Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

Dyson Pure Hot+Cool™ luftrenser/vifteovn (hvit/sølv) La oss få i gang maskinen din

Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Dyson-maskinen er programmert til å minne deg på å skifte ut filterenheten etter tolv måneder (basert på tolv timers bruk hver dag). Vær obs på at indikatoren aktiveres før hvis maskinen brukes mer. Indikatoren er bare ment som en veiledning, og du må kanskje skifte ut filterenheten oftere.

Slik skifter du filteret

Det nye filteret kan leveres som én del (det ytre filterhuset og det innvendige filteret henger sammen), to deler (det ytre filterhuset og det innvendige filteret er atskilt) eller ett innvendig filter. Filteret med to deler har piler innvendig.

Har du mottatt et filter med én del der det ytre filterhuset og det innvendige filteret henger sammen, setter du på det nye filteret og kaster det gamle.

Har du mottatt et filter med to deler og tidligere hadde et filter med én del, kaster du det gamle filteret og setter på begge de nye delene. Fra nå av trenger du bare å skifte ut det innvendige filteret.

Har du mottatt bare et innvendig filter og for øyeblikket har filteret med to deler montert, setter du på det nye innvendige filteret og kaster det gamle filteret.

Filter med én del

Følg instruksjonene i videoen.

Filter med to deler og innvendig filter

Følg instruksjonene i videoen.

Dyson-maskinen er programmert til å minne deg på å skifte ut filterenheten etter tolv måneder (basert på tolv timers bruk hver dag). Vær obs på at indikatoren aktiveres før hvis maskinen brukes mer. Indikatoren er bare ment som en veiledning, og du må kanskje skifte ut filterenheten oftere.

Skift filteret

Det nye filteret kan leveres som én del (det ytre filterhuset og det innvendige filteret henger sammen), to deler (det ytre filterhuset og det innvendige filteret er atskilt) eller ett innvendig filter. Filteret med to deler har piler innvendig.

Har du mottatt et filter med én del der det ytre filterhuset og det innvendige filteret henger sammen, setter du på det nye filteret og kaster det gamle.

Har du mottatt et filter med to deler og tidligere hadde et filter med én del, kaster du det gamle filteret og setter på begge de nye delene. Fra nå av trenger du bare å skifte ut det innvendige filteret.

Har du mottatt bare et innvendig filter og for øyeblikket har filteret med to deler montert, setter du på det nye innvendige filteret og kaster det gamle filteret.

Dra ut støpselet til luftrenseren før du setter den ikke-vaskbare filterenheten på plass igjen.

Trykk på begge knappene for å løfte av filteret.

Ta av det gamle filteret.

For kunder som har mottatt nytt filter med to deler

Ta filteret ut av filterhuset.

Plasser tomlene i de innvendige sporene (under pilene), og trykk filteret ned og av huset.

Kast det gamle filteret i husholdningsavfallet.

For kunder som har mottatt nytt filter med to deler

Ta det nye filteret ut av emballasjen.

Sett det nye filteret inn i filterhuset.

Pass på at filteret klikker på plass.

Sett den nye filterenheten på hoveddelen.

Pass på at den nye filterenheten klikker på plass på maskinen.

Hold inne ventemodusknappen på fjernkontrollen i seks sekunder etter at du har satt sammen luftrenseren igjen.

 • LED-skjermen viser et mønster som roterer med klokken.
 • Luftrenseren går tilbake til vanlig modus når prosessen er fullført.

Filterindikatoren kan også tilbakestilles i Dyson Link-appen. Velg følgende: «Innstillinger» >«Filterlevetid» >«Tilbakestill».

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Hører du klikkelyden bare når maskinen dreier?

Sjekk den nederste delen

Se etter rusk og hindringer rundt den nederste delen av maskinen.

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Rengjør maskinen

Trykk på begge knappene for å løfte av filteret.

Ta filteret av apparatet.

Fjern tilstoppinger fra hullene med en myk børste.

Rengjør dekselet med en tørr klut.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Maskinen fungerer som den skal

Dette er helt normalt.

For at lufttemperaturen skal kunne reguleres kontinuerlig, kjører maskinen svært langsomt i ventemodus for å holde luftstrømmen over termostaten i gang.

Dette er ikke farlig.

Hvis lyden er forstyrrende, kan den stoppes ved å dra ut støpselet til maskinen. Lyden kan også bli mindre hørbar hvis produktet plasseres et annet sted i rommet.

Hvis kunden vil ha mer informasjon, sier du at lyden skyldes at enkelte av de elektriske komponentene avgir en frekvens som av og til kan høres som en summelyd. Dette gjelder ikke bare Dysons produkter.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Fjernkontroll

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

På/av

Luftstrømkontroll

Automatisk luftrensemodus

Fokusert modus

Nedtelling til ventemodus

Kjølemodus

Termostatkontroll

Dreining på/av

Spredningsmodus

Nattmodus

Endres luftstrømmens styrke?

Fjernkontroll

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Test andre knapper på fjernkontrollen.

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Skift batteriet

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Har dette løst problemet?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Fjernkontroll ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Fjernkontroll

Delenummer 967197-13

Ekstra fjernkontroll til Dyson luftrenser.

386 kr

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Delenummer 967197-13

Ekstra fjernkontroll til Dyson luftrenser.

386 kr

386 kr

Dyson Pure Hot + Cool Link er ment å brukes som vifteovn, vifte og luftrenser i private hjem. Ifølge standarden IEC 60879 (som gjelder ytelsen og konstruksjonen til elektriske og sirkulerende vifter og regulatorer) skal luftstrømmen fra en vifte kunne kjennes over en avstand som er minst tre ganger større enn viftens bredde. Dyson Pure Hot + Cool oppfyller dette kravet med god margin.

Papirtest

Vri luftstrømkontrollen til maksimal innstilling.

Hold en avisside omtrent fire meter fra produktet.

Papiret bør løftes mer enn 45 grader.

Løftes avisen mer enn 45 grader?

ADVARSEL: Ikke bruk pusse- eller rengjøringsmidler på noen av maskinens deler.

Rengjøre maskinen

Følgende områder bør sjekkes og rengjøres for å opprettholde maskinens ytelse:

Luftstrømforsterker: Rengjør med en tørr klut.

Hoveddel: Rengjør med en tørr klut.

Deksel: Rengjør med en tørr klut eller en myk børste.

Hoveddel

Trykk på begge knappene for å løfte av filteret.

Fjern tilstoppinger fra hullene med en myk børste.

Sett sammen maskinen igjen.

Har dette løst problemet?

Varmeelementer

Varmeelementene aktiveres ett om gangen, så dette er normalt når maskinen slås på.

La vifteovnen gå i ett minutt på høyeste temperaturinnstilling.

Har dette løst problemet?

Måltemperatur

Vifteovnen slås ikke på med mindre måltemperaturen er høyere enn romtemperaturen. Temperaturen som er stilt inn på maskinen, er rommets måltemperatur, ikke temperaturen fra viften, som ikke endres i varmemodus.

Trykk på den røde temperaturkontrollknappen til den digitale skjermen på hoveddelen viser 37 °C.

Har dette løst problemet?

Av/på-knapp

Rett fjernkontrollen mot forsiden av maskinens nederste del, og trykk på ventemodusknappen. Du kan også trykke på ventemodusknappen på hoveddelen.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Dra ut støpselet til maskinen, og la den stå i ti sekunder.

Sett i støpselet til maskinen igjen, og test på nytt.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Luftstrøm, men ikke dreining

Den blå teipen må fjernes før bruk.

Sjekk at alle føttene er festet nederst på maskinen.

Sett luftrenseren på et flatt, sklisikkert underlag.

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

Dreining

Har dette løst problemet?

Fjernkontroll

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Test andre knapper på fjernkontrollen.

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Skift batteriet

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Har dette løst problemet?

Dyson Link-appen

Prøv å bruke Dyson Link-appen til å styre dreiningen.

Ble problemet løst ved å bruke appen?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Fjernkontroll ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Fjernkontroll

Delenummer 967197-13

Ekstra fjernkontroll til Dyson luftrenser.

386 kr

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Delenummer 967197-13

Ekstra fjernkontroll til Dyson luftrenser.

386 kr

386 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Fjernkontroll ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Fjernkontroll

Delenummer 967197-13

Ekstra fjernkontroll til Dyson luftrenser.

386 kr

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Delenummer 967197-13

Ekstra fjernkontroll til Dyson luftrenser.

386 kr

386 kr

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Avbrudd i strømtilførselen

Dette kan skyldes et avbrudd i strømtilførselen.

Dra ut støpselet til maskinen, og la den stå i ti sekunder.

Sett i støpselet, og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Ikke sett i støpselet eller prøv å bruke maskinen hvis strømledningen er skadet.

Sjekk det elektriske anlegget

Sjekk at det elektriske anlegget er på.

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Prøv å koble maskinen til en annen stikkontakt.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Har maskinen vært på i ni timer eller mer?

Mer enn ni timer

Dysons vifteovner og luftrensere med varme- og kjølefunksjon har en sikkerhetsfunksjon som slår av maskinen etter ni timers kontinuerlig oppvarming.

Hvis du vil fortsette å bruke maskinen etter ni timer, må du slå den på igjen med enten av/på-knappen på fjernkontrollen eller på hoveddelen.

Dette skjer også hvis maskinen er i automodus og varmer kontinuerlig i ni timer.

Obs! Denne funksjonen kan ikke slås av.

Har dette løst problemet?

Hva slags lukt?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Rengjør maskinen

Følgende områder bør sjekkes og rengjøres for å opprettholde maskinens ytelse:

Luftstrømforsterker: Rengjør med en tørr klut.

Hoveddel: Rengjør med en tørr klut.

Deksel: Rengjør med en tørr klut eller en myk børste.

Hoveddel

Trykk på begge knappene for å løfte av filteret.

Fjern tilstoppinger fra hullene med en myk børste.

Sett sammen maskinen igjen, og test den.

Har dette løst problemet?

Dyson-maskinen er programmert til å minne deg på å skifte ut filterenheten etter tolv måneder (basert på tolv timers bruk hver dag). Vær obs på at indikatoren aktiveres før hvis maskinen brukes mer. Indikatoren er bare ment som en veiledning, og du må kanskje skifte ut filterenheten oftere.

Slik skifter du filteret

Det nye filteret kan leveres som én del (det ytre filterhuset og det innvendige filteret henger sammen), to deler (det ytre filterhuset og det innvendige filteret er atskilt) eller ett innvendig filter. Filteret med to deler har piler innvendig.

Har du mottatt et filter med én del der det ytre filterhuset og det innvendige filteret henger sammen, setter du på det nye filteret og kaster det gamle.

Har du mottatt et filter med to deler og tidligere hadde et filter med én del, kaster du det gamle filteret og setter på begge de nye delene. Fra nå av trenger du bare å skifte ut det innvendige filteret.

Har du mottatt bare et innvendig filter og for øyeblikket har filteret med to deler montert, setter du på det nye innvendige filteret og kaster det gamle filteret.

Filter med én del

Følg instruksjonene i videoen.

Filter med to deler og innvendig filter

Følg instruksjonene i videoen.

Dyson-maskinen er programmert til å minne deg på å skifte ut filterenheten etter tolv måneder (basert på tolv timers bruk hver dag). Vær obs på at indikatoren aktiveres før hvis maskinen brukes mer. Indikatoren er bare ment som en veiledning, og du må kanskje skifte ut filterenheten oftere.

Skift filteret

Det nye filteret kan leveres som én del (det ytre filterhuset og det innvendige filteret henger sammen), to deler (det ytre filterhuset og det innvendige filteret er atskilt) eller ett innvendig filter. Filteret med to deler har piler innvendig.

Har du mottatt et filter med én del der det ytre filterhuset og det innvendige filteret henger sammen, setter du på det nye filteret og kaster det gamle.

Har du mottatt et filter med to deler og tidligere hadde et filter med én del, kaster du det gamle filteret og setter på begge de nye delene. Fra nå av trenger du bare å skifte ut det innvendige filteret.

Har du mottatt bare et innvendig filter og for øyeblikket har filteret med to deler montert, setter du på det nye innvendige filteret og kaster det gamle filteret.

Dra ut støpselet til luftrenseren før du setter den ikke-vaskbare filterenheten på plass igjen.

Trykk på begge knappene for å løfte av filteret.

Ta av det gamle filteret.

For kunder som har mottatt nytt filter med to deler

Ta filteret ut av filterhuset.

Plasser tomlene i de innvendige sporene (under pilene), og trykk filteret ned og av huset.

Kast det gamle filteret i husholdningsavfallet.

For kunder som har mottatt nytt filter med to deler

Ta det nye filteret ut av emballasjen.

Sett det nye filteret inn i filterhuset.

Pass på at filteret klikker på plass.

Sett den nye filterenheten på hoveddelen.

Pass på at den nye filterenheten klikker på plass på maskinen.

Hold inne ventemodusknappen på fjernkontrollen i seks sekunder etter at du har satt sammen luftrenseren igjen.

 • LED-skjermen viser et mønster som roterer med klokken.
 • Luftrenseren går tilbake til vanlig modus når prosessen er fullført.

Filterindikatoren kan også tilbakestilles i Dyson Link-appen. Velg følgende: «Innstillinger» >«Filterlevetid» >«Tilbakestill».

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Fjernkontroll ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Fjernkontroll

Delenummer 967197-13

Ekstra fjernkontroll til Dyson luftrenser.

386 kr

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Delenummer 967197-13

Ekstra fjernkontroll til Dyson luftrenser.

386 kr

386 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Blinkende eller kontinuerlig «E»

Hvis du ser en blinkende E når du prøver å bruke luftrenseren, klarer den ikke å gjøre det du har bedt den om. Hvis du ser en kontinuerlig lysende E når du prøver å bruke luftrenseren, betyr dette at maskinen har sluttet å fungere som den skal.

Hvis du ser enten en blinkende eller kontinuerlig lysende E på skjermen til luftrenseren, fullfører du følgende trinn.

Dra ut støpselet til luftrenseren, og la den stå i ti sekunder.

Sjekk at støpselet sitter godt i stikkontakten, og at strømmen er på.

Sjekk at romtemperaturen er over 5 °C

Sjekk inntaksgitteret eller åpningen til luftstrømforsterkeren for tilstoppinger.

Du må kanskje skifte filteret. Sjekk inntaket for støv.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vippefunksjon

Sjekk skjøten for hindringer.

Sjekk at maskinen står på et flatt, stabilt underlag.

Ble problemet løst ved å sjekke skjøten?

Vipping

Sett maskinen på et flatt, stabilt underlag.

Vipp luftstrømforsterkeren litt fremover.

Luftstrømforsterkeren skal stå slik du slapp den.

Forblir luftstrømforsterkeren i denne posisjonen?

Maskinen vil ikke dreie

Den blå teipen må fjernes før bruk.

Sjekk at alle føttene er festet nederst på maskinen.

Sett luftrenseren på et flatt, sklisikkert underlag.

Har dette løst problemet?

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen

Dreining

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Har dette løst problemet?

Fjernkontroll

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Test andre knapper på fjernkontrollen.

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Fjernkontroll

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

På/av

Luftstrømkontroll

Automatisk luftrensemodus

Fokusert modus

Nedtelling til ventemodus

Kjølemodus

Termostatkontroll

Dreining på/av

Spredningsmodus

Nattmodus

Fungerer de andre funksjonene på fjernkontrollen?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Luftstrømmens styrke kan ikke endres

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

På/av

Luftstrømkontroll

Automatisk luftrensemodus

Fokusert modus

Nedtelling til ventemodus

Kjølemodus

Termostatkontroll

Dreining på/av.

Spredningsmodus

Nattmodus

Endres luftstrømmens styrke?

Fjernkontroll

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Test andre knapper på fjernkontrollen.

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Skifte batteri

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Har dette løst problemet?

Dyson Link-appen

Åpne appen for å styre luftstrømmen.

Endre innstillinger i appen.

Ble problemet løst ved å bruke appen?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sensorfeil

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Bruk en bomullspinne til å rengjøre innsiden og fjerne rusk.

Dette opprettholder sensorens nøyaktighet og sikrer at apparatet fungerer best mulig.

Har dette løst problemet?

Dreie

Trykk på dreieknappen for at luftrenseren skal begynne å dreie fra side til side.

Trykk en gang til for at luftrenseren skal slutte å dreie.

Luftrenseren vil ikke dreie når du trykker på kontrollknappene.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Luftstrømmens styrke

Trykk på luftstrømkontrollen for å endre luftstrømmens styrke.

Den digitale skjermen viser den nye styrken, og etter tre sekunder går den tilbake til å vise måltemperaturen.

Varmespredningsmodus

Trykk på vidvinkelknappen for å bytte fra personlig varme til å varme hele rommet.

Varme- og kjølemodusene fungerer i denne modusen.

Personlig varmemodus

Trykk på knappen for liten vinkel for å bytte fra en luftstrøm som dekker hele rommet, til en luftstrøm som er rettet direkte mot deg.

Varme- og kjølemodusene fungerer på denne måten.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Fjernkontroll

Rett fjernkontrollen mot forsiden av maskinens nederste del for å bruke den.

Fjernkontrollen kan festes oppå apparatet med knappene vendt ned.

På/av

Luftstrømkontroll

Kjølemodus

Termostatkontroll

Nedtelling til ventemodus

Dreining på/av

Spredningsmodus

Fokusert modus

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Maskinen settes i ventemodus når nedtellingen når null.

Nedtelling til ventemodus

Velg ønsket tid for å stille inn nedtellingen til ventemodus.

For å avbryte reduserer du tiden til du ser to streker.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Kontroller

 • Trykk på ventemodusknappen på apparatet for å slå det på/av.
 • Hold inne ventemodusknappen på apparatet for å justere temperaturen.
 • Temperaturen økes til maksimum før den reduseres.

Obs! Funksjonene for dreining, luftstrøm og nedtelling til ventemodus kan ikke brukes uten fjernkontrollen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Slik skifter du filteret

Følg instruksjonene i videoen.

Dyson-maskinen er programmert til å minne deg på å skifte ut filterenheten etter tolv måneder (basert på tolv timers bruk hver dag). Vær obs på at indikatoren aktiveres før hvis maskinen brukes mer. Indikatoren er bare ment som en veiledning, og du må kanskje skifte ut filterenheten oftere.

Skift filteret

Dra ut støpselet til luftrenseren før du setter den ikke-vaskbare filterenheten på plass igjen.

Trykk på begge knappene for å løfte av filteret.

Ta av det gamle filteret.

Plasser tomlene i de innvendige sporene (under pilene), og trykk filteret ned og av huset.

Ta filteret ut av filterhuset.

Kast det gamle filteret i husholdningsavfallet.

 • Ta det nye filteret ut av emballasjen.
 • Sett det nye filteret inn i filterhuset.
 • Pass på at filteret klikker på plass.

Sett den nye filterenheten på hoveddelen.

Pass på at den nye filterenheten klikker på plass på maskinen.

Hold inne ventemodusknappen på fjernkontrollen i seks sekunder etter at du har satt sammen luftrenseren igjen.

 • LED-skjermen viser et mønster som roterer med klokken.
 • Luftrenseren går tilbake til vanlig modus når prosessen er fullført.

Filterindikatoren kan også tilbakestilles i Dyson Link-appen. Velg følgende: «Innstillinger» >«Filterlevetid» >«Tilbakestill».

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjør sensoren

Rengjør sensoren hver gang filteret skiftes.

Åpne den lille luken på siden av maskinen.

Bruk en bomullspinne til å rengjøre innsiden og fjerne rusk.

Dette opprettholder sensorens nøyaktighet og sikrer at apparatet fungerer best mulig.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Kjølemodus

Trykk på den blå kjølemodusknappen for å aktivere kjølemodus.

Lyset på av/på-knappen endres fra rødt til blått for å indikere at du har aktivert kjølemodus.

Bruk luftstrømkontrollen til å justere luftstrømmens styrke, eller bruk automatisk luftrensemodus for å justere automatisk.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Slik bruker du varmemodus

Trykk på den røde termostatknappen til den digitale skjermen viser ønsket romtemperatur.

Lyset på av/på-knappen endres fra blått til rødt for å indikere at du har aktivert varmemodus.

Bruk luftstrømkontrollen til å justere luftstrømmens styrke, eller bruk automatisk luftrensemodus for å justere automatisk.

Ved første gangs bruk vil luftrenseren som standard settes til en temperatur som er 3 °C høyere enn den registrerte romtemperaturen. Deretter vil luftrenseren huske den siste måltemperaturen.

Måltemperaturindikator

 • Måltemperaturindikatoren er rød mens oppvarmingen pågår, og luftrenseren vil slutte å varme opp luften når måltemperaturen er nådd.
 • Måltemperaturindikatoren blir hvit når ønsket romtemperatur er nådd.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Automatisk luftrensemodus

Automatisk luftrensemodus justerer luftstrømmens styrke i henhold til rommets luftkvalitet.

Når dette er aktivert (en hvit A vises nederst til venstre på skjermen), justerer de innebygde sensorene automatisk luftrenserens hastighet i henhold til luftkvaliteten. Hastigheten økes ved dårlig luftkvalitet og senkes etter hvert som kvaliteten blir bedre.

Automatisk luftrensing i kjølemodus

Hvis målet for luftkvaliteten er nådd, blir A-symbolet grønt og skjermen slås av.

Hvis luftkvaliteten forverres, blir A-symbolet hvitt og luftrenseren begynner automatisk å rense luften i rommet på nytt.

Automatisk luftrensing i varmemodus

Skjermen viser at luftkvaliteten og romtemperaturen er under målet. Apparatet varmer og renser luften.

Luftrenseren viser romtemperaturen som er satt som mål, ikke luftstrømmen fra viften.

Skjermen viser at romtemperaturen har nådd målet, men ikke luftkvaliteten.

Skjermen viser at luftkvaliteten har nådd målet, men ikke romtemperaturen.

Apparatet vil fortsette å varme til måltemperaturen er nådd.

Skjermen viser at luftkvaliteten og romtemperaturen har nådd målet.

Apparatet vil fortsette å overvåke rommet, og det vil starte igjen hvis luftkvaliteten forverres eller temperaturen faller under målet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Varme- og kjølemoduser

Trykk på vidvinkelknappen for å bytte fra personlig varme til å varme hele rommet.

Hold forsiktig i den nederste delen og hoveddelen. Vipp luftstrømforsterkeren fremover eller bakover til ønsket luftstrømvinkel.

Varme- og kjølemodusene fungerer i denne modusen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Luftstrømmen i rommet

Trykk på knappen for liten vinkel for å bytte fra en luftstrøm som dekker hele rommet, til en luftstrøm som er rettet direkte mot deg.

Varme- og kjølemodusene fungerer på denne måten.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Nattmodus

 • Skjermen dimmes og slås av i nattmodus.
 • I automatisk luftrensemodus er luftstrømmen begrenset til nivå 4 for at luftrenseren ikke skal bråke.

Et halvmånesymbol lyser nederst til høyre på skjermen når aktivert.

Skjermen dimmes og slås av etter fem sekunder.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjør maskinen

Følgende områder bør sjekkes og rengjøres for å opprettholde maskinens ytelse.

Luftstrømforsterker: Rengjør med en tørr eller fuktig klut.

Hoveddel: Rengjør med en tørr klut.

Deksel: Rengjør med en tørr klut eller en myk børste.

Trykk på begge knappene for å løfte av filteret.

Ta filteret av apparatet.

Fjern tilstoppinger fra hullene med en myk børste.

Rengjør dekselet med en tørr klut.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Skifte batteri

Følg instruksjonene i videoen.

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?