Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson DC22 Motorhead støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Rengjør beholderen og syklonen

Trykk på utløseren på toppen av håndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sjekk syklonens utblåsningsrør og beholderinntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Trykk på knappen igjen for å åpne bunnen av beholderen og tømme den for støv.

Slik løsner du beholderen fra syklonen på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sjekk innsiden av syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Undersøkelser utføres på undersiden av syklonen for å se etter blokkeringer.

Rengjør syklonen med en klut. Dunk den forsiktig for å fjerne finkornet støv.

Beholderen kan også vaskes med kaldt vann. Ikke vask syklonen eller hovedrøret.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Velg det aktuelle alternativet

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Rengjøre maskinen

Dette problemet kan løses ved å vaske filteret og rengjøre beholderen og syklonen.

Rengjør beholderen og syklonen

Trykk på utløseren på toppen av håndtaket, og ta beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sjekk syklonens utblåsningsrør og beholderinntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Trykk på knappen igjen for å åpne bunnen av beholderen og tømme den for støv.

Slik løsner du beholderen fra syklonen på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sjekk innsiden av syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Undersøkelser utføres på undersiden av syklonen for å se etter blokkeringer.

Ble problemet løst ved å rengjøre beholderen og syklonen?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Vaske filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Velg «trinn for trinn» for å få trinnvis veiledning.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vask filter A

Åpne låsen ved siden av hjulet med en mynt.

Slik fjernes filteret fra Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Åpne filterdekselet, og ta av filteret.

Filteret blir fjernet fra Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Vask filteret i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller legg filteret i vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen.

Filteret blir vasket under rennende kaldt vann.

La filteret tørke på et varmt sted til det er helt tørt.

Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret er lagt til tørk i 24 timer.

Vask filter B

Åpne låsen på undersiden av maskinen, og ta av filteret.

Vask filteret i kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller legg filteret i vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen.

Filteret på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren blir vasket under rennende kaldt vann.

Legg filteret på et varmt sted til det er helt tørt (minst 24 timer). Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret er lagt til tørk i 24 timer.

Har dette løst problemet?

Gulvmunnstykke

Ta av gulvmunnstykket, og slå på maskinen.

Floor-munnstykket blir fjernet fra Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Hører du lyden når gulvmunnstykket ikke er satt på?

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Trykk på utløseren på syklonen, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sjekk røret

Sjekk at pakningene på slangeinntaket og utblåsningsrøret sitter på og er uskadde.

Sjekk slangeinntaket og utblåsningsrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen ved å trykke på knappen bak på syklonen.

Slik løsner du beholderen fra syklonen på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sjekk syklonen og inntaket for tilstoppinger, og fjern støv og rusk.

Undersøkelser utføres på undersiden av syklonen for å se etter blokkeringer.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Sjekk at pakningene på syklonen og beholderen sitter på og er uskadde.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke beholderen og syklonen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Flatt minimunnstykke

Sjekk de røde tappene på undersiden av det flate minimunnstykket.

Skyv begge tappene til åpen posisjon.

Sjekk røret for tilstoppinger.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Sjekk gulvmunnstykket for tilstoppinger og skader

Ta gulvmunnstykket av maskinen.

Floor-munnstykket blir fjernet fra Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sjekk begge inntakene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk at munnstykket er uskadd.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Sjekk børsterullen

Sjekke åpningene på turbinmunnstykket:

Når turbinmunnstykket er tatt av, sjekker du åpningene på munnstykket for tilstoppinger og fjerner dem hvis det er noen.

Åpne endelokket på børsterullen

Bruk en mynt til å åpne låsen merket med en hengelås.

Bilde som viser det gule festet på undersiden av munnstykket som blir løsnet.

Ta av børsterullen

Ta børsterullen forsiktig av, og fjern rusk.

Slik klipper du bort rusk fra børsterullen på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sett sammen maskinen igjen, og slå den på. Sjekk at stempelet beveger seg fritt.

Børsterullen blir satt tilbake i munnstykket på en Dyson DC22 sylinderstøvsuger.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Sjekk børsterullen

Sjekke åpningene på rengjøringsmunnstykket:

Når rengjøringsmunnstykket er tatt av, sjekker du åpningene på munnstykket for tilstoppinger og fjerner dem hvis det er noen.

Åpne endelokket på børsterullen

Bruk en mynt til å åpne låsen merket med en hengelås.

Bilde som viser det gule festet på undersiden av munnstykket som blir løsnet.

Ta av børsterullen

Ta børsterullen forsiktig av, og fjern rusk.

Slik klipper du bort rusk fra børsterullen på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Børsterullen blir satt tilbake i munnstykket på en Dyson DC22 sylinderstøvsuger.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Høyfrekvent plystrelyd

Dette tyder på at luft lekker ut på grunn av en tilstopping.

Følg neste trinn.

Sjekk slangeinntaket

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk slangen, stanghåndtaket og forlengelsesrøret

Pass på at forlengelsesrøret er dratt helt ut.

Slik justerer du lengden på forlengelsesrøret på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Ta slangen av slangeinntaket.

Skill stanghåndtaket fra slangen og forlengelsesrøret.

Slik fjernes håndtaket fra slangen på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sjekk innsiden av stanghåndtaket og hele slangen og forlengelsesrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ble problemet løst ved å sjekke forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen?

Sjekk børsterullen

Sjekke åpningene på rengjøringsmunnstykket:

Når rengjøringsmunnstykket er tatt av, sjekker du åpningene på munnstykket for tilstoppinger og fjerner dem hvis det er noen.

Åpne endelokket på børsterullen.

Bruk en mynt til å åpne låsen merket med en hengelås.

Bilde som viser det gule festet på undersiden av munnstykket som blir løsnet.

Ta av børsterullen.

Ta børsterullen forsiktig av, og fjern rusk.

Slik klipper du bort rusk fra børsterullen på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sett sammen maskinen igjen, og slå den på.

Børsterullen blir satt tilbake i munnstykket på en Dyson DC22 sylinderstøvsuger.

Roterer børsterullen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Flatt minimunnstykke

Sjekk de røde tappene på undersiden av det flate minimunnstykket.

Skyv begge tappene til åpen posisjon.

Sjekk røret for tilstoppinger.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Sjekk gulvmunnstykket for tilstoppinger og skader

Ta gulvmunnstykket av maskinen.

Sjekk begge inntakene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk at munnstykket er uskadd.

Har dette løst problemet?

Sjekk gulvmunnstykket

Ta gulvmunnstykket av forlengelsesrøret.

Sjekk åpningene til gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Har dette løst problemet?

Sjekk børsterullen

Sjekke åpningene på turbinmunnstykket:

Når turbinmunnstykket er tatt av, sjekker du åpningene på munnstykket for tilstoppinger og fjerner dem hvis det er noen.

Åpne endelokket på børsterullen.

Bruk en mynt til å åpne låsen merket med en hengelås.

Bilde som viser det gule festet på undersiden av munnstykket som blir løsnet.

Ta av børsterullen

Ta børsterullen forsiktig av, og fjern rusk.

Slik klipper du bort rusk fra børsterullen på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sett sammen maskinen igjen, og slå den på.

Sjekk at stempelet beveger seg fritt.

Børsterullen blir satt tilbake i munnstykket på en Dyson DC22 sylinderstøvsuger.

Roterer børsterullen?

Test børsterullen

Børsterullen skal rotere hvis sugekraften er sterk, så fortsett med ytelsessjekkene.

Roterer børsterullen?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av strømmen, og dra ut støpselet til maskinen. Løft beholderen og syklonen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sjekk røret

Sjekk at pakningene på slangeinntaket og utblåsningsrøret sitter på og er uskadde.

Sjekk slangeinntaket og utblåsningsrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen ved å trykke på knappen bak på syklonen.

Slik løsner du beholderen fra syklonen på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Sjekk at pakningene på syklonen og beholderen sitter på og er uskadde.

Undersøkelser utføres på undersiden av syklonen for å se etter blokkeringer.

Velg «ødelagt del» hvis noen av delene mangler eller er skadet.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Sjekk slangen og stangen

Pass på at stangen er dratt helt ut.

Slik justerer du lengden på forlengelsesrøret på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Ta slangen av slangeinntaket.

Sjekk hele slangen og stangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ble problemet løst ved å sjekke stangen og slangen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Gulvmunnstykke

Ta av gulvmunnstykket, og slå på maskinen.

Floor-munnstykket blir fjernet fra Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Hører du lyden når gulvmunnstykket ikke er satt på?

Sjekk slangeinntaket

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Når hadde maskinen strøm sist?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Bryteren lyser ikke.

Trykk på bryteren

Trykk på den bakre delen av bryteren for å låse den fast i på-posisjonen.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Bruke kabelen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Hvis kabelen ikke spoles inn, drar du den ut til du ser den røde teipen.

Innspolingsknappen må trykkes hardt ned for å spole inn ledningen etter bruk. Når knappen trykkes langt nok ned, skal du føle og høre et klikk, og ledningen spoles inn.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Hvilket gulvmunnstykke bruker du?

Ikke sett i støpselet eller prøv å bruke maskinen før en av teknikerne våre har reparert den.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk slangeinntaket

Hvis maskinen blåser ut støv, er dette et tegn på at det finnes en tilstopping.

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sette sammen Dyson-maskinen din

Gulvmunnstykket på bildet kan avvike fra munnstykket du har, men fremgangsmåten er den samme.

Sett slangen på slangeinntaket foran på maskinen.

Å feste slangen til Dyson DC22-sylinderstøvsugeren.

Sett slangen på bak på teleskopstangen.

Å feste slangen til støvsugerhåndtaket på Dyson DC22 stående støvsuger.

Trykk på utløseren, og forleng forlengelsesrøret til ønsket lengde. Pass på at det klikker på plass.

Slik justerer du lengden på forlengelsesrøret på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Sett gulvmunnstykket på teleskopstangen.

Å feste forlengelsesrøret til Floor-munnstykket på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Slik forlenger du teleskopstangen

Trykk på knappen på teleskopstangen.

Slik justerer du lengden på forlengelsesrøret på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Dra den nederste halvparten av forlengelsesrøret av håndtaket.

Slik justerer du lengden på forlengelsesrøret på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik oppbevarer og bruker du tilbehørene

Sett munnstykkene på teleskopstangen til du hører et klikk.

Tilbehøret kan brukes på enten slangen eller forlengelsesrøret.

Fest munnstykkeholderen til teleskopstangen for å oppbevare tilbehørene.

Munnstykkene festes i munnstykke-festet på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Plasseringen til serienummeret

Serienummeret står på typeskiltet på undersiden av maskinen, mellom de to hjulene (for eksempel 111-NO-A11111).

Det står også på hoveddelen, bak den gjennomsiktige beholderen.

Serienummeret på undersiden av Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Tøm beholderen

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Trykk hardt midt på bunnen av den gjennomsiktige beholderen for å lukke den før den settes på maskinen igjen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vaske filtrene

Følg trinnene i videoen for å vaske filtrene.

Velg «trinn for trinn» for å få trinnvis veiledning.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Vask filter A

Åpne låsen ved siden av hjulet med en mynt.

Slik fjernes filteret fra Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Åpne filterdekselet, og ta av filteret.

Filteret blir fjernet fra Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Vask filteret i kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller legg filteret i vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen.

Filteret blir vasket under rennende kaldt vann.

Legg filteret på et varmt sted til det er helt tørt (minst 24 timer). Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret er lagt til tørk i 24 timer.

Vask filter B

Åpne låsen på undersiden av maskinen, og ta av filteret.

Slik fjernes filteret under Dyson DC22 sylinderstøvsugeren.

Vask filteret i kaldt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller legg filteret i vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen.

Filteret på Dyson DC22 sylinderstøvsugeren blir vasket under rennende kaldt vann.

Legg filteret på et varmt sted til det er helt tørt (minst 24 timer). Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret er lagt til tørk i 24 timer.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?