Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson Airblade Tap Wall håndtørker (høy spenning) (Euro)
Se alle trinnene

Vanlige problemer

Velg det aktuelle alternativet

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsveiledningen finner du på koblingen over.

Obs! Fortell kunden at følgende kjemikalier skader enheten, og at de ikke må brukes. Bruk av disse vil oppheve garantien:

  • alkohol- og syreblandinger
  • alkohol
  • løsemidler og oljebaserte produkter
  • kvartære ammoniumforbindelser
  • blandinger av alkaliske stoffer og blekemidler
  • skummidler
  • bleke- og skuremidler

Si også at vi ikke anbefaler å bruke høytrykkspyler.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle symptomet.

Slik skifter du filteret

Luftinntakene bør sjekkes for støv og rusk med jevne mellomrom. For å fjerne støv og rusk er det vanligvis nok å tørke av inntakene med en myk klut. Hvis luftinntakene blir tette, kan det være nødvendig med ytterligere rengjøring eller å skifte filter.

Et filtersett fra Dyson inneholder alt du trenger for å skifte enhetens HEPA-filter, og er nyttig når enheten brukes mye.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Skifte ut filteret

Trykk tappen på filteret forsiktig ut ved å åpne utløseren med et tynt, flatt skrujern.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airblade-håndtørkeren.

Dra det gamle filteret nedover, og fjern motorenheten.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airblade-håndtørkeren.

Trykk det nye filteret oppover til det klikker på plass.

Slik setter du tilbake filterdekselet på Dyson Airblade-håndtørkeren.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Håndtørkerens deler kan skiftes ut ved å følge instruksjonene i pakken med nye deler og monteringsveiledningen til punkt og prikke. Er du i tvil, hører du med en kvalifisert elektriker eller kontakter Dysons hjelpelinje for å få hjelp.

Skifte ut luftblanderen

Trykk rengjøringsdekselet på plass.

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Skru løs luftblanderen med luftblanderverktøyet.

Fjern den gamle luftblanderen fra kranen. Se etter tilstoppinger, og rengjør / skift ut om nødvendig.

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Sett den nye luftblanderen inn i luftblanderverktøyet.

Nøkkelen til luftingsapparatet for en Dyson Airblade-håndtørker.

Skru den nye luftblanderen inn i kranen med luftblanderverktøyet (stram så hardt du kan for hånd).

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Ta av rengjøringsdekselet, og test kranen.

Luftingsapparatet blir fjernet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjøringsinstruksjoner

For at Airblade-håndtørkeren skal se ny ut lengst mulig, må alle overflater rengjøres daglig med en myk klut og et ikke-skurende, ikke-etsende rengjøringsmiddel.

Tørk av panelet hver dag for å hindre mineralavleiringer og oppsamling av rusk. Rengjør gulvet under og veggen rundt enheten. Hvis enheten brukes mye, kan det være at dette må gjøres oftere.

Følgende kjemikalier skader enheten og må ikke brukes. Bruk av disse vil oppheve garantien.

Advarsel: Ikke bruk følgende:

alkohol- og syreblandinger
alkohol
løsemidler og oljebaserte produkter
kvartære ammoniumforbindelser
blandinger av alkaliske stoffer og blekemidler
skummidler
bleke- og skuremidler
Ikke bruk høytrykkspyler.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Denne delen må monteres av en kvalifisert person.

Monteringsveiledning

Velg koblingen over for å se monteringsveiledningen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Merk: Produktet vil varme opp luften litt når det brukes kontinuerlig på travle steder. Høy lufttemperatur eller varm luft fra en lokal varmekilde kan også få luften til å føles varm. Dette er normalt.

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Velg det aktuelle alternativet

På hvilken måte er lyden annerledes?

Sjekk enheten

Sjekk enheten for tilstoppinger, kranen og den grå fleksible slangen for skader og at Airblade har blitt rengjort.

Har dette løst problemet med ytelsen?

Vær obs på at kostnadene for utskifting eller reparasjon ikke dekkes hvis skaden skyldes hærverk.

Sjekk sveiseskjøtene på kranen

Sjekk sveiseskjøtene på kranen (der armene møter hovedrøret).

Hvor du bør se etter sprekker på Dyson Airblade-håndtørkeren.

Er det noen sprekker?

Sjekk hoveddelen og plasseringen av filteret

Sjekk at hoveddelen er festet riktig til bakplaten, og at filteret er klikket på plass.

Video om sjekk av hoveddelen

Følg instruksjonene i videoen.

Video om filtersjekk

Følg instruksjonene i videoen.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Tollfritt kun for fasttelefon 80069196

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Tollfritt kun for fasttelefon 80069196

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Brukes den mer enn 250 ganger om dagen?

Sjekke avstanden fra sensoren

Sjekk at hendene dine er innenfor maskinens bruksavstand, og at du beveger dem foran sensorene.
Vannfunksjonen har en bruksavstand på 2–10 cm rett under vannsensoren.
Luftfunksjonen har en bruksavstand på 1–6 cm i vannrett linje fra hver luftsensor.

Ble problemet løst ved å sjekke avstanden?

Sjekk når maskinen stopper

Dette er produktets vanlige syklus.

Obs! Maskinen har en forsinkelse på opptil fire sekunder for å beskytte motoren ved kontinuerlig bruk.

Redusert luftstrøm

Hvis maskinen har redusert luftstrøm eller det tar lengre tid enn forventet å tørke hendene, klikker du på alternativet for redusert luftstrøm.

Slås maskinen på i 30 sekunder og deretter av i fire sekunder?

Sjekk typen vask og sluk

Har vasken en svært reflekterende eller forkrommet overflate?

Det aller beste er vasker av porselen eller børstet metall.

Vasker med svært blanke overflater, for eksempel forkrommede vasker, bør unngås.

Er sluket eller avløpet av anbefalt type?

Vi anbefaler at avløpet er så åpent som mulig. Avløp med gitter eller perforering anbefales ikke. Dette er fordi de fører til dårligere tømming av såpevann (skum).

Det anbefales ikke å bruke propp i avløpet i vasker.

Korrekt type avløpshull å bruke med Dyson Airblade-håndtørkeren.

Har vasken en svært reflekterende eller forkrommet overflate?

Rengjør og sjekk sensoren

Rengjør sensorene under armene på kranen som vist i den vedlagte PDF-en, og test produktet på nytt.

Har vasken en svært reflekterende eller forkrommet overflate?

Sjekk strømtilførselen

Slå strømmen av og på.
Sjekk også jordfeilbryteren. (Den kan ha slått seg ut.)

Ble problemet løst ved å slå strømmen av og på og sjekke jordfeilbryteren?

Test andre apparater

Sjekk at andre apparater i rommet fungerer, for eksempel lys.

Er det noen andre produkter (ikke medregnet Dyson-håndtørkeren) på toalettet som fungerer?

Problem med strømtilførselen

Problemer med strømtilførselen er ikke relatert til Airblade og må løses av elektriker.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Ikke sett i støpselet eller prøv å bruke maskinen hvis du kjenner en svidd lukt.

Velg det aktuelle alternativet

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Tollfritt kun for fasttelefon 80069196

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Vær obs på at kostnadene for utskifting eller reparasjon ikke dekkes hvis skaden skyldes hærverk.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Tollfritt kun for fasttelefon 80069196

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Tollfritt kun for fasttelefon 80069196

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Vær obs på at kostnadene for utskifting eller reparasjon ikke dekkes hvis skaden skyldes hærverk.

Ble skaden forårsaket av hærverk?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vær obs på at kostnadene for utskifting eller reparasjon ikke dekkes hvis skaden skyldes hærverk.

Ble problemet løst ved å rengjøre kranen?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Tollfritt kun for fasttelefon 80069196

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Temperaturstyringsenhet

Ettersom produktet ikke inneholder noen komponenter som kan påvirke vannets temperatur, må temperaturendringen skyldes den lokale temperaturstyringsenheten, altså termostatbatteriet.

Ettersom vanntilførselen må være utstyrt med en temperaturstyringsenhet som oppfyller lokale krav, ber vi deg sjekke temperaturstyringsenheten og løse eventuelle problemer.

Vær obs på at restvannet i systemet kan få vannet til å føles kaldere, men bare til å begynne med.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Kommer det vann ut av armene på kranen når du tørker hendene?

Stram luftblanderen

Stram luftblanderen inne i kranen med luftblanderverktøyet som fulgte med produktet.

Det går an å stramme luftblanderen med en mynt, men pass på at du ikke ødelegger delen ved å bruke for mye kraft.

Luftblanderen er der vannet kommer fra når du vasker hendene.

Luftingsapparatet blir erstattet på en Dyson Airblade-håndtørker.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Ta gjerne kontakt

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg.

Tollfritt kun for fasttelefon 80069196

Kundeservice-teamet vårt er tilgjengelig til å hjelpe i løpet av de følgende tidene:
Mandag til fredag: 09:00- 18:00
Lørdag: 09:00-14:00

Sjekk at det ikke er noe som hindrer tømmingen av vannet. Om nødvendig ser du monteringsveiledningen for å få informasjon om anbefalte typer vasker, avløp eller propper.

Vær obs på at når produktet vårt brukes, blåses vannet av de våte hendene og ned i vasken.

Hvis det imidlertid er vann på gulvet eller andre flater, kan dette enkelt tørkes bort som en del av den vanlige rengjøringen av toalettet.

Og hvis vannet på veggen utgjør et problem, spesielt hvis overflaten er porøs, kan du vurdere å bruke et bakpanel eller et ikke-porøst materiale på veggen (for eksempel keramiske fliser).

Har dette løst problemet?

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vanntrykket bør være mellom 1 til 8 bar.

Sjekk vanntilførselen

Sjekk at vanntilførselen er slått på, og at slangen er fri for knuter og skader.

Ble problemet løst ved å sjekke vanntilførselen og slangen?

Merk: Maskinen har en forsinkelse på opptil fire sekunder for å beskytte motoren ved kontinuerlig bruk.

Kommer det vann fra kranen i 30 sekunder, og så blir det en pause på fire sekunder før prosessen starter på nytt?

Rengjøre sensorene

Rengjør sensorene under armene på kranen som vist i den vedlagte PDF-en, og test produktet på nytt.

Ble problemet løst ved å rengjøre sensoren eller sensorene?

Sjekk typen vask og sluk

Har vasken en svært reflekterende eller forkrommet overflate?

Det aller beste er vasker av porselen eller børstet metall.

Vasker med svært blanke overflater, for eksempel forkrommede vasker, bør unngås.

Er sluket eller avløpet av anbefalt type?

Vi anbefaler at avløpet er så åpent som mulig. Avløp med gitter eller perforering anbefales ikke. Dette er fordi de fører til dårligere tømming av såpevann (skum).

Det anbefales ikke å bruke propp i avløpet i vasker.

Korrekt type avløpshull å bruke med Dyson Airblade-håndtørkeren.

Har vasken en svært reflekterende eller forkrommet overflate?

Se før-montering-veiledningen for å få mer informasjon om hvilke typer vasker og propper som er kompatible.

Du har en type vask som ikke er kompatibel.

Vasken eller avløpet må skiftes. Det går ikke an å rekalibrere kranen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Riktig montering

Hvordan Dyson Airblade-kranen ikke skal monteres over en vask.

Feil montering

Hvordan Dyson Airblade-kranen ikke skal monteres over en vask.

Er sensoren rett over sluket/avløpet?

Vi anbefaler at den nedadrettede sensoren på kranen ikke plasseres over noe reflekterende, for eksempel sluket.

For å få fullstendige monteringsinstruksjoner ser du den trykte monteringsveiledningen som fulgte med maskinen. Du kan også få en kopi av veiledningen på koblingen over.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Renner eller drypper det kontinuerlig fra kranen?

Det ser ikke ut til å være noe galt med produktet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?