Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson Cool AM03 pidestallvifte (sølv/sølv)
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Skifte batteri i fjernkontrollen

Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Velg det aktuelle alternativet

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

På/av

Luftstrøm

Dreining

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Skift batteriet

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Bruk den midterste kontrollen til å justere luftstrømmens styrke.

Kan luftstrømmens styrke endres med kontrollene på maskinen?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Test maskinen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Dra ut støpselet til maskinen, og vent i minst fem sekunder eller til LED-en slukkes.

Sett i støpselet til maskinen igjen, og test på nytt.

Har dette løst problemet?

Prøv knappen på hoveddelen.

På/av

Dreining

Slik fester du hovedenheten til foten av en Dyson-vifteovn.

Luftstrøm

Fungerer kontrollene på selve maskinen?

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

På/av

Hvor du finner serienummeret på Dyson-vifteovnen.

Luftstrøm

De to varmemodusene på en Dyson-vifteovn.

Dreining

Halvparten av Dyson-vifteovnens forsterkerring er varm, og den andre halvdelen er kald.

Har dette løst problemet?

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

På/av

Luftstrøm

Dreining

Har dette løst problemet?

Ikke strøm

Sjekk at det elektriske anlegget er på.

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Prøv å koble maskinen til en annen stikkontakt.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Se etter tilstoppinger

Ta luftstrømforsterkeren av teleskopstangen ved å dra forsiktig i forsterkeren.

Kontrollknappene for hovedenheten på Dyson AM03-viften.

Ta teleskopstangen av hoveddelen ved å vri stangen mot klokken.

Strømknappen øverst på midten av fjernkontrollen til en Dyson AM03-vifte.

Sjekk luftstrømforsterkeren og teleskopstangen for rusk og tilstoppinger.

Svingningsknappen nederst på midten av fjernkontrollen til en Dyson AM03-vifte.

Sjekk at pakningen er uskadd og sitter på, og at det ikke er noe synlig rusk rundt hoveddelen.

Kontrollknappen for luftstrøm midt på fjernkontrollen til Dyson AM03-viften.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

Viften lager en jevn, kraftig luftstrøm når den er slått på. Luftstrømmen bør være så kraftig at den løfter en avisside mer enn 45 grader.

Hold en avis omtrent to meter fra produktet med luftstrømkontrollen satt til maksimum.

Slik rengjør du Dyson-vifteovnen.

Løftes avisen mer enn 45 grader?

Ta luftstrømforsterkeren av teleskopstangen ved å dra forsiktig i forsterkeren.

Kontrollknappene for hovedenheten på Dyson AM03-viften.

Ta teleskopstangen av hoveddelen ved å vri stangen mot klokken.

Strømknappen øverst på midten av fjernkontrollen til en Dyson AM03-vifte.

Sjekk luftstrømforsterkeren og teleskopstangen for rusk og tilstoppinger.

Svingningsknappen nederst på midten av fjernkontrollen til en Dyson AM03-vifte.

Sjekk at pakningen er uskadd og sitter på, og at det ikke er noe synlig rusk rundt hoveddelen.

Kontrollknappen for luftstrøm midt på fjernkontrollen til Dyson AM03-viften.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Før du slår på, må du sjekke at viften står slik at luftstrømmen eller dreiningen ikke blokkeres.

Slå på maskinen.

I på-posisjonen skal av/på-knappen være omgitt av et blått LED-lys.

Sjekk at føttene sitter riktig

Sjekk at alle føttene er festet nederst på maskinen.

Sett viften på et flatt, sklisikkert underlag.

Dyson AM03-viften kobles fra vegguttaket.

Har dette løst problemet?

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

På/av

Hvor du finner serienummeret på Dyson-vifteovnen.

Luftstrøm

De to varmemodusene på en Dyson-vifteovn.

Dreining

Halvparten av Dyson-vifteovnens forsterkerring er varm, og den andre halvdelen er kald.

Har dette løst problemet?

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

På/av

Hvor du finner serienummeret på Dyson-vifteovnen.

Luftstrøm

De to varmemodusene på en Dyson-vifteovn.

Dreining

Halvparten av Dyson-vifteovnens forsterkerring er varm, og den andre halvdelen er kald.

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Har dette løst problemet?

Velg et annet alternativ på fjernkontrollen

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på en annen knapp.

Fungerer de andre funksjonene på fjernkontrollen?

Skift batteriet i fjernkontrollen

Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Følg instruksjonene i videoen.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Dra ut støpselet til maskinen, og vent i minst fem sekunder eller til LED-en slukkes.

Sett i støpselet til maskinen igjen, og test på nytt.

Har dette løst problemet?

Prøv knappen på hoveddelen.

På/av

Luftstrøm

Dreining

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Velg det aktuelle alternativet

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Tørk av maskinen

Følgende områder bør sjekkes og rengjøres for å opprettholde maskinens ytelse.

Luftstrømforsterker: Rengjør med en tørr klut.

Hoveddel: Rengjør med en tørr klut.

Deksel: Rengjør med en tørr klut eller en myk børste.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Dette problemet kan oppstå hvis strømmen kuttes mens maskinen brukes, for eksempel ved at støpselet dras ut, eller på grunn av strømbrudd.

Dra ut støpselet til maskinen, og vent i minst fem sekunder eller til LED-en slukkes.

Sett i støpselet til maskinen igjen, og test på nytt.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Dette problemet kan oppstå hvis strømmen kuttes mens maskinen brukes, for eksempel ved at støpselet dras ut, eller på grunn av strømbrudd.

Dra ut støpselet til maskinen, og vent i minst fem sekunder eller til LED-en slukkes.

Sett i støpselet til maskinen igjen, og test på nytt.

Har dette løst problemet?

Dra ut støpselet til maskinen, og vent i minst fem sekunder eller til LED-en slukkes.

Sett i støpselet til maskinen igjen, og test på nytt.

Har dette løst problemet?

Test fjernkontrollen

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

På/av

Hvor du finner serienummeret på Dyson-vifteovnen.

Luftstrøm

De to varmemodusene på en Dyson-vifteovn.

Dreining

Halvparten av Dyson-vifteovnens forsterkerring er varm, og den andre halvdelen er kald.

Har dette løst problemet?

Sett sammen maskinen din

Sett hoveddelen ned på den nederste delen. Sjekk at pilene står på linje.

Vri den nederste delen med klokken til den klikker på plass.

Strømknappen på fjernkontrollen.

Sett teleskopstangen på den nederste delen. Sjekk at pilene står på linje.

Når de står på linje, vrir du teleskopstangen med klokken for å låse den fast.

Fjernkontrollen blir testet.

Sett luftstrømforsterkeren ned på teleskopstangen.

Fjernkontrollen kan festes magnetisk oppå luftstrømforsterkeren.

Forsterkerringen blir vippet lett fremover og bakover på Dyson AM03-viften.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Strøm

Rett fjernkontrollen mot forsiden av maskinens nederste del, og trykk på ventemodusknappen.

Du kan også trykke på ventemodusknappen på hoveddelen.

Vær obs på at fjernkontrollen kan festes magnetisk oppå luftstrømforsterkeren.

Dyson-vifteovnen avgir kjølig luft på 0 grader og varm luft på 19 grader.

Dreining

Slå dreining på eller av med fjernkontrollen.

Et varselskilt om bruken av Dyson-vifteovnen.

Luftstrøm

Luftstrømmen kan stilles inn med luftstrømknappene på fjernkontrollen.

Kontrollknappene på hovedenheten til Dyson-vifteovnen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Juster luftstrømforsterkeren

Hev eller senk luftstrømforsterkeren til ønsket høyde.

Fjernkontrollen til en Dyson AM03-vifte bak et smarttelefonkamera.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

  1. Dette er apparatets ventemodusknapp, som brukes til å slå maskinen på og av.
  2. Dette er apparatets dreieknapp, som brukes til å starte og stoppe viftens dreining fra side til side.
  3. Dette er apparatets sentrale luftstrømkontroll, som brukes til å justere luftstrømmens styrke.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Plasseringen til serienummeret

Serienummeret står på maskinens nederste del.

Fjernkontrollen festes magnetisk på toppen av Dyson-vifteovnen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik vipper du luftstrømforsterkeren

Flytt luftstrømforsterkeren forsiktig bakover eller fremover til luftstrømmen har ønsket vinkel.

LED-skjermen på Dyson-vifteovnen viser «E5».

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Kontrollene på fjernkontrollen

På/av

Hvor du finner serienummeret på Dyson-vifteovnen.

Dreining

Halvparten av Dyson-vifteovnens forsterkerring er varm, og den andre halvdelen er kald.

Luftstrøm

De to varmemodusene på en Dyson-vifteovn.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Ikke bruk pusse- eller rengjøringsmidler på noen av maskinens deler.

Rengjøre Dyson-maskinen din

Følgende områder bør sjekkes og rengjøres for å opprettholde maskinens ytelse.

Luftstrømforsterker: Rengjør med en tørr eller fuktig klut.

Hoveddel: Rengjør med en tørr klut.

Deksel: Rengjør med en tørr klut eller en myk børste.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?