Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

Dyson slaveri- og menneskehandelserklæring 2017

Dyson er et teknologiselskap med kontorer over hele verden, inkludert Storbritannia, Singapore, Malaysia og Filippinene. Vi er opptatt av å drive en etisk og miljøansvarlig bedrift.

Dyson og selskapets leverandører arbeider etter etiske og miljømessige retningslinjer som angir kravene Dyson stiller når det gjelder arbeidspraksis, helse og sikkerhet, ansvarlig innkjøp og miljøstandarder. Dyson er tydelig på at alle former for tvangsarbeid er uakseptabelt.

Dyson har et dedikert team for bedriftens samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) som jobber med leverandører gjennom en kombinasjon av vurderinger fra den etiske databasen Sedex, leverandøropplæring og tilsyn. Dyson bruker informasjon fra Sedex sine risikovurderinger for å kunne prioritere leverandører for tilsyn. I tillegg til å drive tilsyn har Dyson også en tredjeparts direktelinje som lar arbeidere ta kontakt, slik at de kan ta opp problemer som er knyttet til arbeidsforhold.

Tilsynene gjennomføres av Dyson sine kontrollerer eller av uavhengige CSR-tilsynsførere. For å få en full forståelse av arbeidsmiljøet hos leverandørene intervjuer kontrollørene et representativt utvalg av arbeidsstyrken uten at ledelsen er til stede. 

 

Signert av:

  • Jim Rowan, CEO

Denne erklæringen gjøres i henhold til seksjon 54(1) i Modern Slavery Act 2015 og utgjør Dysons slaveri- og menneskehandelserklæring.