Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson DC32 AnimalPro støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Rengjør beholderen og syklonen

Slå av strømmen, og dra ut støpselet til maskinen.

Trykk på utløseren på syklonen, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik fjernes beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen ved å trykke på knappen bak på syklonen.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Den gjennomsiktige beholderen må bare vaskes med vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller kjemikalier. Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på syklonen igjen.

Slik vaskes den klare plastbeholderen med vann.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Pass på at ingen deler av syklonen blir fuktige eller våte.

Slik vaskes den klare plastbeholderen med vann.

Sett maskinen/apparatet sammen igjen

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Sjekk slangeinntaket

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Visuell inspeksjon av slangeinnløpet for blokkeringer.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Å fjerne slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk slangen, stanghåndtaket og forlengelsesrøret

Pass på at forlengelsesrøret er dratt helt ut.

Røret på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren.

Skill stanghåndtaket fra slangen og forlengelsesrøret.

Sjekk innsiden av stanghåndtaket og hele slangen og forlengelsesrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sjekk kontaktmunnstykket

Sjekk den nederste delen av og åpningen til kontaktmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Slik undersøker du blokkeringer i munnstykket til en Dyson sylinderstøvsuger.

Test kontaktmunnstykket på maskinen.

Har dette løst problemet?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av strømmen, og dra ut støpselet til maskinen.

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Sjekk røret

Sjekk at pakningene på slangeinntaket og utblåsningsrøret sitter på og er uskadde.

Sjekk slangeinntaket og utblåsningsrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Dyson-sylinderstøvsugeren med beholderen fjernet.

Sjekk syklontoppen og beholderinntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Hvor du bør se etter blokkeringer i syklonen på en Dyson sylinderstøvsuger.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen ved å trykke på knappen bak på syklonen.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Sjekk at pakningene på syklonen og beholderen sitter på og er uskadde.

Syklonen blir rengjort med en tørr klut.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

Vask filteret

Følg trinnene i videoen for å vaske filteret.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vask filteret

Åpne låsen ved siden av hjulet med en mynt.

Slik fjernes filteret fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Åpne filterdekselet, og ta av filteret.

Vask filteret i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler eller legg filteret i vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen.

Filteret fra Dyson sylinderstøvsugeren blir vasket under rennende kaldt vann.

Legg filteret på et varmt sted til det er helt tørt (minst 24 timer). Ikke tørk filteret i tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Instruksjoner om å legge filteret til tørk i 24 timer.

Sett maskinen/apparatet sammen igjen

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Instruksjoner om å legge filteret til tørk i 24 timer.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Sjekk Dual Mode-gulvmunnstykket

Sjekk den nederste delen av og kontakten for Dual Mode-gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Slik undersøker du blokkeringer i munnstykket til en Dyson sylinderstøvsuger.

Test Dual Mode-gulvmunnstykket på maskinen.

Har dette løst problemet?

Sjekk Motorhead

Sjekk åpningen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Bruk en mynt til å åpne låsen merket med en hengelås.

Ta børsterullen forsiktig av, og fjern rusk.

Slik slår du børsterullen på og av

Trykk på knappen for å slå Motorhead-munnstykket på eller av.

Roterer børsterullen?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av strømmen, og dra ut støpselet til maskinen.

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Sjekk røret

Sjekk at pakningene på slangeinntaket og utblåsningsrøret sitter på og er uskadde.

Sjekk slangeinntaket og utblåsningsrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Dyson-sylinderstøvsugeren med beholderen fjernet.

Sjekk syklontoppen og beholderinntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Hvor du bør se etter blokkeringer i syklonen på en Dyson sylinderstøvsuger.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen ved å trykke på knappen bak på syklonen.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Sjekk at pakningene på syklonen og beholderen sitter på og er uskadde.

Syklonen blir rengjort med en tørr klut.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

Sjekk kontaktene

Slå børsterullen på/av.

Ta av rengjøringsmunnstykket.

Ta slangen av maskinen.

Å fjerne slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Når Motorhead-munnstykket er tatt av, sjekker du de elektriske kontaktene på munnstykket for tegn på skade.

Sjekk de elektriske kontaktene på slangen for tegn på skade.

Sjekk de tilsvarende kontaktene på inntaket for tegn på skade.

Sett sammen maskinen igjen.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk turbinmunnstykket

Skyv munnstykkesåleutløseren tilbake, og åpne de to låsene.

De gule festene på undersiden av munnstykket løsnes ved å vri dem mot klokken.

Ta munnstykkesålen og børsterullene av turbinmunnstykket, og fjern tråder og rusk.

Sjekk begge metallakslingene for tilstoppinger, og sjekk for hånd at de snurrer fritt.

Børsterullen blir fjernet fra munnstykket og rusk klippes av.

Sjekk undersiden av turbinmunnstykket og utsiden av stempelet for lodotter og rusk, og fjern dette hvis du finner noe. Stempelet må være dratt ut for at børsterullen skal rotere.

Munnstykket inspiseres for blokkeringer, sjekk under og i sideåpningene.

Når du setter børsterullene på igjen, må du passe på at begge pilene på børsterullene peker i samme retning og mot hjulene på turbinmunnstykket.

Børsterullen blir satt tilbake på munnstykket, endehetten må vris med klokken til låst posisjon.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Roterer børsterullen?

Har dette løst problemet?

Fortsett med sjekker

Børsterullen skal rotere hvis sugekraften er sterk, så fortsett med ytelsessjekkene.

Hvis sugekraften er sterk, men børsterullen fortsatt ikke roterer, kan problemet løses ved å bestille nytt turbinmunnstykke.

Velg det aktuelle alternativet

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av strømmen, og dra ut støpselet til maskinen.

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik fjernes beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Sjekk røret

Sjekk at pakningene på slangeinntaket og utblåsningsrøret sitter på og er uskadde.

Sjekk slangeinntaket og utblåsningsrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Dyson-sylinderstøvsugeren med beholderen fjernet.

Sjekk syklontoppen og beholderinntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Hvor du bør se etter blokkeringer i syklonen på en Dyson sylinderstøvsuger.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen ved å trykke på knappen bak på syklonen.

Å fjerne den klare plastbeholderen fra syklonen.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Sjekk at pakningene på syklonen og beholderen sitter på og er uskadde.

Syklonen blir rengjort med en tørr klut.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Sjekk røret, beholderen og syklonen

Slå av strømmen, og dra ut støpselet til maskinen.

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Sjekk røret

Sjekk at pakningene på slangeinntaket og utblåsningsrøret sitter på og er uskadde.

Dyson-sylinderstøvsugeren med beholderen fjernet.

Sjekk slangeinntaket og utblåsningsrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk syklontoppen og beholderinntaket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Hvor du bør se etter blokkeringer i syklonen på en Dyson sylinderstøvsuger.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen ved å trykke på knappen bak på syklonen.

Å fjerne den klare plastbeholderen fra syklonen.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Sjekk at pakningene på syklonen og beholderen sitter på og er uskadde.

Syklonen blir rengjort med en tørr klut.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke røret, beholderen og syklonen?

Sjekk slangen, stanghåndtaket og forlengelsesrøret

Pass på at forlengelsesrøret er dratt helt ut.

Røret på Dyson DC08 sylinderstøvsugeren.

Skill stanghåndtaket fra slangen og forlengelsesrøret.

Sjekk innsiden av stanghåndtaket og hele slangen og forlengelsesrøret for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ble problemet løst ved å sjekke forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Hvis kunden foretrekker å sjekke maskinen når strømmen er tilbake, ber du vedkommende vente i minst to timer og ringe tilbake.

Velg det aktuelle alternativet

Sjekk slangeinntaket

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Å fjerne slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Visuell inspeksjon av slangeinnløpet for blokkeringer.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Vask filteret

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Trykk på bryteren

Trykk på den bakre delen av bryteren for å låse den fast i på-posisjonen.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Test maskinen

Ta av rengjøringsmunnstykket.

Å fjerne Floor-munnstykket fra Dyson-sylinderstøvsugeren.

Hører du lyden fremdeles?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk beholderen og syklonen

Skranglelyden kan skyldes rusk i den gjennomsiktige beholderen eller syklonen.

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik fjernes beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Hører du lyden fremdeles?

Sjekk slangeinntaket

Skranglelyden kan skyldes en tilstopping i maskinen, så følgende tilstoppingssjekker må utføres.

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Å fjerne slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Visuell inspeksjon av slangeinnløpet for blokkeringer.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sjekk slangeinntaket

Hvis maskinen lager en plystrelyd, betyr dette at det finnes en tilstopping, eller at en pakning er skadet eller mangler.

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Å fjerne slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Visuell inspeksjon av slangeinnløpet for blokkeringer.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Sjekk beholderen og syklonen

En fuktig eller muggen lukt skyldes at støv i syklonen har kommet i kontakt med vann.

Dette trenger ikke å ha vært direkte kontakt med vann. Hvis du for eksempel støvsuger dyrehår som er litt fuktig, vil fuktigheten, i kombinasjon med støvet i syklonen, danne grobunn for lukt.

Lukten kan også komme av at filteret er vått når det settes tilbake i apparatet.

Rengjør beholderen og syklonen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik fjernes beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen ved å trykke på knappen bak på syklonen.

Å fjerne den klare plastbeholderen fra syklonen.

Den gjennomsiktige beholderen må bare vaskes med vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller kjemikalier. Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på syklonen igjen.

Slik vaskes den klare plastbeholderen med vann.

Rengjør syklonen med en tørr klut, og rist eller dunk for å fjerne støv fra oppsamleren for finkornet støv. Pass på at ingen deler av syklonenheten blir fuktige eller våte.

Syklonen blir rengjort med en tørr klut.

Sett maskinen/apparatet sammen igjen

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å rengjøre beholderen og syklonen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk rengjøringsmunnstykket

Skyv munnstykkesåleutløseren tilbake, og åpne de to låsene.

De gule festene på undersiden av munnstykket løsnes ved å vri dem mot klokken.

Fjern hår, tråder og rusk fra børsterullen.

Børsterullen blir fjernet fra munnstykket og rusk klippes av.

Sjekk begge metallakslingene for tilstoppinger, og sjekk for hånd at de snurrer fritt.

Sjekk undersiden av turbinmunnstykket og utsiden av stempelet for lodotter og rusk, og fjern dette hvis du finner noe. Stempelet må være dratt ut for at børsterullen skal rotere.

Munnstykket inspiseres for blokkeringer, sjekk under og i sideåpningene.

Når du setter børsterullene på igjen, må du passe på at begge pilene på børsterullene peker i samme retning og mot hjulene på turbinmunnstykket.

Sett sammen turbinmunnstykket igjen, og test det på maskinen.

Har dette løst problemet?

Utfør sjekker

Turbinmunnstykket vil fungere hvis sugekraften er sterk. Dette problemet kan løses ved å utføre ytelsessjekkene eller vaske filteret.

Velg bestillingsalternativet hvis turbinmunnstykket er skadet.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Bruke kabelen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Hvis kabelen ikke spoles inn, drar du den ut til du ser den røde teipen.

Innspolingsknappen må trykkes hardt ned for å spole inn ledningen etter bruk. Når knappen trykkes langt nok ned, skal du føle og høre et klikk, og ledningen spoles inn.

Har dette løst problemet?

Sjekk miniturbinmunnstykket

Åpne låsen med en mynt.

Endehetten blir vridd mot klokken for å løsne det.

Ta børsterullen av miniturbinmunnstykket.

Fjern hår, tråder og rusk fra børsterullen. Sjekk røret på undersiden av turbinmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Rusk blir løsnet fra børsterullen.

Sett børsterullen på igjen, og stram låsen på miniturbinmunnstykket med en mynt.

Børsterullen settes tilbake i munnstykket på Dyson-sylinderstøvsugeren.

Test miniturbinmunnstykket på maskinen.

Har dette løst problemet?

Utfør sjekker

Miniturbinmunnstykket vil fungere hvis sugekraften er sterk. Dette problemet kan løses ved å utføre ytelsessjekkene eller vaske filteret.

Velg bestillingsalternativet hvis miniturbinmunnstykket er skadet.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk kontaktene

Slå børsterullen på/av.

Ta av rengjøringsmunnstykket.

Ta slangen av maskinen.

Å fjerne slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Når Motorhead-munnstykket er tatt av, sjekker du de elektriske kontaktene på munnstykket for tegn på skade.

Sjekk de elektriske kontaktene på slangen for tegn på skade.

Sjekk de tilsvarende kontaktene på inntaket for tegn på skade.

Sett sammen maskinen igjen.

Velg det aktuelle alternativet

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Beholder

Delenummer 914796-01

Beholder

Beholder

Delenummer 914796-01

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Beholder

Beholder

Delenummer 914796-01

Ekstra beholder til Dyson sylinderstøvsuger.

446 kr

'Se mer'

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Crevice-munnstykke

Delenummer 913612-01

Crevice-munnstykke

Crevice-munnstykke

Delenummer 913612-01

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Crevice-munnstykke

Crevice-munnstykke

Delenummer 913612-01

Ekstra Crevice-munnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

35 kr

'Se mer'

Syklon

Delenummer 914735-25

Syklon

Syklon

Delenummer 914735-25

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Syklon

Syklon

Delenummer 914735-25

Ekstra syklon til Dyson sylinderstøvsuger.

773 kr

'Se mer'

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Slange

Delenummer 914851-01

Slange

Slange

Delenummer 914851-01

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Slange

Slange

Delenummer 914851-01

Ekstra slange til Dyson sylinderstøvsuger.

531 kr

'Se mer'

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Grovfilter

Delenummer 919778-02

Grovfilter

Grovfilter

Delenummer 919778-02

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

Grovfilter

Grovfilter

Delenummer 919778-02

Ekstra grovfilter til Dyson sylinderstøvsuger.

241 kr

'Se mer'

TrappeMunnstykke

Delenummer 915100-02

TrappeMunnstykke

TrappeMunnstykke

Delenummer 915100-02

Maskinen din kan være kvalifisert for gratis reservedeler

Er maskinen din under garanti?

Bruk dette skjemaet for å varsle vårt kundestøtteteam. De vil sjekke om maskinen din er kvalifisert for gratis erstatninger og bestille den riktige delen for deg.

*Obligatoriske felt.

F.eks. 07123 456789

F.eks. AB1-EU-ABC1234A

Finner du ikke serienummeret?

D/M/YYYY

Takk! Vi har mottatt opplysningene dine

Vi har sendt en bekreftelses-e-post og vil snart ta kontakt for å hjelpe deg med å løse problemet eller bestille en ny del.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - maskinen din er ikke lenger kvalifisert for gratis reservedeler. Du kan kjøpe din nye del nedenfor.

TrappeMunnstykke

TrappeMunnstykke

Delenummer 915100-02

Ekstra trappeMunnstykke til Dyson støvsuger.

47 kr

'Se mer'

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk slangeinntaket

Hvis maskinen blåser ut støv, er dette et tegn på at det finnes en tilstopping.

Ta slangen av slangeinntaket på forsiden av maskinen.

Å fjerne slangen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Hold hånden over slangeinntaket, og test sugekraften.

Er sugekraften sterk, eller er den svakere enn vanlig?

Slik setter du på tilbehørene

Sett tilbehørene eller gulvmunnstykket på forlengelsesrøret. Pass på at de klikker på plass.

Du kan bruke tilbehøret på enten slangen eller forlengelsesrøret.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke kontaktmunnstykket

Trykk på en av pedalene på begge sider av halsen for å løfte opp børstene når du støvsuger tepper. Trykk en gang til for å senke børstene når du støvsuger harde gulv.

Slik justeres børstene på undersiden av munnstykket.

Sjekk at børstene på undersiden av kontaktmunnstykket sitter riktig.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke Dual Mode-gulvmunnstykket

Trykk på den fremre pedalen når du støvsuger harde gulv, og på den bakre pedalen når du støvsuger tepper.

Slik justerer du Floor-munnstykket på Dyson sylinderstøvsuger for bruk på tepper.

Sjekk at børstene på undersiden av Dual Mode-gulvmunnstykket sitter riktig.

Slik justerer du Floor-munnstykket på Dyson-sylinderstøvsugeren for bruk på harde gulv.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Motorhead

Trykk på knappen for å slå Motorhead-munnstykket på eller av.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke turbinmunnstykket

Dra ut stempelet på siden av turbinmunnstykket for å støvsuge tepper.

Slik justerer du Turbine-munnstykket på en Dyson sylinderstøvsuger.

Trykk inn stempelet for å slå av børsterullen og støvsuge harde gulv.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik oppbevarer og bærer du Dyson-maskinen

Slå sammen forlengelsesrøret, og fest gulvmunnstykket til holderen bak på støvsugeren.

Bare bruk bærehåndtaket på syklontoppen til å løfte maskinen.

For din egen sikkerhet må du ikke trykke på syklonutløseren mens du bærer maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Finne serienummeret

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik løsner du beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Serienummeret står på maskinens hoveddel, bak den gjennomsiktige beholderen.

Serienummeret på undersiden av Dyson sylinderstøvsugeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Tøm beholderen

Slå av strømmen, og dra ut støpselet til maskinen.

Trykk på utløseren på syklonenheten, og ta syklonen og den gjennomsiktige beholderen av maskinen.

Slik fjernes beholderen fra Dyson sylinderstøvsugeren.

Trykk på knappen på toppen av syklonen for å åpne beholderlokket. Pass på at støvet fanges opp.

Rist eller dunk for å fjerne alt støv fra oppsamleren for finkornet støv.

Slik tømmes beholderen på Dyson sylinderstøvsugeren.

Sett maskinen/apparatet sammen igjen

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?