Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).
 • Vilkår for bruk

  Andre vilkår som får anvendelse

  Informasjon om oss

  Endringer ved disse betingelsene

  Din konto og passord

  Immaterielle rettigheter

  Ikke bindende informasjon

  Ansvarsbegrensning

  Opplastning av innhold til vår hjemmeside

  Virus

  Linker til vår hjemmeside

  Tredjepartslinker og ressurser på hjemmesiden

  Lovvalg

  Disputter

  Interaktive tjenester

  Innholdsstandarder

  Endringer av disse Brukervilkår for hjemmesiden

  Oppsigelse og opphevelse

  Anmeldelser, kommentarer, kommunikasjon og annet innhold.

 • Uanstendig, diskriminerende språkbruk eller annen språkbruk som ikke er egnet til et offentlig forum
 • Reklame, spam eller henvisninger til andre produkter, tilbud eller hjemmesider
 • E-mail-adresser, URL'er, Twitter profilnavn, telefonnumre, fysiske adresser eller andre former for kontaktinformasjon
 • Kritiske eller hatefulle kommentarer om andre anmeldelser som er postet på siden eller om forfatterne av disse.
 • Hvis du ønsker å dele feedback med oss om produktvalg, prissetting, bestilling, levering eller andre kundeservicerelaterte forhold, så vennligst unnlat å gi denne feedbacken gjennom en produktanmeldelse. Kontakt oss direkte i stedet.

   

  God fornøyelse med å skrive din anmeldelse.

  Disse vilkårene regulerer din oppførsel i forbindelse med kunderangering og anmeldelsesservice tilbudt av Dyson (CRR Service). I tilfelle av konflikt mellom Dysons personvernpolicy og disse vilkår vil disse vilkårene regulere forhold vedrørende CRR Service.

  Ved å publisere inn innhold på Dysons Facebook-side innestår du for og garanterer, at:

  • Du alene er opphavsmann til og eier av de immaterielle rettigheter av dette,
  • Du avstår frivillig fra alle ideelle rettigheter (droit morale) som du måtte ha til slikt innhold
  • Alt innhold som du poster er korrekt
  • Du er minst 14 år gammel,
  • Bruk av innholdet som du leverer krenker ikke disse vilkår og vil ikke forårsake skade på noen person eller juridisk person.

   

  Videre aksepterer og garanterer du at du ikke vil levere innhold:

 • Som deg bekjent er falskt ukorrekt eller villedende,
 • Som krenker noen tredjemanns opphavsrett, patentrett, varemerkerett, forretningshemmelighet eller annen rettighet eller publikasjonsrett eller privatliv,
 • Som krenker noen lov, vedtekt, forordning eller bestemmelse (inkludert, men ikke begrenset til, de som regulerer eksportkontroll, forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse, anti-diskriminasjon eller falsk reklame),
 • Som er eller med rimelighet kan betraktes å være injurierende, ærekrenkelse, hatefull, rasistisk eller religiøst fordomsfullt eller støtende, ulovlig truende eller ulovlig sjikanerende over for noe individ, partnerskap eller virksomhet,
 • For hvilket du er blitt kompensert eller tilkjent vederlag av en tredjepart,
 • Som inkluderer noen form for informasjon som henviser til andre hjemmesider, adresser, e-postadresser, kontaktinformasjon eller telefonnumre,
 • Som inneholder datamaskinvirus, ormer eller andre potensielt skadende datamaskinprogrammer eller -filer.
 • Som overtrer Facebooks brukervilkår.
 •  

  Du aksepterer å holde Dyson (og Dysons ledende medarbeidere, direktører, agenter, datterselskaper, joint ventures, medarbeidere og tredjemanns serviceleverandører, inkludert, men ikke begrenset til, Vaimo UK Limited (orgnr. 7776199) skadesløs for alle krav, fordringer og skader (aktuelle og følgeskader) av enhver art og natur, kjent og ukjent inkludert rimelige advokatsalærer vedrørende en overtredelse av dine inneståelser og garantier som anført ovenfor, eller din overtredelse av noen lov eller tredjemannsrettigheter.

  For innhold du leverer gir du Dyson en evig, ugjenkallelig, royaltyfri, overførbar rett og lisens til å bruke, kopiere, endre, fullstendig slette, tilføye, offentliggjøre, oversette, opprette avledete verk fra og/eller selge og/eller distribuere slikt innhold og/eller inkorporere slikt innhold i enhver form, i ethvert medie eller teknologi i hel versjon uten kompensasjon til deg.

  Alt innhold som du leverer kan anvendes egenhendig av Dyson. Dyson forbeholder seg rett til å endre, sammentrekke eller slette alt innhold på Dysons hjemmeside som Dyson egenhendig finner at krenker innholdsretningslinjer eller andre bestemmelser i disse vilkår. Dyson garanterer ikke at du vil ha noen regress gjennom Dyson til å redigere eller slette innhold som du har levert. Rangering og skrevne kommentarer er generelt postet innen 2-4 arbeidsdager. Dyson forbeholder seg allikevel å kunne fjerne eller avvise å publisere ethvert bidrag uten grunn. Du anerkjenner at du – ikke Dyson – er ansvarlig for innholdet i ditt bidrag. Intet av det innhold som du leverer skal være underlagt noen fortrolighetsforpliktelse for Dyson, Dysons agenter, datterselskaper, søsterselskaper, partnere eller tredjeparts serviceleverandører og deres respektive direktører, ledende medarbeidere og ansatte. Ved å levere innhold på Dysons Facebookside eller Dysons hjemmeside aksepterer du at Dyson kan anvende dette innhold på begge disse hjemmesidene eller tredjepartshjemmesider.

  Ved å opplyse din e-postadresse i forbindelse med din rangering anmeldelse aksepterer du at Dyson og Dysons tredjeparts serviceleverandører kan bruke din e-postadresse til å kontakte deg om status på din anmeldelse og andre administrative formål.

   

  > Tilbake til toppen

Kontakt oss