de stive rørene for skader og tilstoppinger, og fjern tilstoppingene hvis det er noen.

Slik undersøker du den nedre kanalen for en blokkering.

Sett slangen til det nederste røret på igjen

Trykk slangen på det stive røret igjen. Begynn med enden som er lengst unna rengjøringsmunnstykket.

Slik fjerner du den nedre kanalslangen fra maskinen.

Sett den andre enden på røret nærmest rengjøringsmunnstykket.

Slik setter du den nedre kanalslangen på igjen.

Rett opp maskinen langsomt til slangen glir på plass.

Slik setter du maskinen tilbake i stående posisjon.

Har dette løst problemet?

Du må bare ta av ventilslangen hvis du er sikker på at du kan sette den på igjen. Den er litt vanskeligere å sette på igjen enn slangen til det nederste røret.

Sjekk vekselventilen

Ta av beholderen.

Slik fjerner du beholderen fra maskinen.

Sjekk at den dråpeformede delen av gjennomsiktig plast er på plass, og at den kan beveges fritt.

Denne skal rotere fra side til side når stangen dras opp og settes på maskinen igjen.

Slik undersøker du vekslingsventilen for en blokkering på Dyson DC24 stående støvsuger.

Sjekk det rektangulære inntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

En visuell undersøkelse av innløpet på Dyson DC24 stående støvsuger.

Den fleksible slangen bak dråpen kan tas av den øverste delen for å fjerne tilstoppinger.

Slik undersøker du vekslingsventilen for en blokkering på Dyson DC24 stående støvsuger.

Når stangen er tatt av, sjekker du at luken bak på maskinen beveger seg fritt og ikke er tilstoppet.

Slik undersøker du ventilluken på Dyson DC24 stående støvsuger.

Har dette løst problemet?

Test sugekraften fra slangen

Det vil ikke være sugekraft fra stangen når den er satt på maskinen, eller hvis støvsugeren er lent bakover.

Åpne stanglokket, og dra stangen oppover.

Fortsett å dra stangen av maskinen.

Slik fjerner du røret og slangen fra maskinen.

Trykk på utløseren på toppen av slangen for å ta av stangen.

Slå på maskinen, og test sugekraften fra slangen.

Slik ser du etter blokkeringer på slangen til Dyson stående støvsuger.

Er sugekraften fra slangen sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk stangen

Se gjennom stangen, og fjern tilstoppinger.

Sjekk stangen for skader.

Å se etter blokkeringer i røret.

Har dette løst problemet?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Rør ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Rør

Delenummer 915676-01

Ekstra rør til Dyson stående støvsuger.

846 kr

Rør

Rør

Delenummer 915676-01

Ekstra rør til Dyson stående støvsuger.

846 kr

Ikke på lager for øyeblikket

846 kr

Overvåk produkt

Sjekk slangen

Ta beholderen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra maskinen.

Trykk på slangeutløseren rett under den synlige delen av slangen, og dra slangen opp og av den bakre delen av støvsugeren.

Slik fjerner du slangen fra maskinen.

Sjekk slangen for hull og flenger, og fjern alle tilstoppinger.

Hvor på slangen du sjekker etter skader på Dyson DC24 stående støvsuger.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke slangen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Fjern tilstoppinger fra børsterullen

Følg instruksjonene i videoen.

Når hadde maskinen strøm sist?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Velg det aktuelle alternativet

Vask filtrene

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Ta av filteret

Maskinen har to vaskbare filtre som må vaskes minst hver tredje måned.

Ta beholderen av maskinen ved å trykke på syklonutløseren som vist.

Slik fjerner du beholderen fra maskinen.

Løft filterutløseren på toppen av beholderen for å ta filter A av maskinen.

Slik fjerner du forfilteret.

For å ta av filter B lener du først maskinen bakover. Trykk på utløseren på kulen for å åpne filterdekselet. Trykk på den røde utløseren på filteret, og dra det ut.

Slik fjerner du etterfilteret fra maskinen.

Vask de to filtrene i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.

Gjenta trinnene til vannet er rent når du skyller.

Skyll og dunk filter B til vannet er rent når du skyller, og dunk det deretter igjen for å få ut mest mulig vann. Dette krever vanligvis opptil ti skyllinger.

Slik rengjør du filteret.

Tørk filtrene

La filtrene tørke på et varmt sted til de er helt tørre (minst 24 timer).

Sett filtrene på plass igjen, og test maskinen.

Den anbefalte tørketiden for filteret er 24 timer.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

All ikke-huslig bruk, for eksempel støvsuging av byggestøv, kan redusere filterytelsen betraktelig.

Vask filtrene, og se etter tilstoppinger

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen. Hvis maskinen stopper uventet, drar du ut støpselet og lar den kjøle seg ned i minst en time. Husk å slå av maskinen og dra ut støpselet før du sjekker filtrene. Se også etter tilstoppinger før du starter maskinen på nytt.

Følg fremgangsmåtene for å vaske filtrene og se etter tilstoppinger.

Vask filtrene

Følg instruksjonene i videoen.

Bryteren lyser ikke.

Trykk på bryteren

Trykk på den bakre delen av bryteren for å låse den fast i på-posisjonen.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk beholderen og syklonen

En fuktig eller muggen lukt skyldes at støv i syklonen har kommet i kontakt med vann.

Dette trenger ikke å ha vært direkte kontakt med vann. Hvis du for eksempel støvsuger dyrehår som er litt fuktig, vil fuktigheten, i kombinasjon med støvet i syklonen, danne grobunn for lukt.

Lukten kan også komme av at filteret er vått når det settes tilbake i apparatet.

Trykk på knappen på toppen av syklonhåndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra maskinen.

Trykk på knappen igjen for å åpne bunnen av beholderen og tømme ut støvet.

Dette kan du gjøre rett i en søppelbøtte eller i en pose som er festet rundt syklonen.

Slik tømmer du beholderen.

Trykk på den grå knappen nær det rektangulære inntaket for å skille den gjennomsiktige beholderen fra syklonen.

Den gjennomsiktige beholderen kan rengjøres med en fuktig klut.

ADVARSEL: Ikke bruk pusse- eller rengjøringsmidler på noen av maskinens deler.

Fjern beholderen fra syklonen.

Sjekk beholderen og syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk at luftventilen på toppen av syklonen er fri for rusk, og at den beveger seg fritt når du trykker på den.

Fjern hår og fibre fra syklondekselet.

ADVARSEL: Ikke bruk vann på syklonen.

Hvor du bør se etter blokkeringer på syklonen til Dyson DC24 stående støvsuger.

Når delene er helt tørre, setter du sammen maskinen igjen og tester den.

Ble problemet løst ved å rengjøre beholderen og syklonen?

Ikke sett i støpselet eller prøv å bruke maskinen før en av teknikerne våre har reparert den.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk etterfilteret

Etterfilteret kan sitte feil.

Len maskinen bakover, og legg den på rygg.

Slik lener du maskinen bakover.

Trykk på knappen på kulen, og ta av etterfilterdekselet.

Trykk på utløseren på filteret, og dra filteret ut av kulen.

Slik fjerner du etterfilteret fra maskinen.

Sett filteret på igjen

Sett filteret tilbake i kulen.

Slik setter du filteret og filterdekselet tilbake på Dyson DC24 stående støvsuger.

Sjekk at begge ender av filterdekselet sitter riktig, og at lokket sitter tett mot kulen.

Test maskinen.

Ble problemet løst ved å sette etterfilteret på plass på nytt?

Har filter blitt sendt i løpet av de tre siste månedene?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk etterfilteret

Etterfilteret kan sitte feil.

Len maskinen bakover, og legg den på rygg.

Slik lener du maskinen bakover.

Trykk på knappen på kulen, og ta av etterfilterdekselet.

Trykk på utløseren på filteret, og dra filteret ut av kulen.

Slik fjerner du etterfilteret fra maskinen.

Åpne utløseren for hånd

Trykk på knappen på toppen av håndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra maskinen.

Dra den gjennomsiktige plastutløseren nederst bort fra beholderen.

Syklonen og beholderen på en Dyson DC24 stående støvsuger.

Åpne bunnen av beholderen, og tøm ut innholdet.

Trykk på beholderutløseren på syklonhåndtaket.

Utløserknappen for å åpne underdelen til beholderen på Dyson DC24 stående støvsuger.

Kan den røde stangen beveges fritt opp og ned?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Beholder ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Beholder

Delenummer 915530-01

Ekstra beholder til Dyson stående støvsuger.

313 kr

Beholder

Beholder

Delenummer 915530-01

Ekstra beholder til Dyson stående støvsuger.

313 kr

Ikke på lager for øyeblikket

313 kr

Overvåk produkt

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Beholder ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Beholder

Delenummer 915530-01

Ekstra beholder til Dyson stående støvsuger.

313 kr

Beholder

Beholder

Delenummer 915530-01

Ekstra beholder til Dyson stående støvsuger.

313 kr

Ikke på lager for øyeblikket

313 kr

Overvåk produkt

Løsne en stang som sitter fast

Følg instruksjonene i videoen.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Rett ut slangen

Dette problemet kan skyldes snurr på slangen.

Hvis stangen sitter fast i slangen, begynner du med å ta av beholderen.

Følg trinnene i videoen under.

Dra stangen oppover så langt den går.

Trykk på slangeutløseren, og dra slangen av den bakre delen av maskinen.

Rett ut slangen, og sett den på igjen.

Hvis slangen kan dras ut til toppen, men ikke løsner, kan problemet løses ved å bestille reparasjon.

Hvis stangen ikke kan skyves inn i slangen igjen

Trykk på slangeutløseren, og dra slangen av den bakre delen av maskinen.

Rett ut slangen, og sett den på igjen.

Velg det aktuelle alternativet

Hvor kom gnistene eller røyken fra?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Munnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Munnstykke

Delenummer 915499-08

Ekstra munnstykke til Dyson stående støvsuger.

846 kr

Munnstykke

Munnstykke

Delenummer 915499-08

Ekstra munnstykke til Dyson stående støvsuger.

846 kr

846 kr

Slik monteres denne delen

Ikke sett i støpselet eller prøv å bruke maskinen før en av teknikerne våre har sjekket den.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk rengjøringsmunnstykket

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Legg maskinen på rygg.

Slik lener du maskinen bakover.

Ta av rengjøringsmunnstykket ved å trykke på tappen på undersiden og løfte munnstykket oppover. Skill rengjøringsmunnstykket fra maskinen.

Utløseren til børsterullen på en Dyson støvsuger.

Åpne låsen på endelokket ved hjelp av en mynt, og ta av børsterullen.

Slik løsner og fjerner du børsterullen.

Klipp hår og fibre forsiktig av med en saks.

Sjekk børsterullen og endelokket for tegn på skade.

Slik fjerner du en blokkering fra børsterullen på Dyson stående støvsuger.

Sjekk inntaket til rengjøringsmunnstykket og inntaket på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Hvor på munnstykket du ser etter tegn på blokkering eller skade på Dyson DC24 stående støvsuger.

Sett maskinen/apparatet sammen igjen

Finn den enden av børsterullen som har en liten skrue midt på. Sett endelokket på denne enden.

Slik setter du børsterullen og endehetten på igjen.

Trykk børsterullen inn i rengjøringsmunnstykket igjen.

Lukk endelokket, og lås det med en mynt.

Slik løsner du endehetten fra børsterullen.

Trykk munnstykket på maskinen til det klikker på plass.

Slik setter du munnstykket tilbake på maskinen.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sette støvsugeren opprett

Følg instruksjonene i videoen.

Sitter pinnen på venstre side feil?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Stabilisator

Legg en hånd på hvert støttehjul, og trykk raskt og hardt nedover mot gulvet til du hører et klikk.

Sjekk venstre side av svingtappen til stabilisatoren, pedalen og røret for skader. Bestill reparasjon hvis noen av disse delene er skadet.

Prøv å sette maskinen opprett.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk stabilisatoren

Dra ut støpselet til maskinen.

Det sitter en pinne på begge sider av den røde pedalen. Hvis pinnen ikke sitter riktig, kan problemet løses ved å flytte den tilbake til riktig plass.

Legg maskinen med forsiden ned, slik at du tydelig ser stabilisatoren.

Stå bak maskinen med stangen vendt bort fra deg, og finn stabilisatorpinnene.

Sitter pinnen på venstre side feil?

Er begge stabilisatorpinnene i riktig posisjon?

Trykk pinnene tilbake på plass

Det går kanskje an å trykke pinnen eller pinnene tilbake på plass.

Legg maskinen med forsiden ned, og trykk pinnene inn i sporene igjen.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Len maskinen bakover

Sjekk at stabilisatormekanismen ikke er blokkert.

Len maskinen bakover ved å plassere foten på stabilisatorpedalen. Sjekk området for skader hvis du føler litt motstand.

Har dette løst problemet?

Sjekk børsterullen

Sett i støpselet, og slå på maskinen.

Len den bakover i støvsugingsposisjon.

Slik lener du maskinen bakover.

Sjekk børsterullen ved å se gjennom vinduet foran på rengjøringsmunnstykket.

Slik sjekker du at børsterullen roterer på Dyson stående støvsuger.

Roterer børsterullen?

Sjekk etterfilteret

Etterfilteret kan sitte feil.

Len maskinen bakover, og legg den på rygg.

Slik lener du maskinen bakover.

Trykk på knappen på kulen, og ta av etterfilterdekselet.

Trykk på utløseren på filteret, og dra filteret ut av kulen.

Slik fjerner du etterfilteret fra maskinen.

Fjern tilstoppinger fra børsterullen

Følg instruksjonene i videoen.

Tilstoppingsproblem

Dette tyder på at maskinen er tilstoppet.

Hvilken del er ødelagt?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Beholder ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Beholder

Delenummer 915530-01

Ekstra beholder til Dyson stående støvsuger.

313 kr

Beholder

Beholder

Delenummer 915530-01

Ekstra beholder til Dyson stående støvsuger.

313 kr

Ikke på lager for øyeblikket

313 kr

Overvåk produkt

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at KombinasjonsMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

KombinasjonsMunnstykke

Delenummer 914338-01

Ekstra kombinasjonsMunnstykke til Dyson støvsuger.

180 kr

KombinasjonsMunnstykke

KombinasjonsMunnstykke

Delenummer 914338-01

Ekstra kombinasjonsMunnstykke til Dyson støvsuger.

180 kr

180 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Syklon ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Syklon

Delenummer 915531-23

Ekstra syklon til Dyson stående støvsuger.

688 kr

Syklon

Syklon

Delenummer 915531-23

Ekstra syklon til Dyson stående støvsuger.

688 kr

Ikke på lager for øyeblikket

688 kr

Overvåk produkt

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Nedre kanalslange ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Nedre kanalslange

Delenummer 914197-03

Ekstra nedre kanalslange til Dyson stående støvsuger.

71 kr

Nedre kanalslange

Nedre kanalslange

Delenummer 914197-03

Ekstra nedre kanalslange til Dyson stående støvsuger.

71 kr

71 kr

Slik monteres denne delen

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at TrappeMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

TrappeMunnstykke

Delenummer 915100-02

Ekstra trappeMunnstykke til Dyson støvsuger.

47 kr

TrappeMunnstykke

TrappeMunnstykke

Delenummer 915100-02

Ekstra trappeMunnstykke til Dyson støvsuger.

47 kr

47 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Rør ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Rør

Delenummer 915676-01

Ekstra rør til Dyson stående støvsuger.

846 kr

Rør

Rør

Delenummer 915676-01

Ekstra rør til Dyson stående støvsuger.

846 kr

Ikke på lager for øyeblikket

846 kr

Overvåk produkt

Tøm beholderen

Trykk på knappen på toppen av håndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik fjerner du beholderen fra maskinen.

Trykk på knappen igjen for å åpne bunnen av beholderen og tømme ut støvet.

Dette kan du gjøre rett i en søppelbøtte eller i en pose som er festet rundt syklonen.

Slik tømmer du beholderen.

Trykk på utløseren på toppen av den gjennomsiktige beholderen for å ta beholderen helt av syklonen.

Slik fjerner du beholderen fra syklonen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?