Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson Cyclone V10 Total Clean støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endelokket på siden av munnstykket med direkte drift. Ta av endelokket ved å vri det en kvart omdreining mot klokken med en mynt.

Merk: Et lite hengelåsikon og retningspiler hjelper deg å åpne endelokket.

Slik løsner du endehetten på munnstykket.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Slik fjerner og rengjør du børsterullen.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på stangen, og test maskinen.

Slik setter du på og sikrer børsterullen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Velg det aktuelle alternativet

Lys

For å sikre at de riktige sjekkene utføres, må vi finne ut om dette er et problem med støvsugingen, eller om maskinen vibrerer. Vi kan sjekke dette ved å se hvilket lys som er tent på maskinen.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Filterlys

Lyset som indikerer «filter» på Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Tilstoppingslys

Ta av munnstykkene

Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv.

Slik adskiller du munnstykket, røret og beholderen på Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger fra hverandre.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Ser du fremdeles lyset?

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endelokket på siden av munnstykket med direkte drift. Ta av endelokket ved å vri det en kvart omdreining mot klokken med en mynt.

Merk: Et lite hengelåsikon og retningspiler hjelper deg å åpne endelokket.

Slik løsner du endehetten på munnstykket.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Slik fjerner og rengjør du børsterullen.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på beholderen, og test maskinen.

Slik setter du på og sikrer børsterullen.

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sjekk beholderinntaket

Sjekk inntaket foran på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

En visuell undersøkelse av syklon-underdelen på Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Trykk på beholderutløseren på undersiden av beholderen for å åpne bunnen. Sjekk åpningene på syklondekselet for tilstoppinger. Sett beholderen på igjen, og lukk bunnen.

En visuell inspeksjon av beholderen og syklonen på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Ta av beholderen

Trykk på beholderutløseren på undersiden av beholderen for å åpne bunnen. Trykk på knappen på beholderen for å løsne beholderen, og skyv den av.

Slik fjerner du beholderen på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen.

Sett beholderen på maskinen igjen, og test maskinen.

Har dette løst problemet?

ADVARSEL: Ikke legg filteret i oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Vask filteret

Dette betyr at filteret må vaskes. Følg instruksjonene i videoen.

Filteret må være helt tørt før det settes på plass igjen. Trykk på starteren, la maskinen gå i to minutter, og sjekk deretter filterlyset.

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Filter ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Filter

Delenummer 969082-01

Ekstra filter til Dyson trådløse støvsuger.

446 kr

Filter

Filter

Delenummer 969082-01

Ekstra filter til Dyson trådløse støvsuger.

446 kr

446 kr

Ta av filteret

Ta av filteret ved å vri mot klokken til åpen posisjon og dra forsiktig ut. Fjern mest mulig rusk fra filteret før du vasker det.

Slik fjerner du filteret fra Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Vask først innsiden av filteret. Hold filteret opprett under kaldt, rennende vann mens du vrir på det.

Slik vasker du filteret på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Vask utsiden av filteret. Fyll det med kaldt vann, legg hånden over den åpne enden, og rist forsiktig.

Slik banker du filteret fra Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger etter vask.

Fortsett å vaske filteret innvendig og utvendig til vannet er rent når du skyller.

Dunk filteret forsiktig for å få ut mest mulig vann.

Tørke filteret

La filteret tørke med den åpne enden opp så lenge som mulig.

Filteret må være helt tørt før det settes på plass igjen.

ADVARSEL: Ikke legg filteret i oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret fra Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger tørkes i 24 timer i solen.

For å sette på igjen returnerer du filteret til åpen posisjon og vrir med klokken til det klikker på plass.

Slik settes filteret på igjen på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Har dette løst problemet?

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endelokket på siden av rengjøringsmunnstykket. Ta av endelokket ved å vri det en kvart omdreining mot klokken med en mynt.

Merk: Et lite hengelåsikon og retningspiler hjelper deg å åpne endelokket.

Endehetten og børsterullen blir fjernet.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Munnstykket inspiseres for blokkeringer.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på stangen, og test maskinen.

Børsterullen og endehetten blir skiftet ut.

Har dette løst problemet?

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn låsen ved den myke rullen på undersiden av rengjøringsmunnstykket. Vri låsen en kvart omdreining mot klokken med en mynt for å åpne endelokket, og ta det av ved å skyve det oppover.

Låsen på Floor-munnstykket på Dyson V6 trådløs støvsuger.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Børsterullen på Dyson V6 trådløs støvsuger blir renset for rusk.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på stangen, og test maskinen.

Låsen på Floor-munnstykket på Dyson V6 trådløs støvsuger.

Har dette løst problemet?

Sjekk beholderinntaket

Sjekk inntaket foran på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

En visuell undersøkelse av syklon-underdelen på Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Trykk på beholderutløseren på undersiden av beholderen for å åpne bunnen. Sjekk åpningene på syklondekselet for tilstoppinger. Sett beholderen på igjen, og lukk bunnen.

Slik åpner du beholderen på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Vask filteret

Dette betyr at filteret må vaskes. Følg instruksjonene i videoen.

Filteret må være helt tørt før det settes på plass igjen. Trykk på starteren, la maskinen gå i to minutter, og sjekk deretter filterlyset.

Ta av munnstykkene

Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv.

Slik adskiller du munnstykket, røret og beholderen på Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger fra hverandre.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Vibrerer maskinen fremdeles?

Sjekk beholderinntaket

Sjekk inntaket foran på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

En visuell undersøkelse av syklon-underdelen på Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Trykk på beholderutløseren på undersiden av beholderen for å åpne bunnen. Sjekk åpningene på syklondekselet for tilstoppinger. Sett beholderen på igjen, og lukk bunnen.

En visuell inspeksjon av beholderen og syklonen på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen.

Slik adskiller du munnstykket, røret og beholderen på Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger fra hverandre.

Sett maskinen i maksimumsmodus.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Hører du lyden fremdeles?

Sjekk stangen

Sjekk begge ender av stangen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sett rengjøringsmunnstykket på stangen, og sett stangen på maskinen igjen.

Røret fra Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger blir inspisert fra begge ender.

Test maskinen

Hold inne starteren i ti sekunder.

Hvis du fremdeles hører lyden, velger du gulvmunnstykket du har brukt.

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endelokket på siden av munnstykket med direkte drift. Ta av endelokket ved å vri det en kvart omdreining mot klokken med en mynt.

Merk: Et lite hengelåsikon og retningspiler hjelper deg å åpne endelokket.

Slik løsner du endehetten på munnstykket.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Slik fjerner og rengjør du børsterullen.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på beholderen, og test maskinen.

Slik setter du på og sikrer børsterullen.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endelokket på siden av rengjøringsmunnstykket. Ta av endelokket ved å vri det en kvart omdreining mot klokken med en mynt.

Merk: Et lite hengelåsikon og retningspiler hjelper deg å åpne endelokket.

Endehetten og børsterullen blir fjernet.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Munnstykket inspiseres for blokkeringer.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på beholderen, og test maskinen.

Børsterullen og endehetten blir skiftet ut.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn låsen ved den myke rullen på undersiden av rengjøringsmunnstykket. Vri låsen en kvart omdreining mot klokken med en mynt for å åpne endelokket, og ta det av ved å skyve det oppover.

Låsen på Floor-munnstykket på Dyson V6 trådløs støvsuger.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Børsterullen på Dyson V6 trådløs støvsuger blir renset for rusk.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på beholderen, og test maskinen.

Låsen på Floor-munnstykket på Dyson V6 trådløs støvsuger.

Har dette løst problemet?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Motorisert miniMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Motorisert miniMunnstykke

Delenummer 967479-05

Ekstra motorisert miniMunnstykke til Dyson støvsuger.

531 kr

Motorisert miniMunnstykke

Motorisert miniMunnstykke

Delenummer 967479-05

Ekstra motorisert miniMunnstykke til Dyson støvsuger.

531 kr

531 kr

Ta av beholderen

Trykk på beholderutløseren på undersiden av beholderen for å åpne bunnen. Trykk på knappen på beholderen for å løsne beholderen, og skyv den av.

Slik fjerner du beholderen på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Hører du lyden fremdeles?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk beholderinntaket

Sjekk inntaket foran på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

En visuell undersøkelse av syklon-underdelen på Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Skyv beholderen på maskinen igjen.

Når den er satt på, trykker du beholderen helt på maskinen og lukker bunnen av beholderen.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Problemer med støvsugingen

Tilstoppingslyset tennes vanligvis når maskinen vibrerer. Tilstoppingslyset finner du ved batteripakken.

Ta av gulvmunnstykket

Hvis maskinen ikke fungerer like godt som før, skyldes dette vanligvis en delvis eller fullstendig tilstopping av maskinens åpninger.

Ta gulvmunnstykket av maskinen, og sjekk stangen for tilstoppinger.

Slik adskiller du munnstykket, røret og beholderen på Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger fra hverandre.

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endelokket på siden av munnstykket med direkte drift. Ta av endelokket ved å vri det en kvart omdreining mot klokken med en mynt.

Merk: Et lite hengelåsikon og retningspiler hjelper deg å åpne endelokket.

Slik løsner du endehetten på munnstykket.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Slik fjerner og rengjør du børsterullen.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på stangen, og test maskinen.

Slik setter du på og sikrer børsterullen.

Har dette løst problemet?

Sjekk beholderinntaket

Sjekk inntaket foran på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Trykk på beholderutløseren på undersiden av beholderen for å åpne bunnen. Sjekk åpningene på syklondekselet for tilstoppinger. Sett beholderen på igjen, og lukk bunnen.

En visuell inspeksjon av beholderen og syklonen på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Hold inne starteren i ti sekunder.

Har dette løst problemet?

Ta av beholderen

Trykk på beholderutløseren på undersiden av beholderen for å åpne bunnen. Trykk på knappen på beholderen for å løsne beholderen, og skyv den av.

Slik fjerner du beholderen på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen.

Sett beholderen på maskinen igjen, sett på stangen og rengjøringsmunnstykket, og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Vask filteret

Dette betyr at filteret må vaskes. Følg instruksjonene i videoen.

Filteret må være helt tørt før det settes på plass igjen. Trykk på starteren, la maskinen gå i to minutter, og sjekk deretter filterlyset.

Vask først innsiden av filteret. Hold filteret opprett under kaldt, rennende vann mens du vrir på det.

Vask utsiden av filteret. Fyll det med kaldt vann, legg hånden over den åpne enden, og rist forsiktig.

Fortsett å vaske filteret innvendig og utvendig til vannet er rent når du skyller.

Dunk filteret forsiktig for å få ut mest mulig vann.

Tørke filteret

La filteret tørke med den åpne enden opp så lenge som mulig.

Filteret må være helt tørt før det settes på plass igjen.

ADVARSEL: Ikke legg filteret i oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

For å sette på igjen returnerer du filteret til åpen posisjon og vrir med klokken til det klikker på plass.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endestykket på siden av det motoriserte minimunnstykket. Skru endestykket en kvart runde mot klokken ved hjelp av en mynt for å løsne det.

Merk: Det skal være et lite hengelåssymbol og retningspiler på endestykket som hjelper deg når du skal løsne det.

Endehetten og børsterullen blir fjernet.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Munnstykket inspiseres for blokkeringer.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på stangen, og test maskinen.

Børsterullen og endehetten blir skiftet ut.

Har dette løst problemet?

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn låsen ved den myke rullen på undersiden av rengjøringsmunnstykket. Vri låsen en kvart omdreining mot klokken med en mynt for å åpne endelokket, og ta det av ved å skyve det oppover.

Låsen på Floor-munnstykket på Dyson V6 trådløs støvsuger.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Børsterullen på Dyson V6 trådløs støvsuger blir renset for rusk.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på stangen, og test maskinen.

Låsen på Floor-munnstykket på Dyson V6 trådløs støvsuger.

Har dette løst problemet?

Sjekk maskinen

Maskinen er ment å pulsere. Dette er en hørbar indikator på at noe er galt, og hindrer skade på motoren. Det skyldes vanligvis en innsnevring av luftstrømmen eller en tilstopping inne i maskinen.

Hvis maskinen ikke har strøm, sjekker du statuslyset og velger det lyset som lyser.

Dra ut støpselet til maskinen

Sjekk at maskinen er koblet fra laderen, og sjekk statuslyset.

Sett på filteret riktig

Filterindikatoren blinker hvis filterenheten ikke sitter riktig.

For å fikse dette returnerer du filterenheten til åpen posisjon og vrir med klokken til den klikker på plass.

Blinkende filterindikator på Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Et blått, blinkende lys betyr at maskinen lades.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Blå lys under lading

Hvis ett, to eller tre blå lys lyser mens maskinen er tilkoblet stikkontakten, tyder dette på at den lades.

Strømforsyningsenheten på Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger viser to blå lys.

Har dette løst problemet?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Lader ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Lader

Delenummer 969350-03

Ekstra lader til Dyson trådløse støvsuger.

531 kr

Lader

Lader

Delenummer 969350-03

Ekstra lader til Dyson trådløse støvsuger.

531 kr

531 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Strømpakke og skruer ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Strømpakke og skruer

Delenummer 969352-02

Ekstra batteri og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 112 kr

Strømpakke og skruer

Strømpakke og skruer

Delenummer 969352-02

Ekstra batteri og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 112 kr

1 112 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Strømpakke og skruer ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Strømpakke og skruer

Delenummer 969352-02

Ekstra batteri og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 112 kr

Strømpakke og skruer

Strømpakke og skruer

Delenummer 969352-02

Ekstra batteri og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 112 kr

1 112 kr

Lad maskinen

Dette betyr at maskinen må lades. Lad maskinen i 3,5 timer.

Hvis lysene nå blinker rødt og blått, følger du det aktuelle trinnet.

Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger lader i ladestasjonen med et blinkende rødt og blått lys.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Strømpakke og skruer ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Strømpakke og skruer

Delenummer 969352-02

Ekstra batteri og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 112 kr

Strømpakke og skruer

Strømpakke og skruer

Delenummer 969352-02

Ekstra batteri og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 112 kr

1 112 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Lad maskinen

Dette betyr at maskinen må lades. Lad maskinen i 3,5 timer.

Hvis lysene nå blinker rødt og blått, følger du det aktuelle trinnet.

Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger lader i ladestasjonen med et blinkende rødt og blått lys.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Dra ut støpselet til maskinen

Sjekk at maskinen er koblet fra laderen, og sjekk statuslyset.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Strømpakke og skruer ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Strømpakke og skruer

Delenummer 969352-02

Ekstra batteri og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 112 kr

Strømpakke og skruer

Strømpakke og skruer

Delenummer 969352-02

Ekstra batteri og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 112 kr

1 112 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Hovedenhet og syklon ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Hovedenhet og syklon

Delenummer 969596-05

Ekstra hovedenhet og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 148 kr

Hovedenhet og syklon

Hovedenhet og syklon

Delenummer 969596-05

Ekstra hovedenhet og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 148 kr

1 148 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Strømpakke og skruer ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Strømpakke og skruer

Delenummer 969352-02

Ekstra batteri og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 112 kr

Strømpakke og skruer

Strømpakke og skruer

Delenummer 969352-02

Ekstra batteri og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 112 kr

1 112 kr

Brukstiden med høy sugekraft er fem minutter med det motoriserte munnstykket og sju minutter uten det motoriserte munnstykket.

Brukstiden med middels sugekraft er 20 minutter med det motoriserte munnstykket og 30 minutter uten det motoriserte munnstykket.

Brukstiden med lav sugekraft er 35 minutter med det motoriserte munnstykket og 60 minutter uten det motoriserte munnstykket.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Fuktig eller muggen lukt

En fuktig eller muggen lukt skyldes at støv i syklonen har kommet i kontakt med vann.

Dette trenger ikke å ha vært direkte kontakt med vann. Hvis du for eksempel støvsuger dyrehår som er litt fuktig, vil fuktigheten, i kombinasjon med støvet i syklonen, danne grobunn for lukt.

Lukten kan også komme av at filteret er vått når det settes tilbake i apparatet.

Det er bare filteret som kan vaskes. Beholderen kan bare rengjøres med en fuktig klut, og begge deler må være helt tørre før de settes på maskinen igjen.

Har noen av maskinens deler blitt vasket?

Var alle de vaskede delene helt tørre før maskinen ble brukt?

Fuktig eller muggen lukt kan fremdeles kjennes

Ved vanlig bruk kan eventuell ubehagelig lukt bare skyldes noe maskinen har sugd opp. Velg «Problemer med støvsugingen» for å utføre sjekker.

Ny del kreves

Hvis du klarer å finne ut hvilken del av maskinen lukten kommer fra, kan det hjelpe å skifte ut delen for å fjerne lukten. I så fall velger du «ødelagt del».

Velg det aktuelle alternativet

Problemer med støvsugingen

Tilstoppingslyset tennes vanligvis når maskinen vibrerer. Tilstoppingslyset finner du ved batteripakken.

Ta av beholderen

Trykk på beholderutløseren på undersiden av beholderen for å åpne bunnen. Trykk på knappen på beholderen for å løsne beholderen, og skyv den av.

Slik fjerner du beholderen på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Rengjør beholderen

Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med en fuktig klut.

ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre den gjennomsiktige beholderen. Ikke legg den gjennomsiktige beholderen i oppvaskmaskinen.

Sett beholderen på igjen

Den gjennomsiktige beholderen må være helt tørr før den settes på igjen.

For å sette på beholderen igjen trykker du den opp og inn i maskinens hoveddel til den klikker på plass.

Lukk bunnen av beholderen. Pass på at den klikker på plass og sitter godt.

Lukten kan også fjernes ved å vaske filteret.

Har dette løst problemet?

Vask filteret

Dette betyr at filteret må vaskes. Følg instruksjonene i videoen.

Filteret må være helt tørt før det settes på plass igjen. Trykk på starteren, la maskinen gå i to minutter, og sjekk deretter filterlyset.

Fuktig eller muggen lukt kan fremdeles kjennes

Ved vanlig bruk kan eventuell ubehagelig lukt bare skyldes noe maskinen har sugd opp. Velg «Problemer med støvsugingen» for å utføre sjekker.

Ny del kreves

Hvis du klarer å finne ut hvilken del av maskinen lukten kommer fra, kan det hjelpe å skifte ut delen for å fjerne lukten. I så fall velger du «ødelagt del».

Velg det aktuelle alternativet

Hvilken del er ødelagt?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Beholder ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Beholder

Delenummer 969509-01

Ekstra beholder til Dyson trådløse støvsuger.

410 kr

Beholder

Beholder

Delenummer 969509-01

Ekstra beholder til Dyson trådløse støvsuger.

410 kr

410 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Lader ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Lader

Delenummer 969350-03

Ekstra lader til Dyson trådløse støvsuger.

531 kr

Lader

Lader

Delenummer 969350-03

Ekstra lader til Dyson trådløse støvsuger.

531 kr

531 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Kombinasjonsmunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Kombinasjonsmunnstykke

Delenummer 967482-01

To Munnstykke i ett for allsidig rengjøring i hjemmet.

144 kr

Kombinasjonsmunnstykke

Kombinasjonsmunnstykke

Delenummer 967482-01

To Munnstykke i ett for allsidig rengjøring i hjemmet.

144 kr

Ikke på lager for øyeblikket

144 kr

Overvåk produkt

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Fugemunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Fugemunnstykke

Delenummer 967612-01

Ekstra Crevice-munnstykke med Quick-release til Dyson trådløse støvsuger.

35 kr

Fugemunnstykke

Fugemunnstykke

Delenummer 967612-01

Ekstra Crevice-munnstykke med Quick-release til Dyson trådløse støvsuger.

35 kr

35 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Veggmontert ladestasjon ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Veggmontert ladestasjon

Delenummer 969042-01

En dokkingstasjon for oppbevaring av Dyson trådløse støvsuger og to Munnstykke. Kan festes på veggen.

163 kr

Veggmontert ladestasjon

Delenummer 969042-01

En dokkingstasjon for oppbevaring av Dyson trådløse støvsuger og to Munnstykke. Kan festes på veggen.

163 kr

163 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Filter ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Filter

Delenummer 969082-01

Ekstra filter til Dyson trådløse støvsuger.

446 kr

Filter

Filter

Delenummer 969082-01

Ekstra filter til Dyson trådløse støvsuger.

446 kr

446 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Hovedenhet og syklon ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Hovedenhet og syklon

Delenummer 969596-05

Ekstra hovedenhet og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 148 kr

Hovedenhet og syklon

Hovedenhet og syklon

Delenummer 969596-05

Ekstra hovedenhet og skruer til Dyson trådløse støvsuger.

1 148 kr

1 148 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Motorisert miniMunnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Motorisert miniMunnstykke

Delenummer 967479-05

Ekstra motorisert miniMunnstykke til Dyson støvsuger.

531 kr

Motorisert miniMunnstykke

Motorisert miniMunnstykke

Delenummer 967479-05

Ekstra motorisert miniMunnstykke til Dyson støvsuger.

531 kr

531 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Motor-munnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Motor-munnstykke

Delenummer 967483-05

<p>Ekstra Motor.munnstykke til Dyson tr&aring;dl&oslash;se st&oslash;vsuger.</p>

846 kr

Motor-munnstykke

Motor-munnstykke

Delenummer 967483-05

<p>Ekstra Motor.munnstykke til Dyson tr&aring;dl&oslash;se st&oslash;vsuger.</p>

846 kr

846 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Soft Roller-munnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Soft Roller-munnstykke

Delenummer 966489-12

Ekstra Soft Roller-munnstykke til Dyson trådløse støvsuger.

Soft Roller-munnstykke

Delenummer 966489-12

Ekstra Soft Roller-munnstykke til Dyson trådløse støvsuger.

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Motor-munnstykke ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Motor-munnstykke

Delenummer 967483-05

<p>Ekstra Motor.munnstykke til Dyson tr&aring;dl&oslash;se st&oslash;vsuger.</p>

846 kr

Motor-munnstykke

Motor-munnstykke

Delenummer 967483-05

<p>Ekstra Motor.munnstykke til Dyson tr&aring;dl&oslash;se st&oslash;vsuger.</p>

846 kr

846 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Rør (blått) ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Rør (blått)

Delenummer 969109-01

Ekstra rør til Dyson trådløse støvsuger.

446 kr

Rør (blått)

Rør (blått)

Delenummer 969109-01

Ekstra rør til Dyson trådløse støvsuger.

446 kr

446 kr

Ta av filteret

Ta av filteret ved å vri mot klokken til åpen posisjon og dra forsiktig ut. Fjern mest mulig rusk fra filteret før du vasker det.

Slik fjerner du filteret fra Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Vask først innsiden av filteret. Hold filteret opprett under kaldt, rennende vann mens du vrir på det.

Slik vasker du filteret på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Vask utsiden av filteret. Fyll det med kaldt vann, legg hånden over den åpne enden, og rist forsiktig.

Fortsett å vaske filteret innvendig og utvendig til vannet er rent når du skyller.

Dunk filteret forsiktig for å få ut mest mulig vann.

Slik banker du filteret fra Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger etter vask.

Tørke filteret

La filteret tørke med den åpne enden opp så lenge som mulig.

Filteret må være helt tørt før det settes på plass igjen.

ADVARSEL: Ikke legg filteret i oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Filteret fra Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger tørkes i 24 timer i solen.

For å sette på igjen returnerer du filteret til åpen posisjon og vrir med klokken til det klikker på plass.

Slik settes filteret på igjen på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Ny del kreves

Slik vasker du filteret på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endelokket på siden av munnstykket med direkte drift. Ta av endelokket ved å vri det en kvart omdreining mot klokken med en mynt.

Merk: Et lite hengelåsikon og retningspiler hjelper deg å åpne endelokket.

Slik løsner du endehetten på munnstykket.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Slik fjerner og rengjør du børsterullen.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på beholderen, og test maskinen.

Slik setter du på og sikrer børsterullen.

Har dette løst problemet?

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endestykket på siden av det motoriserte minimunnstykket. Skru endestykket en kvart runde mot klokken ved hjelp av en mynt for å løsne det.

Merk: Det skal være et lite hengelåssymbol og retningspiler på endestykket som hjelper deg når du skal løsne det.

Endehetten og børsterullen blir fjernet.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Munnstykket inspiseres for blokkeringer.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på beholderen, og test maskinen.

Børsterullen og endehetten blir skiftet ut.

Har dette løst problemet?

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn låsen ved den myke rullen på undersiden av rengjøringsmunnstykket. Vri låsen en kvart omdreining mot klokken med en mynt for å åpne endelokket, og ta det av ved å skyve det oppover.

Låsen på Floor-munnstykket på Dyson V6 trådløs støvsuger.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Børsterullen på Dyson V6 trådløs støvsuger blir renset for rusk.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på beholderen, og test maskinen.

Låsen på Floor-munnstykket på Dyson V6 trådløs støvsuger.

Har dette løst problemet?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Rør (blått) ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Rør (blått)

Delenummer 969109-01

Ekstra rør til Dyson trådløse støvsuger.

446 kr

Rør (blått)

Rør (blått)

Delenummer 969109-01

Ekstra rør til Dyson trådløse støvsuger.

446 kr

446 kr

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

ADVARSEL: Ikke legg filteret i oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, mikrobølgeovn, komfyr eller nær åpen ild.

Vask filteret

Følg instruksjonene i videoen.

Filteret må være helt tørt før det settes på plass igjen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Ta av filteret

Ta av filteret ved å vri mot klokken til åpen posisjon og dra forsiktig ut. Fjern mest mulig rusk fra filteret før du vasker det.

Slik fjerner du filteret fra Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Vask først innsiden av filteret. Hold filteret opprett under kaldt, rennende vann mens du vrir på det.

Slik vasker du filteret på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Vask utsiden av filteret. Fyll det med kaldt vann, legg hånden over den åpne enden, og rist forsiktig.

Slik banker du filteret fra Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger etter vask.

Fortsett å vaske filteret innvendig og utvendig til vannet er rent når du skyller.

Dunk filteret forsiktig for å få ut mest mulig vann.

La filteret tørke med den åpne enden opp så lenge som mulig.

Filteret må være helt tørt før det settes på plass igjen.

Filteret fra Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger tørkes i 24 timer i solen.

For å sette på igjen returnerer du filteret til åpen posisjon og vrir med klokken til det klikker på plass.

Slik settes filteret på igjen på en Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Riper eller merker på stangen

Merker på stangen kan skyldes at den har kommet i kontakt med en malt flate, for eksempel en dørkarm.

Disse kan tørkes av med en fuktig klut.

Har dette løst problemet?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Rør (blått) ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Rør (blått)

Delenummer 969109-01

Ekstra rør til Dyson trådløse støvsuger.

446 kr

Rør (blått)

Rør (blått)

Delenummer 969109-01

Ekstra rør til Dyson trådløse støvsuger.

446 kr

446 kr

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Montere veggladestasjonen

Vær obs på at veggfester ikke er inkludert med ladestasjonen.

Før ladekabelen gjennom baksiden av ladestasjonen, og sjekk at den holdes på plass av klipset.

Ladestasjonen må festes til veggen minst 120 cm fra gulvet. Dette er for at maskinen skal kunne plasseres i stasjonen uten at den berører gulvet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Finne serienummeret

Serienummeret står på batteriet på undersiden av maskinen.

Inspeksjon av strømbasen på Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Komme i gang

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik setter du på tilbehørene

Alle munnstykkene som følger med maskinen, kan settes direkte på stangen eller beholderinntaket.

Juster kontaktene mot hverandre, og sett munnstykkene på enden av stangen.

Slik kobles munnstykkene og tilbehørene til Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Ta av stangen. Trykk munnstykkene rett på beholderinntaket til de klikker på plass.

Slik kobles munnstykkene til Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endelokket på siden av rengjøringsmunnstykket. Ta av endelokket ved å vri det en kvart omdreining mot klokken med en mynt.

Merk: Et lite hengelåsikon og retningspiler hjelper deg å åpne endelokket.

Endehetten og børsterullen blir fjernet.

Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket, og fjern hår og fibre.

Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.

Munnstykket inspiseres for blokkeringer.

Når børsterullen er fri for rusk, setter du den inn i rengjøringsmunnstykket igjen og fester endelokket.

Sett rengjøringsmunnstykket på stangen, og test maskinen.

Børsterullen og endehetten blir skiftet ut.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjør gulvmunnstykket

Når gulvmunnstykket er tatt av maskinen, snur du det og åpner låsen.

Festet til bunnplaten blir løsnet.

Vri på endelokket for å åpne og ta av.

Slik fjernes børsterullen.

Ta av børsterullen, og fjern hår og rusk.

Å fjerne fibre fra børsterullen.

Sjekk åpningene for tilstoppinger, fjern dem hvis det er noen, og sett børsterullen på igjen.

Bruk en mynt til å stramme låsen.

Slik fester du børsterullen til munnstykket.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Følg neste trinn.

Vaske børsterullene

Snu rengjøringsmunnstykket opp-ned, slik at undersiden av munnstykket vender mot deg.

Vri endelokket til åpen posisjon.

ADVARSEL: Vær obs på skarpe gjenstander når du ser etter tilstoppinger.

Festet til bunnplaten blir løsnet.

Vri på endelokket for å åpne og ta av.

Slik fjernes børsterullen.

Skyv den store børsterullen forsiktig bort fra rengjøringsmunnstykket, og ta av endelokket på børsterullen.

Slik fester du endehetten til børsterullen for å sikre at du ikke vasker den.

Løft opp den minste børsterullen for å ta den av.

Slik fjernes den bakre børsterullen.

Vask både den store og den lille børsterullen til vannet er rent når du skyller.

Børsterullen blir vasket.

Sett begge børsterullene opprett, og la dem stå til de er helt tørre (minst 24 timer).

Børsterullen tørker i 24 timer.

Sett først på den lille børsterullen igjen ved å sette inn den runde enden av den lille børsterullen. Trykk den åttekantede enden ned til den klikker på plass.

Den bakre børsterullen klikker på plass på munnstykket.