Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

La oss få i gang maskinen din

Dyson V12 Slim Absolute trådløs støvsuger
Se alle trinnene

Velg det aktuelle alternativet

Hold laserlinsen ren for å opprettholde optimal yteevne. Rengjør kun linsen når munnstykket ikke er festet til maskinen.

Tørk av linsen med en myk, tørr, lofri klut.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Velg det aktuelle alternativet

Lavt batterinivå

Lad maskinen helt opp.

Maskinen kan lades enten ved å koble batteriet til maskinen, eller ved å lade batteriet separat.

Følg neste trinn.

Pass på at batteriet alltid lades helt opp etter bruk.

Lad maskinen

Koble direkte til laderen eller bruk ladestasjonen.

De blå LED-lysene på hver side av batteriet skal tennes.

Hva slags lys ser du?

De blå LED-lysene, ett på hver side av batteriet, blinker under ladingen.

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Skjermen vil også vise at batterinivået er 100 %.

Det kan ta opptil 4,5 timer å lade maskinen helt opp.

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Trykk på AV/PÅ-knappen

Fjern laderen fra maskinen og trykk på AV/PÅ-knappen.

LED-lysene skal lyse kontinuerlig ved bruk.

Dersom LED-lysene blinker av/på i ca 10 sekunder når power-knappen er trykket inn, vennligst velg «LED-lys blinker».

Er de blå LED-lysene på begge sider av batteriet tent?

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Lading via ladestasjonen

Hvis maskinen lades via ladestasjonen, kobler du fra laderen og kobler den direkte til maskinen.

Sjekk det elektriske anlegget, eller bruk en annen stikkontakt.

Er de blå LED-lysene på begge sider av batteriet tent nå?

Fjern laderen

Trykk på av/på-knappen og kjør maskinen i 10 sekunder.

Viser skjermen at batterinivået er lavt?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

De blå LED-lysene, ett på hver side av batteriet, blinker under ladingen.

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Skjermen vil også vise at batterinivået er 100 %.

Det kan ta opptil 4,5 timer å lade maskinen helt opp.

Har dette løst problemet?

Automatisk avstengning

Store gjenstander kan tette maskinen eller munnstykkene. Maskinen kan stoppe automatisk hvis en av delene tilstoppes, eller hvis filteret må vaskes.

Motoren vibrerer

Motoren vil slå seg av og på igjen et par ganger i rask rekkefølge, og tilstoppingsindikatoren vil lyse. La den kjøle seg ned før du ser etter tilstoppinger.

Vær forsiktig så du ikke trykker på AV/PÅ-knappen når du ser etter blokkeringer. Bruk av maskinen når den er delvis demontert kan føre til personskade.

Ta av munnstykkene

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Slå på og test maskinen.

Ser du fremdeles varselet?

Slå av maskinen.

Se etter tilstoppinger

Check both ends of the wand for blockages and remove as necessary.

Sett på plass munnstykket på stangen igjen. Sett stangen på plass på maskinen. Forsikre deg om at de røde prikkene på munnstykket og stangen står rett overfor hverandre.

Slå på og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Finn endestykket på siden av munnstykket. Skru endestykket en kvart runde mot klokken ved hjelp av en mynt for å løsne det.

Merk: Det skal være et lite hengelåssymbol og retningspiler på endestykket som hjelper deg når du skal løsne det.

Slik løsner du endehetten på munnstykket.
Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket med direkte drift, og fjern hår og fibre. Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.
Slik fjerner og rengjør du børsterullen.

Børsterullen, som nå skal være fri for smuss, kan settes tilbake på plass i munnstykket. Fest endestykket godt.

Har dette løst problemet?

Sjekk beholderinntaket

Sjekk inntaket foran på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk dekselåpningen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Sjekk om det er noen blokkeringer i åpningen til syklondekselet. Fjern hvis nødvendig.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Slå på og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Ta av beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Trykk på den røde knappen på beholderskinnen for å løsne beholderen, og skyv den av skinnen.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen.

Sett beholderen på maskinen igjen, og test maskinen.

Sjekk syklonen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Slik setter du den gjennomsiktige beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Sett på stangen og rengjøringsmunnstykket, og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Ta av filteret

Fjern filteret ved å dreie det mot klokken. Trekk det forsiktig ut av maskinen.

Dunk filterenheten forsiktig for å fjerne mest mulig støv og rusk før du vasker den.

Wash the filter in warm running tap water.

WARNING: Please do not use detergent, do not wash in a dishwasher or washing machine.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Vask utsiden av filterenheten. Fyll deretter enheten med kaldt vann, hold hendene over de åpne endene, og rist forsiktig. Fortsett å vaske elementene og utsiden av filterenheten til vannet er rent når du skyller.

Rist filterenheten forsiktig for å få ut mest mulig vann, og legg den til tørk med skumputen opp.

Føning

La filteret tørke i minst 24 timer på et sted med god ventilasjon. Sørg for at filteret er helt tørt før du setter det tilbake i apparatet.

Sett på igjen

Sett filteret tilbake på plass i maskinen. Drei filteret med klokken, til det klikker på plass.

Det kan være nødvendig å vaske filteret oftere hvis du støvsuger mye fint støv, eller hvis maskinen hovedsakelig brukes i Boost mode.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Hair screw-munnstykket ditt har ikke en vaskbar børsterull. For å opprettholde optimal ytelse; sjekk børsterullen din jevnlig og fjern eventuelle blokkeringer.

Sett sammen hårskrueverktøyet igjen

Fjern Hair screw-munnstykket fra maskinen.

Trykk på bunnplaten for å åpne. Trykk den røde spaken ned for å frigjøre munnstykke-dekselet.

Fjern dekslet fra munnstykkets hoveddel.

Se etter hindringer

Dra bestemt i børsterullen for å fjerne den fra hoveddelen.

Sjekk og fjern eventuelle blokkeringer fra Hair screw-munnstykkets tre deler.

Your Hair screw tool isn't washable. Wipe over with a damp lint-free cloth.

Don't put any part of your machine in a dishwasher or use detergents, polishes or air fresheners.

Sett sammen hårskrueverktøyet igjen

Sett børstestangen tilbake på plass og trykk godt til den klikker tilbake på plass.

Sjekk at den røde låse-spaken står i ulåst posisjon. Sett munnstykket på linje med guiden på maskinens hoveddel, Trykk den ned til den klikker på plass i rett posisjon.

Skyv den røde låsehendelen opp til den klikker på plass, og skyv bunnplaten tilbake på plass.

Har dette løst problemet?

Fjern eventuelt smuss fra børsterullen.

Skyv børsterullen tilbake på munnstykket, rundt motoren. Endehetten skal være i åpen stilling som vist.

Trykk endehetten tilbake til du hører et klikk og den er i låst posisjon.

Snu munnstykket opp ned slik at undersiden til munnstykket er vendt mot deg.

Skyv endelokket oppover til det åpner seg, og trekk børsterullen ut av munnstykket.

Fjern endehetten fra børsterullen. Ikke vask endehetten.

Hold børsterullen under rennende vann og gni forsiktig for å fjerne lo eller smuss.

Sett børsterullen oppreist som vist. La den tørke helt i minst 24 timer.

Fest endehetten på børstestangen din.

Skyv børsterullen tilbake på munnstykket, rundt motoren. Endehetten skal være i åpen stilling som vist.

Trykk endehetten tilbake til du hører et klikk og den er i låst posisjon.

Har dette løst problemet?

Se etter tilstoppinger

Når tilbehøret er tatt av maskinen, sjekker du begge endene for tilstoppinger. Fjern dem hvis det er noen.

Sett tilbehøret på maskinen igjen.

Trykk på av/på-knappen og kjør maskinen i 10 sekunder.

Har dette løst problemet?

Slå av maskinen.

Skyv på den røde utløserknappen, pass på å ikke trykke på av/på-knappen. Bunnen av beholderen åpnes og dekselet vil gli ned inne i beholderen og presse ut smuss og støv.</p><p>Trykk på den røde utløserknappen på smussbeholderen og skyv den ut av festesporet.

Kontroller åpningen av dekselet for eventuelle blokkeringer. Fjern ved behov.

Kontroller dekselinntaket

Kontroller luftinntaket i dekselet foran på maskinen for eventuelle blokkeringer og fjern ved behov.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Slå på og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Diagnostikk

The menu is accessed by pressing the selector button with the filter removed. Three options are displayed when accessing this menu screen.

Versions, displays the software versions of the machine.

Diagnostic, displays a series of numbers, letters and percentages.

Exit, you can exit the menu by selecting this option.

Sjekk filteret

Sørg for at filteret sitter som det skal før du går ut av menyen.

Filterenheten skal sitte godt på plass i hovedenheten, og skal dreies med klokken til den er klikket på plass.

Forlate menyen

Når filteret er satt på plass, holder du inne valgknappen i omtrent ti sekunder eller til hovedskjermbildet vises igjen.

Har dette løst problemet?

Så bra!

Takk for at du bruker Dysons kundestøtte på nettet.

Hvis du ikke kan gå tilbake til hovedskjermen manuelt, kan dette gjøres ved å la maskinen være i fred i omtrent 15 minutter, slik at den settes i inaktiv modus.

Har dette løst problemet?

Dersom filteret ikke er plassert korrekt, vil maskinen ikke skru seg på når du trykker på AV/PÅ-knappen.

Ta av filteret

Fjern filteret ved å dreie det mot klokken. Trekk det forsiktig ut av maskinen.

Sett på igjen

Sett filteret tilbake på plass i maskinen. Drei filteret med klokken, til det klikker på plass.

Slå på og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Dette varselet vil ikke forsvinne før vedlikehold har blitt utført.

Følg trinnene i videoen. Finn tekstversjonen av trinn-for-trinn-guiden i stedet under "Har vasking av filteret løst problemet?"

Det kan være nødvendig å vaske filteret oftere hvis du støvsuger mye fint støv, eller hvis maskinen hovedsakelig brukes i Boost mode.

Ta av filteret

Fjern filteret ved å dreie det mot klokken. Trekk det forsiktig ut av maskinen.

Dunk filterenheten forsiktig for å fjerne mest mulig støv og rusk før du vasker den.

Wash the filter in warm running tap water.

WARNING: Please do not use detergent, do not wash in a dishwasher or washing machine.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Vask utsiden av filterenheten. Fyll deretter enheten med kaldt vann, hold hendene over de åpne endene, og rist forsiktig. Fortsett å vaske elementene og utsiden av filterenheten til vannet er rent når du skyller.

Rist filterenheten forsiktig for å få ut mest mulig vann, og legg den til tørk med skumputen opp.

Føning

La filteret tørke i minst 24 timer på et sted med god ventilasjon. Sørg for at filteret er helt tørt før du setter det tilbake i apparatet.

Sett på igjen

Sett filteret tilbake på plass i maskinen. Drei filteret med klokken, til det klikker på plass.

Ble problemet løst ved å vaske filteret?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Dette varselet vil ikke forsvinne før vedlikehold har blitt utført.

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Sørg for at det ikke er noe hår eller løse klær i nærheten av apparatet før testing.

Automatisk avstengning

Store gjenstander kan tette maskinen eller munnstykkene. Maskinen kan stoppe automatisk hvis en av delene tilstoppes, eller hvis filteret må vaskes.

Motoren vibrerer

Ett konstant lysende blått lys betyr at apparatet har lite strøm.

Hvis apparatet slår seg av/pulserer, indikerer dette en blokkering.

Vær forsiktig så du ikke trykker på AV/PÅ-knappen når du ser etter blokkeringer. Bruk av maskinen når den er delvis demontert kan føre til personskade.

Ta av munnstykkene

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Slå på og test maskinen.

Vibrerer maskinen fremdeles?

Sjekk beholderinntaket

Sjekk inntaket foran på maskinen for tilstoppinger, og fjern dem hvis det er noen.

Sjekk dekselåpningen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Sjekk om det er noen blokkeringer i åpningen til syklondekselet. Fjern hvis nødvendig.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Slå på og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Test maskinen

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Sett maskinen i forsterkningsmodus.

Slå på og test maskinen.

Hører du lyden fremdeles?

Ta av beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Trykk på den røde knappen på beholderskinnen for å løsne beholderen, og skyv den av skinnen.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen.

Sett beholderen på maskinen igjen, og test maskinen.

Slå på og test maskinen.

Hører du lyden fremdeles?

Sjekk beholderinntaket

Sjekk om det er noen blokkeringer i åpningen til syklondekselet. Fjern hvis nødvendig.

Slik setter du den gjennomsiktige beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Slå på og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Sørg for at det ikke er noe hår eller løse klær i nærheten av apparatet før testing.

Automatisk avstengning

Store gjenstander kan tette maskinen eller munnstykkene. Maskinen kan stoppe automatisk hvis en av delene tilstoppes, eller hvis filteret må vaskes.

Motoren vibrerer

Ett konstant lysende blått lys betyr at apparatet har lite strøm.

Hvis apparatet slår seg av/pulserer, indikerer dette en blokkering.

Vær forsiktig så du ikke trykker på AV/PÅ-knappen når du ser etter blokkeringer. Bruk av maskinen når den er delvis demontert kan føre til personskade.

Ta av munnstykkene

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Slå på og test maskinen.

Vibrerer maskinen fremdeles?

Sørg for at det ikke er noe hår eller løse klær i nærheten av apparatet før testing.

Maskinens sugekraft er avhengig av den valgte sugekraftmodusen. Forsterkningsmodus er den kraftigste.

Problemer med sugekraften skyldes som oftest en blokkering.

Slå av maskinen.

Ta av munnstykkene

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Slå på og test maskinen.

Vær oppmerksom på at vi har fjernet avtrekkeren, slik at du enkelt kan bytte hender mens du rengjør rundt hindringer.

Vibrerer maskinen?

Pass på at batteriet alltid lades helt opp etter bruk.

Sugekraftmoduser

Maskinen har to effektinnstillinger til ulike oppgaver. Den totale driftstiden vises på den digitale display-skjermen i minutter og sekunder, og vil variere for de to ulike effektinnstillingene.

Brukstid

Den totale brukstiden kan variere avhengig av sugekraftmodusen, gulvtypen og munnstykket. Det kan ta opptil 30 sekunder før endringer i brukstiden vises på den digitale skjermen.

Eco mode

Maksimal brukstid for lengre rengjøring rundt i hjemmet.

Boost-modus

Designet for intensiv flekkrengjøring av fastgrodd smuss.

Informasjon om maskinens brukstid

Motorisert Fluffy-munnstykke™ (Teppe) – Eco mode (30 min) Boost mode (5 min)

Motorisert Fluffy-munnstykke™ (Harde gulv) – Eco mode (50min) Boost mode (5 min)

Motorisert direktedrevet munnstykke (Teppe) – Eco mode (30 min) Boost mode (5 min)

Motorisert direktedrevet munnstykke (Harde gulv) – Eco mode (40 min) Boost mode (5 min)

KUN håndholdt – Eco mode (60 min) Boost mode (5 min)

Pass på at batteriet alltid lades helt opp etter bruk.

Maskinen går inn i ventemodus når den settes til lading. Dette reduserer strømforbruket, slik at den er klar til neste gangs bruk. På grunn av denne reduksjonen kan maskinen vise feil brukstid når den fjernes fra laderen og slås på for første gang. Dette er ikke noe å bry seg om. Maskinen vil evaluere ladenivået og nåværende bruk i løpet av 30 sekunder og deretter vise riktig brukstid på den digitale skjermen.

For å få så lang driftstid som mulig må apparatet kalibreres. Lad apparatet helt opp ca. fem ganger. Apparatet skal brukes til batteriet er helt tomt mellom hver lading.

Hvis du har ekstra klikkbatterier, anbefaler vi at du veksler mellom og lader opp alle klikkbatteriene regelmessig for å forlenge batterienes levetid.

Fungerer maskinen som forventet?

Lad maskinen

Koble direkte til laderen eller bruk ladestasjonen.

Er de blå LED-lysene på begge sider av batteriet tent?

Lad maskinen

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Fjern laderen

Slå på og test maskinen.

Har maskinen strøm?

Test maskinen

Slå på og test maskinen.

LED-lysene skal lyse kontinuerlig ved bruk.

Dersom LED-lysene blinker av/på i ca 10 sekunder når AV/PÅ-knappen er trykket inn, vennligst velg «LED-lys blinker».

Er de blå LED-lysene på begge sider av batteriet tent?

Lading

Hvis maskinen lades via ladestasjonen, kobler du fra laderen og kobler den direkte til maskinen.

Sjekk det elektriske anlegget, eller bruk en annen stikkontakt.

Er de blå LED-lysene på begge sider av batteriet tent nå?

Fjern laderen

Slå på og test maskinen.

Viser skjermen at batterinivået er lavt?

De blå LED-lysene, ett på hver side av batteriet, blinker under ladingen.

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Det kan ta opptil 4,5 timer å lade maskinen helt opp.

Fjern laderen

Slå på og test maskinen.

Har maskinen strøm?

De fleste Dyson-støvsugerne har en innebygget sikkerhetsmekanisme som skrur av maskinen hvis den blir overopphetet. Dette skjer som oftest når apparatet har blokkeringer, eller hvis filteret må vaskes.

Hvis apparatet ditt fortsatt er overopphetet, må du la det kjøles helt ned før du utfører ytelsestestene.

Følg neste trinn.

Sørg for at det ikke er noe hår eller løse klær i nærheten av apparatet før testing.

Automatisk avstengning

Apparatet er utstyrt med en automatisk avstengningsfunksjon. Hvis noen av delene blir blokkert, vil maskinen slå seg automtaisk av.

Motoren vibrerer

Motoren vil slå seg av og på igjen et par ganger i rask rekkefølge, og tilstoppingsindikatoren vil lyse. La den kjøle seg ned før du ser etter tilstoppinger.

Vær forsiktig så du ikke trykker på AV/PÅ-knappen når du ser etter blokkeringer. Bruk av maskinen når den er delvis demontert kan føre til personskade.

Ta av munnstykkene

Ta alle munnstykker og tilbehør av maskinen, for eksempel stangen, rengjøringsmunnstykket, sprekkmunnstykket osv. Beholderen må være tom før du fortsetter med noen sjekker.

Slå på og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Se etter tilstoppinger

Check both ends of the wand for blockages and remove as necessary.

Sett munnstykket, verktøyet eller tilbehøret tilbake på stangen. Sett stangen tilbake på plass i apparatet

Slå på og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Lad maskinen

Koble direkte til laderen eller bruk ladestasjonen.

De blå LED-lysene, ett på hver side av batteriet, blinker under ladingen.

Er de blå LED-lysene på begge sider av batteriet tent?

Lad maskinen

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Fjern laderen

Slå på og test maskinen.

Har dette løst problemet?

Er apparatet helt oppladet?

Dyson V12™ Slims batteri og -overvåkingssystem jobber sammen for å beregne hvor mye driftstid som gjenstår. Systemet beregner driftstiden med en algoritme som "lærer seg" hvordan apparatet ditt fungerer over tid. For beste opplevelse, anbefaler vi å fullade maskinen din hver gang den har vært i bruk. Dette hjelper batteriet og overvåkingssystemets algoritme til å kalkulere mer nøyaktig og vise gjenværende driftstid.

Den reelle driftstiden til din maskin vil ikke påvirkes mens algoritmen lærer å måle gjenværende strømnivå mer nøyaktig.

Batteriet er designet for å kunne stå i laderen permanent, og dette vil forsikre at maskinen er fulladet neste gang den skal brukes. Det vil ta opp til 4,5 timer for maskinen å bli helt fulladet. Når batteriet er fulladet, vil maskinen ikke fortsette å dra elektrisitet.

Har dette løst problemet?

Dersom maskinen din fortsetter å slå seg av til tross for at det er gjenværende driftstid på skjermen, anbefaler vi at du fullader maskinen, og deretter bruker den kontinuerlig til batteriet er tomt for strøm. Dette bør skje i løpet av en rengjøringsøkt. Vi anbefaler å bruke Auto/Med mode til denne rengjøringsøkten. Algoritmen vil bli mer nøyaktig, jo oftere denne prosessen gjentas.

Batteriet er designet for å kunne stå i laderen permanent, og dette vil forsikre at maskinen er fulladet neste gang den skal brukes. Det vil ta opp til 4,5 timer for maskinen å bli helt fulladet. Når batteriet er fulladet, vil maskinen ikke fortsette å dra elektrisitet.

Har dette løst problemet?

Fuktig eller muggen

En fuktig eller muggen lukt skyldes at støv i syklonen har kommet i kontakt med vann.

Dette trenger ikke å ha vært direkte kontakt med vann. Hvis du for eksempel støvsuger dyrehår som er litt fuktig, vil fuktigheten, i kombinasjon med støvet i syklonen, danne grobunn for lukt.

Lukten kan også komme av at filteret er vått når det settes tilbake i apparatet.

Tørk med en fuktig, lofri klut, uten å røre kontaktenden.

Sørg for at munnstykkene er helt tørre før du tar dem i bruk.

Kombimunnstykke

Madrassmunnstykke

Børste for inngrodd smuss

Fugemunnstykke

Fugemunnstykke med lys

Fleksibelt fugemunnstykke

Adapter for lave steder

Myk støvbørste

Adapter for høye steder

Forlengelsesslange


Ikke legg noen av maskinens deler i en oppvaskmaskin eller bruk vaskemiddel, polish eller luftfriskere.

Har noen av maskinens deler blitt vasket?

Ta av beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Trykk på den røde knappen på beholderskinnen for å løsne beholderen, og skyv den av skinnen.

Dunk forsiktig på siden av syklonen over en søppelbøtte. Dette fjerner finkornet støv som har samlet seg i syklonen.

Sett beholderen på maskinen igjen, og test maskinen.

Sjekk om det er noen blokkeringer i åpningen til syklondekselet. Fjern hvis nødvendig.

Den gjennomsiktige beholderen tåler ikke vask i oppvaskmaskin, og det anbefales ikke å bruke rengjøringsmidler, pussemidler eller luftfriskere til å rengjøre beholderen, for dette kan skade maskinen. Den gjennomsiktige beholderen må bare rengjøres med en fuktig klut.

Slik setter du den gjennomsiktige beholderen på igjen

Sett skinnen inn i sporet på beholderen.

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Har dette løst problemet?

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Fuktig eller muggen lukt kan fremdeles kjennes

Ved vanlig bruk kan eventuell ubehagelig lukt bare skyldes noe maskinen har sugd opp. Velg «Problemer med støvsugingen» for å utføre sjekker.

Velg det aktuelle alternativet

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Ta av filteret

Fjern filteret ved å dreie det mot klokken. Trekk det forsiktig ut av maskinen.

Dunk filterenheten forsiktig for å fjerne mest mulig støv og rusk før du vasker den.

Wash the filter in warm running tap water.

WARNING: Please do not use detergent, do not wash in a dishwasher or washing machine.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Vask utsiden av filterenheten. Fyll deretter enheten med kaldt vann, hold hendene over de åpne endene, og rist forsiktig. Fortsett å vaske elementene og utsiden av filterenheten til vannet er rent når du skyller.

Rist filterenheten forsiktig for å få ut mest mulig vann, og legg den til tørk med skumputen opp.

Føning

La filteret tørke i minst 24 timer på et sted med god ventilasjon. Sørg for at filteret er helt tørt før du setter det tilbake i apparatet.

Sett på igjen

Sett filteret tilbake på plass i maskinen. Drei filteret med klokken, til det klikker på plass.

Det kan være nødvendig å vaske filteret oftere hvis du støvsuger mye fint støv, eller hvis maskinen hovedsakelig brukes i Boost mode.

Har dette løst problemet?

Var alle de vaskede delene helt tørre før maskinen ble brukt?

Fuktig eller muggen lukt kan fremdeles kjennes

Ved vanlig bruk kan eventuell ubehagelig lukt bare skyldes noe maskinen har sugd opp. Velg «Problemer med støvsugingen» for å utføre sjekker.

Hvis du klarer å finne ut hvilken del av maskinen lukten kommer fra, kan problemet kanskje løses ved å skifte ut denne delen.

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Det ser ut til at vi ikke finner noen løsning på nettet.

Snakk med kundestøtteteamet vårt hvis du trenger mer hjelp.

Dersom mørke flekker blir observert på gulvet når laseren er i bruk, kan dette komme av flekker på laserens linse. Vennligst følg trinnene under.

Skru av laseren.

Tørk av linsen med en myk, tørr, lofri klut.

Vennligst ikke bruk en våt klut for å rengjøre linsen, da dette kan føre til flekker. Vi anbefaler heller ikke å bruke vaskemidler ved vask av linsen.

Har dette løst problemet?

Slå laseren PÅ/AV

Prøv å slå laseren PÅ/AV ved å bruke bryteren på rengjøringshodet.

Slå på og test maskinen.

Snu munnstykket opp ned slik at undersiden til munnstykket er vendt mot deg.

Har dette løst problemet?

Test stangen

Fjern Laser Slim Fluffy ™ rengjøringshodet fra staven.
Fjern Laser Slim Fluffy ™ rengjøringshodet fra staven.
Sett Laser Slim Fluffy ™ renerehodet direkte på maskinen og test.

Kommer laseren på?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Kontroller innløpet foran

Kontroller beholderens inntakstilkoblinger for å sikre at de ikke er bøyd eller skadet.

Har problemet med å kontrollere de elektriske kontaktene løst?

Test med et annet verktøy

Sett et annet motorisert verktøy direkte på maskinen og test.

Har problemet med et annet motorisert verktøy på maskinen løst?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Sjekk alle gulvmunnstykkene

Koble gulvverktøyet direkte til beholderen.

Hvis børsterullen spinner med alle verktøyene når de er koblet til beholderen, skal du velge «Stangen er skadet».

Hvis børsterullen ikke roterer på noen av munnstykkene, velger du «Børsterullen roterer ikke på noe rengjøringsmunnstykke».

Fjern tilstoppinger fra gulvmunnstykket

Fjern Direct drive-munnstykket fra apparatet, snu apparatet og åpne lukkemekanismen.

Finn endestykket og skru det en kvart runde mot klokken ved hjelp av en mynt. Deretter kan du fjerne det.

Merk: Det skal være et lite hengelåssymbol og retningspiler på endestykket som hjelper deg med å løsne det

Slik løsner du endehetten på munnstykket.
Ta børsterullen av rengjøringsmunnstykket med direkte drift, og fjern hår og fibre. Sjekk halsen på rengjøringsmunnstykket (der munnstykket kobles til stangen) for tilstoppinger. Sjekk at det ikke har samlet seg støv og rusk i den lille sprekken mellom børsterullen og halsen på rengjøringsmunnstykket.
Slik fjerner og rengjør du børsterullen.

Børsterullen, som nå skal være fri for smuss, kan settes tilbake på plass i munnstykket. Fest endestykket godt.

Har dette løst problemet?

Hair screw-munnstykket ditt har ikke en vaskbar børsterull. For å opprettholde optimal ytelse; sjekk børsterullen din jevnlig og fjern eventuelle blokkeringer.

Sett sammen hårskrueverktøyet igjen

Fjern hårskrueverktøyet fra staven eller maskinen.

Trykk på bunnplaten for å åpne. Trykk den røde spaken ned for å frigjøre munnstykke-dekselet.

Fjern dekslet fra munnstykkets hoveddel.

Se etter hindringer

Dra bestemt i børsterullen for å fjerne den fra hoveddelen.

Sjekk og fjern eventuelle blokkeringer fra Hair screw-munnstykkets tre deler.

Your Hair screw tool isn't washable. Wipe over with a damp lint-free cloth.

Don't put any part of your machine in a dishwasher or use detergents, polishes or air fresheners.

Sett sammen hårskrueverktøyet igjen

Sett børstestangen tilbake på plass og trykk godt til den klikker tilbake på plass.

Sjekk at den røde låse-spaken står i ulåst posisjon. Sett munnstykket på linje med guiden på maskinens hoveddel, Trykk den ned til den klikker på plass i rett posisjon.

Skyv den røde låsehendelen opp til den klikker på plass, og skyv bunnplaten tilbake på plass.

Har dette løst problemet?

Snu munnstykket opp ned slik at undersiden til munnstykket er vendt mot deg.

Skyv endelokket oppover til det åpner seg, og trekk børsterullen ut av munnstykket.

Fjern eventuelt smuss fra børsterullen.

Skyv børsterullen tilbake på munnstykket, rundt motoren. Endehetten skal være i åpen stilling som vist.

Trykk endehetten tilbake til du hører et klikk og den er i låst posisjon.

Har dette løst problemet?

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Pass på å tømme beholderen straks innholdet når maksimumsmerket.

Hvis beholderen fylles til over maksimumsmerket, kan smusset over merket trekkes direkte inn i filteret og tette det til.

Har dette løst problemet?

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Har dette løst problemet ditt?»

Tøm beholderen så snart smusset når nivået på MAX-merket – ikke overfyll. Kontroller at maskinen er koblet fra laderen før du tømmer beholderen.

Streken for makskapasitet på den klare beholderen til Dyson V11-støvsugeren.

Remove the wand by pressing the red wand release button and pulling away from the bin.

MAX-streken på beholderen til Dyson Cyclone V10 trådløs skaftstøvsuger.

Tømme beholderen

Hold maskinen med beholderen ned. Trykk hardt på den røde beholderutløseren. Beholderen vil gli nedover, og bunnen av beholderen åpnes. Bunnen av beholderen åpnes ikke med mindre den røde knappen trykkes helt ned.

Lukke beholderen

Lukk den gjennomsiktige beholderen ved å trykke bunnen av beholderen oppover til den klikker på plass.

Slik lukker du den klare beholderen ved å presse den oppover til den klare beholderen og beholder-underdelen klikker på plass.

Har dette løst problemet?

Dette er normalt. Det har blitt brukt talkum under monteringen av pakningene.

Man trenger ikke påføre mer talkum.

Forseglede produkter er helt nye, og har ikke blitt videresolgt som et renovert apparat.

Scratches or marks on the wand

Merker på stangen kan skyldes at den har vært i kontakt med malte overflater, som for eksempel en dørkarm.

Disse merkene kan fjernes med en fuktig klut.

Har dette løst problemet?

Vi trenger litt mer informasjon for å løse problemet.

Men kundeserviceteamet vårt kan hjelpe deg med å løse problemet.

Ring oss på 800 69 196

Brukstid

Når batteriet må byttes, vil maskinen din pulsere tre ganger og et driftstids-ikon vil vises på skjermen. Når batteriet ditt er tomt, vil et rødt varsel-ikon vises på skjermen.

Brukstidene til maskinen din

Motorisert Fluffy-munnstykke™ (Teppe) – Eco mode (30 min) Boost mode (5 min)

Motorisert Fluffy-munnstykke™ (Harde gulv) – Eco mode (50min) Boost mode (5 min)

Motorisert direktedrevet munnstykke (Teppe) – Eco mode (30 min) Boost mode (5 min)

Motorisert direktedrevet munnstykke (Harde gulv) – Eco mode (40 min) Boost mode (5 min)

KUN håndholdt – Eco mode (60 min) Boost mode (5 min)

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Brukermanual

Vennligt åpne PDF-dokumentet for å se bruksanvisningen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Endre varselinnstillinger

Trykk for å bla gjennom innstillingsmenyen. Velg «Varsler»-alternativet.

Bla for skru av eller på. Hold valgknappen inne til nedtellingen slutter, og til et hakesymbol dukker opp på skjermen.

Slipp knappen under nedtellingen for å avbryte valget.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Please follow the steps in the video.

Find the text version of the step-by-step guide instead, under "Is there anything else we can help with?"

Det er viktig å lade alle klikkbatteriene helt opp så snart du åpner boksen, og etter hver rengjøring. Algoritmen til batteriet og overvåkingssystemet «lærer» over tid. Når batteriene lades helt opp, bidrar dette til en mer nøyaktig utregning og visning av gjenværende driftstid.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Innstillingsmeny

Kontroller innstillingene til apparatet med valgknappen. Hvis du vil til innstillingsmenyen, trykker du på knappen og holder den inne til menyskjermen dukker opp. Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene.

Endre språk

Hvis du vil til språkmenyen, trykker du på valgknappen og holder den inne til språkmenyen dukker opp. Slipp deretter knappen.

Trykk på valgknappen for å bla gjennom listen med språk til du kommer til det språket du ønsker. Trykk på knappen og hold inne til nedtellingen slutter for å velge språket.

Slipp knappen under nedtellingen for å avbryte valget.

Du vil se et grønt hakesymbol på skjermen som indikerer at språkvalget er fullført.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sugekraftmoduser

Maskinen har to effektinnstillinger til ulike oppgaver. Den totale driftstiden vises på den digitale display-skjermen i minutter og sekunder, og vil variere for de to ulike effektinnstillingene.

Brukstid

Den totale brukstiden kan variere avhengig av sugekraftmodusen, gulvtypen og munnstykket. Det kan ta opptil 30 sekunder før endringer i brukstiden vises på den digitale skjermen.

Eco mode

Maksimal brukstid for lengre rengjøring rundt i hjemmet.

Boost-modus

Designet for intensiv flekkrengjøring av fastgrodd smuss.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Alle verktøyene som kommer med apparatet passer til stangen og beholderen.

Fest verktøyet i enden av stangen, og sørg for at alle tilkoblingene passer sammen.

Ta av stangen. Trykk munnstykkene rett på beholderinntaket til de klikker på plass.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Fjern klikkbatteriet

Hold hånden under batteriet for å forhindre at det faller i gulvet. Trykk på den røde batteriutløserknappen og trekk batteriet ut fra håndtaket.

Montering av batteriet

Skyv batteriet inn på håndtaket til det har klikket sikkert på plass.

Slik tar du vare på batteriene dine

Hvis du har et ekstra klikkbatteri, anbefaler vi at du lader det helt opp så fort som mulig, og at du veksler mellom og lader opp alle klikkbatteriene regelmessig for å forlenge batterienes levetid.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Endre varselinnstillinger

Du kan deaktivere det pulserende varselet. Motoren din vil ikke pulsere lenger men varslinger knyttet til driftstiden vil fortsatt vises på displayet på LED-skjermen når maskinen din trenger din oppmerksomhet.

Skru av varslinger

Deaktivering av varslinger vil ikke skru av det pulserende blokkerings-varslet. Dette for å sikre at du fjerner eventuelle blokkeringer, for å hindre skader på maskinen din.

Trykk lett for å bla gjennom innstillings-menyen. Velg «Varslinger». Bla for å velge av eller på, hold knappen inne til nedtellingen er over og en hake vises på skjermen. For å avbryte valget, slipp knappen under nedtellingen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Lading av maskinens batteri

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»

Det er viktig å lade alle klikkbatteriene helt opp så snart du åpner boksen, og etter hver rengjøring. Algoritmen til batteriet og overvåkingssystemet «lærer» over tid. Når batteriene lades helt opp, bidrar dette til en mer nøyaktig utregning og visning av gjenværende driftstid.

Lade din maskin – trinn for trinn

Hvis apparatet har en rød krok på batteriet, kan du lade batteriet sammen med eller separert fra apparatet, og i eller utenfor ladestasjonen.

De blå LED-lysene, ett på hver side av batteriet, blinker under ladingen.

Når batteriet er ladet opp, lyser begge LED-lysene i fem sekunder før de slukkes.

Skjermen vil vise at batteriet er helt oppladet.

Det kan ta opptil 4,5 timer å lade maskinen helt opp.

Slik tar du vare på batteriene dine

Hvis du har et ekstra klikkbatteri, anbefaler vi at du lader det helt opp så fort som mulig, og at du veksler mellom og lader opp alle klikkbatteriene regelmessig for å forlenge batterienes levetid.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»

Slik monterer du ladestasjonen – steg for steg

Ladestasjonen må monteres i henhold til gjeldende lokale og nasjonale forskrifter og standarder. Dyson anbefaler å bruke verneklær og beskyttelsesbriller når ladestasjonen monteres.

Pakk ut ladestasjonen, laderen og monteringsbrosjyren.

Finn et egnet sted til ladestasjonen, og sjekk at det ikke finnes rørledninger (til gass, vann eller luft), elektriske kabler, ledninger eller ventilasjonskanaler rett bak den. Følg instruksjonene i monteringsbrosjyren.

Fest bakplaten godt med de dertil egnede festene.

Plasser jackpluggen på frontdekselet.

Sørg for at ladekabelen er godt festet på baksiden av frontdekselet.

Trykk jackpluggdekselet hardt ned for å sikre at jackpluggen sitter godt.

Klem frontdekselet fast på bakplaten, og dytt hardt for å sikre at det sitter godt på plass.

Klikk munnstykkene på plass.

Sett maskinen på ladestasjonen.

Koble laderen til en stikkontakt. Slå på (om nødvendig) for å lade batteriet.

Maskinen må være helt oppladet før den brukes for første gang.