Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson Airwrap™ styler - Smooth+Control
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Før du rengjør filteret, må du dra ut støpselet til apparatet og la det kjøle seg ned.

Regelmessig filtervedlikehold

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Regelmessig filtervedlikehold

Ta et godt tak i håndtaket på maskinen, og vri filtergitteret forsiktig mot klokken.

Dra nedover og av maskinen.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airwrap Styler ved å vri til venstre og dra nedover.

Vask filtergitteret under varmt, rennende vann.

Filterholderen renses med rennende vann.

Legg filtergitteret i varmt såpevann i 30 minutter.

Filterholderen senkes i varmt vann.

Rist filtergitteret for å få ut mest mulig vann, og la det deretter tørke naturlig.

Overflødig vann blir fjernet fra filteret ved å riste det for hånd.

Skyv filterrengjøringsbørsten på filterets trådduk.

Filterrengjøringsbørsten blir trykket oppover og på filteret.

Rengjør filteret ved å føre filterrengjøringsbørsten opp og ned til alt rusk har blitt fjernet.

ADVARSEL: Ikke bruk vann til å rengjøre filteret.

Filterrengjøringsbørsten rengjør filteret med oppover- og nedoverbevegelser.

Vri filtergitteret tilbake på plass. Sjekk at det sitter riktig.

ADVARSEL: Vri med klokken for å låse før bruk.

Slik setter du filterdekselet tilbake på Dyson Airwrap Styler ved å dra oppover og vri til høyre.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Ta av tilbehøret

Trykk på knappen for å løsne.

Har lyden stoppet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sett tilbehøret på igjen

Trykk tilbehøret inn i hoveddelen til det låses på plass.

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Sjekk alle tilbehørene

Prøv å sette alle tilbehørene på apparatet.

Er problemet med ett eller alle tilbehør?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Valg av luftstrøm

Apparatets lydnivå avhenger av den valgte luftstrømmen. Sett luftstrømkontrollen til hver av de tre luftstrømstyrkene.

Har dette løst problemet?

Regelmessig filtervedlikehold

Følg instruksjonene i videoen.

Hvis filterområdet er blokkert under bruk, kan dette også påvirke ytelsen.

Filteret må rengjøres hver uke.

Vask filtergitteret under varmt, rennende vann.

Filterholderen renses med rennende vann.

Legg filtergitteret i varmt såpevann i 30 minutter.

Filterholderen senkes i varmt vann.

Rist filtergitteret for å få ut mest mulig vann, og la det deretter tørke naturlig.

Overflødig vann blir fjernet fra filteret ved å riste det for hånd.

Skyv filterrengjøringsbørsten på filterets trådduk.

Filterrengjøringsbørsten blir trykket oppover og på filteret.

Rengjør filteret ved å føre filterrengjøringsbørsten opp og ned til alt rusk har blitt fjernet.

ADVARSEL: Ikke bruk vann til å rengjøre filteret.

Filterrengjøringsbørsten rengjør filteret med oppover- og nedoverbevegelser.

Vri filtergitteret tilbake på plass. Sjekk at det sitter riktig.

ADVARSEL: Vri med klokken for å låse før bruk.

Slik setter du filterdekselet tilbake på Dyson Airwrap Styler ved å dra oppover og vri til høyre.

Har dette løst problemet?

Bruke maskinen

Følg instruksjonene i videoen.

Velg det aktuelle alternativet

Snurre håret rundt krøllstaven

Håret bør være 80 % tørt når du begynner, altså at det ser tørt ut, men føles litt kaldt.

Skill ut en omtrent 5 cm bred del av håret. Hold 10 cm fra endene. Hold Dyson Airwrap™-styleren loddrett.

Hold Dyson Airwrap™-styleren loddrett.

Hold enden av håret mot Dyson Airwrap™-styleren. La luften fange håret og snurre det rundt krøllstaven automatisk.

Hårtuppene føres mot Dyson Airwrap Styler.

Beveg krøllstaven mot røttene for å lage krøllen

Du trenger ikke vri på Dyson Airwrap™-styleren eller hånden. Bare hold styleren loddrett, og la luften fange håret.

Når luften har tatt tak i håret, slipper du håret og beveger Dyson Airwrap™-styleren langsomt mot røttene.

Dyson Airwrap Styler føres nærmere hårrøttene for å begynne å krølle håret.

Hold i anbefalt tid, og trykk deretter på kaldluftsknappen eller skyv av/på-knappen oppover (mens du fortsetter å holde Dyson Airwrap™-styleren loddrett).

Anbefalte tider for hold og kaldluft:

Tynt hår: Hold i 5 sekunder (maksimalt), og bruk kaldluft i 5 sekunder (maksimalt).
Middels tykt hår: Hold i 10 sekunder (maksimalt), og bruk kaldluft i 5 sekunder (maksimalt).
Tykt hår: Hold i 15 sekunder (maksimalt), og bruk kaldluft i 10 sekunder (maksimalt).

Slå av, og løsne krøllen

Slå av Dyson Airwrap™-styleren når krøllene har satt seg.

Hold krøllstaven loddrett, og dra den ned og ut av håret.

Dyson Airwrap Styler slås av og slipper den krøllede hårlokken.

Du kan prøve forskjellige temperaturer og luftstrømmer for å lage dine egne stiler og skreddersy stylingen etter hårtypen din. Se www.dyson.com/myairwrap for å få mer informasjon og tips.

Fungerer maskinen som forventet?

Sjekk alle tilbehørene

Prøv å sette alle tilbehørene på apparatet.

Er problemet med ett eller alle tilbehør?

Ytelse

Velg det aktuelle alternativet.

Er problemet med luftstrømmen eller temperaturen?

Luftstrømkontroll

Velg ønsket luftstrøminnstilling med luftstrømkontrollen.

De tre luftstrøminnstillingene på Dyson Airwrap Styler.

Har dette løst problemet?

Ta av filteret

Hold i håndtaket på maskinen, og dra filtergitteret nedover og på kabelen.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airwrap Styler ved å vri til venstre og dra nedover.

Åpne filtergitteret forsiktig, og skyv det av kabelen.

Filterholderen fjernes ved å dra skjøten fra hverandre og fjerne den fra ledningen på Dyson Airwrap Styler.

Test maskinen uten filteret.

Har dette løst problemet?

Regelmessig filtervedlikehold

Følg instruksjonene i videoen.

Filteret må rengjøres hver uke.

Regelmessig filtervedlikehold

Ta et godt tak i håndtaket på maskinen, og vri filtergitteret forsiktig mot klokken.

Dra nedover og av maskinen.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airwrap Styler ved å vri til venstre og dra nedover.

Vask filtergitteret under varmt, rennende vann.

Filterholderen renses med rennende vann.

Legg filtergitteret i varmt såpevann i 30 minutter.

Filterholderen senkes i varmt vann.

Rist filtergitteret for å få ut mest mulig vann, og la det deretter tørke naturlig.

Overflødig vann blir fjernet fra filteret ved å riste det for hånd.

Skyv filterrengjøringsbørsten på filterets trådduk.

Filterrengjøringsbørsten blir trykket oppover og på filteret.

Rengjør filteret ved å føre filterrengjøringsbørsten opp og ned til alt rusk har blitt fjernet.

ADVARSEL: Ikke bruk vann til å rengjøre filteret.

Filterrengjøringsbørsten rengjør filteret med oppover- og nedoverbevegelser.

Vri filtergitteret tilbake på plass. Sjekk at det sitter riktig.

ADVARSEL: Vri med klokken for å låse før bruk.

Slik setter du filterdekselet tilbake på Dyson Airwrap Styler ved å dra oppover og vri til høyre.

Har dette løst problemet?

Temperaturkontroll

Dette apparatet er utstyrt med overopphetingsvern for å hindre overoppheting. Denne sikkerhetsfunksjonen tilbakestilles ikke av seg selv.

Hvis apparatet stopper uventet, drar du ut støpselet og lar det kjøle seg ned.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenser blir tatt ut av stikkontakten.

Har dette løst problemet?

Av/på-bryter

Apparatet slås på med av/på-glidebryteren.

Av-og-på-knappen til Dyson Airwrap Styler.

Ble maskinen brukt da den stoppet uventet?

Ta av filteret

Hold i håndtaket på maskinen, og dra filtergitteret nedover og på kabelen.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airwrap Styler ved å vri til venstre og dra nedover.

Åpne filtergitteret forsiktig, og skyv det av kabelen.

Filterholderen fjernes ved å dra skjøten fra hverandre og fjerne den fra ledningen på Dyson Airwrap Styler.

Test maskinen uten filteret.

Har dette løst problemet?

Bruker du apparatet i utlandet?

Glidebryter

Apparatet slås på med av/på-glidebryteren. Sjekk lysene på apparatet.

Av-og-på-knappen til Dyson Airwrap Styler.

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer Airwrap™ når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Er noen lys tent?

Regelmessig filtervedlikehold

Følg instruksjonene i videoen.

Regelmessig filtervedlikehold

Følg instruksjonene i videoen.

Sjekk den elektriske spenningen

Hvis apparatet ikke kan slås på, sjekker du at den elektriske spenningen er den samme som i landet der apparatet ble kjøpt:

220–240 V

Australia
Kina
Egypt
Europa
Grønland
Hongkong
India
Indonesia
Irland
Malaysia
New Zealand
Peru
Filippinene
Russland
Singapore
Sør-Afrika
Sør-Korea
Thailand
De forente arabiske emirater
Storbritannia

100–127 V

Canada
Japan
Mexico
Taiwan
USA

Eksempel: En maskin kjøpt i Storbritannia vil fungere i resten av Europa. En maskin kjøpt i USA vil ikke fungere i Europa (den kan ikke slås på).

Har dette løst problemet?

Av/på-bryter

Maskinen slås av med av/på-glidebryteren.

Av-og-på-knappen til Dyson Airwrap Styler.

Har dette løst problemet?

Sjekk strømtilførselen

Er strømledningen eller støpselet skadet?

Fungerer de andre husholdningsapparatene?

Fungerer Airwrap™ når den er tilkoblet en annen stikkontakt?

Har dette løst problemet?

Ta av filteret

Hold i håndtaket på maskinen, og dra filtergitteret nedover og på kabelen.

Slik fjerner du filterdekselet fra Dyson Airwrap Styler ved å vri til venstre og dra nedover.

Åpne filtergitteret forsiktig, og skyv det av kabelen.

Filterholderen fjernes ved å dra skjøten fra hverandre og fjerne den fra ledningen på Dyson Airwrap Styler.

Test maskinen uten filteret.

Har dette løst problemet?

Hva slags lys ser du?

Hvis apparatet bare fungerer av og til, sjekker du hvilket lys som lyser.

Sjekk strømmen

Sjekk at maskinen er tilkoblet en stikkontakt, og at av/på-bryteren er satt til på.

Sjekk strømtilførselen

Sjekk at den elektriske spenningen er den samme som i landet der apparatet ble kjøpt:

220–240 V

Australia
Kina
Egypt
Europa
Grønland
Hongkong
India
Indonesia
Irland
Malaysia
New Zealand
Peru
Filippinene
Russland
Singapore
Sør-Afrika
Sør-Korea
Thailand
De forente arabiske emirater
Storbritannia


100–127 V

Canada
Japan
Mexico
Taiwan
USA
Eksempel: En maskin kjøpt i Storbritannia vil fungere i resten av Europa. En maskin kjøpt i USA vil ikke fungere i Europa (den kan ikke slås på).

Har dette løst problemet?

Regelmessig filtervedlikehold

Følg instruksjonene i videoen.

Hva slags lukt?

Rengjøre apparatet

Bruk en tørr klut til å rengjøre apparatets hoveddel.

ADVARSEL: Ikke bruk smøremidler, rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere på noen av apparatets deler.

Har dette løst problemet?

Lukt

Det er normalt å kjenne en lukt de første par gangene et helt nytt apparat med varmeelement brukes (for eksempel brødrister, ovn eller vannkoker).

Lukten vil forsvinne over tid og etter et par gangers bruk.

Oppstod lukten under de første par gangers bruk?

Hvilken del er ødelagt?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at 30mm Airwrap™ barrels ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

30mm Airwrap™ barrels

Delenummer 969466-01

De mindre Airwrap™-sylindrene på 30 mm bruker Coanda-effekten for å skape volumiøse krøller og bølger.

336 kr

30mm Airwrap™ barrels

30mm Airwrap™ barrels

Delenummer 969466-01

De mindre Airwrap™-sylindrene på 30 mm bruker Coanda-effekten for å skape volumiøse krøller og bølger.

336 kr

336 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at 40mm Airwrap™ barrels ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

40mm Airwrap™ barrels

Delenummer 969470-01

De bredere Airwrap™-sylindrene på 40 mm bruker Coanda-effekten for å skape løse krøller og bølger.

336 kr

40mm Airwrap™ barrels

40mm Airwrap™ barrels

Delenummer 969470-01

De bredere Airwrap™-sylindrene på 40 mm bruker Coanda-effekten for å skape løse krøller og bølger.

336 kr

336 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Filterlokk ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Filterlokk

Delenummer 969758-05

Ekstra filterlokk til Dyson Airwrap™ styler.

265 kr

Filterlokk

Filterlokk

Delenummer 969758-05

Ekstra filterlokk til Dyson Airwrap™ styler.

265 kr

265 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Firm smoothing brush ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Firm smoothing brush

Delenummer 969477-01

Med faste børstehår som er konstruert for å gi kontroll over uregjerlig, krusete hår, skaper dette faste Smoothing Brush-munnstykket en rettere frisyre med mindre krus og færre utstående hår.

336 kr

Firm smoothing brush

Firm smoothing brush

Delenummer 969477-01

Med faste børstehår som er konstruert for å gi kontroll over uregjerlig, krusete hår, skaper dette faste Smoothing Brush-munnstykket en rettere frisyre med mindre krus og færre utstående hår.

336 kr

Ikke på lager for øyeblikket

336 kr

Overvåk produkt

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Pre-styling dryer ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Pre-styling dryer

Delenummer 969759-01

Bredere og tynnere for presisjonsstyling, med kalde gripekanter.

386 kr

Pre-styling dryer

Pre-styling dryer

Delenummer 969759-01

Bredere og tynnere for presisjonsstyling, med kalde gripekanter.

386 kr

386 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Round volumising brush ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Round volumising brush

Delenummer 969490-01

Perfekt for flatt, livløst hår. Den runde volumbørsten retter luften inn i håret for å gi volum, og børstehårene skaper spenning for å forme håret mens det tørker.

336 kr

Round volumising brush

Round volumising brush

Delenummer 969490-01

Perfekt for flatt, livløst hår. Den runde volumbørsten retter luften inn i håret for å gi volum, og børstehårene skaper spenning for å forme håret mens det tørker.

336 kr

Ikke på lager for øyeblikket

336 kr

Overvåk produkt

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Soft smoothing brush ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Soft smoothing brush

Delenummer 969482-01

De myke børstehårene med ballformede tupper er konstruert for å være skånsom mot hodebunnen, og lar den myke, utglattende børsten skape en myk, fønet look.

336 kr

Soft smoothing brush

Soft smoothing brush

Delenummer 969482-01

De myke børstehårene med ballformede tupper er konstruert for å være skånsom mot hodebunnen, og lar den myke, utglattende børsten skape en myk, fønet look.

336 kr

Ikke på lager for øyeblikket

336 kr

Overvåk produkt

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Tupp som ikke blir varm

Enkelte av tilbehørene har en tupp som ikke blir varm. Krøllstaven og den runde volumbørsten blir varme under bruk. Hold i tuppen for å bytte til et annet tilbehør.

Slik fjerner du Barrel-tilbehøret ved å skyve utløserbryteren ned og dra tilbehøret av tuppen.

Vær forsiktig når du håndterer varme tilbehør

Hold tilbehøret bare i det viste området. Enkelte tilbehør må kanskje rengjøres fra tid til annen.

Har dette løst problemet?

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at 30mm Airwrap™ barrels ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

30mm Airwrap™ barrels

Delenummer 969466-01

De mindre Airwrap™-sylindrene på 30 mm bruker Coanda-effekten for å skape volumiøse krøller og bølger.

336 kr

30mm Airwrap™ barrels

30mm Airwrap™ barrels

Delenummer 969466-01

De mindre Airwrap™-sylindrene på 30 mm bruker Coanda-effekten for å skape volumiøse krøller og bølger.

336 kr

336 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at 40mm Airwrap™ barrels ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

40mm Airwrap™ barrels

Delenummer 969470-01

De bredere Airwrap™-sylindrene på 40 mm bruker Coanda-effekten for å skape løse krøller og bølger.

336 kr

40mm Airwrap™ barrels

40mm Airwrap™ barrels

Delenummer 969470-01

De bredere Airwrap™-sylindrene på 40 mm bruker Coanda-effekten for å skape løse krøller og bølger.

336 kr

336 kr

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Firm smoothing brush ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Firm smoothing brush

Delenummer 969477-01

Med faste børstehår som er konstruert for å gi kontroll over uregjerlig, krusete hår, skaper dette faste Smoothing Brush-munnstykket en rettere frisyre med mindre krus og færre utstående hår.

336 kr

Firm smoothing brush

Firm smoothing brush

Delenummer 969477-01

Med faste børstehår som er konstruert for å gi kontroll over uregjerlig, krusete hår, skaper dette faste Smoothing Brush-munnstykket en rettere frisyre med mindre krus og færre utstående hår.

336 kr

Ikke på lager for øyeblikket

336 kr

Overvåk produkt

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Pre-styling dryer ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Pre-styling dryer

Delenummer 969759-01

Bredere og tynnere for presisjonsstyling, med kalde gripekanter.

386 kr

Pre-styling dryer

Pre-styling dryer

Delenummer 969759-01

Bredere og tynnere for presisjonsstyling, med kalde gripekanter.

386 kr

386 kr

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Round volumising brush ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Round volumising brush

Delenummer 969490-01

Perfekt for flatt, livløst hår. Den runde volumbørsten retter luften inn i håret for å gi volum, og børstehårene skaper spenning for å forme håret mens det tørker.

336 kr

Round volumising brush

Round volumising brush

Delenummer 969490-01

Perfekt for flatt, livløst hår. Den runde volumbørsten retter luften inn i håret for å gi volum, og børstehårene skaper spenning for å forme håret mens det tørker.

336 kr

Ikke på lager for øyeblikket

336 kr

Overvåk produkt

Du trenger kanskje en reservedel.

Det ser ut til at Soft smoothing brush ikke fungerer. Du kan løse dette ved å bestille ny under.

Soft smoothing brush

Delenummer 969482-01

De myke børstehårene med ballformede tupper er konstruert for å være skånsom mot hodebunnen, og lar den myke, utglattende børsten skape en myk, fønet look.

336 kr

Soft smoothing brush

Soft smoothing brush

Delenummer 969482-01

De myke børstehårene med ballformede tupper er konstruert for å være skånsom mot hodebunnen, og lar den myke, utglattende børsten skape en myk, fønet look.

336 kr

Ikke på lager for øyeblikket

336 kr

Overvåk produkt

Hva slags lys ser du?

Velg lyset du ser.

Blinkende hvitt og rødt LED-lys indikerer når filteret trenger rengjøring.

Sette på tilbehøret

Trykk tilbehøret inn i hoveddelen til det låses på plass.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Test rettebørsten

Slå på apparatet, og vent til brukstemperaturen er nådd.

Bruk rettebørsten til å sjekke om bustene nå endrer retning som forventet under bruk.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Komme i gang

Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Hva inneholder esken?

Dyson Airwrap™-styler, hoveddel

Hovedenheten på Dyson Airwrap styler.

Hard rettebørste

Firm Smoothing børste-tilbehøret til Dyson Airwrap.

Dyson Airwrap™-styler, 30 mm

30 mm Airwrap Barrel-munnstykket.

Dyson Airwrap™-styler, 40 mm

40 mm Airwrap Barrel-munnstykket.

Før-styling-føner

Dyson Airwrap Pre-styling Dryer-munnstykket.

Sklisikker matte

Antisklimatten for Dyson Airwrap.

Filterrengjøringsbørste

Rengjøringsbørsten for filteret på Dyson Airwrap.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Regelmessig filtervedlikehold

Det hvite, blinkende lyset betyr at filteret må vedlikeholdes. Følg instruksjonene i videoen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Styling

Vi hos Dyson er eksperter på teknologien og hvordan den fungerer, men hvis du vil vite mer om de siste trendene og hvordan du lager bestemte stiler, anbefaler vi at du tar en titt på nettet.

På nettstedet vårt har vi en side full av stylingtips og veiledninger, så www.dyson.co.uk/supersonic er vel verdt et besøk.

Du kan også følge oss på sosiale medier, og vi har samarbeidet med proffer og videobloggere innen hår og skjønnhet for å gi deg noen stylingtips. Bare søk etter «Dyson Supersonic» eller «Dyson Hair» på YouTube, Instagram, Facebook og Twitter.

Du kan også følge oss på sosiale medier, og vi har samarbeidet med proffer og videobloggere innen hår og skjønnhet for å gi deg noen stylingtips. Bare søk etter «Dyson Airwrap» eller «Dyson Hair» på YouTube, Instagram, Facebook og Twitter.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Luftstrømkontroll

Tre luftstrømstyrker.

De tre luftstrøminnstillingene på Dyson Airwrap Styler.

Temperaturkontroll

To varmeinnstillinger pluss en kuldeinnstilling gir deg full kontroll og et stilig resultat.

De 3 temperaturinnstillingene på Dyson Airwrap styler.

Strøm på/av med kaldluft

Glidebryter med kaldluft som får krøllene til å holde fasongen.

Av-og-på-knappen til Dyson Airwrap Styler.

Hvit, blinkende LED

Det hvite LED-lyset betyr at filteret må rengjøres. Velg «Regelmessig filtervedlikehold» for å få mer informasjon.

Blinkende hvite LED-lys indikerer at filteret trenger rengjøring.

Rød, blinkende LED

Det røde LED-lyset betyr at filteret må rengjøres. Velg «Regelmessig filtervedlikehold» for å få mer informasjon.

Kontakt Dysons hjelpelinje hvis lyset forblir rødt.

Avtakbart filtergitter

Lett å ta av og rengjøre. Velg «Regelmessig filtervedlikehold» for å få mer informasjon.

Filteret på Dyson Airwrap Styler.

Dyson Airwrap™-styler, 30 mm

Gir naturlige og fyldige krøller og bølger.

Bruk når håret er 80 % tørt. Krøllstaven har piler med/mot klokken som viser retningen til krøllene.

Sette på tilbehøret

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Slik kobler du til Barrel-tilbehøret ved å vri det med klokken.

Tupp som ikke blir varm

Krøllstaven blir varm under bruk.

Hold i tuppen for å skifte ut krøllstaven med annet tilbehør.

Slik fjerner du Barrel-munnstykket ved å skyve utløseren ned og dra tilbehøret av tuppen.

Bytte tilbehør

Trykk utløseren nedover for å bytte tilbehør.

Slik fjerner du Barrel-tilbehøret ved å skyve utløserbryteren ned og dra tilbehøret av tuppen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Dyson Airwrap™-styler, 40 mm

Gir løsere og luftigere krøller.

Bruk når håret er 80 % tørt. Sett temperaturen og luftstrømmen til maksimal innstilling.

Sette på tilbehøret

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Slik kobler du til Barrel-tilbehøret ved å vri det med klokken.

Tupp som ikke blir varm

Krøllstaven blir varm under bruk.

Hold i tuppen for å skifte ut krøllstaven med annet tilbehør.

Slik fjerner du Barrel-munnstykket ved å skyve utløseren ned og dra tilbehøret av tuppen.

Bytte tilbehør

Trykk utløseren nedover for å bytte tilbehør.

Slik fjerner du Barrel-tilbehøret ved å skyve utløserbryteren ned og dra tilbehøret av tuppen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Før-styling-føner

Brukes til å gjøre håret 80 % tørt, slik at det føles litt kaldt og er klart til å styles.

Sette på tilbehøret

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Slik kobler du til Pre-Styling-tilbehøret ved å vri det med klokken.

Bytte tilbehør

Trykk utløseren nedover for å bytte tilbehør.

Slik fjerner du Pre-Styling-tilbehøret ved å skyve utløserbryteren nedover.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rettebørste

Retter ut og føner håret.

Tørk håret med håndkle, og bruk børsten oppå håret for å få en glatt finish og under for å forme det og tilføre volum.

Sette på tilbehøret

Vri tilbehøret på hoveddelen til det klikker på plass.

Slik kobler du til Soft Smoothing børstetilbehøret ved å vri det med klokken.

Bytte tilbehør

Trykk utløseren nedover for å bytte tilbehør.

Slik fjerner du Firm Smoothing børstetilbehøret ved å skyve utløserbryteren nedover og dra tilbehøret oppover.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bruke maskinen i utlandet

Apparatet ditt kan brukes i land der strømnettet har samme elektriske spenning som i landet der det ble kjøpt:

Hvis spenningen er 220–240 V, gjelder dette følgende land:

220–240 V

Australia
Kina
Egypt
Europa
Grønland
Hongkong
India
Indonesia
Irland
Malaysia
New Zealand
Peru
Filippinene
Russland
Singapore
Sør-Afrika
Sør-Korea
Thailand
De forente arabiske emirater
Storbritannia

Hvis spenningen er 100–127 V, gjelder dette følgende land:

100–127 V

Canada
Japan
Mexico
Taiwan
USA

Eksempel: En maskin kjøpt i Storbritannia vil fungere i resten av Europa. En maskin kjøpt i USA vil ikke fungere i Europa (den kan ikke slås på).

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Snurre håret rundt krøllstaven

Håret bør være 80 % tørt når du begynner, altså at det ser tørt ut, men føles litt kaldt.

Skill ut en omtrent 5 cm bred del av håret. Hold 10 cm fra endene. Hold Dyson Airwrap™-styleren loddrett.

Hold Dyson Airwrap™-styleren loddrett.

Hold enden av håret mot Dyson Airwrap™-styleren. La luften fange håret og snurre det rundt krøllstaven automatisk.

Hårtuppene føres mot Dyson Airwrap Styler.

Beveg krøllstaven mot røttene for å lage krøllen

Du trenger ikke vri på Dyson Airwrap™-styleren eller hånden. Bare hold styleren loddrett, og la luften fange håret.

Når luften har tatt tak i håret, slipper du håret og beveger Dyson Airwrap™-styleren langsomt mot røttene.

Hold i anbefalt tid, og trykk deretter på kaldluftsknappen eller skyv av/på-knappen oppover (mens du fortsetter å holde Dyson Airwrap™-styleren loddrett).

Anbefalte tider for hold og kaldluft:

Tynt hår: Hold i 5 sekunder (maksimalt), og bruk kaldluft i 5 sekunder (maksimalt).
Middels tykt hår: Hold i 10 sekunder (maksimalt), og bruk kaldluft i 5 sekunder (maksimalt).
Tykt hår: Hold i 15 sekunder (maksimalt), og bruk kaldluft i 10 sekunder (maksimalt).

Dyson Airwrap Styler føres nærmere hårrøttene for å begynne å krølle håret.

Slå av, og løsne krøllen

Slå av Dyson Airwrap™-styleren når krøllene har satt seg.

Hold krøllstaven loddrett, og dra den ned og ut av håret.

Dyson Airwrap Styler slås av og slipper den krøllede hårlokken.

Du kan prøve forskjellige temperaturer og luftstrømmer for å lage dine egne stiler og skreddersy stylingen etter hårtypen din. Se www.dyson.com/myairwrap for å få mer informasjon og tips.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjøre apparatet

Bruk en tørr klut til å rengjøre apparatets hoveddel.

ADVARSEL: Ikke bruk smøremidler, rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere på noen av apparatets deler.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?