Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson Micro 1.5kg trådløs støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Tømme beholderen – trinn for trinn

Tøm beholderen så snart avfallet når MAX-grensen.

Trykk på den røde utløserknappen for stangen og trekk stangen bort fra beholderen. Hold støvsugeren over et søppelspann.

Trykk på den røde utløserknappen. Vær forsiktig så du ikke trykker på power-knappen. Bunnen av beholderen vil åpne seg og hylsteret vil skli ned i beholderen, og tørke bort støv på veien.

Hvis beholderen ikke tømmes helt, fjerner du beholderen og tømmer smusset manuelt. Trykk på den røde utløseren for beholderen og skyv den ut av sporet.

Hvis du har fjernet beholderen, skyver du den tilbake i sporet. Kontroller at både beholderen og lokket sitter godt på plass.

Trykk beholderens sokkel oppover til beholderen og lokket begge klikker på plass. Koble til stangen igjen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Velg det aktuelle alternativet

Sørg for at det ikke er noe hår eller løse klær i nærheten av apparatet før testing.

Maskinens sugekraft vil variere avhengig av hvilken power mode som er valgt. Max mode er den kraftigste.

Problemer med sugekraften skyldes som oftest en blokkering.

Slå av maskinen.

Ta av munnstykkene

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Slå på og test maskinen.

Vær oppmerksom på at vi har fjernet avtrekkeren, slik at du enkelt kan bytte hender mens du rengjør rundt hindringer.

Vibrerer maskinen?

Slå av maskinen.

Se etter tilstoppinger

Check both ends of the wand for blockages and remove as necessary.

Røret fra Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger blir inspisert fra begge ender.

Sett på plass munnstykket på stangen igjen. Sett stangen på plass på maskinen. Forsikre deg om at de røde prikkene på munnstykket og stangen står rett overfor hverandre.

Slå på og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Se etter tilstoppinger

Når tilbehøret er tatt av maskinen, sjekker du begge endene for tilstoppinger. Fjern dem hvis det er noen.

Sett tilbehøret på maskinen igjen.

Trykk på Power-knappen og la maskinen gå i 10 sekunder.

Har dette løst problemet?

Ta av beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Trykk på den røde knappen på beholderskinnen for å løsne beholderen, og skyv den av skinnen.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen.

Sett beholderen på maskinen igjen, og test maskinen.

Sjekk syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Slik setter du den gjennomsiktige beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Koble til stangen og munnstykket, og test maskinen. Sørg for at de røde prikkene på stangen og på munnstykket er på linje med hverandre.

Har dette løst problemet?

Dette betyr at filteret må vaskes. Følg instruksjonene i videoen.

La filteret tørke i minst 24 timer på et sted med god ventilasjon. Sørg for at filteret er helt tørt før du setter det tilbake i apparatet.

Trykk på av/på-knappen og kjør maskinen i 10 sekunder.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Hvordan vaske filteret – trinn-for-trinn

Ta av filteret

Fjern filteret ved å dreie det mot klokken. Trekk det forsiktig ut av maskinen.

Dunk filterenheten forsiktig for å fjerne mest mulig støv og rusk før du vasker den.

Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk vaskemidler, og ikke vask i oppvaskmaskin eller i vaskemaskin.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Innsiden av filteret på Dyson V11-støvsugeren blir skylt med rennende vann.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Nettingdelen av filteret på Dyson V11-støvsugeren blir skylt under rennende vann.

Vask utsiden av filterenheten. Fyll deretter enheten med kaldt vann, hold hendene over de åpne endene, og rist forsiktig. Fortsett å vaske elementene og utsiden av filterenheten til vannet er rent når du skyller.

Rist filterenheten forsiktig for å få ut mest mulig vann, og legg den til tørk med skumputen opp.

Overflødig vann blir fjernet fra filteret på Dyson V11-støvsugeren ved å riste det godt.

Føning

La filteret tørke i minst 24 timer på et sted med god ventilasjon. Sørg for at filteret er helt tørt før du setter det tilbake i apparatet.

Sett på igjen

Sett filteret tilbake på plass i maskinen. Drei filteret med klokken, til det klikker på plass.

Filteret må kanskje vaskes oftere hvis du støvsuger mye fint støv, eller hvis maskinen hovedsakelig brukes i Max mode.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Se etter tilstoppinger

Trykk endelokket oppover til det åpner og trekk ut børsterullen av Micro Fluffy™™ -munnstykket.

Fjern rusk fra børsterullen.

Skyv børsterullen tilbake på Micro Fluffy™;-munnstykket, rundt motoren. Endehetten skal være i åpen stilling som vist.

Trykk endehetten tilbake til du hører et klikk og den er i låst posisjon.

Vask av børsterullene – steg for steg

Skyv endelokket oppover til det åpner seg, og trekk børsterullen ut av munnstykket.

Fjern endehetten fra børsterullen. Ikke vask endehetten.

Hold børsterullen under rennende vann og gni forsiktig for å fjerne lo eller smuss.

Sett børsterullen i en oppreist posisjon, som vist på bildet. La den stå og tørke fullstendig i minimum 24 timer.

Sett endelokket tilbake på børsterullen.

Skyv børsterullen tilbake på munnstykket, rundt motoren. Endehetten skal være i åpen stilling som vist.

Trykk endehetten tilbake til du hører et klikk og den er i låst posisjon.

Har dette løst problemet?

Ta av beholderen

Hold i maskinen med beholderen vendt nedover. Trykk bestemt på den røde utløserknappen og fjern beholderen fra maskinen. Beholderen vil gli ned og sokkelen vil åpnes. Sokkelen vil ikke åpnes dersom den røde knappen ikke er trykket helt ned.

Sjekk dekselåpningen

Sjekk inntaket foran på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Kontroller dekselinntaket

Kontroller åpningen av dekselet for eventuelle blokkeringer. Fjern ved behov.

Hvis du har fjernet beholderen, skyver du den tilbake i sporet. Kontroller at både beholderen og lokket sitter godt på plass.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Trykk på Power-knappen og la maskinen gå i 10 sekunder.

Har dette løst problemet?

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endelokket som er plassert på siden av Mini motorised-munnstykket. Bruk en mynt og vri endelokket mot klokken en kvart gang for å fjerne det.

Merk: Du skal kunne se et lite hengelås-symbol med retningspiler som hjelper deg å låse opp endelokket.

Slik løsner du minibørsterullen.

Fjern børsterullen fra Mini motorised-munnstykket og fjern eventuelle hår og fibrer. Sjekk koblingen på Mini motorised-munnstykket (hvor Mini motorised-munnstykket kobles til stangen) for eventuelle blokkeringer. Sørg for at det ikke er noen oppbygning av støv eller avfall i den lille sprekken mellom børsterullen og koblingen på Mini motorised-munnstykket.

Munnstykket inspiseres for blokkeringer.

Har dette løst problemet?

Slå av maskinen.

Ta av beholderen

Skyv på den røde utløserknappen, pass på å ikke trykke på av/på-knappen. Bunnen av beholderen åpnes og dekselet vil gli ned inne i beholderen og presse ut smuss og støv.</p><p>Trykk på den røde utløserknappen på smussbeholderen og skyv den ut av festesporet.

Kontroller åpningen av dekselet for eventuelle blokkeringer. Fjern ved behov.

Sjekk dekselåpningen

Kontroller luftinntaket i dekselet foran på maskinen for eventuelle blokkeringer og fjern ved behov.

Hvis du har fjernet beholderen, skyver du den tilbake i sporet. Kontroller at både beholderen og lokket sitter godt på plass.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Slå på og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Automatisk avstengning

Apparatet er utstyrt med en automatisk avstengningsfunksjon. Hvis noen av delene blir blokkert, vil maskinen slå seg automtaisk av.

Sørg for at maskinen kun benyttes på harde gulv. Maskinen vil ikke fungere på tepper.

Slå av maskinen.

Se etter tilstoppinger

Check both ends of the wand for blockages and remove as necessary.

Sett munnstykket, verktøyet eller tilbehøret tilbake på stangen. Sett stangen tilbake på plass i apparatet

Test maskinen på nytt

En strømsyklustest må kjøres etter avbrudd.

Feil på børsterull: Trykk på Power-knappen for å skru maskinen av og deretter på igjen.

Feil på hovedmotoren: Trykk Power-knappen på igjen.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen.

Trykk på Power-knappen på maskinens hoveddel.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Mangelen på et lysende LED-lys på batteriet eller på hoveddelen indikerer at maskinen er skrudd av.

Av/på-knapp

Vi har fjernet trigger-knappen, så du kan bruke begge hender når du rengjør og møter på hindringer.

Trykk på av/på-knappen på hoveddelen for å skru maskinen på.

Har dette løst problemet?

Dette problemet kan løses ved å lade maskinen, sett maskinen på lading.

Det kan ta opptil 4 timer å fullade batteriet. Batteriet er designet for stå tilkoblet i laderen.

Koble laderen direkte til ladekontakten på maskinen. Du kan også koble maskinen til ladestasjonen som vist i installasjonsinstruksjonene som fulgte med ladestasjonen.

LED-lyset på batteriet vil pulsere når den indikerer at maskinen lader.

Løste dette problemet?

Sjekk det elektriske anlegget

Sørg for at laderen er plugget ordentlig inn i maskinen.

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Prøv å sette inn laderens støpsel i en annen stikkontakt.

Løste dette problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Blinkende blått og rødt LED-lys på batteriet indikerer et problem med strømforsyningen.

Sjekk det elektriske anlegget

Sørg for at laderen er plugget ordentlig inn i maskinen.

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Prøv å sette inn laderens støpsel i en annen stikkontakt.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Et blinkende blått LED-lys på batteriet indikerer at batteriet er tomt og må lades.

Lade maskinen

Koble laderen direkte til ladekontakten på maskinen. Du kan også koble maskinen til ladestasjonen som vist i installasjonsinstruksjonene som fulgte med ladestasjonen.

LED-lyset på batteriet vil pulsere når den indikerer at maskinen lader.

Det kan ta opptil fire timer å fullade batteriet. Batteriet er designet for stå tilkoblet i laderen.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Brukstid

Den totale brukstiden kan variere avhengig av sugekraftmodusen, gulvtypen og munnstykket.

Eco mode

Den optimale balansen mellom kraft og driftstid.

Max mode

Gir maksimal kraft. For intensiv rengjøring for inngrodd smuss.

Lad maskinen helt opp i 4 timer.

Brukstidene til maskinen din

Eco mode – 20 minutter (Kun håndholdt) | 18 minutter (Hardt gulv)

Max mode – 5 minutter (Kun håndholdt) | 5 minutter (Harde gulv)

Fungerer maskinen som forventet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Fuktig eller muggen

En fuktig eller muggen lukt skyldes at støv i syklonen har kommet i kontakt med vann.

Dette trenger ikke å ha vært direkte kontakt med vann. Hvis du for eksempel støvsuger dyrehår som er litt fuktig, vil fuktigheten, i kombinasjon med støvet i syklonen, danne grobunn for lukt.

Lukten kan også komme av at filteret er vått når det settes tilbake i apparatet.

Det er kun filteret, beholderen og den vaskebare børsterullen på Dyson Micro 1,5kg™™munnstykket som kan vaskes. Deler som er vasket og rengjort må være helt tørre før de settes tilbake i maskinen.

Har noen av maskinens deler blitt vasket?

Ta av beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Trykk på den røde knappen på beholderskinnen for å løsne beholderen, og skyv den av skinnen.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen.

Sett beholderen på maskinen igjen, og test maskinen.

Sjekk om det er noen blokkeringer i åpningen til syklondekselet. Fjern hvis nødvendig.

Ikke legg noen deler av maskinen i oppvaskmaskinen, og ikke bruk vaskemidler, skuremidler eller luftrensere.

Skyll beholderen under kaldt vann fra springen. Tørk av med en tørr lofri klut for å fjerne eventuelt smuss.

Sørg for at alle deler av beholderen er helt tørre før du sette den sammen og tilbake på maskinen.

Slik setter du den gjennomsiktige beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Har dette løst problemet?

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Fuktig eller muggen lukt kan fremdeles kjennes

Ved vanlig bruk kan eventuell ubehagelig lukt bare skyldes noe maskinen har sugd opp. Velg «Problemer med støvsugingen» for å utføre sjekker.

Hvis du klarer å finne ut hvilken del av maskinen lukten kommer fra, kan problemet kanskje løses ved å skifte ut denne delen.

Hvordan vaske filteret – trinn-for-trinn

Ta av filteret

Fjern filteret ved å dreie det mot klokken. Trekk det forsiktig ut av maskinen.

Dunk filterenheten forsiktig for å fjerne mest mulig støv og rusk før du vasker den.

Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk vaskemidler, og ikke vask i oppvaskmaskin eller i vaskemaskin.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Innsiden av filteret på Dyson V11-støvsugeren blir skylt med rennende vann.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Nettingdelen av filteret på Dyson V11-støvsugeren blir skylt under rennende vann.

Vask utsiden av filterenheten. Fyll deretter enheten med kaldt vann, hold hendene over de åpne endene, og rist forsiktig. Fortsett å vaske elementene og utsiden av filterenheten til vannet er rent når du skyller.

Rist filterenheten forsiktig for å få ut mest mulig vann, og legg den til tørk med skumputen opp.

Overflødig vann blir fjernet fra filteret på Dyson V11-støvsugeren ved å riste det godt.

Føning

La filteret tørke i minst 24 timer på et sted med god ventilasjon. Sørg for at filteret er helt tørt før du setter det tilbake i apparatet.

Sett på igjen

Sett filteret tilbake på plass i maskinen. Drei filteret med klokken, til det klikker på plass.

Filteret må kanskje vaskes oftere hvis du støvsuger mye fint støv, eller hvis maskinen hovedsakelig brukes i Max mode.

Har dette løst problemet?

Var alle de vaskede delene helt tørre før maskinen ble brukt?

Fuktig eller muggen lukt kan fremdeles kjennes

Ved vanlig bruk kan eventuell ubehagelig lukt bare skyldes noe maskinen har sugd opp. Velg «Problemer med støvsugingen» for å utføre sjekker.

Hvis du klarer å finne ut hvilken del av maskinen lukten kommer fra, kan problemet kanskje løses ved å skifte ut denne delen.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Velg det aktuelle alternativet

Test maskinen

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Slå på maskinen.

Sett maskinen i Max mode.

Hører du lyden fremdeles?

Ta av beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Trykk på den røde knappen på beholderskinnen for å løsne beholderen, og skyv den av skinnen.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen.

Sett beholderen på maskinen igjen, og test maskinen.

Slå på og test maskinen.

Hører du lyden fremdeles?

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sjekk alle gulvmunnstykkene

Koble gulvverktøyet direkte til beholderen.

Hvis børsterullen spinner med alle verktøyene når de er koblet til beholderen, skal du velge «Stangen er skadet».

Hvis børsterullen ikke roterer på noen av munnstykkene, velger du «Børsterullen roterer ikke på noe rengjøringsmunnstykke».

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Se etter tilstoppinger

Skyv endelokket oppover til det åpner seg, og trekk børsterullen ut av munnstykket.

Fjern rusk fra børsterullen.

Skyv børsterullen tilbake på munnstykket, rundt motoren. Endehetten skal være i åpen stilling som vist.

Trykk endehetten tilbake til du hører et klikk og den er i låst posisjon.

Vask av børsterullene – steg for steg

Skyv endelokket oppover til det åpner seg, og trekk børsterullen ut av munnstykket.

Fjern endehetten fra børsterullen. Ikke vask endehetten.

Hold børsterullen under rennende vann og gni forsiktig for å fjerne lo eller smuss.

Sett børsterullen i en oppreist posisjon, som vist på bildet. La den stå og tørke fullstendig i minimum 24 timer.

Sett endelokket tilbake på børsterullen.

Skyv børsterullen tilbake på munnstykket, rundt motoren. Endehetten skal være i åpen stilling som vist.

Trykk endehetten tilbake til du hører et klikk og den er i låst posisjon.

Har dette løst problemet?

Rens munnstykket

Finn endelokket som er plassert på siden av Mini motorised-munnstykket. Bruk en mynt og vri endelokket mot klokken en kvart gang for å fjerne det.

Merk: Du skal kunne se et lite hengelås-symbol med retningspiler som hjelper deg å låse opp endelokket.

Fjern børsterullen fra Mini motorised-munnstykket og fjern eventuelle hår og fibrer. Sjekk koblingen på Mini motorised-munnstykket (hvor Mini motorised-munnstykket kobles til stangen) for eventuelle blokkeringer. Sørg for at det ikke er noen oppbygning av støv eller avfall i den lille sprekken mellom børsterullen og koblingen på Mini motorised-munnstykket.

Munnstykket inspiseres for blokkeringer.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

En del er vanskelig å ta av

Enkelte deler kan være vanskelige å ta av den første gangen du bruker maskinen. Delene skal imidlertid bli løsere etter første gangs bruk.

Hvilken del er vanskelig å ta av?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Tøm beholderen så snart smusset når nivået på MAX-merket – ikke overfyll. Kontroller at maskinen er koblet fra laderen før du tømmer beholderen.

Remove the wand by pressing the red wand release button and pulling away from the bin.

Tømme beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Lukke beholderen

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Har dette løst problemet?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Scratches or marks on the wand

Merker på stangen kan skyldes at den har vært i kontakt med malte overflater, som for eksempel en dørkarm.

Disse merkene kan fjernes med en fuktig klut.

Har dette løst problemet?

Du finner serienummeret på undersiden av maskinens batteri.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Brukstid

LED-lyset på batteriet blinker når det er lite batteri igjen, og batteriet må settes på lading.

Brukstidene til maskinen din

Eco mode – 20 minutter (Kun håndholdt) | 18 minutter (Hardt gulv)

Max mode – 5 minutter (Kun håndholdt) | 5 minutter (Harde gulv)

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Alle munnstykkene som følger med maskinen passer til stangen og inntaket på beholderen.

Koble til munnstykkene enden av stangen, sørg for at de røde prikkene på stangen og på munnstykket er på linje med hverandre.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Lade maskinen

Koble laderen direkte til ladepunktet på maskinen. Du kan også koble til ladestasjonen som vist i bruksanvisningen (som ble levert sammen med ladestasjonen).

LED – Blinkende blått lys

LED-lyset på batteriet blinker når det er lite batteri igjen, og batteriet må settes på lading.

LED – Pulserende blått lys

LED-lyset på batteriet vil pulsere med blått LED-lys for å indikere lading. Lampen slukker når batteriet er fulladet.

LED – Konstant blått lys

LED-lyset på batteriet vil lyse blått og deretter slukke etter noen sekunder når batteriet er fulladet.

Ladetid

Det kan ta opptil 4 timer å fullade batteriet. Batteriet er designet for stå tilkoblet i laderen.

Maskinens temperaturområde ved bruk

Maskinen vil ikke fungere eller lades dersom romtemperaturen er under 5 °C (41° F). Dette er for å beskytte både motoren og batteriet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Tømme beholderen

Det er viktig å tømme beholderen når avfallet har nådd "MAX"-linjen på den gjennomsiktige beholderen. Trykk på den røde utløserknappen på toppen av stangen, og dra beholderen bort fra stangen.

Hold maskinen over søppelkassen og trykk på den røde utløserknappen på siden av den klare beholderen. Pass på at du ikke trykker på Power-knappen. Lukk deretter lokket og sørg for at beholderen og sokkelen klikker på plass.

Vaske filteret

Vri det runde filterlokket på baksiden av støvsugeren mot klokken og fjern det fra maskinen.

Før du vasker filteret, slå forsiktig på det for å fjerne støv og avfall. Filteret skal kun vaskes med rent vann. Vask utsiden av filteret, gni forsiktig med fingrene for å fjerne skitten.

Vask deretter innsiden av filteret; hold det i oppreist posisjon under vannkranen og bruk en roterende bevegelse for å løsne avfall. Fyll filteret med vann, plasser hånden din over den åpne enden og rist bestemt. Gjenta disse trinnene frem til vannet er rent.

Tøm filteret og rist godt for å fjerne overflødig vann. La filteret tørke i minimum 24 timer på et varmt sted med god ventilasjon.

Sjekk at filteret er helt tørt før du setter det tilbake, ellers kan motoren skades. For å sette tilbake filteret, vri det med klokken til det klikker på plass.

Rengjøring av børstestangen

Bruk det halvrunde hullet for å trykke endelokket helt opp i ene enden på børsterullen, og trekk børsterullen ut av munnstykket. Trekk av endelokket og legg det til side. Hold børsterullen under rennende vann, og gni forsiktig for å fjerne lo og smuss.

Klem ut vannet og rist deretter børsterullen for å fjerne så mye av det resterende vannet som mulig.

Still børsterullen i oppreist posisjon og la den stå og tørke i minimum 24 timer. Sørg for at børsterullen er helt tørr før du setter den tilbake.

Sett endelokket tilbake på børsterullen. slik at det er i åpen posisjon. Sørg for å plassere endelokket korrekt. Endelokket må plasseres i en 45 graders vinkel, ellers kan det ikke trykkes på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Av/på-knapp

Vi har fjernet trigger-knappen, du finner nå av/på-knappen på maskinens hoveddel så du kan bruke begge hender når du rengjør og møter på hindringer.

Sugekraftmoduser

Maskinen har to power modes for ulike oppgaver.

Eco mode

Maksimal brukstid for lengre rengjøring rundt i hjemmet.

Max mode

Designet for intensiv flekkrengjøring av fastgrodd smuss.

Brukstid

Reell driftstid kan øke og avta avhengig av valgt power mode, gulvtype og hvilket munnstykke som blir brukt.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Hvordan montere ladestasjonen på veggen – trinn-for-trinn

Ladestasjonen må monteres i henhold til forskrifter og gjeldende regler/standarder (lokale regler kan være gjeldende.) Dyson anbefaler å bruke beskyttende klær, vernebriller og materialer når du installerer ladestasjonen.

Pakk opp ladestasjonen, laderen og installasjonsinstruksjonene.

Velg plasseringen for ladestasjon til vegg og kontroller at det ikke er rør (gass, vann eller luft), elektriske kabler, ledninger eller ventilasjonskanaler rett bak monteringsstedet. Følg instruksene i installasjonsvedlegget.

Fest bakplaten godt med de dertil egnede festene.

Plasser jackpluggen på frontdekselet.

Sørg for at ladekabelen er godt festet på baksiden av frontdekselet.

Trykk jackpluggdekselet hardt ned for å sikre at jackpluggen sitter godt.

Klem frontdekselet fast på bakplaten, og dytt hardt for å sikre at det sitter godt på plass.

Klikk munnstykkene på plass.

Plasser maskinen i ladestasjonen.

Koble laderen til en stikkontakt. Slå på (om nødvendig) for å lade batteriet.

Maskinen må være helt oppladet før den brukes for første gang.

Velg det aktuelle alternativet

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Kontrollere for blokkeringer – steg for steg

Dersom en av delene blir blokkert, vil maskinen pulsere et antall ganger og avbryte automatisk.

Når du ser etter blokkeringer, vær oppmerksom på evt. skarpe objekter og ikke trykk på Power-knappen.

Begynn med å ta av skaftet og tømme beholderen.

Hold apparatet slik at beholderen vender nedover, og dytt hardt på utløserhåndtaket.

Trykk på den røde knappen for å løsne beholderen, og trekk den ut.

Kontroller åpningen av dekselet for eventuelle blokkeringer. Fjern ved behov.

Kontroller luftinntaket i dekselet foran på maskinen for eventuelle blokkeringer og fjern ved behov.

Sette beholderen på igjen

Sett ryggen til beholderen inn i beholderskinnen for å sette den tilbake på plass. Lukk deretter lokket og sørg for at beholderen og basen klikker på plass.

Ta av gulvmunnstykket

Fjern gulvredskapet fra skaftet og sjekk om det er noen blokkeringer i skaftet.

Fjern eventuell smuss fra halsen til munnstykket.

Sjekk deretter at det ikke er igjen noe smuss i munnstykket, og sørg for at luftveiene ikke er blokkert.

Sett alle delene godt på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Lade maskinen

For beste opplevelse, anbefaler vi å fullade maskinen så fort du har åpnet esken samt etter hver rengjøringsøkt.

Koble laderen direkte til ladekontakten på maskinen. Du kan også koble maskinen til ladestasjonen som vist i installasjonsinstruksjonene som fulgte med ladestasjonen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vaske filteret

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Vasking av filteret-trinn for trinn

Fjern filteret ved å dreie det mot klokken. Trekk det forsiktig ut av maskinen.

Dunk filterenheten forsiktig for å fjerne mest mulig støv og rusk før du vasker den.

Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.

ADVARSEL: Ikke bruk vaskemidler, og ikke vask i oppvaskmaskin eller i vaskemaskin.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Innsiden av filteret på Dyson V11-støvsugeren blir skylt med rennende vann.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Nettingdelen av filteret på Dyson V11-støvsugeren blir skylt under rennende vann.

Vask utsiden av filterenheten. Fyll deretter enheten med kaldt vann, hold hendene over de åpne endene, og rist forsiktig. Fortsett å vaske elementene og utsiden av filterenheten til vannet er rent når du skyller.

Rist filterenheten forsiktig for å få ut mest mulig vann, og legg den til tørk med skumputen opp.

Overflødig vann blir fjernet fra filteret på Dyson V11-støvsugeren ved å riste det godt.

La filteret tørke i minst 24 timer på et sted med god ventilasjon. Sørg for at filteret er helt tørt før du setter det tilbake i apparatet.

Sett filteret tilbake på plass i maskinen. Drei filteret med klokken, til det klikker på plass.

Filteret må kanskje vaskes oftere hvis du støvsuger mye fint støv, eller hvis maskinen hovedsakelig brukes i Max mode.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Tømme beholderen

Det er viktig å tømme beholderen når avfallet har nådd "MAX"-linjen på den gjennomsiktige beholderen. Trykk på den røde utløserknappen på toppen av stangen, og dra beholderen bort fra stangen.

Hold maskinen over søppelkassen og trykk på den røde utløserknappen på siden av den klare beholderen. Pass på at du ikke trykker på Power-knappen.

Lukk deretter lokket og sørg for at beholderen og sokkelen klikker på plass.

Vaske filteret

Vri det runde filterlokket på baksiden av støvsugeren mot klokken og fjern det fra maskinen.

Før du vasker filteret, slå forsiktig på det for å fjerne støv og avfall. Filteret skal kun vaskes med rent vann. Vask utsiden av filteret, gni forsiktig med fingrene for å fjerne skitten.

Vask deretter innsiden av filteret; hold det i oppreist posisjon under vannkranen og bruk en roterende bevegelse for å løsne avfall. Fyll filteret med vann, plasser hånden din over den åpne enden og rist bestemt. Gjenta disse trinnene frem til vannet er rent.

Tøm filteret og rist godt for å fjerne overflødig vann. La filteret tørke i minimum 24 timer på et varmt sted med god ventilasjon. Sjekk at filteret er helt tørt før du setter det tilbake, ellers kan motoren skades.

For å sette tilbake filteret, vri det med klokken til de klikker på plass. Bruk det halvrunde hullet for å trykke endelokket helt opp i ene enden på børsterullen, og trekk børsterullen ut av munnstykket.

Rengjøring av børstestangen

Trekk av endelokket og legg det til side.

Hold børsterullen under rennende vann, og gni forsiktig for å fjerne lo og støv. Klem ut vannet og rist deretter børsterullen for å fjerne så mye av det resterende vannet som mulig.

Still børsterullen i oppreist posisjon og la den stå og tørke i minimum 24 timer. Sørg for at børsterullen er helt tørr før du setter den tilbake.

Sett endelokket tilbake på børsterullen. slik at det er i åpen posisjon. Sørg for å plassere endelokket korrekt. Endelokket må plasseres i en 45 graders vinkel, ellers kan det ikke trykkes på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjøring av beholderen – trinn-for-trinn

Ikke legg noen del av maskinen i en oppvaskmaskin eller bruk vaskemidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

Tøm beholdere før du vasker den.

Trykk på den røde utløserspaken på beholdersporet og dra beholderen av sporet.

Skyll beholderen under kaldt vann fra springen. Tørk av med en tørr lofri klut for å fjerne eventuelt smuss.

Sørg for at alle deler av beholderen er helt tørre før du sette den sammen og tilbake på maskinen.

Skyv beholderen på plass i sporet.

Vennligst merk: Beholderen kan være vanskeligere å åpne første gangen etter at den har blitt vasket.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rengjøring av motoriserte munnstykker – trinn-for-trinn

Det er kun Light pipe crevice-munnstykke som er vaskbart.

Ikke legg noen del av maskinen i en oppvaskmaskin eller bruk vaskemidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

Vask med kaldt vann. ær forsiktig så du ikke får vann på kontaktsiden.

Sørg for at munnstykket er helt tørt før du tar det i bruk.

Mini motorised-munnstykke kan ikke vaskes. Tørk det med en fuktig, lofri klut.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?