Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

Dyson Cinetic Animal Turbine støvsuger (nikkel/blå) La oss få i gang maskinen din

Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Ta beholderen av maskinen ved å trykke på beholderutløseren på siden av beholderen.

Sjekk åpningene til røret og beholderen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Tøm beholderen

Tøm beholderen, og pass på at bunnen av beholderen forblir åpen.

Ta av beholderen, og slå på maskinen

Når beholderlokket er åpent, skal du se en liten, sølvfarget knapp bak den røde åpningsmekanismen. Trykk på den sølvfargede knappen.

Skill syklonenheten fra den gjennomsiktige beholderen.

Rengjøre beholderen

ADVARSEL: Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med kaldt vann.

Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Ikke legg den gjennomsiktige beholderen i oppvaskmaskinen.

Ikke legg hele syklonenheten i vann eller hell vann i syklonene.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på igjen.

Rengjør syklonen

Fjern lodotter og støv fra syklondekselet med en klut eller kombimunnstykket.

ADVARSEL: Ikke bruk vann.

Sett beholderen på igjen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Ta alle munnstykker av forlengelsesrøret.

Dra forlengelsesrøret helt ut ved å trykke på den røde knappen.

Slå på maskinen, og plasser hånden over enden av forlengelsesrøret.

Er sugekraften sterk eller svak?

Hvilket gulvmunnstykke

Dual Mode-gulvmunnstykke.

Musclehead-gulvmunnstykke

Turbinmunnstykke

Slik bruker du gulvmunnstykket

Den lilla pakningen må være i opp-posisjonen ved bruk på tepper.

Den lilla pakningen må være i ned-posisjonen ved bruk på harde gulv.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykkets innstillinger?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sjekk gulvmunnstykket for tilstoppinger og skader

Ta gulvmunnstykket av maskinen.

Sjekk begge inntakene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ble problemet løst ved å sjekke beholderen og syklonen?

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å se etter tilstoppinger?

Sjekk forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen

Skill forlengelsesrøret fra stanghåndtaket ved å trykke på utløseren på stanghåndtaket.

Ta stanghåndtaket av slangen ved å trykke på utløseren på slangen.

Trykk på utløseren, og ta slangen av apparatet.

Sjekk forlengelsesrøret, stanghåndtaket og slangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk slangeinntaket

Skru løs de to stjerneskruene på holderen til den gjennomsiktige beholderen. (Ikke skru løs noen andre skruer.) Ta av holderen.

Vri nå den fleksible inspeksjonsslangen bort fra inntaket.

Se etter tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett den fleksible inspeksjonsslangen og holderen til den gjennomsiktige beholderen på igjen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke maskinen for tilstoppinger?

Rengjøre beholderen og syklonen

Ta beholderen av maskinen ved å trykke på beholderutløseren på siden av beholderen.

Sjekk åpningene til røret og beholderen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Når beholderlokket er åpent, skal du se en liten, sølvfarget knapp bak den røde åpningsmekanismen. Trykk på den sølvfargede knappen.

Skill syklonenheten fra den gjennomsiktige beholderen.

Rengjøre syklonen

Fjern lodotter og støv fra syklondekselet med en klut eller kombimunnstykket.

ADVARSEL: Ikke bruk vann.

ADVARSEL: Ikke vask syklonen.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Ble problemet løst ved å sjekke beholderen og syklonen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Slik bruker du Musclehead-gulvmunnstykket

Luftventilen kan åpnes hvis sugekraften er for sterk. Hvis sugekraften er dårlig med luftventilen åpen, bør den lukkes igjen.

Ble problemet løst ved å sjekke luftventilen?

Sjekke Musclehead for tilstoppinger

Ta Musclehead-munnstykket av forlengelsesrøret.

Sjekk halsen på og undersiden av gulvmunnstykket for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Musclehead gulvMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Musclehead gulvMunnstykke

Delenummer 965577-01

Ekstra Muscle-gulvmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

688 kr

Musclehead gulvMunnstykke

Musclehead gulvMunnstykke

Delenummer 965577-01

Ekstra Muscle-gulvmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

688 kr

Ikke på lager for øyeblikket

688 kr

Overvåk produkt

Den viste modellen kan avvike fra det valgte produktet, men fremgangsmåten er den samme.

Bruke turbinmunnstykket

Børsterullen på turbinmunnstykket begynner å rotere straks maskinen slås på. Du kan justere børsterullens omdreiningshastighet med justeringsmekanismen på stanghåndtaket.

Du trenger ikke slå børsterullen på og av for ulike gulvtyper. Gulvmunnstykket har en rad med antistatiske karbonfibertråder som fjerner finkornet støv fra harde gulv, og stive nylonbørster som fjerner gjenstridig smuss fra tepper. Du trenger ikke slå av børsterullen når du går fra én gulvtype til en annen.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Sjekke gulvmunnstykket

Ta turbinmunnstykket av forlengelsesrøret ved å trykke på utløseren.

Vri låsen mot klokken med en mynt, og ta av børsterullen.

Ta børsterullen av turbinmunnstykket.

Fjern hår, tråder og rusk fra børsterullen.

Sjekk åpningene for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett børsterullen på igjen, sett på endelokket, og lås det ved å vri med klokken.

Sett børsterullen på igjen, sett på endelokket, og lås det ved å vri med klokken.

Ble problemet løst ved å sjekke gulvmunnstykket?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at turbinmunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

turbinmunnstykke

Delenummer 963544-01

Ekstra turbinmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger

846 kr

turbinmunnstykke

turbinmunnstykke

Delenummer 963544-01

Ekstra turbinmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger

846 kr

846 kr

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å se etter tilstoppinger?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Når hadde maskinen strøm sist?

Overopphetingsvern

De fleste av Dysons støvsugere har et innebygd sikkerhetssystem som stopper maskinen hvis den blir for varm. Dette skjer vanligvis fordi filtrene må vaskes, eller fordi det er tilstoppinger i maskinen.

Utfør ytelsessjekkene, og hvis maskinen stopper uventet, kobler du den fra stikkontakten og lar den kjøle seg ned i minst to timer.

Velg det aktuelle alternativet

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å se etter tilstoppinger?

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer støvsugeren når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Se etter tilstoppinger

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å se etter tilstoppinger?

Sjekk slangen og pakningene

Ta forlengelsesrøret av stanghåndtaket ved å trykke på den grå bryteren på håndtaket.

Sjekk håndtaket for sprekker.

Ta slangen helt av maskinen, og sjekk den for rifter og flenger.

Ta beholderen helt av maskinen, og sjekk at inntaket på maskinen er uskadd.

Sjekk inntaket på maskinens hoveddel, og forsikre deg om at pakningen er uskadd.

Sjekk at slangen til det nederste røret ikke er skadet eller vridd.

Ta den gjennomsiktige beholderen av syklonen ved å trykke på den sølvfargede knappen bak på syklonen.

Sett slangen og beholderen på maskinen. Pass på at de klikker på plass.

Slå på maskinen.

Har dette løst problemet?

Velg det aktuelle alternativet

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Følg instruksjonene i videoen.

Ble problemet løst ved å se etter tilstoppinger?

Bruke kabelen

Sjekk at maskinen er slått av.

Dra ut støpselet til maskinen før du spoler inn kabelen.

Hvis kabelen ikke spoles inn, drar du den ut til du ser den røde teipen.

Innspolingsknappen må trykkes hardt ned for å spole inn ledningen etter bruk. Når knappen trykkes langt nok ned, skal du føle og høre et klikk, og ledningen spoles inn.

Har dette løst problemet?

Velg det aktuelle alternativet

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Børsterull ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Børsterull

Delenummer 963549-01

Ekstra børsterull til turbinmunnstykket.

446 kr

Børsterull

Børsterull

Delenummer 963549-01

Ekstra børsterull til turbinmunnstykket.

446 kr

446 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at KombinasjonsMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

KombinasjonsMunnstykke

Delenummer 918068-02

Ekstra kombinasjonsMunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

71 kr

KombinasjonsMunnstykke

KombinasjonsMunnstykke

Delenummer 918068-02

Ekstra kombinasjonsMunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

71 kr

Ikke på lager for øyeblikket

71 kr

Overvåk produkt

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Syklon ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Syklon

Delenummer 948638-07

Ekstra syklon til Dyson sylinderstøvsuger.

906 kr

Syklon

Syklon

Delenummer 948638-07

Ekstra syklon til Dyson sylinderstøvsuger.

906 kr

906 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Endestykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Endestykke

Delenummer 964597-01

Ekstra endehette til turbinmunnstykket.

35 kr

Endestykke

Endestykke

Delenummer 964597-01

Ekstra endehette til turbinmunnstykket.

35 kr

Ikke på lager for øyeblikket

35 kr

Overvåk produkt

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Forlengelsesrør ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Forlengelsesrør

Delenummer 917260-01

Ekstra forlengelsesrør til Dyson sylinderstøvsuger.

338 kr

Forlengelsesrør

Forlengelsesrør

Delenummer 917260-01

Ekstra forlengelsesrør til Dyson sylinderstøvsuger.

338 kr

Ikke på lager for øyeblikket

338 kr

Overvåk produkt

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Musclehead gulvMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Musclehead gulvMunnstykke

Delenummer 965577-01

Ekstra Muscle-gulvmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

688 kr

Musclehead gulvMunnstykke

Musclehead gulvMunnstykke

Delenummer 965577-01

Ekstra Muscle-gulvmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

688 kr

Ikke på lager for øyeblikket

688 kr

Overvåk produkt

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at TrappeMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

TrappeMunnstykke

Delenummer 914417-01

Ekstra trappeMunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

71 kr

TrappeMunnstykke

TrappeMunnstykke

Delenummer 914417-01

Ekstra trappeMunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger.

71 kr

Ikke på lager for øyeblikket

71 kr

Overvåk produkt

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at turbinmunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

turbinmunnstykke

Delenummer 963544-01

Ekstra turbinmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger

846 kr

turbinmunnstykke

turbinmunnstykke

Delenummer 963544-01

Ekstra turbinmunnstykke til Dyson sylinderstøvsuger

846 kr

846 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Syklon ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Syklon

Delenummer 948638-07

Ekstra syklon til Dyson sylinderstøvsuger.

906 kr

Syklon

Syklon

Delenummer 948638-07

Ekstra syklon til Dyson sylinderstøvsuger.

906 kr

906 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Beholder ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Beholder

Delenummer 948652-01

Ekstra beholder til Dyson sylinderstøvsuger.

592 kr

Beholder

Beholder

Delenummer 948652-01

Ekstra beholder til Dyson sylinderstøvsuger.

592 kr

Ikke på lager for øyeblikket

592 kr

Overvåk produkt

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekke maskinen for tilstoppinger

Følg instruksjonene i videoen.

Komme i gang – video

Følg instruksjonene i videoen.

Bruke maskinen

Sett slangen på slangeinntaket foran på maskinen.

Sett slangen på bak på håndtaket.

Sett stanghåndtaket på forlengelsesrøret.

Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å dra det helt ut. Pass på at det klikker på plass.

Sett gulvmunnstykket på forlengelsesrøret.

Sett munnstykkene i holderen, og fest holderen til forlengelsesrøret.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Oppbevare munnstykkene

Oppbevar turbinmunnstykket ved å sette det inn i klipset bak på hoveddelen.

Oppbevare tilbehørene

  • Fest munnstykkene til munnstykkeholderen.
  • Fest munnstykkeholderen til forlengelsesrøret.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Hold i støpselet når kabelen spoles inn. Ikke la støpselet ligge og slenge på gulvet under innspolingen.

Bruke kabelen

Slå av maskinen.

  • Sjekk at maskinen er koblet fra stikkontakten.

For å spole inn kabelen trykker du hardt på knappen til du hører et klikk og kabelen spoles inn.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Plasseringen til serienummeret

Mellom hjulene på undersiden av maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik setter du på tilbehørene

Tilbehørene kan settes på forlengelsesrøret, stanghåndtaket eller slangen.

Pass på at de klikker på plass før bruk.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke sugekraftutløseren

Dra i utløseren for å redusere sugekraften.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke forlengelsesrøret

Trykk på utløseren på forlengelsesrøret for å dra det helt ut. Pass på at det klikker på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Hvilket gulvmunnstykke

Dual Mode-gulvmunnstykke.

Musclehead-gulvmunnstykke

Turbinmunnstykke

Slik bruker du Dual Mode-gulvmunnstykket

Sett Dual Mode-gulvmunnstykket på forlengelsesrøret. Du kan justere forlengelsesrøret etter eget ønske med den røde utløseren på forlengelsesrøret.

  • Bare bruk på tepper når børstene er nede.
  • Med børstene nede. Bruk på glatte/harde gulv.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke Musclehead-gulvmunnstykket

Musclehead-munnstykket justeres automatisk fra harde gulv til tepper og omvendt. Det er derfor ikke nødvendig å justere det manuelt for ulike gulvtyper.

Sett gulvmunnstykket på forlengelsesrøret. Pass på at det klikker på plass.

  • Du kan justere forlengelsesrøret etter eget ønske ved å trykke på den røde utløseren på forlengelsesrøret.

Luftventilen kan åpnes hvis sugekraften er for sterk. Hvis sugekraften er dårlig med luftventilen åpen, bør den lukkes igjen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke turbinmunnstykket

Du trenger ikke slå børsterullen på og av for ulike gulvtyper. Gulvmunnstykket har en rad med antistatiske karbonfibertråder som fjerner finkornet støv fra harde gulv, og stive nylonbørster som fjerner gjenstridig smuss fra tepper. Du trenger ikke slå av børsterullen når du går fra én gulvtype til en annen.

Sett turbinmunnstykket på forlengelsesrøret, og sjekk at forlengelsesrøret er dratt helt ut.

Dra i utløseren for å redusere sugekraften.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjør beholderen og syklonen

Rusk kan sette seg fast mellom dekselet og beholderen, noe som kan skyldes statisk elektrisitet eller at beholderen er overfylt. Ikke fyll beholderen over maksimumsmerket.

Ta av beholderen

Når beholderlokket er åpent, skal du se en liten, sølvfarget knapp bak den røde åpningsmekanismen. Trykk på den sølvfargede knappen.

Skill syklonenheten fra den gjennomsiktige beholderen.

Rengjøre beholderen

Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med kaldt vann.

Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen.

Ikke legg den gjennomsiktige beholderen i oppvaskmaskinen.

Ikke legg hele syklonenheten i vann eller hell vann i syklonene.

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på igjen.

Rengjør syklonen

Fjern lodotter og støv fra syklondekselet med en klut eller kombimunnstykket.

ADVARSEL: Ikke bruk vann.

Sett beholderen på igjen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Tømme beholderen

Ta beholderen av maskinen ved å trykke på beholderutløseren på siden av beholderen.

Åpne beholderlokket ved å trykke på den røde knappen på toppen av syklonen. Gjør dette et sted der du enkelt kan samle opp eventuelt støv.

Rengjøre syklonen

Finn dekselskrapen, og dra for å løsne den.

Bruk dekselskrapen til å fjerne finkornet støv rundt syklonen.

Sjekk under syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Ikke vask syklonen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?