Overensstemmelse | Dyson.no

Økodesign

Vifter

Informasjon for å identifisere modellen (e) som opplysningene er relatert til kommisjonsforordning (EF) nr 206/2012 implementering av direktiv 2009/125 / EF fra Europaparlamentet og Rådet med hensyn til krav til økodesign for klimaanlegg og komfort vifter
Modell AM06 25cm AM06 30cm AM07 AM07 mini AM08
Beskrivelse Verdi Enhet Symbol Verdi Enhet Symbol Verdi Enhet Symbol Verdi Enhet Symbol Verdi Enhet Symbol
Maksimal luftstrøm 19.2 m3/min F 22.2 m3/min F 30 m3/min F 328.8 m3/min F 366 m3/min F
Vifte strømforbruk 26 W P 26 W P 56 W P 56 W P 60 W P
Service verdi 0.74 (m3/min)/W SV 0.85 (m3/min)/W SV 0.54 (m3/min)/W SV 0.51 (m3/min)/W SV 0.6 (m3/min)/W SV
Standby strømforbruk < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb
Vifte lydkraft nivå 56 db(A) Lwa 58 db(A) Lwa 64 db(A) Lwa 65 db(A) Lwa 67 db(A) Lwa
Maksimal luftfart 3.4 Meter/sek C 3.2 Meter/sek C 3 Meter/sek C 3.5 Meter/sek C 3 Meter/sek C
  Basert på IEC 60879 Basert på IEC 60879 Basert på IEC 60879 Basert på IEC 60879 Basert på IEC 60879