Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson Airblade 9kJ
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Trinn for trinn

Slå av maskinen.

Bruk Dysons verktøy for å fjerne de to skruene nederst på maskinen, og løft maskinen forsiktig fra bakplaten.

Trykk på utløseren, og ta filterhuset av maskinen.

Ta filteret ut av filterhuset.

Tøm filteret rett i søppelet. Gjenvinn det brukte filteret i henhold til lokale bestemmelser.

Fest maskinen til bakplaten igjen og fest de to skruene ved hjelp av Dysons verktøy.

Sett inn erstatningsfilteret i filterholderen.

Sett filterholderen tilbake i maskinen. Sørg for at den klikker på plass.

Slå på og test maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Lite bruk: Mindre enn 200 ganger per dag.

Mye bruk: Over 200 ganger per dag.

Blir maskinen brukt i et miljø med lite trafikk?

Det tar omtrent 10–12 sekunder å tørke hendene med denne maskinen.

Opplever du lang tørketid?

Dette er normalt, og maskinen fungerer som den skal.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det tar omtrent 10–12 sekunder å tørke hendene med denne maskinen.

Rengjør maskinen

Se etter blokkeringer, støv og rusk, og tørk over luftinngangene og luftutgangene.

Ble problemet løst ved å rengjøre maskinen?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Denne Dyson Airblade™ håndtørkeren har to strøminnstillinger: 900 W og 650 W. Maskinen er stilt inn på 900 W som standard.

Bruk Dysons verktøy for å fjerne to skruer nederst på maskinen.

Løft maskinen forsiktig fra bakplaten og kontroller strøminnstillingen på baksiden.

Ble problemet løst ved å sjekke sugekraftmodusen?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Rengjør maskinen

Se etter blokkeringer, støv og rusk, og tørk over luftinngangene og luftutgangene.

Ble problemet løst ved å rengjøre maskinen?

Sjekk driftsavstand

Kontroller at hendene dine er innenfor riktig rekkevidde og beveger seg foran sensorene.

Avstanden for luftfunksjonen er 0 mm–8 mm fra luftsensoren.

Den optimale avstanden er 5 mm.

Etter 30 sekunders kontinuerlig bruk, slår håndtørkeren seg av automatisk.

Har dette løst problemet?

Rengjør maskinen

Tørk av sensorene ved hjelp av en myk klut og et ikke-slipende rengjøringsmiddel.

Se etter blokkeringer, støv eller rusk og tørk av sensorene, luftinngangene og luftutgangene.

Ble problemet løst ved å rengjøre maskinen?

Rengjør maskinen

Se etter blokkeringer, støv og rusk, og tørk over luftinngangene og luftutgangene.

Ble problemet løst ved å rengjøre maskinen?

Sjekk driftsavstand

Kontroller at hendene dine er innenfor riktig rekkevidde og beveger seg foran sensorene.

Avstanden for luftfunksjonen er 0 mm–8 mm fra luftsensoren.

Den optimale avstanden er 5 mm.

Brukes maskinen/apparatet for første gang?

Be kunden om å få en kvalifisert elektriker sjekke strømmen til enheten, at spenningsforsyningen tilsvarer typeskiltet og at enheten også er riktig kablet på bakplaten - Forsikre deg om at jordledningen er tilkoblet.

Er det strøm til enheten?

Problemer med strømtilførselen er ikke relatert til Airblade og må løses av elektriker.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Hvis det er mulig, ber kunden om å bytte hoveddel med en kjent arbeider fra en annen maskin for å teste.

Har bytte av hovedorganet løst problemet?

Følg instruksjonene i videoen, eller velg «Installasjonsanvisning» og se vedlagte PDF-er.

Sjekk at strømforsyningen er i samsvar med typeskiltet på maskinen. For høyspenning (200–240 V), for lavspenning (100–120 V).

Sjekk at koblingsblokken er koblet til i samsvar med installasjonsanvisningen.

Ble problemet løst ved å ta maskinen/apparatet fra hverandre?

Se den vedlagte bruksanvisningen.

Har dette løst problemet?

Velg det aktuelle alternativet

Hva slags lukt?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vennligst se vedlagt installasjonsanvisning.

Krav til veggfeste

Skal ikke festes til løse gipsplater, ettersom det ikke gir en trygg og sikker installasjonen av maskinen, noe som også kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis kun løse gipsplater er tilgjengelig for installasjon, er det nødvendig å bruke en Dyson beskyttelsesplate. Kontakt Dysons kundeservice for mer informasjon.

Hvis veggen har et luftrom, må festene være lange nok til å sørge for en trygg installasjon. Ikke bruk tetningsmasse når du fester maskinen til veggen.

Var Dyson Airblade™ håndtørkeren installert på en lettvegg?

Vennligst se vedlagt installasjonsanvisning.

Kontroller at de riktige festene har blitt brukt i forhold til typen vegg og vekten av produktet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjør maskinen

Tørk av sensorene ved hjelp av en myk klut og et ikke-slipende rengjøringsmiddel.

Se etter blokkeringer, støv eller rusk og tørk av sensorene, luftinngangene og luftutgangene.

Rengjør veggen og områdene rundt maskinen.

Rengjør gulvet rundt maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vennligst se vedlagt installasjonsanvisning.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Trinn for trinn

Slå av maskinen.

Bruk Dysons verktøy for å fjerne de to skruene nederst på maskinen, og løft maskinen forsiktig fra bakplaten.

Kontakt Dyson for å avtale henting av den gamle maskinen for resirkulering.

Trykk på utløseren og fjern filterholderen fra hoveddelen.

Fest hoveddelen av den nye Dyson Airblade™ håndtørkeren til bakplaten og fest de to skruene ved hjelp av Dysons verktøy.

Sett filterhuset tilbake i det nye hovedhuset, slik at det klikker på plass.

Slå på og test maskinen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Finne serienummeret

Serienummeret står på maskinens nederste del.

Serienummeret står også på bruksanvisningen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vennligst se vedlagt installasjonsanvisning.

Beskyttelsesplaten bør brukes når veggen som skal benyttes er en gipsplate, hulromsvegg, har et luftrom eller dersom det er overflødig vann på veggen rundt maskinen.

Krav til veggfeste

Skal ikke festes til løse gipsplater, ettersom det ikke gir en trygg og sikker installasjonen av maskinen, noe som også kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis kun løse gipsplater er tilgjengelig for installasjon, er det nødvendig å bruke en Dyson beskyttelsesplate. Kontakt Dysons kundeservice for mer informasjon.

Hvis veggen har et luftrom, må festene være lange nok til å sørge for en trygg installasjon. Ikke bruk tetningsmasse når du fester maskinen til veggen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?