Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).
Dyson V11 motiv
LCD-skjermen på Dyson V11™ støvsuger viser gjenværende driftstid

Lærer over tid

Dyson V11™ støvsuger sitt batteri og overvåkningssystem jobber sammen for å måle hvor mye driftstid som gjenstår. Denne tiden vises deretter på LCD-skjermen til maskinen. Systemet regner ut driftstiden ved hjelp av en algoritme som «lærer» hvordan maskinen fungerer over tid. Algoritmen blir mer nøyaktig desto mer den brukes. Den faktiske driftstiden til maskinen påvirkes ikke mens algoritmen lærer å måle den gjenværende strømmen mer nøyaktig.

Systemet regner ut driftstiden ved hjelp av en algoritme som «lærer» hvordan maskinen din fungerer over tid. Det kan føre til at de første driftstidene som vises ikke stemmer overens med den faktiske driftstiden mens algoritmen tilpasser seg etter batteriet. Men ettersom algoritmen lærer mer, vil den kunne måle hvor mye strøm som gjenstår mer nøyaktig.

Kvinne som setter en Dyson V11™ støvsuger inn i den veggmonterte ladestasjonen

Lading av støvsugeren

Det er viktig at du lader den nye maskinen helt opp før du bruker den for første gang, og etter hver rengjøringsøkt. Dette bidrar til å gjøre algoritmen mer nøyaktig. Batteriet er designet for å bli stående på lading hele tiden, noe som sikrer at støvsugeren er fulladet neste gang den skal brukes. Så snart batteriet er fulladet, vil maskinen slutte å bruke strøm.

 Utsnittsdiagram over avtrekkeren og batteriet til Dyson V11™ støvsuger

Batteriytelse

Alle batterier er forskjellige, og kan variere i løpet av levetiden. Driftstiden kan påvirkes av hvilken Cleaning Mode du bruker, og av ulik strømforbruk på ulike underlag. Tepper med lang lugg vil for eksempel kreve mer strøm enn tepper med kort lugg. Det er dessuten naturlig at alle batterier skiller seg litt fra hverandre, noe som også påvirker hvor mye strøm de kan produsere.

Du kan bidra til å opprettholde driftstiden og den totale levetiden til batteriet ved å bruke en Power Mode som er best egnet til den spesifikke rengjøringsøkten, og å kun bruke Boost Mode ved intensive rengjøringsøkter.

Kjøp direkte fra oss som har utviklet den