Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

Dyson CSYS™ skrivebordslampe (svart/svart) La oss få i gang maskinen din

Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Velg det aktuelle alternativet

Lyset må brukes med utildekkede hender.

Hold inne av/på-knappen i ett sekund før du følger trinnene.

Brukes maskinen/apparatet for første gang?

Slå lyset av. Kontroller at strømledningen er godt festet til strømforsyningsdelen og basen av lyset.

Ta armen av lampen.

Sjekk undersiden av armen for skader på strømkabelen inne i den vannrette armen.

Sett armen på igjen. Pass på at den magnetiske kontakten låses på plass, og at den sitter mellom de to rullelagrene.

Slå lyset på.

Ble problemet løst ved å sette sammen maskinen på nytt?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Er strømledningen eller støpselet skadet? Kontroller andre husholdningsapparater. Kontroller om lyset fungerer i et annet strømuttak.

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Legg lyset forsiktig på siden. Kontroller at strømledningen er satt inn i midten av basen. Før ledningen forsiktig gjennom sporet. Sørg for at den ikke vrir seg. La lyset stå oppreist og kontroller at ledningen blir liggende i åpningen.
Kontroller at lyset er plugget inn i et vegguttak og slått på.

Ble problemet løst ved å kontrollere strømledningen?

Juster glidebryteren for intensitet på armen.

Ble problemet løst ved å sjekke glidebryteren for intensitet?

Trekk ut lyset og la det stå i 1 minutt.
Plugg lyset inn igjen og slå det på.

Ble problemet løst ved å slå av strømmen?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Trykk på strømknappen på lyset.

Kan man slå på lyset ved hjelp av maskinen/apparatet?

Ta armen av lampen.

Sjekk undersiden av armen for skader på strømkabelen inne i den vannrette armen.

Skyv rullelageret tilbake, og sett armen på igjen. Sjekk at armen er i vater, og at rullelageret glir lett.

Ble problemet løst ved å sjekke holderplatene?

Sveip for å endre lysstyrken.

Trykk for å veksle raskt mellom intensitetsnivåer.

Ble problemet løst ved å justere intensiteten på maskinen?

Ta armen av lampen.

Sjekk undersiden av armen for skader på strømkabelen inne i den vannrette armen.

Skyv rullelageret tilbake, og sett armen på igjen. Sjekk at armen er i vater, og at rullelageret glir lett.

Ble problemet løst ved å sette sammen armen igjen?

Regelmessig vedlikehold er ikke nødvendig, men lyset kan rengjøres ved behov.

Ta lampens arm av stangen.

Snu lysets arm slik at lyset er rettet mot taket.

Tørk av lyset med en tørr, lofri klut.

ADVARSEL: Ikke bruk kjemikalier til å rengjøre lyset.

Ble problemet løst ved å rengjøre lyset?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Det er viktig at lyset monteres i esken som vist. Ikke fjern teipen før lyset er ferdig montert.

Fest sokkelen til lysets loddrette arm.

Fest sokkelmutteren på undersiden av sokkelen, og stram den med klokken.

Legg ledningen forsiktig i det viste sporet. Pass på at den ikke snurrer seg. Koble strømledningen til sokkelen.

Skyv på rullelageret, og sett inn den vannrette armen. Pass på at den magnetiske kontakten sitter mellom de to rullelagrene.

Sjekk at de to halvdelene av den magnetiske kontakten er i kontakt med hverandre.

Fjern teipen fra lampen.

Juster lyset etter behov.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sveip for å endre lysstyrken.

Trykk for å veksle raskt mellom intensitetsnivåer.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

LED-hodet har tre akser.

Bare bruk kjølearmen til å endre posisjon.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruksanvisning

Se den vedlagte bruksanvisningen over.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?