Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

Dyson CSYS 4k skrivebordslampe (svart/svart) La oss få i gang maskinen din

Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Brukes maskinen/apparatet for første gang?

Sjekk følgende:

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Sjekk andre husholdningsapparater.

Test lyset i et annet strømuttak.

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Legg lyset forsiktig på siden. Kontroller at strømledningen er satt inn i midten av basen. Før ledningen forsiktig gjennom sporet. Sørg for at den ikke vrir seg. La lyset stå oppreist og kontroller at ledningen blir liggende i åpningen.
Kontroller at lyset er plugget inn i et vegguttak og slått på.

Ble problemet løst ved å kontrollere strømledningen?

Sjekk dimmebryteren

Trykk på av/på-knappen for å slå på.

Hold inne bryteren for å dimme lyset.

Ble problemet løst ved å sjekke dimmebryteren?

Sjekk hjulholderplatene

Sjekk at hjulholderplatene er skrudd sammen.

Følg instruksjonsbildet for å sikre riktig montering.

Ta av holderplatene

Pass på følgende før du starter på sjekkene.

Lyset må være øverst før du utfører sjekkene. Hvis ikke vil vekten falle ned.

Skru løs de tre skruene med den medfølgende unbrakonøkkelen.

Pass på at du tar vare på alle løse skruer.

Hold i kjøleelementet hele tiden når det tas av stangen.

Sjekk at den røde teipen på platene som dekker kontaktene, har blitt fjernet.

Juster firkantene og skruehullene på kjølearmen og stangen mot hverandre.

Trykk de to delene sammen med én hånd.

Skru de tre skruene løst inn.

Sjekk igjen at delene sitter riktig.

Stram skruene til de sitter godt.

Ble problemet løst ved å sjekke holderplatene?

Dra ut støpselet til lyset, og la stå i fem minutter.

Plugg lyset inn igjen og slå det på.

Ble problemet løst ved å slå av strømmen?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Strømforsyning ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Strømforsyning

Delenummer 967247-07

Bytte strømforsyning for Dyson-lyset.

531 kr

Strømforsyning

Strømforsyning

Delenummer 967247-07

Bytte strømforsyning for Dyson-lyset.

531 kr

531 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Strømforsyning ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Strømforsyning

Delenummer 967247-07

Bytte strømforsyning for Dyson-lyset.

531 kr

Strømforsyning

Strømforsyning

Delenummer 967247-07

Bytte strømforsyning for Dyson-lyset.

531 kr

531 kr

Sjekk hjulholderplatene

Sjekk at hjulholderplatene er skrudd sammen.

Ta av holderplatene

Følg instruksjonsbildet for å sikre riktig montering.

Pass på følgende før du starter på sjekkene.

Lyset må være øverst før du utfører sjekkene. Hvis ikke vil vekten falle ned.

Skru løs de tre skruene med den medfølgende unbrakonøkkelen.

Pass på at du tar vare på alle løse skruer.

Hold i kjøleelementet hele tiden når det tas av stangen.

Sjekk at den røde teipen på platene som dekker kontaktene, har blitt fjernet.

Sett sammen holderplatene igjen

Juster firkantene og skruehullene på kjølearmen og stangen mot hverandre.

Skru de tre skruene løst inn.

Sjekk igjen at delene sitter riktig.

Stram skruene til de sitter godt.

Ble problemet løst ved å sjekke holderplatene?

Sjekk strømtilførselen

Sjekk følgende:

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Sjekk andre husholdningsapparater.

Test lyset i en annen stikkontakt.

Ble problemet løst ved å kontrollere det elektriske?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Kontroller strømledningen

Legg lampen forsiktig på siden.

Sjekk at strømledningen er tilkoblet i midten av sokkelen.

Legg ledningen forsiktig i det viste sporet. Pass på at den ikke snurrer seg.

Rett opp lampen. Pass på at ledningen forblir i sporet.

Kontroller at lyset er plugget inn i et vegguttak og slått på.

Ble problemet løst ved å kontrollere strømledningen?

Sjekk dimmebryteren

Trykk på av/på-knappen for å slå på.

Hold inne bryteren for å dimme lyset.

Ble problemet løst ved å sjekke dimmebryteren?

Sjekk hjulholderplatene

Sjekk at hjulholderplatene er skrudd sammen.

Følg instruksjonsbildet for å sikre riktig montering.

Ta av holderplatene

Pass på følgende før du starter på sjekkene.

Lyset må være øverst før du utfører sjekkene. Hvis ikke vil vekten falle ned.

Skru løs de tre skruene med den medfølgende unbrakonøkkelen.

Pass på at du tar vare på alle løse skruer.

Hold i kjøleelementet hele tiden når det tas av stangen.

Sjekk at den røde teipen på platene som dekker kontaktene, har blitt fjernet.

Ble problemet løst ved å sjekke holderplatene?

Sett sammen holderplatene igjen

Juster firkantene og skruehullene på kjølearmen og stangen mot hverandre.

Trykk de to delene sammen med én hånd.

Skru de tre skruene løst inn.

Sjekk igjen at delene sitter riktig.

Stram skruene til de sitter godt.

Ble problemet løst ved å sette sammen holderplatene på nytt?

Oppstår problemet når armen går frem og tilbake, opp og ned eller begge deler?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Slik setter du sammen Dyson-lyset

Sett lampen på et flatt underlag.

Rett opp lampen. Pass på at ledningen forblir i sporet.

Fjern den røde teipen fra monteringsplatene for å se de elektriske kontaktene.

Juster firkantene og skruehullene på kjølearmen og stangen mot hverandre.

Trykk de to delene sammen med én hånd.

Skru de tre skruene løst inn.

Sjekk igjen at delene sitter riktig.

Stram skruene til de sitter godt.

Fjern emballasjen og teipen

Fjern emballasjen fra den nederste delen.

Fjern den røde teipen fra den avtakbare armen.

Fjern den gjennomsiktige teipen fra stangen.

Koble strømledningen til midt på sokkelen.

Legg ledningen forsiktig i det viste sporet. Pass på at den ikke snurrer seg.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Bruke dimmeren

Trykk på av/på-knappen for å slå på.

Hold inne bryteren for å dimme lyset.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik endrer du plasseringen til Dyson-lyset

LED-hodet har tre akser.

Bare bruk kjølearmen til å endre posisjon.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?